TIN TỨC | TIN HOẠT ĐỘNG Bản in
 
Báo cáo Kết quả hoạt động Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025
Tin đăng ngày: 21/4/2022 - Xem: 644
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2020 -2025

Kính gửi:

 • Hội đồng Vương tộc Việt Nam
 • Tộc trưởng, các chi tộc trên toàn quốc

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-VTVN, ngày 07 tháng 6 năm 2020 của Đại hội Đại biểu toàn quốc Vương tộc Việt Nam lần thứ nhất ngày nhiệm kỳ 2020-2025, tại Thị xã Cử Lò, tỉnh Nghệ An; Đến nay đã gần 02 năm đi vào hoạt động. Mặc dầu do anh hưởng rất lớn của Đại dịch COV-19 trong thời gian qua, nhưng với quyết tâm cao, Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam đã linh hoạt, thích ứng với đại dịch COV – 19, đã có cách làm sáng tạo trong việc điều hành các hoạt động của Ban Thường trực và Hội đồng Vương tộc Việt Nam được Đại hội giao phó.

Ban Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam xin báo cáo về kết quả hoạt động từ ngày Đại hội đến nay với nhưng nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua:

 1. Đã ban hành Nghị Quyết Đại hội đại biểu Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Hội đồng và các chi tộc họ Vương trên toàn quốc.
 1. Ban hành Quyết định thành lập 13 ban và câu lạc bộ, là cơ quan tham mưu giúp việc cho Hội đồng Vương tộc Việt Nam với tổng số 429 thành viên.

Đến nay đã có nhiều ban và câu lạc bộ ổn định đi vào hoạt động có nền nếp và từng bước nâng cao được chất lượng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

a. Đối với Ban Thường trực:

 • Đã tổ chức 05 kỳ họp để đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng và các ban của Hội đồng; công tác kết nối giữa các Chi tộc họ Vương trên toàn quốc; Việc tra cứu sưu tầm về nguồn gốc lịch sử, tìm hiểu cội nguồn. Đến nay Ban Thường trực đã thống kê và kết nối được 120 Chi tộc họ Vương trên toàn quốc

(có danh sách kèm theo);

- Tra cứu, thu thập và dự thảo biên soạn các cuốn sách “Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” và cuốn sách “Lịch sử các dòng họ Vương Việt Nam” gồm các nội dung như sau:

TẬP MỘT

(Đang sưu tầm và dự thảo)

Phần 1. Thuỷ Tổ - Thần Tổ ( Đứng đầu các dòng tộc)

Phần 2. Khoa Bảng (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Hoàng giáp, Tiến sỹ)

Phần 3. Linh Mục  (Các thời kỳ)

Phần 4. Giáo sư – Tiến sỹ (Học vị – Học hàm)

Phần 5. Văn nghệ sỹ (Nghệ danh, danh hiệu Văn thơ nhạc hoạ, nghệ thuật, y tế, giáo dục, nghề truyền thống………)

Phần 6. Tướng lĩnh Quân đội (Đại tá trở lên)

Phần 7. Quan chức - Lãnh đạo (Từ cấp huyện trở lên)

Phần 8. Doanh nghiệp – Doanh nhân (Chánh, phó Tổng Giám đốc Doanh nghiệp lớn).

Phần 9. Anh hùng, Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng (Các thời kỳ)

TẬP HAI

(Dự kiến trong thời gian tới)

Phần 1. Thạc sỹ

Phần 2. Đại học

Phần 3. Cao đẳng

Phần 4. Nhà giáo  (Giáo viên cấp THPT trở lên)

Phần 5. Bác sỹ (Chuyên khoa trở lên)

Phần 6. Sỹ quan Quân đội (Từ Thiếu tá đến Thượng tá)

Phần 7. Chánh phó Giám đốc cơ quan, Xí nghiệp (Cấp tỉnh trở lên)

Phần 8. Hiệu trưởng trường học  (Cấp THPT trở lên)

 • Tổ chức tuyên truyền đến các dòng tộc họ Vương trên toàn quốc với chủ đề

“Hướng về cội nguồn, tri ân Tiên tổ”.

 • Biên soạn kịch bản Sử thi nghệ thuật “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam”; Sáng tác nhạc và lời, tổ chức phối khí và thể hiện “Tộc ca họ Vương Việt Nam”.
 • Tổ chức trực tiếp trao quà, động viên, thăm hỏi các dòng tộc họ vương thuộc các tỉnh miên Trung bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ năm 2020.
 • Tổ chức Hội nghị trù bị lần thứ nhất tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm đồng, về việc chuẩn bị các nội dung cho việc tổ chức hội nghị hội Danh nghiệp Doanh nhân tại 03 vùng miền, nhằm để tập hợp, kết nối các nhà Danh nghiệp, Doanh nhân “Bắc – Trung – Nam”, tiến tới Đại hội Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Vương tộc Việt Nam lần thứ Nhất, theo Nghị quyết của Đại hội, Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Chủ tịch Hội đồng Vương tộc Việt Nam, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Vương Khả Cúc đã gửi thư đến toàn thể các dòng họ, con cháu trong dòng tộc họ vương bị ảnh hưởng ở vùng tâm dịch COV-19 trong thời kỳ cao điểm trên toàn quốc một cách kịp thời, nhằm để chia sẽ, thăm hỏi, động viên quyết tâm cao độ chiến thắng đại dịch COV-19.
 • Xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các ban, câu lạc bộ, các chi tộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.
 • Xây dựng các trang mạng, cổng thông tin điện tử “vuongtocvietnam.com” để đăng tải trang tin các hoạt động và các tài liệu văn bản quan trọng của Vương tộc Việt Nam.

b) Đối với Hội đồng Vương tộc Việt Nam:

Do ảnh hưởng của Đại dịch COV-19, chưa tổ chức được toàn thể các thành viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhưng thông qua các trang mạng như: Cổng thông tin điện tử “vuongtocvietnam.com” và 03 nhóm Zalo: Vương tộc Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ được giao, trao đổi trực tuyến, truyền tải những thông tin quan trọng, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội.

c) Đối với các Chi tộc họ Vương trên toàn quốc:

 • Trên cơ sở của sự thành công Đại hội là một bước khởi đầu đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử của Vương tộc Việt Nam. Đại hội đã tạo nên một không khí mới, một luồng gió mới, với niền hân hoan phấn khởi của toàn thể anh, em, con, cháu trong dòng tộc họ Vương trên toàn quốc, từ đó đã khơi dậy được mối tình đoàn kết, sự gắn kết xích lại gần nhau hơn giữa con cháu trong nội tộc và các Chi tộc họ Vương khác trên toàn quốc với ý nghĩa sâu nặng nghĩa tình “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”.
 • Nhiều nhà Doanh nghiệp, Doanh nhân làm ăn phát đạt ở các Chi tộc đã hướng về cội nguồn, phát tâm, phát đức, chung sức, đồng lòng xây dựng dòng tộc ngày càng trường tồn và phát triển bằng những hành động và việc làm cụ thể như: lập lại Lịch sử, gia phả của dòng họ, tôn tạo nơi thờ tự Tổ tiên khang trang, sạch đẹp; hỗ trợ kinh phí tôn tạo xây dựng một số đền thờ nơi thờ tự các danh nhân, các bậc tiền nhân là người dòng tộc họ Vương đã có công với nhân dân, với đất nước như: tôn tạo * “Đền Cao” thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi thờ tự 5 anh em người họ Vương đã có công với đất nước giúp vua đánh thắng giặc tống xang xâm lược nước ta váo năm 981 gồm: Vương Thị Đào, Vương Thị Liễu, Vương Đức Minh, Vương Đức Xuân, Vương Đức Hồng, và được nhân dân tôn làm “Thượng Đẳng thần”; * “Đền thờ Vương Bột” tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, một nhà thơ nổi tiếng nhất trong “Văn đàn Tứ kiệt” thời sơ Đường giai đoạn 649-676 và được tôn là một “thần đồng”, “thiên tài” trong giới làm thơ và có nhiều duyên nợ với đất nước Việt Nam; * “Khu lăng mộ bà Vương Mẫu”, người có công nuôi “Vua Trần Duệ Tôn”, tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhằm khôi phục lại các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống của ông cha ta xưa, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giáo dục thế hệ trẻ…….

II. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Với những cố găng nổ lực của Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, bên canh đó còn một số tồn tại hạn chế, và những nguyên nhân như sau:

 1. Hội đồng Vương tộc Việt Nam mới được thành lập, lại bị ảnh hưởng nặng nề về đại dich COV-19, vì vậy các thành viên Hội đồng chưa có thời gian nhiềutrực tiếp để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và nắm bắt các điều kiện, yếu tố của các dòng họ với nhau, nên hiệu quả thực hiện các nội dung của dòng tộc chuyển biến còn chậm.
 2. Do điều kiện khoảng cách về địa lý, sự khác biệt về phong tục, tập quán của từng vùng miền, hệ thống thông tin liên lạc chưa đồng bộ, nên sự kết nối, trao đổi gặp gỡ còn nhiều khó khăn.
 1. Nhiều thành Viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam còn thiếu các phương tiện kết nối thông tin như: trang mạng Intenet, thông tin cá nhân ….nên hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai thực hiện các hoạt động của Hội đồng họ Vương Việt Nam.
 1. Do Hội đồng Vương tộc Việt Nam chưa có nguồn kinh phí hoạt động vì vậy các chương trình kết nối, phát hành các văn bản, hồ sơ, tài liệu, việc trao đổi thông tin đến các dòng họ chưa được triển khai kịp thời.
 1. Do Hội đồng Vương tộc Việt Nam mới được thành lập, thời gian hoạt động chưa nhiều, khối lượng công việc quá lớn và thực hiện trong một thời gian ngắn, nhiều thành viên Hội đồng còn thiếu kinh nghiệm trong công tác tổ chức, vì vậy chất lượng hoạt động đạt hiệu quả chưa cao so với yêu cầu nhiệm vụ .

III. Phương hướng, nhiệm vụ của ban Thường trực và Hội đồng Họ Vương Việt Nam trong thời gian tới.

 1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm và tâm sức của các thành viên Hội đồng cùng toàn thể con cháu các thế hệ trong dòng tộc họ Vương Việt Nam trên toàn quốc với thông điệp của “22 chử vàng” làm kim chỉ nam cho mọi hành động, đó là:

“Tự tâm - Tự nguyện - Tự lực - Tự tài - Tâm huyết - Năng động - Sáng tạo – Đoàn kết - Kết nối - Giao lưu - Trao đổi - Chia sẽ”.

Quyết tâm đồng sức, đồng lòng xây dựng dòng tộc họ Vương Việt Nam luôn trường tồn và phát triển mãi mãi không ngừng.

 1. Thực hiện tốt các chương trình, nội dung, kế hoạch của Hội đồng họ Vương Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trong đó:
 • Hoàn thành việc ban hành các quyết định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng đại của dòng tộc, các Chương trình, Kế hoạch, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam; Quyết định ban hành và tổ chức chỉ đạo thực hiện thống nhất ở các dòng họ Vương trên toàn quốc về: Tộc huy, Tộc kỳ, Tộc phục, Tộc Ca; ban hành quyết định thành lập các Ban của Hội đồng, các Câu lạc bộ, các tổ chức của Hội đồng Vương tộc Việt Nam.
 • Hoàn thiện các văn bản, hồ sơ, tư liệu, kết nối gia phả, tôn đồ, văn bia, sắc phong, các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể…của các dòng họ Vương trên cả nước.
 • Hoàn thành tổng thể các dữ liệu thông tin, kết nối các dòng họ, Ban hành quyết định thực hiện, giới thiệu, quảng bá: Tộc huy, Tộc kỳ, Tộc ca, Tộc phục, xây dựng trang mạng điện tử và tập san nội tộc họ Vương Việt Nam, xây dựng bộ hồ sơ tổng thể họ Vương Việt Nam.
 1. Chỉ đạo các ban của Hội đồng họ Vương Việt Nam tiến hành triển khai chương trình, nội dung tổ chức các hoạt động, gặp mặt, ra mắt của các ban, các câu lạc bộ của Hội đồng; xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cho Hội đồng họ Vương Việt Nam theo các chương trình, nội dung Nghị quyết của Đại hội. Các Ban của Hội đồng là cơ quan tham mưu, là cầu nối giữa Hội đồng với các dòng họ, có trách nhiệm truyền tải Nghị quyết của Hội đồng và các thông tin đến các dòng họ cùng toàn thể con, cháu các thế hệ thuộc dòng tộc họ Vương trên cả nước được biết và thực hiện.
 2. Xây dựng lộ trình hội nghị kết nối các nhà Doanh nghiệp, Doanh nhân là con cháu dòng tộc họ Vương ở cả 03 vùng miền, tiến tới tổ chức Đại hội, Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Vương tộc toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến như sau:
 • Tổ chức Hội nghị Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân là con cháu dòng tộc họ Vương, khu vực phía nam, dự kiến tổ chức trong quý II/2022.
 • Tổ chức Hội nghị Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân là con cháu dòng tộc họ Vương, khu vực phía bắc, dự kiến tổ chức trong quý III/2022.
 • Tổ chức Hội nghị Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân là con cháu dòng tộc họ Vương, khu vực Miền trung - Tây nguyên, dự kiến tổ chức trong quý IV/2022.
 • Tổ chức Đại hội, Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Vương tộc Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến tổ chức trong quý I/2023.
 1. Triển khai kế hoạch, lựa chọn địa điểm và thực hiện hồ sơ thủ tục trình các cấp thẩm quyền xây dựng nhà thờ Vương tộc Việt nam dự kiến như sau:

 - Xin chủ trương xây dựng tại khu vực xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh  Nghệ An. (Khu vực nền đất củ đền thờ bà Vương Mẫu, có diện tích 3000 - 5000 m2 hiện đang là bãi đất trống do nhà nước quản lý chưa được xây dựng). - Về vị trí địa lý: Đây là một vùng đất ven đô;

 + Phía tây và phía nam: tiếp giáp “thành phố Vinh”, trung tâm về văn hóa, kinh tế, chính trị khu vực Bắc trung bộ;

 + phía Bắc: tiếp giáp “khu du lịch biển thị xã Cử lò” một trong 10 khu đô thị biển của nước Việt Nam;

 + phía đông: tiếp giáp khu du lịch đô thi mới cầu Cửa Hội nối đôi bờ sông lam Nghệ An và Hà Tĩnh quê hương của “Đại thi hào Nguyên Du”.

 - Ý nghĩa về du lịch tâm linh: Xây dựng Nhà thờ Vương tộc Việt Nam là chúng ta đã làm một việc lớn đó là: Khơi dậy nguồn cội lịch sử, khôi phục lại dấu tích lịch sử xưa của bà Vương Mẫu (mẹ vua), Người đã có công lớn trong việc nuôi “Vua Trần Duệ Tôn” khôn lớn vào những năm 1373-1377 và được phong là “Thánh mẫu”, được nhà vua chiếu chỉ đi khai dân, lập ấp, lập đồn điền, trang trại đồng thời cử một đạo quân tuy tùng giúp bà chiêu dân định cư trên vùng đất nay;

Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài, anh hùng hào kiệt, các nhà sỹ phu yêu nước vỹ đại như: cụ Vương Thúc Mậu” một sỹ phu yêu nước trong phong trào Cần vương; cụ Vương Thúc Quý” một trong tứ hổ của phong trào cần vương đánh Pháp; Nhà yêu nước vỹ đại trong phong trào duy tân, Đông du “Phan Bội Châu”; Người chiễn sỹ cách mạng với phong trào Đông kinh, Nghĩa thục “Đặng Thúc Hứa”; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới “Chủ tịch Hồ Chí Minh” vĩ đại; Tổng Bí thư “Lê Hồng Phong”; nhà hoạt động cách mạng kiên cường bất khuất “Phan Đăng Lưu”; Bí thư Xứ ủy Trung kỳ “Lê Viết Thuật” và đồng chí “Lê Mao”; Nữ chiến sỹ cộng sản anh dũng kiên cường “Nguyễn Thị Minh Khai.v.v.v……và rất rất nhiều

người hoạt động cách mạng khác. Người dân nghệ an với truyền thống giàu lòng yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, không sợ hy sinh gian khổ, cần cù, chịu thương, chịu khó, một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ chống lại kẻ thù.

Nghệ an là vị trí hết sức thuận lợi, có nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt và là trung tâm hội tụ để con cháu trong dòng tộc Họ Vương trong nam, ngoài bắc trên cả nước về bái vọng các vị tiền nhân và nơi du lịch, nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn lý tưởng dành cho con cháu trong dòng tộc họ Vương trên toàn quốc.

 1. Tổ chức tốt các kỳ tế lễ Thủy Tổ, các hội nghị, giao lưu, gặp mặt, tăng cường công tác kết nối, xây dựng dòng tộc đồng bộ, bền vững. Phát động xây dựng các nguồn kinh phí, lòng hảo tâm đóng góp của các dòng họ và con cháu trên toàn quốc cho các hoạt động của dòng tộc.
 2. Lập Bản tin Điện tử, Tập san nội tộc và hệ thống phần mềm quản lý Phả đồ họ Vương Việt Nam

Trân trọng kính gửi đến Tộc trưởng, Hội đồng Gia tộc, thế hệ con, cháu các dòng họ Vương trên toàn quốc lời cảm ơn chân thành nhất, đã đóng góp nhiều tâm sức tạo nên sự thành công của Đại hội và các hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam.

Để thực hiện tốt Nghị quyết và nhiệm vụ của Đại hội đề ra, trong thời gian tới kính mong sự quan tâm, đồng hành của toàn thể các thế hệ con, cháu trong dòng tộc, giữ vững niềm tin của Đại hội.

“ VƯƠNG TỘC VIỆT NAM - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN ”

HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Đại tá – Giáo sư – Tiến sỹ khoa học

VƯƠNG KHẢ CÚC

 
Tin tức khác:
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM" (16/8/2022)
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh (28/7/2022)
Văn tế thượng cờ Vương Tộc Việt Nam (23/7/2022)
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Vương Việt Nam 2020-2025 (21/4/2022)
Báo cáo Kết quả hoạt động Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (21/4/2022)
Vương tộc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng chống đại dịch COVID-19 (12/8/2021)
Cung chúc Tân Xuân 2021 (31/12/2020)
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam (14/11/2020)
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt (14/11/2020)
Lời kêu gọi Quyên góp ủng hộ các dòng họ Vương thiệt hại do lũ lụt tại Miền Trung (22/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 1) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 2) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 3) (13/10/2020)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020 (13/10/2020)
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018 (13/10/2020)
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 1.649 | Tất cả: 140.906

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com