NHÂN VẬT TIÊU BIỂU Bản in
 
Phân ba linh mục thương tọa đạo sỹ
Tin đăng ngày: 22/6/2020 - Xem: 2283
 

                                                           PHÂN BA

                             LINH MỤC – THƯỢNG TỌA – ĐẠO SỸ

 1. HÀ TĨNH
 2. Vương Đình Ái - Linh Mục

                                              VƯƠNG ĐÌNH ÁI

                                                     LINH MỤC

                                      Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh


                 Thuộc dòng họ Vương Đình Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh                   Linh mục Vương Đình Ái -  Đại biểu Quốc Hội khoá X

                            Tên thường gọi - Linh mục Vương Đình Ái

                         Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1911, mất năm 2004

                                                    Giới tính: Nam

                                                    Dân tộc: Kinh

                                       Tôn giáo: Thiên Chúa giáo

               Quê quán:  xã Liên Minh (Thọ Ninh) huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

                                 Con ông Vương Đình Bá, bà Lưu Thị Tư.

                              Trình độ chuyên môn: Linh mục Chánh xứ

                                       Nghề nghiệp, chức vụ: Linh mục

                 Chánh xứ Yên Đại, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

                               Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam

          Nơi làm việc:  Xứ Yên Đại, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nơi ứng cử: Tỉnh Nghệ An

Đại biểu Quốc Hội khoá X.

Public profile

Vương Đình Ái

Binhdata:     Tháng mười một 11, 1911(92)

Binhpiaca: Đức thọ, Hà Tĩnh, Việt Nam

Deateh     : Tháng Ba 17, 20104(92)

Nơi chôn cất:  Đức thọ, Hà Tĩnh, Việt Nam

Người thân:

Son of Vương Đình Bá, Lưu Thị Tư

Brother of Vương Thị Minh, Vương Đình Hải, Vương Đình Thông, Vương Thị Ngũ

Thanh : Vương Thị Lục

Ocucubation :  Linh mục

Managedby:    Pivate User

Last Upedated : Tháng mười một 30, 2016

Linh mục Giuse Vương Đình Ái, cha xứ Yên Đại, một giáo sĩ Công giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa X. Nhắc đến để nhớ thêm rằng, niềm tin sống đời, sống đạo của người Công giáo đã bén rễ sâu bền tại vùng đất xứ Nghệ.

                                        

 1. Vương Đình Bích - Linh Mục

 

                                      VƯƠNG ĐÌNH BÍCH 

                                                       LINH MỤC

                                         Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

                                       Linh mục Bảo Tịnh Vương Đình Bích

                                     Tổng biên tập Báo Công giáo và Dân tộc

                                     Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh

                                               Dòng Đức mẹ người nghèo

                                           Sinh ngày:  26 tháng 8 năm 1928

                                    Con ông Vương Đình Trình, bà Hồ Thị Chín

                                     Quê quán: Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

                    Thuộc dòng họ Vương Đình Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

                         Tại Giáo xứ Thọ Ninh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

              Hạt Nghĩa Yên, nay thuộc xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

                      Ông là con thứ 5 trong một gia đình có tất cả 9 người con.

Ngài gia nhập Dòng Xitô năm 1938, vào tập viện ngày 19 tháng 3 năm 1951 và tiên khấn ngày 19 tháng 3 năm 1952.

Năm 1968, Toà Thánh đã phê chuẩn ý nguyện dòng của ngài từ Dòng Xitô qua Dòng Đức Mẹ Người Nghèo tại Pháp. Cha Bảo Tịnh và Linh mục An Sơn Vị đã lập cộng đoàn mới Đức Mẹ Người Nghèo tại Việt Nam năm 1970, vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Cầu Sơn (Sài Gòn)

Từ năm 1984 – 1995 cha Vương Đình Bích làm Tổng Phụ trách Quốc tế Dòng Đức Mẹ Người Nghèo. Ngoài ra ngài còn tham gia hoạt động công tác xã hội, trong các cương vị Tổng Thư ký Uỷ ban đoàn kết Công Giáo Việt Nam. Chủ Tịch Uỷ ban đoàn kết Công Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Báo Công Giáo và Dân tộc, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, vì tuổi già sức yếu nghỉ hưu năm

2003.

 

 1. Vương Đình Tài - Linh Mục

 

                                             VƯƠNG ĐÌNH TÀI

                                                      LINH MỤC         

                                      Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

                                        Cha AnTôn Vương Đình Tài

                            Sinh ngày 12 tháng 6 năm 1930, mất năm 2005

                               Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

                               Con ông Vương Đình Trình, bà Hồ Thị Chín

                       Thuộc dòng họ Vương Đình Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

                                  Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh

           Tháng 6 năm 1942 ngài gia nhập Đệ tử viện Huế.

Ngày 14 tháng 8 măm 1951 ngài được gọi vào tập viện DCCT Đà Lạt

Ngày 15 tháng 8 năm 1952 ngài được khấn lần đầu tại DCCT Đà Lạt

Từ năm 1952 đến năm 1959 ngài học tại Học viện DCCT Đà Lạt

Ngày 5 tháng 9 năm 1959 ngài được thụ phong Linh mục tại Đà Lạt

Năm 1960, ngài đi giảng Đại phúc tại Huế và Quảng Trị

Năm 1962 – 1969 ngài truyền giáo cho đồng bào K’ho tại vùng Trung tâm truyền giáo Fyan nay thuộc huyên Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Năm 1969 các cha thừa sai Canada khuyến kích ngài lên đường truyền giáo tại Phan Thiết đồng bào Chăm, Buôn Mê Thuột, đồng bào Êđê, Pleku, J’rai, Kontum, ngài đã trở thành vị thừa sai người Việt Nam tiên phong trong công cuộc truyền giáo cho đồng bào J’rai tại Tây Nguyên trong thời hiện tại.

Cha Anton Vương Đình Tài là người hiền lành, đạo đức, thánh thiện, sống nghèo khó, có tinh thần hy sinh, luôn luôn quên mình, xã thân phục vụ người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số

 

Trong suốt 46 năm làm Linh mục, 36 năm truyền giáo tại Pleku, thấy nơi ngài phản ánh gương mặt của vị mục tử nhân hiền là Chúa Giê - su. Cha Anton Vương Đình Tài mất ngày 27 tháng 5 năm 2005 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 75 tuổi.

 

 1. Vương Đình Lâm - Linh Mục

 

                                          VƯƠNG ĐÌNH LÂM

                                                      LINH MỤC

                                             Dòng : Xitô Phước Sơn

                                        Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

                            Con ông Vương Đình Thông, bà Trần Thị Tam

                                            Giuse Vương Đình  Lâm

                                       Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1930

                  Tại Giáo xứ Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh, thuộc Giáo phận Vinh

                                  Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

                      Thuộc dòng họ Vương Đình Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

                            Vào đệ tử Viện Phước Sơn ngày 21 tháng 3 năm 1946

                                   Vào tập Viện ngảy 20 tháng 8 năm 1950

                                     Khấn dòng ngày 20 tháng 8 năm 1952

                                      Linh Mục ngày 20 tháng 8 năm 1955

Viện phụ Đan Viện Phước Sơn và Viện phụ Hội trưởng Hội dòng Xito thánh giá từ ngày 21 tháng 3 năm 1970 đến ngày 30 tháng 10 năm 2005

 • Năm 2007 – 2012 phục vụ tại Cộng đoàn thánh Gíuse, Calipolia- Hoa Kỳ
 • Năm 2012 – 2019 lưu dưỡng tại Đan Viện thánh mẫu Phước Sơn

                             Được Chúa gọi về ngày 07 tháng 2 năm 2019

                    Hưởng thọ 89 tuổi, 67 năm khán dòng, 64 năm Linh Mục   

                         

 1. Vương Đình Khởi - Linh Mục

 

                                     VƯƠNG ĐÌNH KHỞI

                                                   LINH MỤC

                                           Dòng: Phanxico (OFM)

                                     Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

                                        Phi Khanh Vương Đình Khởi

                                      Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1939

                          Con ông Vương Đình Thông, bà Trần Thị Tam

                               Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

                  Thuộc dòng họ Vương Đình Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

                               Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh

                               Gmail: [email protected]

 

 1. Vương Tiên Hoàng – Linh Mục

 

                                          VƯƠNG TIÊN HOÀNG

     LINH MỤC

                                                               PHÊRÔ

                                    Thuộc Giáo xứ Châu Sơn- Buôn Mê Thuột

                                               Sinh ngày 11 tháng 12 năm 1987

                                       Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

             Chủng sinh Chủng viện Sao Biển – Nha Trang

                                   Con ông Vương Đình Bình, bà Trần Thị Hán

 

 1. Vương Thị Dong - Maria

 

                                          VƯƠNG THỊ DONG

                                                             MARIA

             Sinh ngày  tháng  năm 1920

                               Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Chủng sinh Chủng viện Sao Biển – Nha Trang

  Con ông Vương Đình Trinh, bà Hồ Thị Chín

 

 1. Vương Thị Cửu – Maria

 

                                          VƯƠNG THỊ CỬU

                                                          MARIA

         Sinh năm 1922, mất năm 1983

                               Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

                          Dòng kín

Con ông Vương Đình Bá, bà Lưu Thị Tứ

 

 1. Vương Thị Mộng Linh – Maria

 

                                          VƯƠNG THỊ LINH

                                                           MARIA

      Dòng:  Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Huế

       Sinh ngày 23 tháng 2 năm 1926

                               Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Con ông Vương Đình Bá, bà Lưu Thị Tứ

 

 1. Vương Thị Hoài Kim - Mảria

 

                                              VƯƠNG THỊ HOÀI KIM

                                                               MARIA

                                       Dòng:  Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Huế

            Sinh ngày 8 tháng 2 năm 1973

                                   Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Con ông Vương Đình Châu, bà Dương Thị Nhân

    Giáo xứ: Châu Sơn – Buôn mê Thuột

 

 1. Vương Thị Lệ Thủy – Têresa

 

                                            VƯƠNG THỊ LỆ THUỶ

                                                               TÊRÊSA

                                        Dòng:  Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Huế

           Sinh ngày 1 tháng 5 năm 1977 

                                      Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Con ông Vương Đình Kính, bà Trần Thị Phương

    Giáo xứ: Vĩnh Hoà – Buôn mê Thuột

 

 1. Vương Thúy Mộng Linh - Têresa

 

                                           VƯƠNG THUỲ MỘNG LINH

                                                               TÊRÊSA

                                            Dòng:  Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Huế

          Sinh ngày 28 tháng 4 năm 1972

                                     Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Con ông Vương Đình Bình, bà Trần Thị Hán

    Giáo xứ: Châu Sơn – Buôn mê Thuột

 

 1. Vương Thùy Lan Phương. -.Têresa

 

                                        VƯƠNG THUỲ LAN PHƯƠNG

                                                            TÊRÊSA

                                  Dòng:  Dòng Thánh Phaoto Thành Chartres   

       Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1978

 

                               Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Con ông Vương Đình Bình, bà Trần Thị Hán

    Giáo xứ: Châu Sơn – Buôn mê Thuột

 

 1. Vương Thị Thơm -.Têresa

.

                                                VƯƠNG THỊ THƠM

                                                           TÊRÊSA

  Dòng:  Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Huế

       Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1978

                               Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Con ông Vương Đình Đàn, bà Trần Thị Hồng

 

 1. Vương Nữ Kim Anh – Têresa

 

                                            VƯƠNG NỮ KIM ANH

                                                               TÊRÊSA

                                                     Dòng:  Ture Bác Ái

       Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1980

                                  Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

           Con ông bà Trần Đăng Hùng

  Cháu ông Trần Đăng Huy, bà Vương Thị Tịnh

 

 1. Vương Thị Ngọc Bích - Têresa

 

                                       VƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH

                                                               TÊRÊSA

                              Dòng:  Sống Thánh Thế - Giáo phận Phú Cường

            Sinh ngày 10 tháng 2 năm 1982  

                                       Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.                

Con ông Vương Đình Phong, bà Cao Thị Lành

       Giáo xứ: Châu Sơn – Buôn mê Thuột

 

 1. Vương Nữ Băng Tâm – Catarina

 

                                         VƯƠNG NỮ BĂNG TÂM

                                                              CATARINA

                                Dòng:  Dòng Mến Thánh Gía – Quy Nhơn

     Sinh ngày 9 tháng 9 năm 1984 

                                             Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.              

                                        Con ông Vương Đình Phong, bà Cao Thị Lành

                                               Giáo xứ: Châu Sơn – Buôn mê Thuột

 

 1. Vương Đình Thắng – Tu sỹ - Chủng sinh viện

 

                                       VƯƠNG ĐÌNH THẮNG

                               Chủng sinh Chủng viện Sao Biển – Nha Trang

                                          Sinh ngày 29 tháng 4 năm 1984  

                                    Quê quán:   Thọ Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

                          Con ông Vương Đình Kính và bà Trần Thị Phương

                                       Giáo xứ Vĩnh Hòa – Buôn Mê Thuột

 

 II . HẢI DƯƠNG

 1. Vương Danh Văn – Đạo sỹ

 

                                                  VƯƠNG DANH VĂN

                                                               ĐẠO SỸ

                       TỰ PHÁP ỨNG, ĐẠO HUYỀN LINH THẬP LÝ CÔNG HẦU

                                   Triều Lê Sơ Tam Giáo Đồng nguyên, nho đạo thích

                                                  Khuê Liếu, Tân Hưng, Hải Dương

                                                            Sinh năm: 1400

                                      Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng,Hải Dương

                             Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

 

 1. Vương Danh Bá – Đạo sỹ

 

                                             VƯƠNG DANH BÁ

                                                              ĐẠO SỸ

                                   TỰ PHÁP CHẤN, ĐẠO HIỆU HUYỀN ĐÔ

                                Triều Lê Sơ Tam Giáo Đồng nguyên, nho đạo thích

                                                Khuê Liếu, Tân Hưng, Hải Dương

                                                            Sinh năm: 1402

                                   Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng,Hải Dương

                        Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

 

 

 1. Vương Trọng Siêu - Đạo sỹ

 

                                               VƯƠNG TRỌNG SIÊU

                                                                   ĐẠO SỸ

                                  TỰ PHÁP SÙNG, ĐẠO HIỆU HUYỀN MINH

                                Triều Lê Sơ Tam Giáo Đồng nguyên, nho đạo thích

                                                Khuê Liếu, Tân Hưng, Hải Dương

                                                      Sinh năm:   Sinh năm: 1403

                                 Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng,Hải Dương

                        Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

 

 1. Vương Khắc Cẩn - Đạo sỹ

 

                                             VƯƠNG KHẮC CẦN

                                                               ĐẠO SỸ

                                        TỰ PHÁP HẢI, ĐẠO HUYỀN MINH TRÍ

                                Triều Lê Sơ Tam Giáo Đồng nguyên, nho đạo thích

                                              Khuê Liếu, Tân Hưng, Hải Dương

                                                          Sinh năm: 1403

                                    Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng,Hải Dương

                          Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

 

 1. Vương Hữu Chính - Đạo sỹ

 

                                            VƯƠNG HỮU CHÍNH

                                                                 ĐẠO SỸ

                                      TỰ PHÁP TỊNH, ĐẠO HIỆU HUYỀN SƠN

                                 Triều Lê Sơ Tam Giáo Đồng nguyên, nho đạo thích

                                               Khuê Liếu, Tân Hưng, Hải Dương

                                                        Sinh năm:  1404

                                    Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng,Hải Dương

                          Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

 

 1. Vương Kim Ngẫu - Đạo sỹ

 

                                            VƯƠNG KIM NGẪU

                                                               ĐẠO SỸ

                              TỰ PHÁP TUỆ, ĐẠO HIỆU HUYỀN NGUYÊN

                             Triều Lê Sơ Tam Giáo Đồng nguyên, nho đạo thích

                                                Khuê Liếu, Tân Hưng, Hải Dương

                                                            Sinh năm:   1404

                                Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng,Hải Dương

                        Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

 

 1. Vương Qúy Công - Đạo sỹ

 

                                            VƯƠNG QUÝ CÔNG

                                                                ĐẠO SỸ

                                          TỰ HUÝ THỤY, HIỆU CHỦ THIỆN

                             Triều Lê Sơ Tam Giáo Đồng nguyên, nho đạo thích

                                            Khuê Liếu, Tân Hưng, Hải Dương

                                                        Sinh năm:   1405

                                   Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng,Hải Dương

                         Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

 

 1. Vương Văn Thử - Thượng Tọa

 

                                               VƯƠNG VĂN THỬ

                                                    THÍCH THANH VÂN

                                                         THƯỢNG TOẠ                                                                  

                                           Khuê Liếu, Tân Hưng, Hải Dương

                                                          Sinh năm: 1968

                                 Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

                         Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

                      Trình độ đào tạo:  Cử nhân Phật học – Thạc sỹ ngành Giáo dục

                  Uỷ viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

                   Trưởng ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương

                       Trụ trì tổ đình Đông Cao, Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

             Điện thoại : 0912 456 415  - Gamil:  [email protected]

Chùa Đông Cao, đến nay đã gần 700 tuổi do chính Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông khởi lập từ thế kỷ XIII khi hạ sơn và về Trấn Hải Dương. Từ khi khởi lập đến nay đã có 10 đời các bậc cao tăng về đây hoằng đạo và đã trở thành một chốn tổ đình ảnh hưởng của dòng Thiền Trúc Lâm, một biệt phái Thiền tông Việt Nam.Chùa chính tọa lạc trên gò đống hìnhHoàng quy vọng nguyệt; Phượng múa long triều; nhìn về hướng Đông - Nam, với tổng diện tích khuôn viên chùa trên 1 ha. Phía  trước chùa là Liên Trì (ao sen), xung quanh chùa xưa kia được bao bằng những luỹ tre xanh biếc. Nay được thay thế bằng những bức tường thành xây trang nhã. Vì vậy, chùa Đống Cao từ xa xưa đã là chốn tổ đình gắn liền với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử…

Từ năm 2003, Hòa thượng Thích Minh Luân viên tịch,Thượng tọa Thích Thanh Vân kế nhiệm. Với vai trò là trụ trì chùa Đống Cao, Thượng tọa Thích Thanh Vân đã tiếp tục cùng với Tăng ni Phật tử làm nhiều nghĩa cử cao đẹp, trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu trong Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương.

 Thượng toạ Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Trị sự tỉnh Hội Phật giáo Hải Dương cho biết: Trong kháng chiến chống Pháp, chùa Đống Cao từng là nơi che chở cho bộ đội và du kích Việt Minh. Năm 1954, Hòa thượng Thích Minh Luân từ chốn tổ Gia Xuyên về kế đăng tại đây. Trong kháng chiến chống Mỹ, ngài và các đệ tử đã cùng bộ đội đào hầm, làm lán trại vào năm 1968 để trực chiến phòng không. Năm 1970, chùa là địa điểm tổ chức lớp học sơ tán của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương.

Chùa Sếu hiện nay quay hướng nam, tam quan mở ra đường hương lộ đủ cho xe lớn đưa du khách đến vãn cảnh. Sau tam quan là Điện Phật toạ lạc giữa hồ Liên Trì tôn trí tượng Phật Thích Ca bằng ngọc bích cao 2,95m nặng 14 tấn. Từ đây có hai lối vào ra vòng quanh một hồ nước hình chữ nhật, ở giữa là tượng Quan Âm Bồ tát đứng trên tòa sen. Hai bên tả hữu có các pho tượng La hán tạc bằng đá được đặt ven lối đi. Bên hữu là vườn tháp mộ và khu ký túc xá. Những công trình trên đều có qui mô lớn và mới được hoàn thành hoặc sắp hoàn thành.

Khuôn viên chùa Đống Cao rất lớn sau khi mở rộng ra cánh đồng Khuê Liễu. Tại vị trí trung tâm là chùa chính đứng trên nền cao tới 9 bậc đá, mặt trước nhìn ra hồ nước qua sân rộng. Hai bên sân có các ngọn tháp đá, bên tả là ngôi mộ của Hòa thượng Thích Minh Luân. Tiền đường 5 gian 2 dĩ, kết nối với hậu cung thành hình “chữ Đinh”, bên trong bài trí trang nghiêm và đầy đủ các tượng Phật giáo theo hệ phái Bắc tông.

Cách hậu cung chùa chính một khoảng sân rộng là giảng đường, nhà Tổ, trai đường, nhà khách, nhà Tăng, hai bên có tháp to và cao 7 tầng. Khu vực này được xây kiểu “truyền thống kết hợp hiện đại”, bên trong bố trí thoáng đãng, sạch sẽ, đủ tiện nghi phục vụ việc tu tập và giảng dạy Phật pháp cho khoảng 200 học viên. Nhà bếp cũng rất lớn, có thể đảm bảo tổ chức cỗ chay cho hàng nghìn người tham dự.

Chùa Đống Cao trải qua 7 thế kỷ đầy biến động lịch sử, có nhiều cổ vật và tư liệu thất lạc, không còn giữ được. Ngoài những pho tượng đã tô lại và một số tấm bia đá, đáng kể nhất có lẽ là mấy ngôi tháp. Tuy nhiên di sản tinh thần tại đây thì vô giá đối với người dân trong và ngoài tỉnh.

 1. Vương Thị Thanh – Tiến sỹ Phật học

 

                                        VƯƠNG THỊ THANH

                                            THÍCH HẠNH NGUYÊN

                                              TIẾN SỸ PHẬT HỌC

                                                     Sinh năm 1975

                             Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng, thành phố Hải Dương

                    Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Đông Quan, Tân Hưng, Hải Dương

                                     Trình độ đào tạo:  Tiến sỹ Phật học

                                      Tốt nghiệp năm 2013 tại Đài Loan

                  Trụ trì chùa Bình Lâu, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương

 

 1. Vương Quốc Liệu – Đại Đức

 

                                     VƯƠNG QUỐC LIỆU

                                          THÍCH QUẢNG HIỀN

                                                      ĐẠI ĐỨC

                                                 Sinh năm 1974

                         Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

              Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Đông Quan, Tân Hưng, Hải Dương

            Chức vụ:    Phó Ban Trị sự Phật Giáo thị xã Đông Triều, tình Quảng Ninh

            Trụ trì chùa Trung Tiết, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

 

 1. Vương Văn Ngọc - Đại Đức

 

                                      VƯƠNG VĂN NGỌC

                                            THÍCH THANH HÒA

                                                   Sinh năm 1980

                         Quê quán : Khuê Liễu,Tân Hưng, Hải Dương

         Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Đông Quan, Tân Hưng, Hải Dương

        Chức vụ:    Uỷ viên thường trực, Phó thư ký Ban Trị sự Phật Giáo

                               Kiêm trưởng ban nghi lễ Phật Giáo tỉnh Hải Dương

                  Trưởng Ban Trị sự Phật Giáo huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

                        Trụ trì chùa La Khởi, thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

 

 1. Vương Văn Kết - Đại Đức

 

                                      VƯƠNG VĂN KẾT

                                            THÍCH TUỆ NHẬT

                                                Sinh năm 1980

                          Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

           Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Đông Quan, Tân Hưng, Hải Dương

         Trụ trì chùa Tranh, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dươn

 

 1. Vương Thị Miền - Đại Đức

 

                                     VƯƠNG THỊ MIỀN

                                             THÍCH ĐÀM HẢI

                                                  Sinh năm 1975

                          Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

           Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Đông Quan, Tân Hưng, Hải Dương

         Trụ trì chùa Yiết Kiêu, xã Yiết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

 

 1. Thích Quán Hiền - Đại Đức

 

                                     THÍCH QUÁN HIỀN

                                                 ĐẠI ĐỨC

                                              Sinh năm 19

                          Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

           Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Đông Quan, Tân Hưng, Hải Dương

         Trụ trì chùa

 

 1. Thích Thanh Hòa - Đại Đức

 

                                     THÍCH THANH HÒA

                                                 ĐẠI ĐỨC

                                             Sinh năm 19

                          Quê quán : Khuê Liễu, Tân Hưng, Hải Dương

           Thuộc dòng họ Vương Khuê Liễu, Đông Quan, Tân Hưng, Hải Dương

         Trụ trì chùa

 

 

 

 

 
Nhân vật tiêu biểu khác:
Phần một thủy tổ - thần tổ (22/6/2020)
Phần hai khoa bảng (22/6/2020)
Phân ba linh mục thương tọa đạo sỹ (22/6/2020)
Phần bốn Giáo Sư – Tiến sỹ (22/6/2020)
Phần Năm Văn chí Sỹ (22/6/2020)
Phần sáu Tướng Lĩnh Quân Đội (22/6/2020)
Các Tiến sĩ họ Vương (9/5/2020)
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 3.859 | Tất cả: 135.613

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com