NHÂN VẬT TIÊU BIỂU | DANH NHÂN
Các Tiến sĩ họ Vương

Trong Thư tịch tại thư viện Hán Nôm, các văn  bia đề tên Tiến sĩ tại Văn Miếu, có 3 tiến sĩ họ Vương như sau

1. Bia số 5 khoa thì Ất Mùi, niên hiệu Hồng Đức năm thứ 6 (1475)

Đông các Hiệu thư Mẫn sự Tá lang Lê Ngạn Tuấn4 vâng sắc soạn.

Cẩn sự lang Trung thư giám Chính tự Thái Thúc Liêm vâng sắc viết chữ (chân).

Mậu lâm lang Kim quang môn Đãi chiếu Tô Ngại vâng sắc viết chữ triện.

Bia dựng ngày 15 tháng 8 niên hiệu Hồng Đức thứ 15 (1484).

Cho đỗ:

Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ, 3 người:

VŨ TUẤN CHIÊU 武濬昭5 người huyện Quảng Đức phủ Phụng

Thiên.

ÔNG NGHĨA ĐẠT 翁義達6 người huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai.

CAO QUÝNH 高炯7 người huyện Đông Thành phủ Diễn Châu.

Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, 13 người:

VƯƠNG HIỂN 王顯11 người huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách.

Vương Hiển (1452-?) người xã Mặc Khê huyện Thanh Lâm

(nay thuộc huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương). Ông làm quan Hiến sát sứ.

Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, 27 người:

2. Bia số 6. TS khoa Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức năm thứ 9 (1478)

Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ, 3 người:

Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, 9 người:

Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, 50 người

Có: Vương Khắc Mại (1448-?) người xã Yên Nội huyện Ninh Sơn

(nay thuộc xã Đồng Quang huyện Quốc Oai tỉnh Hà Tây). Ông làm

quan Tả Thị lang và từng được cử đi sứ.

3. Khoa Mậu Dần niên hiệu Quang Thuận năm thứ 3 (1518)

Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ, 3 người:

Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, 6 người:

Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, 8 người:

VƯƠNG HOÀNH 王浤16 người xã Ngô Đạo huyện Tân Phúc.

Vương Hoành (?-?) người xã Ngô Đạo huyện Tân Phong (nay thuộc xã Tân Hưng huyện Sóc Sơn Tp. Hà Nội). Ông làm quan với nhà Mạc đến chức Thị lang.

Như vậy từ 1475 đến 1418, dòng họ Vương đã có 3 tiến sĩ được vinh danh tại Văn Miếu là một vinh dự lớn lao cho dòng họ.

VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 1.671 | Tất cả: 140.928

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com