TIN TỨC | TIN HOẠT ĐỘNG

Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"

Màn Sử thi nghệ thuật " LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM "- Chào mừng Đại hội Vương tộc Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025, ngày 06-07/6/2020, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Kịch bản Nghệ nhân - Nghệ sỹ Tác giả Đạo diễn Sân khấu Vương Ngọc Vinh- PCT - TTK Hội đồng Vương Tộc Việt Nam

Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh

Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh

Văn tế thượng cờ Vương Tộc Việt Nam

VĂN TẾ THƯỢNG CỜ VƯƠNG TỘC VIỆT NAM tại lễ tế Tổ và Khánh thành Từ đường Vương tộc Vương Đình xóm Phong Phú, Hưng Hoà, Thành phố Vinh, Nghệ An Ngày 26  tháng 6 năm Nhâm Dần

Báo cáo Kết quả hoạt động Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-VTVN, ngày 07 tháng 6 năm 2020 của Đại hội Đại biểu toàn quốc Vương tộc Việt Nam lần thứ nhất ngày nhiệm kỳ 2020-2025, tại Thị xã Cử Lò, tỉnh Nghệ An; Đến nay đã gần 02 năm đi vào hoạt động. Mặc dầu do anh hưởng rất lớn của Đại dịch COV-19 trong thời gian qua

Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam

Chào mừng Đại hội đại biểu Toàn Quốc Họ Vương Việt Nam lần thứ nhất - nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

Ngày 7,8/11 Đoàn Đại diện Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

Đại hội Họ Vương (Phần 1)

Đại hội Họ Vương (Phần 1)

Đại hội Họ Vương (Phần 2)

Đại hội Họ Vương (Phần 2)

Đại hội Họ Vương (Phần 3)

Đại hội Họ Vương (Phần 3)

Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020

Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020

Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018

Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018

Thư cảm ơn sau Đại Hội dòng họ Vương toàn quốc

Sau 2 năm chuẩn bị, với sự quyết tâm cao của Hội đồng Lâm thời họ Vương Việt Nam, cùng với sự đồng hành nhiệt tình của 61 dòng họ Vương trên cả nước. Ngày 06 và ngày 07/6/2020 Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025 được diễn ra trọng thể tại Khu du lịch biển, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đây là một sự kiện trọng đại, đánh dấu mốc son lịch sử của hàng ngàn năm qua với sự mong ước và kỳ vọng của đông đảo con, cháu trong dòng tộc họ Vương trên toàn quốc đã thành công rực rỡ.

 1   2 

VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 70 | Tất cả: 82,120

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: vuongtocvietnam@gmail.com
Website: http://vuongtocvietnam.com