TIN TỨC | TIN HOẠT ĐỘNG Bản in
 
Văn tế thượng cờ Vương Tộc Việt Nam
Tin đăng ngày: 23/7/2022 - Xem: 702
 

VĂN TẾ THƯỢNG CỜ VƯƠNG TỘC VIỆT NAM
tại lễ tế Tổ và Khánh thành Từ đường Vương tộc Vương Đình xóm Phong Phú, Hưng Hoà, Thành phố Vinh, Nghệ An 
  Ngày 26  tháng 6 năm Nhâm Dần


Phụng thảo: Nghệ Nhân - Nghệ sỹ  Vương Ngọc Vinh - Hoàng Vinh  
Phó chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký Hội đồng Vương tộc Việt Nam
                                      -------------------------------------------


Bái niệm Tiên Linh !
Mừng hôm nay, cát nhật quang thiên 
Trời biển thanh bình, Quốc thái, dân an, Sơn Hà cẩm tú
Xanh cao một cõi trời Nam
Tâm nguyện mười phương Vương Đình Đại tộc
“Lục bách, cửu thập ngũ niên”
Phan Vị Ngọc Châu tiến cử nội cung Triều Trần 
“Lục bách, thất thập nhị niên” hồi hương lập tổ
“Nhị thập lục nhật, sơ lục nguyệt” Lễ tế đức Tiên linh Thủy tổ 
Cao cao Tổ khảo Tiền hương đình lão hạng
Vương Quý Công Vương Đình Vãng, vị tiền
    Khánh Đại lễ Từ Đường Đại tôn Vương Đình Hưng Hoà Đức Tổ
    Nơi cội nguồn Tế lễ tâm linh
   “Tiên Tổ ngàn đời Trung Hiếu Thuận
   Từ đường muôn thuở Đức Lưu Quang”

Vạn dặm hướng về đất Quảng – Đức Quang
Cự Phú thôn, Nha Phong, Kiều Thái 
Uống nước, nhớ nguồn tầm tông, kính bái 
“Lục bách, cửu thập ngũ niên” nhập cung
Lễ chính nhật “Lục bách, thất thập nhị niên”
Đức Thánh Mẫu huý Dung hồi hương lập tổ, khai sơn
Đức Thánh Mẫu huý Dung Tiên Linh
Đức Vương Mẫu Vương Đình, Hưng Hoà Đại tộc

Thừa Ân Chỉ Tiên Linh Thủy Tổ linh thiêng
Thượng cờ Tổ Vương Tộc Việt Nam, Sắc Cửu Huyền Thất Tổ
Dâng Thánh Mẫu huý Dung, Lục bách, thất thập nhị niên 
hồi hương lập tổ
Tiên Tổ Vương Đình Vãng, Vương Đình Hưng Hoà Đức tộc
Đồng Vợi tổng, Ngô Xá làng, Châu Phúc huyện đất xưa
Hưng Hoà, thành phố Vinh nay giờ chiếu tỏ
Phan Vị Ngọc Châu, Phan Thị Dung 
Sức khoẻ, nhan sắc, phúc hậu, đức, tài, Ngọc Bích toàn vẹn


“Thánh Mẫu” tiến cử nội cung Triều Trần 
Thay Đôn Từ Hoàng Thái Phi, nuôi Vua Trần Duệ Tông khôn lớn
Công bà lớn, nghĩa bà cao, đức bà dày rạng rỡ
Vua Triều Trần chiếu mở phong bà…
“Vương Mẫu, Mẹ Vua”, Danh cao, Vị trọng.
Công bà lớn, danh bà cao, vị bà trọng
“Trần Triều Thánh Mẫu Phan Thị Phu Nhân”
“Đức quản Triều Trung thiên khải thánh
Quang khai Vương thổ địa chung linh”
Ngời Sắc phong vua Duy Tân chiếu tỏ…

Rồi Triều đình cấp bà chiếu chỉ hồi hương
Về nơi đồng chua nước mặn, phù sa đất Quảng, Đức quang
Khai dân, lập ấp, đồn điền, doanh trại
Hợp chủng họ vua ban, khai Tông, lập Tổ
Biến địa hoang, đất dày cây cỏ
Nhà cửa dựng lên, ruộng đất rộng mở
Thành đất thiêng Họ, Làng ngày một đông vui
Nhà nhà, già trẻ, gái trai nối hàng no đủ
Việc cấy cày đã hết cử chăm lo
Đường học vấn, Nho Y cứu bệnh giúp người
Việc binh đao dày công dạy dỗ
Đạo làm người Hiếu, Trung gìn giữ đinh ninh 
Công mở đất, xứng Thành Hoàng ai ai cũng kính yêu
Đức khai sơn – Lập Tổ người người nối dòng Vương Đình kính nể
Ngời Sắc phong “ Trần triều Thánh mẫu Phan Thị Phu Nhân”
“Tường bảo trung hưng linh phù Trần Triều Thánh Hưng tôn thần
Hộ quốc, bảo dân, thiêng liêng linh ứng, trinh uyên tôn thần” rạng rỡ
Rồi từ thuở Người về cùng Tiên Tổ
Xã thôn dân kính nể tôn thờ
Cháu con phụng thờ nối dõi Vương Đình Thánh Tổ
“Tiên tổ tài bồi lưu hậu thế
Tử tôn kế thế rạng tiền nhân”
Đất lập tổ sum vầy tình cốt nhục, giống dòng gắn bó
Tu thân vẹn cả đức tài
Noi Tiên linh hộ quốc, bảo dân, xứng danh Thánh Mẫu
Kế Vương tộc Đế, Bá, Thúc ghi tạc công ơn
Ngự sử, Đô chỉ huy sứ, Ngũ đội tướng quân
Phấn lực Tướng quân, Anh hùng Liệt sỹ ghi danh
Bách dư, Khoa Bảng- Học hàm - Học vị - Phẩm tước thành danh
Nho, Y, Lý, Số, Dạy chữ Thánh Hiền 
Sỹ, Hiền, Đạo, Chí, Quan Trường nêu danh
Tướng Sỹ, Quan chức, Doanh nhân nên danh thành đạt

Dâng cờ tổ Vương tộc Việt Nam muôn phần chiếu tỏ
Hậu duệ ghi tâm, tu than, tích đức
Tâm đức bên nhau trước bàn thờ tổ
Ân trì tâm phúc, kính lễ tâm thành
Tưởng công đức sinh thành ngưỡng mộ
Cầu tổ tiên hộ cháu con tiến bộ trăm đường
Tâm Hiếu - Trung vì nước vì dân, với đời, với họ
Kính dâng để toàn tộc khang, ninh, lộc, thọ
Xã hội văn minh, quốc cường, dân phú
Quốc tổ linh thiêng, dòng họ vĩnh truyền, gia đình hạnh phúc
“Đức tổ cao minh tư phú ấm
Tôn thừa phụng sự thọ nhân hoà”

Tổ Tiên dựng nghiệp ngời danh vọng
Tử Tôn nối dõi rạng sử xanh        
Tiền nhân là Đấng cao minh
Cháu con hưng phát, lòng thành ghi ơn 
Tổ Tiên là núi Thái Sơn
Để cây con cháu cao vươn giữa trời 
Đức ân mãi mãi xanh tươi
Trường tồn vạn đại, ngời ngời danh thơm 
Ôi ! Linh thiêng ...Vương tộc Việt Nam… 
Ôi ! Linh thiêng Vương tộc Vương Đình… 
Trần Triều Thánh Mẫu Phan Thị Phu Nhân
Vạn cổ Anh linh…Trường tồn vạn đại …
Cẩn cẩn cẩn cáo – Thượng thượng hưởng…/.

  Ghi chú: 
- Nhị lục nhật, sơ lục nguyệt – Ngày 26 tháng 6
- Lục bách cửu thập ngũ niên – 695 năm (1337 – 2022)
         Phan Vị Ngọc Châu tiến nhập cung Triều Trần
- Lục bách thất thập nhị niên – 672 năm (1350 -2022)
           Trần triều Thánh mẫu PhanThị Phu nhân hồi hương lập tổ

 
Tin tức khác:
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM" (16/8/2022)
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh (28/7/2022)
Văn tế thượng cờ Vương Tộc Việt Nam (23/7/2022)
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Vương Việt Nam 2020-2025 (21/4/2022)
Báo cáo Kết quả hoạt động Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (21/4/2022)
Vương tộc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng chống đại dịch COVID-19 (12/8/2021)
Cung chúc Tân Xuân 2021 (31/12/2020)
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam (14/11/2020)
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt (14/11/2020)
Lời kêu gọi Quyên góp ủng hộ các dòng họ Vương thiệt hại do lũ lụt tại Miền Trung (22/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 1) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 2) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 3) (13/10/2020)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020 (13/10/2020)
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018 (13/10/2020)
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 3.855 | Tất cả: 135.609

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com