CÁC DÒNG HỌ Bản in
 
Tổng hợp các dòng họ Vương Việt Nam
Tin đăng ngày: 21/4/2022 - Xem: 569
 

TỒNG HỢP CÁC DÒNG HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

TT

DÒNG HỌ

ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ

 

TÊN THỦY TỔ - CỤ TỔ

 

I

Tỉnh Hà Giang

1

1

Vương Chính Đức

Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

II

Tỉnh Phú Thọ

1

2

Vương Quốc Chu

Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

III

Tỉnh Bắc Giang

1

3

Tự Phúc Huệ

Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang

IV

Tỉnh Bắc Ninh

9

4

Vương Hữu Chính

Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh

5

Tự Phúc Toản

Á Lữ, Thuận Thành, Bắc Ninh

6

Tự Nghiêm Toàn

Trang Phúc Khang 1, TT, Bắc Ninh

7

Tự Minh Dũng

Trang Phúc Khang 2.TT, Bắc Ninh

8

Vương....................Chưa có tên Cụ Tổ

Trừng Xá, Lương Tài, Bắ Ninh

9

Vương Văn........ ..Chưa có tên Cụ Tổ

Thị Trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

10

Vương Bá...............Chưa có tên Cụ Tổ

Thuận Thành, Bắc Ninh

11

Vương Đức.............Chưa có tên Cụ Tổ

Thuận Thành, Bắc Ninh

12

Vương Văn.............Chưa có tên Cụ Tổ

Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh

V

Tp Hải Phòng

2

13

Vương Công Song

Hòa Bình, Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng

14

Vương.....................Chưa có tên Cụ Tổ

Huyện An Lão, Tp Hải Phòng

VI

TP Hà Nội

36

15

Vương Đình Dũng

Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

16

Vương Công Đại

Minh Khai, Băc Từ Liêm, Hà Nội

17

Vương Thời Trung

Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

18

Vương Công Phúc

Đại Mạch 1, Đông Anh, Hà Nội

19

Vương Qúy Công

Đại Mạch 2, Đông Anh, Hà Nội

20

Vương Đức Thuận

Đại Mạch 3, Đông Anh, Hà Nội

21

Tự Phức Nguyên

Làng So, Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

22

Vương Sỹ...............Chưa có tên Cụ Tổ

Thôn 3, Làng So, TSL,Quốc Oai, Hà Nội

23

Vương Đình Trinh

Thôn 5, Làng So, TSL,Quốc Oai, Hà Nội

24

Vương Xuân..........Chưa có tên Cụ Tổ

Thôn 5, Làng So, TSL,Quốc Oai, Hà Nội

25

Vương Lệnh Công

Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Nội

26

Vương Qúy Công

Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

27

Tự Phúc Điền

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

28

Vương Duy Hưởng

Đông Quang, Quốc Oai, Hà Nội

29

Vương Công Đài

Đông Đoài, Phú Xuyên, Hà Nội

30

Vương Qúy Công

Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội

31

Tự Phúc Quảng

Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội

 

32

Vương....................

Chưa có tên Cụ Tổ

Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

33

Vương Quốc Chu

 

Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Nội

34

Vương....................

Chưa có tên Cụ Tổ

Lai Thượng, Thạch Thất, Hà Nội

35

Vương....................

Chưa có tên Cụ Tổ

Lai Thượng, Thạch Thất, Hà Nội

36

Vương....................

Chưa có tên Cụ Tổ

Lai Thượng, Thạch Thất, Hà Nội

37

Vương....................

Chưa có tên Cụ Tổ

Lai Thượng, Thạch Thất, Hà Nội

38

Vương....................

Chưa có tên Cụ Tổ

Lai Thượng, Thạch Thất, Hà Nội

39

Vương Hồng..........

Chưa có tên Cụ Tổ

Á Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

40

Vương Quốc Chu

 

Minh Khai, Bắc Từ Liêm 2, Hà Nội

41

Vương Đức............

Chưa có tên Cụ Tổ

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

42

Vương Đình...........

Chưa có tên Cụ Tổ

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

43

Vương Văn.............

Chưa có tên Cụ Tổ

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

44

Vương Viết.............

Chưa có tên Cụ Tổ

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

45

Vương Công...........

Chưa có tên Cụ Tổ

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

46

Vương Hồng..........

Chưa có tên Cụ Tổ

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

47

Vương Đình Trinh

 

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

48

Vương Trọng Lực

 

Quảng An, Tây Hồ, HN, Thị xã Sơn Tây

49

Vương Khắc Đế

 

Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

50

Vương Đình Sán

 

Hà Nội (Chưa rõ tung tích ở đâu)

VII

Tỉnh Hải Dương

6

51

Tự Phúc Chính

 

Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

52

Lý Phúc Thông

 

Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

53

Vương Phúc Trạch

 

Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương

54

Vương Xuân Mẫn

 

An Giới, Nam Sách, Hải Dương

55

Vương Xuân Mẫn

 

An Sơn, Nam Sách, Hải Dương

56

VT Công Hiệu QuốcNhẫn

Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương

VIII

Tỉnh Hưng Yên

9

57

Vương Gia Hiếu

 

Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên

58

Tự Phúc Minh

 

An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên

59

VQC Húy Trọng

 

Đào Xá, Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên

60

Hiệu Phúc Thịnh

 

Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên

61

Vương Ngọc...........

Chưa có tên Cụ Tổ

Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên

62

Vương Văn.............

Chưa có tên Cụ Tổ

Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên

63

Vương Đình............

Chưa có tên Cụ Tổ

Đoàn Đào, Phù cừ, Hưng Yên

64

Vương Tuệ Minh

 

Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên

65

Vương Đình Hòa

 

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

IX

Tỉnh Tháí Bình

2

66

Vương Đình Dự

 

Đoan Hùng, Hưng Hà, Tháí Bình

67

Vương Hữu Bằng

 

Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình

X

Tỉnh Nam Định

1

 

68

Vương Phúc Khánh

Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định

XI

Tỉnh Ninh Bình

2

69

Vương Văn Huynh

Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình

70

Vương Khôi

Cự Lai, Trường Yên, Ninh Bình

XII

Tỉnh Thanh Hóa

7

71

Vương Tĩnh

Nga Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa

72

Tự Bảo Lạc

Hoằng Sơn, H Hóa, Thanh Hóa

73

Tự Phúc Hậu

Tân Ninh, Cổ Định, Thanh Hóa

74

Vương Công Chính

Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa

75

Vương Hữu Tín

Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa

76

Vương Công Hầu

Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa

77

VQC Xuân Lâm

Thiệu Tiến, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

XIII

Tỉnh Nghệ An

25

78

Vương Dực Nghĩa

Tân Tiến, Q.Lập, TX, Hoàng Mai, NA

79

Vương Tam Công

Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An

80

Vưng Khắc Chính

Điễn Cát 1, Diễn Châu, Nghệ An

81

Vương Tuấn Đức

Điễn Cát 2, Diễn Châu, Nghệ An

82

Vương Đình Kiên

Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ Ân

83

Vương Chính Pháp

Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An

84

Vương Kim Đậu

Đại Thành, Yên Thành, Nghệ An

85

Vương Viết Nhãn

Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An

86

Vương Đình Diêu

Vĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

87

Vương Đình Diêu

Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An

88

Vương Đình Duật

Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An

89

Vương Gia

Thanh Đức, Thanh Chương, Nghệ An

90

Vương Gia

Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An

91

Vương Viết Nhãn

Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An

92

Vương Đình Đệ

Thọ Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

93

Vương Đình Nghi

Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An

94

Vương Đinh Lấc

Thái Quang, Nghi Thái, Nghi Lộc, Ng. A

95

Vương....................Chưa có tên Cụ Tổ

Thái Bình, Nghi Thái, Nghi Lộc, Ng.An

96

Vương....................Chưa có tên Cụ Tổ

Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An

97

Vương....................Chưa có tên Cụ Tổ

Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An

98

Vương Đình Vạng

Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An

99

Vương Đình...........Chưa có tên Cụ Tổ

Nghi Hưng, Nghi Lộc, Ngghệ An

100

Vương....................Chưa có tên Cụ Tổ

Xóm 5. Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An

101

Tín Vạn Công

Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ an

102

Vương Đại Định

Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ an

XIV

Tỉnh Hà Tĩnh

8

103

Ông Đen, Ô. Mưu

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

104

Vương Khả Thành

Khánh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

105

Vương Khả Dòng

Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

106

Vương Khả Linh

Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

107

Vương Khả Định

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

108

Vương Quốc Kế

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

109

Vương Tiên Công

Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

110

Hạnh Vạn Công

Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

XV

Tỉnh Quảng Trị

1

111

Vương Diễn

Hải Thành, Hải Lăng, Quảng Trị

XVI

Tỉnh Thừa Thiên Huế

1

112

Vương Hưng Thuận

Đức Thái, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

XVII

Tỉnh Quảng Nam

4

113

Vương Hữu Long

Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam

114

Vương Hữu Ám

Kim Bồng, Cẩm Kim, Hội An, Q. Nam

115

Vương Thông

Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam

116

Vương Công Hầu

Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam

XVIII

Tỉnh Bình Thuận

1

117

Vương Gia Bằng

Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm, B.Thuận

XIX

Tỉnh Đắc Lắc

1

118

Vương Cát San

Xuân Phú, YAKR, Đắc Lắc

XX

Tỉnh Sóc Trăng

1

119

Vương Hồng Sển (Chưa có tên Cụ Tổ)

..........................Sóc Trăng

XXI

Thành phố HCM

1

120

Vương H. Quang (Chưa có tên Cụ Tổ)

Gia Định, Thành phố HCM

 

Người tổng hợp

Nghệ nhân – Nghệ sỹ

PCTHĐ

VƯƠNG NGỌC VINH

 • Tổng hợp 119 dòng họ Vương cả nước
 • Trong đó 27 dòng họ có địa chỉ nhưng chưa có tên Thủy tổ dòng họ
 • Yêu cầu tất cả các dòng họ và con cháu tiếp tục bổ sung tên Thủy tổ của dòng họ mình chưa có, địa chỉ của dòng họ, phát hiện thêm các dòng họ mới để bổ sung.

 

TỒNG HỢP SỐ LƯỢNG

 

CÁC DÒNG HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

 

 

 

TT

TÊN TỈNH

SỐ DÒNG HỌ

 

 

 

1

Tỉnh Hà Giang

1

2

Tỉnh Phú Thọ

1

3

Tỉnh Bắc Giang

1

4

Tỉnh Bắc Ninh

9

5

Tp Hải Phòng

2

6

TP Hà Nội

36

7

Tỉnh Hải Dương

6

8

Tỉnh Hưng Yên

9

9

Tỉnh Tháí Bình

2

10

Tỉnh Nam Định

1

11

Tỉnh Ninh Bình

2

12

Tỉnh Thanh Hóa

7

13

Tỉnh Nghệ An

25

14

Tỉnh Hà Tĩnh

8

15

Tỉnh Quảng Trị

1

16

Tỉnh Thừa Thiên Huế

1

17

Tỉnh Quảng Nam

4

18

Tỉnh Bình Thuận

1

19

Tỉnh Đắc Lắc

1

20

Tỉnh Sóc Trăng

1

21

Thành phố HCM

1

 

Tổng cộng

120

 

 

 

 

Các tỉnh chưa có thông kê

 

1

Tỉnh Hòa Bình

 

2

Tỉnh Sơn La

 

3

Tỉnh Điện biên

 

4

Tỉnh Lai Châu

 

5

Tỉnh Lao Cai

 

6

Tỉnh Yên Bái

 

7

Tỉnh Tuyên Quang

 

8

Tỉnh Cao Bằng

 

9

Tỉnh Bắc Cạn

 

10

Tỉnh Thái Nguyên

 

11

Tỉnh Lạng Sơn

 

 • Tỉnh Quảng Ninh
 • Tỉnh Hà Nam
 • Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Tỉnh Quảng Bình
 • Tỉnh Đà Nẵng
 • Tỉnh Quảng Ngãi
 • Tỉnh Bình Định
 • Tỉnh Phú Yên
 • Tỉnh Khánh Hòa
 • Tỉnh Ninh Thuận
 • Tỉnh Con Tum
 • Tỉnh Gia Lai
 • Tỉnh Đăk Nông
 • Tỉnh Lâm Đồng
 • Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
 • Tỉnh Bình Dương
 • Tỉnh Bình Phước
 • Tỉnh Đồng Nai
 • Tỉnh Tây Ninh
 • Tỉnh An Giang
 • Tỉnh Bạc Liêu
 • Tỉnh Bến Tre
 • Tỉnh Cà Mau
 • Tỉnh Cần Thơ
 • Tỉnh Đồng Tháp
 • Tỉnh Hậu Giang
 • Tỉnh Kiên Giang
 • Tỉnh Long An
 • Tỉnh Tiền Giang
 • Tỉnh Vĩnh Long
 
Các dòng họ khác:
Tổng hợp các dòng họ Vương Việt Nam (21/4/2022)
Thứ tự các chi họ Họ Vương Việt Nam (22/6/2020)
Các chi họ Vương Việt Nam (22/6/2020)
Số liệu các dòng họ Vương cả nước (22/6/2020)
Số lượng Đại biểu các dòng họ mời dự đại hội (22/6/2020)
Thế thứ các đời xuất tổ Vương tộc đại tôn vương Khả thạch Liên Thạch Hà - Hà Tĩnh (22/6/2020)
Phổ tộc họ Vương Đại Tôn (22/6/2020)
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 29 | Tất cả: 90.169

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com