TIN TỨC | THÔNG BÁO

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Vương Việt Nam 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Họ Vương Việt nam tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất được thông qua ngày 18/11/2018, và các phiên Hội nghị trù bị cho Đại hội.

Vương tộc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng chống đại dịch COVID-19

Toàn thể anh, em, con, cháu dòng tộc họ Vƣơng trên toàn quốc Thực hiện Nghị quyết Đại hội Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 6-7/6/2020 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Vương tộc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng chống đại dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 6-7/6/2020 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực

Cung chúc Tân Xuân 2021

NHÂN DỊP NĂM MỚI 2021, HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM KÍNH LỜI CHÚC TÂN XUÂN ĐẾN TẤT CÁ CÁC CHI PHÁI, CÁC THẾ HỆ CON CHÁU VƯƠNG TỘC VIỆT NAM - NĂM MỚI ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Giấy mời dự đại hội đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt nam tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất ngày 18 tháng 11 năm 2018, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

 1 

VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 1.669 | Tất cả: 140.926

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com