CÁC DÒNG HỌ Bản in
 
Phổ tộc họ Vương Đại Tôn
Tin đăng ngày: 22/6/2020 - Xem: 1692
 

 PHỔ TỘC  HỌ VƯƠNG ĐẠI TÔN

 Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An.

   Theo phổ củ do cụ Vương Hoàng Thịnh (gọi là Cụ cử nhân Vương Thúc Độ ), chép lưu lại thì Tổ tiên ta ở nước Trung hoa Chân kiến Bình, Phủ long Khoang, Huyện Y kỳ, Xã vĩnh Thống ,làng Lạc khê.

  Vương Đại Định và Vương Đại Độc là hai anh em ruột , con Ông Vương Đại Thống và Bà Đậu Thị Cảnh. Năm giáp tuất 1334 đời vua Quang Huy thứ 23 .Trên đường buôn bán vui chân đi về Nam Phương. Lúc đầu không có ý định ở lại lâu dài, tháng 3 năm Bính tý 1336. Nhân đà phấn khởi đi đến phủ Hán Đô ( nay là Huyện Đô Lương), Huyện Nam Đường ( nay là Huyện Nam Đàn), Tổng Lâm Thịnh là một đơn vị hành chính nhỏ thời xưa, gồm có từ 1 đến 4 hay 5 xã , tổng đều có chánh tổng và phó chánh tổng, ở xã Hữu Biệt( nay là xã Nam giang), hai Ông ở lại đó chơi mấy ngày, thấy phong cảnh khả quan , quyết định sinh cơ lập nghiệp lâu dài rồi dựng nhà đào giếng ( giếng có ghép đá xung quanh nên gọi là giếng đá , giếng ấy nay vẫn còn dấu tích ), ở ấp Đồng Đốc , ấp này sau cắt về xã Chung Cự ( nay là Xã Kim liên, ở địa bàn HTXNN kim liên 3).

   Năm kỷ mão 1339 Ông Vương Đại Định cưới Bà Lương Thị Tình con gái đầu lòng của Ông Lương Văn Quý ở Xã Bào Khê ( nay thuộc Xã Hưng Tây Huyện Hưng Nguyên).

  Đến năm giáp thân 1344 có con trai đầu lòng cũng năm ấy Ông Vương Đại Độc cưới Bà Lê Thị Thái  con gái út của Ông Lê Huyến ở Xã Thái Lão Huyện Hưng Nguyên, cả hai anh em đều có con trai đầu lòng ở chung một nhà làm ăn phát đạt, gia cảnh rất vui vẻ.

  Đến năm giáp ngọ 1354 bị thiên tai hoành hành Bà Lê Thị Thái tạ thế, (tháng 4), cùng thời điểm ấy con trai Ông Định và Ông Độc đều mất . Gia đình lúc bấy giờ vô cùng khốn đốn ,khó bề giải quyết ,buồn vì cảnh nhà Ông Vương Đại Độc bỏ đi chơi nơi này nơi khác không mấy khi về nhà . Ông Đại Định thẩm nghĩ không thể bó tay ngồi nhìn mà phải đi tìm nơi an cư lạc nghiệp, trên đường đi Ông có ngâm bài thơ:

  Kim phùng thái như bi- Bị quá thái phục lai

Nhất nhất thường tâm quán - Phúc lộc không thieenn giai

Tử tôn lưu vĩnh viễn- Lại đắc có anh tài

Tạm dịch:

    Đương may sao lại rủi rồi - Rủi qua may hẳn có thời phục lai

    Lòng ta luống những quen hoài - Mong sao con cháu đời đời vinh hoa

Ông qua làng Hoàng Trù Xã Chung Cự ( sau đổi tên xã Kim liên) thấy phong cảnh đẹp Ông lại ngâm hai bài thơ:

     Phong quang như thế hải - Vạn cổ chấn gia thanh

Tạm dịch:   Phong quang như thế là vui - Gia thanh sẻ được vẻ vang.

    Thế là Ông quyết định dời nhà về làng Hoàng Trù ( tục gọi là Làng Chùa)

Năm mậu tuất 1358 Ông Đại Định lại có con trai gia cảnh trở lại vui vẻ, làm ăn phát đạt.

   Năm nhâm dần 1362 Ông Đại Độc mất , tiếp đó năm bính ngọ 1366 Bà Lương Thị Tình vợ Ông Định mất ngày 15/01.

   Năm canh tuất 1370 Ông Đại Định cũng qua đời

Theo Tộc Phổ từ xưa để lại thì Họ ta từ Ông Thị Tổ Vương Đại Định đến Ông Hoàng Vĩnh Vũ đời thứ 14 đều độc đinh

   Đến Ông Hoàng Vĩnh Vũ mới sinh được hai người con trai là Hoàng Kim Dung và Hoàng Kim Đạc (xem sơ đồ sau).

   Đọc tộc phổ đến đây , chắc người sau sẻ thắc mắc tại sao Ông Thứ Tổ thì Họ Vương mà sao lại Họ Hoàng. Vậy xin nói có lý do.

   Đến đời Ông Vương Đại Hưng cháu đích tôn Ông Vương Đại Định làm ăn phát đạt, gia thế thì hùng hậu, có công dẹp giặc yên dân, uy tín lẫy lừng bốn phương. Vua Trung Quốc ( xin gọi là Thiên Triều), phong thưởng BÌNH - NAM - SÚY Vua Việt Nam phong BÌNH - NGHUYÊN - LĨNH và buộc Vương Đại Hưng không được dùng chử Vương(   ) làm họ mà phải dùng  chữ Hoàng làm họ. Vì rằng các Triều Vua Việt Nam trước kia đều phải chịu sự tấn phong của Thiên Triều và Tước phong cao nhất cũng chỉ để tước Vương. Nếu không buộc Vương Đại Hưng đổi thành Hoàng Đại Hưng thì chẵng phải là nhất quốc lương Vương hay sao? Uy thế Họ Vương đã lững lầy bốn phương sẻ có nguy cơ Vương Tộc át Vương Triều. Từ đó về các đời sau đều dùng chữ Hoàng làm họ

   Vương Đại Hưng đổi thành Hoàng Đại Hưng ,rồi đến đời nhà lý .Lý Chiên Hoàng mặc dầu còn bị ràng buộc của Thiên Triều nhưng đã tự xưng là Hoàng Đế, cũng như trên thời Vương Đại Hưng, Ông Hoàng Văn Quán bị một số người xấu tâu nịnh với nhà Vua Ông Quán bị nhà Vau Lý chiêu Hoàng Triều về Triều hỏi tung tích Họ hàng. Ông Quán cứ thực sự tâu khai , theo lời khai của Ông Quán Lý Chiêu Hoàng buộc Ông Quán không được dùng chữ Hoàng làm họ mà phải dùng chữ Hoàng (     ) có nghĩa là sắc vàng, Như thế Hoàng Văn Quán đổi thành Hoàng Văn Quán , lần này cũng như trước Hoàng Triều sợ Hoàng Tộc lấn át vì thực tế lúc bấy giờ,Ông Hoàng Văn Quán là một nhà Hào Phú có uy tín trong dân . Từ đó về sau Họ ta là Họ Hoàng, cho mãi đến Triều nhà Nguyễn sau này .

   Năm Vua Tự Đức thứ 36 Họ ta mới được Triều đình cho lấy lại Họ Vương tức là năm 1830 canh tuất Họ ta là Họ 'Vương Hoàng'

*Hệ thống thế hệ trong họ từ Thỉ Tổ Vương Đại Định đến nay;

VƯƠNG ĐẠI THỐNG VÀ BÀ ĐẬU THỊ CẢNH

               1-  Vương Đại Định

               2-  Vương Đại Tài

               3-  Vương Đại Hưng

               4-  Hoàng Hữu Khải

               5- Hoàng Hữu Quang

               6- Hoàng Hữu Sỹ

               7- Hoàng Văn Quán

               8- Hoàng Hữu Diệu

               9- Hoàng Hữu Lộc

              10- Hoàng Hữu Thanh

              11- Hoàng Hữu Liêu

              12- Hoàng Hữu Bài

              13- Hoàng Vĩnh Lại

              14- Hoàng Vĩnh Vũ

15- Hoàng Kim Dung - Hoàng Kim Đạc

* DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CAO (CỰU HỌC)

  +Học vị cử nhân nho học:  1- Hoàng Nhân Tồn     ( Đậu năm 1639)

                                                2-Hoàng Quang Huy   (Đậu năm 1642)

                                                3-Hoàng Bảy                ( Đậu năm 1654)

                                                4-Hoàng Viết Lượng    ( Đậu năm 1702)

                                                5-Hoàng Viết Đôn        ( Đậu năm 1735)

                                                6-Hoàng Công Liêm      ( Đậu năm 1762)

                                                7-Vương Thúc Độ

                                                8-Vương Thúc Quý        ( Đậu năm 1891)

                                                9-Hoàng Hữu Quyền      (Đậu năm 1726 )

 + Học vị tú tài nho học:       1-Hoàng Kim Đán   (Đồng khoa 1830)

                                                2-Hoàng Đức Mậu       (1830 )

                                                3-Vương Thúc Mậu     (1830 )          

+ Những người có trình độ uyên thâm :

             1- Hoàng Công Dinh ( tục gọi cố Sầm)

             2- Vương Hoàng Trung ( tục gọi cố Bổng kiêm danh Y)

             3- Vương Thúc Lương ( tục gọi thầy Nghĩa lâng kiêm danh Y)

             4- Vương Thúc Mặc ( tục gọi là cụ quê)

             5- Vương Thúc Nghị ( tục gọi là cụ Bá kiêm danh Y)

             6- Vương Thúc Đàm ( tục gọi Ông Hoe Thông kiêm danh Y)

+ Những người có công với cách mạng thời chống pháp:

   1- Vương Thúc Mậu - Phong trào cần vương - Giang công đốc biện quân vụ

   2- Vương Thúc Thoại (Lý Thúc Chất), Liệt sỷ quốc tế trong thế chiến lần thứ 2 do chính phủ Liên Xô trao tặng - Ông xuất dương năm 14 tuổi

   3- Vương Thúc Xý ; Ở Thái Lan về, bị pháp bắt hy sinh năm 1930

   4- Vương Thúc Sau - Vương Thúc Trân : Hai anh em ruột bị bắn năm 1931

   5- Vương Thúc Đán

   6- Vương Thúc Nghiêm

*DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP

1- Vương Thúc Oánh - Nguyễn Thị Năm : Cả hai Ông Bà

2- Vương Thúc Xuân

3- Vương Thúc Châu

 

  

          

 

 

 
Các dòng họ khác:
Tổng hợp các dòng họ Vương Việt Nam (21/4/2022)
Thứ tự các chi họ Họ Vương Việt Nam (22/6/2020)
Các chi họ Vương Việt Nam (22/6/2020)
Số liệu các dòng họ Vương cả nước (22/6/2020)
Số lượng Đại biểu các dòng họ mời dự đại hội (22/6/2020)
Thế thứ các đời xuất tổ Vương tộc đại tôn vương Khả thạch Liên Thạch Hà - Hà Tĩnh (22/6/2020)
Phổ tộc họ Vương Đại Tôn (22/6/2020)
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 35 | Tất cả: 90.175

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com