TIN TỨC Bản in
 
Lời kêu gọi Quyên góp ủng hộ các dòng họ Vương thiệt hại do lũ lụt tại Miền Trung
Tin đăng ngày: 22/10/2020 - Xem: 2427
 

HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

VIỆT NAM

Số: 27 - LKG / VTVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             ....................................

 Ngày 20 tháng 10 năm 2020

LỜI KÊU GỌI

QUYÊN GÓP ỦNG HỘ CÁC DÒNG HỌ VƯƠNG 

THIỆT HẠI DO LŨ LỤT TẠI CÁC TỈNH MIỂN TRUNG

 

      Kính gửi:  -  Các Chi, Phái họ Vương cả nước

      -  Cùng các thế hệ con, cháu trên mợi miền tổ quốc và nước ngoài 

Với tinh thần đồng tâm, đồng lòng, nhiệt tâm hướng về Lời kêu gọi của Hội đồng Vương tộc Việt Nam, cộng đồng các Chi, Phái Vương tộc Việt Nam đã phát tâm, phát đức khi hoạn nạn, khó khăn, mất mát, tương thân, tương ái, trợ giúp các dòng họ Vương tại huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Hải Định, Hải Lăng, Quảng Trị, Phú Vang Thừa Thiên Huế đang gánh chịu hậu quả do lũ lụt lịch sử rất nặng nề, nhiều gia đình thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn.
Hội đồng Vương tộc Việt Nam đã đón nhận và hết sức trân trọng cảm ơn sự phát tâm, quyên góp tài lực, tinh thần, vật chất của các Chi, Phái, các thế hệ con cháu đang công tác trong nước và nước ngoài, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt lịch sử của cộng đồng Vương tộc chúng ta đang gặp hoạn nạn nặng nề do lũ lụt tại các tỉnh miền trung.
Hội đồng Vương Tộc Việt Nam xin trân trọng giới thiệu và ghi danh Danh sách các Chi, Phái cùng con, cháu các dòng họ đã quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt lịch sử của cộng đồng Vương tộc đang gặp hoạn nạn nặng nề do lũ lụt tại các tỉnh miền trung.


DANH SÁCH QUYÊN GÓP ỦNG HỘ CÁC CHI, PHÁI VƯƠNG TỘC VIỆT NAM
THIỆT HẠI DO LŨ LỤT TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

Tổng hợp theo tài khoản Hội đồng Vương tộc Việt Nam
Vương Đình Hoàn 0101007699999 Ngân hàng VIETCOMBANK Nghệ An

HỌ TÊN

CHỨC DANH

ĐC.  CÔNG TÁC

 

THUỘC DÒNG

HỌ VƯƠNG

  SỐ TIỀN

      VẬT  

     CHẤT

    HÌNH THỨC

        CHUYỂN

       TIỀN VÀO

Ngày tháng năm

Vương Khả Tuấn

Trung tá - CA.Cửa Lò

Khánh Lộc - Can Lộc Hà Tĩnh

     500.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 22/10/2020

Vương Khả Cúc

Đại tá - Giáo sư

Tiến sỹ khoa học

Hà Nội

Chủ tịch HĐVTVN

Thạch Liên

Thạch Hà

 Hà Tĩnh

     500.000đ

     Áo quần

TK. Vương Hoàn

Ngày 22/10/2020

Vương Ngọc Vinh

Nghệ Nhân - Nghệ Sỹ Tác gỉa - Đạo diễn Sân khấu

     Phó chủ tịch TT

    TTK - HĐVTVN

Khánh Lộc - Can Lộc Hà Tĩnh

  1.000.000đ            

   

TK. Vương Hoàn

Ngày 22/10/2020

Vương Hoàn

Doanh Nhân

 Tổng Giám Đốc

Phó chủ tịch HĐVTVN

TP. Vinh - Nghệ An

  1.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 22/10/2020

Vương Kiếm Cường

Doanh Nhân

Giám Đốc

Phó chủ tịch HĐVTVN

  Cửa Lò - Nghệ An

  1.000.000đ

      

TK. Vương Hoàn

Ngày 22/10/2020

Vương Đình Vinh

Doanh Nhân

 Giám Đốc

Phó chủ tịch HĐVTVN

Trung Sơn - Đô Lương  Nghệ An

  1.000.000đ

 

TK. Vương Hoàn

Ngày 22/10/2020

Vương Khánh

Cử Nhân - TB. TĐKT

tỉnh Nghệ An

Phó chủ tịch HĐVTVN

Hồng Thành

Y.Thành - Nghệ An

  1.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 22/10/2020

Vương Kim Hải

Đại tá - Chính ủy

Cục Hậu Cần QK4

Phó chủ tịch HĐVTVN

Đại Thành - Yên Thành - Nghệ An

  1.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 22/10/2020

Không có tên

Không có địa chỉ

     500.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 22/10/2020

Vương Đình Long

Giám đốc C. ty- N.A

Vân Diên - Nam Đàn  Nghệ An

     500.000đ

TM. Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

Vương Đình Cường

Doanh nghiệp

Nghi Thái - Nghi Lộc  Nghệ An

  1.000.000đ             

TK. Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

Vương Đình Đồng

 PGĐ - BQL Dự án

Bộ GTVT

Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  1.000.000đ  

TK. Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

Vương Thị Châu

Doanh nghiệp

Bảo Lộc - Lâm Đồng

        Thạch Liên

         Thạch Hà

Hà Tĩnh 

  2.000.000đ

 

TK. Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

Vương Hữu Tấn

GS - TS

   Viện Trưởng - HN

Đại Đồng Thành

 Thuận Thành

 Bắc Ninh

     500.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

Vương Đình Long

Nhà giáo Ưu tú

Vương Đình Nhuận

 Giám Đốc

Phó chủ tịch HĐVTVN

Trung Sơn

 Đô Lương – N. An

  2.000.000đ

 

TK. Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

Gia đình 6 anh, em Vương Khả Kim

Nguyên Chủ Tịch Huyện Bảo Lâm

Bảo Lộc -Lâm đồng

Phó chủ tịch HĐVTVN

Thạch Liên

 Thạch  Hà - Hà Tĩnh

 

  6.000.000đ

 

TK. Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

 

16 h 30 - 23/10/2020

20.500.000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

Tất cả các Gia đình và con, cháu Họ

Vương Khả Đại tôn

Thạch Liên

 Thạch Hà - Hà Tĩnh

  8.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

Vương Khả Hải

Doanh nghiệp. H.Nội

Thạch Liên

 Thạch Hà - Hà Tĩnh 

  1.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

Vương Hải Yên

Vương Anh

Doanh nghiệp. SGòn

    Không có địa chỉ

  1.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

Vương Khả Tú

Doanh nghiệp

Ninh Bình

Thạch Liên

 Thạch Hà - Hà Tĩnh

 

     500.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

Vương Khả Vinh

Công chức .Tp HCM

Thạch Liên

 Thạch Hà - Hà Tĩnh

  1.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

 

 19 h 00 - 23/10/2020

11.500.000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 23/10/2020

Vương Quốc Hạnh

        Hồng Thành

 Yên Thành – N.A

     500.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 24/10/2020

Vương Thúc Hào

Kim Liên - Nam Đàn

          Nghệ An

     200.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 24/10/2020

Vương Quang

Đắk Lăk

    Không có địa chỉ

     500.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 24/10/2020

Nguyễn Thị My

    Không có địa chỉ

  2.000.000đ  

TK. Vương Hoàn

Ngày 24/10/2020

 

 17 h 00 - 24/10/2020

  3.200.000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 24/10/2020

Vương Thị Hòa

Nhà Giáo – Tp. Vinh

Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  2.000.000đ

 

TK. Vương Hoàn

Ngày 25/10/2020

Vương Thị Thanh

Việt Kiều - Đài Loan

   Phú Hội -Triệu An

 Triệu Phong - Q. Trị

  2.000.000đ

 

TK. Vương Hoàn

Ngày 25/10/2020

Vương Huy Đào

Doanh nhân

Biên Hòa - Đồng Nai

Phó chủ tịch HĐVTVN

Quảng Văn - Quảng Xương - Thanh Hóa

  10.000.000đ

 

TK. Vương Hoàn

Ngày 25/10/2020

Vương Quốc Tuấn

PCT. tỉnh Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh

  3.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 25/10/2020

Vương Đình Huyên

Doanh nhân

Nha Trang - K. Hòa

An Giới - An Sơn  Nam Sách

        Hải Dương

 

     300.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 25/10/2020

 

 21h 00 - 25/10/2020

52.500,000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 25/10/2020

Vương Quốc Đạt

CA GT - Nghệ An

   Không có địa chỉ?

  1.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 26/10/2020

Vương Tiến Hòa

     GS - TS - NGUT

           Hà Nội

Phó chủ tịch HĐVTVN

Cổ Định - Triệu Sơn  Thanh Hóa

     500.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 27/10/2020

Vương Hồng Lĩnh

    GĐ. AGRIBANK

            Đak Lak

Phó chủ tịch HĐVTVN

Kim Liên - Nam Đàn

Nghệ An

   10.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 27/10/2020

Tất cả các Gia đình

và con, cháu Họ

Vương Viết

Diễn Xuân

Diễn Châu -Nghệ An

10.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 27/10/2020

Tất cả các Gia đình

và con, cháu Họ

Vương Đình

Bắc Giang

  2.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 27/10/2020

Tất cả các Gia đình

và con, cháu Họ

Vương Khả

Khánh Lộc - Can Lộc  Hà Tĩnh

  2.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 27/10/2020

 

19 h 00 - 27/10/2020

78.000.000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 27/10/2020

Vương Trọng Kha

       TS – Đại học

  Thủy Lợi – Hà Nội

Phó chủ tịch HĐVTVN

Kim Liên - Nam Đàn

Nghệ An

     500.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 28/10/2020

      Không có tên

Không có địa chỉ ?

  2.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 28/10/2020

Vương Chi Mậu

     Tp. Hồ Chí Minh

Không có địa chỉ ?

  2.000.000đ

TK. Vương Hoàn

Ngày 28/10/2020

Vương Thị Xuân

Gia Lâm - Hà Nội

Kim Liên - Nam Đàn

Nghệ An

  2.000.000đ

TK. Vương Hoàn

 Ngày 28/10/2020

 

    14 h 28/10/2020

84.500.000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 28/10/2020

Tất cả các Gia đình

và con, cháu Họ

Vương Hải Dương

          Khuê Liễu

          Tân Hưng

         Hải Dương

38.000.000đ

   Áo quần

TK. Vương Hoàn

 Ngày 29/10/2020

 

14 h 29/10/2020

122.500.000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 29/10/2020

Vương Đình Trung

 

Nghi Thái - Nghi Lộc

Nghệ An

    1.000.000đ

TK. Vương Hoàn

 Ngày 30/10/2020

 

  Ngày 30/10/2020

123.500.000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 30/10/2020

Vương Khả Huấn

Đà Nẵng

Thạch Liên

 Thạch Hà - Hà Tĩnh

    2.000.000đ

TK. Vương Hoàn

 Ngày 01/11/2020

 Tất cả các Gia đình

và con, cháu  Họ Vương Hải Dương

        Khuê Liễu

        Tân Hưng

        Hải Dương

    2.000.000đ

  Thêm thành

 Tổng 40 triệu

TK. Vương Hoàn

 Ngày 01/11/2020

 

Ngày 01/11/2020

127.500.000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 01/11/2020

Vương Vạn Phúc

 

Xuân Đào

 Hồng Thành

 Yên Thành - NA

       300.000đ

TK. Vương Hoàn

 Ngày 02/11/2020

Vương Đức Cương

Họ Vương Sóc Sơn

Hà Nội

Phú Minh - Sóc Sơn

             Hà Nội

    2.000.000đ

TK. Vương Hoàn

 Ngày 02/11/2020

 

Ngày 02/11/2020

129.800.000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 02/11/2020

Vương Đình Quyền

 

An Giới - An Sơn

Nam Sách

 Hải Dương

       300.000đ

TK. Vương Hoàn

 Ngày 02/11/2020

Cộng đợt 1

Tính đến

Ngày 04/11/2020

130.100.000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 04/11/2020

   Tất cả các Gia đình

và con, cháu Họ

 Vương Hồng Thành

  Vương Công Ngọc

Xuân Đào

 Hồng Thành

        Yên Thành

           Nghệ An

      10.000.000đ

TK. Vương Hoàn

 Ngày 07/11/2020

Vương Thị Châu

Doanh nghiệp

Bảo Lộc - Lâm Đồng

         Thạch Liên

         Thạch Hà

 Hà Tĩnh 

10.000.000đ

Thêm thành tổng 12 triệu

TK. Vương Hoàn

Ngày 07/10/2020

Vương Đình Hùng

Doanh nghiệp

          Nghệ An

    Thành phố Vinh

            Nghệ An

  2.000.000đ

 

TK. Vương Hoàn

Ngày 08/10/2020

Vương Thị Qùy

Việt Kiều Nga      

         Trung Sơn

Đô Lương- Nghệ An

  5.000.000đ

 

TK. Vương Hoàn

Ngày 08/10/2020

Vương Trần Nghĩa

Con trai Chủ tịch Vương Khả Cúc

            Hà Nội

        Thạch Liên

          Thạch Hà

           Hà Tĩnh 

  1.000.000đ

 

TK. Vương Hoàn

Ngày 08/10/2020

Cộng đợt 2

Ngày 08/ 11/2020

 28.000.000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 08/10/2020

Tổng cộng 2 đợt

(1 và 2)

         Đến ngày

       08/ 11/2020

158.100.000đ

TK.Vương Hoàn

Ngày 08/10/2020

- Tổng số tiền đợt 1 của 47 dòng họ và con cháu đã chuyển vào tải khoản Vương tộc Việt Nam: Vương Đình Hoàn - 0101007699999 - Ngân hàng Vietcombank Nghệ An đến ngày 04 tháng 11 năm 2020 là:   130.100.000đ  (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu một trăm ngàn dồng)

- Ngày 07 và 08 tháng 11 năm 2020, Hội đồng Vương tộc Việt nam đã phân bổ và trao hỗ trợ trực tiếp đợt 1 số tiền (130 triệu đồng) của các Chi, Phái con cháu các dòng họ ủng hộ cho các dòng họ:

  1. Dòng họ TDP Đức Lam Trung - Phú Vang - TT. Huế     =   25.000.000đ
  2. Dòng họ xã Hải Định - Hải Lăng - Quảng Trị                    =   60.000.000đ
  3. Dòng họ TDP Nam Phong - P. Kỳ Thịnh - Tx Kỳ Anh - HT = 10.000.000đ
  4. Dòng họ xã Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - Hà Tinh    =   35.000.000đ

Cộng:        130.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng)

- Tổng số tiền đợt 2 của 5 dòng họ và con cháu đã chuyển vào tải khoản Vương tộc Việt Nam: Vương Đình Hoàn - 0101007699999 Ngân hàng Vietcombank Nghệ An đến ngày 08/11/2020 là:       28.000.000đ  (Bằng chữ:  Hai mươi tám triệu đồng)

- Hội đồng Vương tộc Việt Nam tiếp tục đón nhận quyên góp ủng hộ của các Chi, Phái và con cháu các dòng họ đợt 2 và tiếp tục chương trình phân bổ hỗ trợ số tiền 28.000.000đ cho các gia đình họ Vương khắc phục hậu quả lũ lụt tiếp theo

(Ngoài các gia đình dòng họ đã hỗ trợ đợt 1).

 Xin trân trọng cảm ơn./.    

 

Nơi nhận: 

- Các dòng họ Vương cả nước 

- Các thế hệ con cháu

- Lưu VP - VTVN

TM. HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Đại tá – Giáo sư – Tiến sỹ khoa học

VƯƠNG KHẢ CÚC

                                                  

 

 
Tin tức khác:
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM" (16/8/2022)
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh (28/7/2022)
Văn tế thượng cờ Vương Tộc Việt Nam (23/7/2022)
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Vương Việt Nam 2020-2025 (21/4/2022)
Báo cáo Kết quả hoạt động Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (21/4/2022)
Vương tộc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng chống đại dịch COVID-19 (12/8/2021)
Cung chúc Tân Xuân 2021 (31/12/2020)
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam (14/11/2020)
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt (14/11/2020)
Lời kêu gọi Quyên góp ủng hộ các dòng họ Vương thiệt hại do lũ lụt tại Miền Trung (22/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 1) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 2) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 3) (13/10/2020)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020 (13/10/2020)
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018 (13/10/2020)
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 1.654 | Tất cả: 140.911

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com