Họ tộc Vương Duy xã Hương Ngãi Thạch Thất - Hà Nội

Làng Hương Ngải xưa còn gọi là “kẻ Ngái”- Làng Ngái một làng văn vật, làng Việt cổ nổi tiếng ở xứ Đoài; Cụ Phan Huy Chú trong “Lịch triều hiến chương loại chí viết “Người vùng này thuần phác và văn nhã”

Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam

BÀI HÁT VƯƠNG TỘC CA VIỆT NAM

Tổng hợp các danh mục nhân thế phả các dòng họ

TỔNG HỢP DANH MỤC NHÂN THẾ PHẢ CÁC DÒNG HỌ

Văn tế tổ, lễ tế tổ vương tộc Việt Nam

DUY: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam quốc, Nghệ An tỉnh, Đô Lương huyện, Thuận Sơn xã Đền thờ các Danh nhân

Tổng hợp tôn đồ Vương tộc Đại tôn

Tổng hợp tôn đồ Vương tộc Đại tôn

Họ tộc Vương Duy xã Hương Ngải Thạch Thất - Hà Nội

Họ VƯƠNG là một trong 21dòng họ ngụ cư ở Làng Hương Ngải, huyện THạch Thất- Thành phố Hà Nội. Làng Hương Ngải xưa còn gọi là “kẻ Ngái”- Làng Ngái một làng văn vật, làng Việt cổ nổi tiếng ở xứ Đoài; Cụ Phan Huy Chú trong “Lịch triều hiến chương loại chí viết “Người vùng này thuần phác và văn nhã”

Giới thiệu về Họ Vương và anh hùng dân tộc Vương Qúy Nguyên

Vừa qua, BBT trang web HỌ PHÙNG VIỆT NAM nhận được lá thư và bài viết của ông Vương Duy Miên - Ủy viên Hội đồng gia tộc họ Vương Việt Nam. Bản thân ông Vương Duy Miên đã từng có một số bài viết nghiên cứu về dòng họ Phùng.

Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam

MÀN SỬ THI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỌ VƯƠNG VN

 1 

 
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 1.644 | Tất cả: 140.901

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com