Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"

Màn Sử thi nghệ thuật " LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM "- Chào mừng Đại hội Vương tộc Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025, ngày 06-07/6/2020, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Kịch bản Nghệ nhân - Nghệ sỹ Tác giả Đạo diễn Sân khấu Vương Ngọc Vinh- PCT - TTK Hội đồng Vương Tộc Việt Nam

Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh

Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh

Văn tế thượng cờ Vương Tộc Việt Nam

VĂN TẾ THƯỢNG CỜ VƯƠNG TỘC VIỆT NAM tại lễ tế Tổ và Khánh thành Từ đường Vương tộc Vương Đình xóm Phong Phú, Hưng Hoà, Thành phố Vinh, Nghệ An Ngày 26  tháng 6 năm Nhâm Dần

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Vương Việt Nam 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Họ Vương Việt nam tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất được thông qua ngày 18/11/2018, và các phiên Hội nghị trù bị cho Đại hội.

Báo cáo Kết quả hoạt động Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-VTVN, ngày 07 tháng 6 năm 2020 của Đại hội Đại biểu toàn quốc Vương tộc Việt Nam lần thứ nhất ngày nhiệm kỳ 2020-2025, tại Thị xã Cử Lò, tỉnh Nghệ An; Đến nay đã gần 02 năm đi vào hoạt động. Mặc dầu do anh hưởng rất lớn của Đại dịch COV-19 trong thời gian qua

Vương tộc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng chống đại dịch COVID-19

Toàn thể anh, em, con, cháu dòng tộc họ Vƣơng trên toàn quốc Thực hiện Nghị quyết Đại hội Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 6-7/6/2020 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Vương tộc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng chống đại dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 6-7/6/2020 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực

Cung chúc Tân Xuân 2021

NHÂN DỊP NĂM MỚI 2021, HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM KÍNH LỜI CHÚC TÂN XUÂN ĐẾN TẤT CÁ CÁC CHI PHÁI, CÁC THẾ HỆ CON CHÁU VƯƠNG TỘC VIỆT NAM - NĂM MỚI ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam

Chào mừng Đại hội đại biểu Toàn Quốc Họ Vương Việt Nam lần thứ nhất - nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

Ngày 7,8/11 Đoàn Đại diện Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

Lời kêu gọi Quyên góp ủng hộ các dòng họ Vương thiệt hại do lũ lụt tại Miền Trung

Cộng đồng các Chi, Phái Vương tộc Việt Nam chúng ta tại huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị, Phú Vang Thừa Thiên Huế đang gánh chịu hậu quả do lũ lụt lịch sử rất nặng nề gây ra, nhiều gia đình thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

Đại hội Họ Vương (Phần 1)

Đại hội Họ Vương (Phần 1)

 1   2 

 
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 766 | Tất cả: 143.646

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com