TIN TỨC | THÔNG BÁO Bản in
 
Giấy mời dự đại hội đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam
Tin đăng ngày: 25/6/2020 - Xem: 2085
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      --------------------------------

                                                                             Ngày       tháng 5 năm 2020

GIẤY MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

 HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

LẦN THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt nam tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất ngày 18 tháng 11 năm 2018, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

                                    TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Ông, Bà:…………………………………………………………..…………

                        ……………………………………………………………………….

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG LÂM THỜI VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

                               VÀ QUÝ ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

                        HỌ VƯƠNG VIỆT NAM - LẦN THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2020 - 2025              

          -  Thời gian: 02 ngày, từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 6 năm 2020 

                                ( Tức ngày 15 và 16 tháng 4 Nhuận năm Canh Tý )

          -  Địa điểm:            Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62

                 Khối 10 - Bờ biển đảo Lan Châu - Thị xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An

                         Trân trọng kính mời các thành viên HĐVT Việt Nam

                      và quý Đại biểu, thu xếp công việc, thời gian về dự Đại hội.

  - Giấy mời gửi qua địa chỉ Gmail cho các Thành viên HĐVT và Quý Đại biểu là giấy mời chính thức mời dự Đại hội của HĐVT Việt Nam.

 -  Trường hợp Đại biểu chính thức không dự Đại hội, mời cử thành phần thay thế.

 -  Đón tiếp các thành viên HĐVT và Đại biểu ở xa từ 7 giờ 30, ngày 06 tháng 6 năm 2020

Tại:                      Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 - Khối 10

                     Bờ biển đảo Lan Châu - Thị xã Cửa Lò -  tỉnh Nghệ An

-  Các thành viên HĐVT và Đại biểu các dòng tộc họ Vương về dự Đại hội cần mang theo các tư liệu, tài liệu, gia phả, tôn đồvề dòng tộc mình để HĐVT kết nối, tổng hợp theo công văn đã gửi.                          

                 Trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp ./.

 

 1. HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

                                     CHỦ TỊCH

                                               

 

                                       Đại tá - Giáo Sư - Tiến Sỹ Khoa học

                                                                        VƯƠNG KHẢ CÚC

 

                                        

                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

                       ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

                                LẦN THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thị xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An, ngày  06 - 07 tháng 6 năm 2020

`

 NGÀY - GIỜ

      NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

    THỰC HIỆN

Ngày 06 /6 /2020

Buổi sáng

  7 g30 - 8g30

 

Đón tiếp các đoàn Đại Biểu dự Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

 

Ban tổ chức Đại hội

  8g30 -11g00

Dâng hương tưởng niệm Thủy tổ Vương Qúy Nguyên, thăm làng Sen quê Bác, thăm biển Cửa Lò (Nếu Đoàn nào không có điều kiện dâng hương và thăm quê Bác thì có mặt 13 giờ 30 ngày 6 tháng 6 năm 2020) 

Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu Đại hội

   Buổi chiều

 14g00 - 16g30

             PHIÊN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

     Toàn thể Đại biểu tại hội trường

 Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu                  

      16g30

       Kết thúc phiên trù bị Đại hội

   Toàn thể Đại hội

 16g30 -18g30

Du lịch tham quan thăm đảo Lan Châu, dạo biển, tắm biển Cửa Lò

Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu                  

     Buổi tối

 18g30 - 21g30

 

 

 

Giao lưu, kết nối, mời cơm, chương trình văn nghệ “ hát cùng dòng họ “ tất cả Đại biểu các Đoàn, tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

 

Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu dự Đại hội    

 

   21 giờ 30 .......

Mời tất cả Đại biểu dự Đại hội ngủ tối tại các Khách sạn thuộc Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh N.A

Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu dự Đại hội                               

 Ngày 07/6 /2020

    Buổi sáng

  8g00 - 11g30

 

           ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

     Toàn thể Đại biểu tại hội trường                      

Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu dự Đại hội                 

      11g30

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

   Toàn thể Đại hội

  11g30 -12g30

Tiệc mừng Đại hội thành công toàn thể Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

ĐẠI HỘI BẾ MẠC

Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu dự Đại hội                 

Buổi chiều

14g00 - 16g00

HỌP PHIÊN THỨ NHẤT

 40 vị Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nạm nhiệm kỳ 2020 -2025 tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, NA

40 vị Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nạm nhiệm kỳ 2020 -2025

16g00 -........

KẾT THÚC PHIÊN HỌP

Hội đồng Vương tộc Việt Nạm

 

                                                                        BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI   

 

                   

                                            CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

                            CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

 HỌ VƯƠNG VIỆT NAM - LẦN THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

   ---------------------------------------

 1. NGÀY 06 THÁNG  6  NĂM 2020      

Buổi sáng:

 Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30.

   -    Đón tiếp Đại biểu và các thành viên Hội đồng Gia tộc các dòng họ

   Tại: Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 - Khối 10 – Bờ biển đảo Lan Châu - Thị xã Cửa Lò -  tỉnh Nghệ An

Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00.   

 • Dâng hương Thuỷ Tổ Vương Quý Nguyên, tại Đền thờ các Danh nhân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
 • Thăm quê Bác Hoàng Trù, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

( Nếu Đoàn nào không có điều kiện dâng hương và thăm quê Bác thì có mặt lúc 13 giờ 30 ngày 6 tháng 6 năm 2020)

 Buổi chiều:

    Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.  

   Phiên trù bị Đại hội – Toàn thể Đại biểu Đại hội tại Hội trường      

+ Điểm danh các đoàn Đại biểu;

+ Kiểm tra tư cách Đại biểu, Thông qua Nội quy, Quy chế Đại hội;

+ Thông qua chương trình, nội dung Đại hội;

+ Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội;

    Từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30

          + Tham quan du lịch đảo Lan Châu, tắm biển, dạo biển, du lịch biển Cửa Lò

 Buổi tối:

   Từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 30

 • Giao lưu, kết nối, mời cơm, chương trình văn nghệ “ hát cùng dòng họ “

tất cả Đại biểu các Đoàn, tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

       Từ 21 giờ 30 ........

 • Mời tất cả Đại biểu dự Đại hội ngủ tối tại các Khách sạn thuộc Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
 1. NGÀY 07  THÁNG  6  NĂM 2020          

 Buổi sáng:

     Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

                      Đại hội chính thức toàn thể Đại biểu Đại hội tại hội trường

 • Văn nghệ chào mừng: Sử thi nghệ thuật “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam”
 • Chào cờ (Hát quốc ca, Tộc ca), Mặc niệm (Nhạc chiêu hồn Tử sỹ);
 • Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội lên điều hành Đại hội;
 • Diễn văn Khai mạc Đại hội.
 • Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam từ năm 2018 - 2019. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 • Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Thông qua dự thảo Thành lập các Ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 • Tham luận của các Đại biểu tại Đại hội;
 • Ý kiến phát biểu Đại biểu
 • Ý kiến Đáp từ tiếp thu ý kiến phát biểu
 • Đoàn chủ tịch tổng hợp và giải quyết các ý kiến tham luận của Đại biểu;
 • Bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Ban của Hội đồng
 • Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận nhiệm vụ
 • Thông qua Nghị quyết Đại hội;
 • Bế mạc Đại hội;
 • Chào cờ

            Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30

 • Tiệc mừng thành công Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường

    62 - Khối 10 - Bờ biển đảo Lan Châu - Thị xã Cửa Lò -  tỉnh Nghệ An

    Buổi chiều:

           Từ 14 giờ đến 16 giờ 00

  + Họp phiên thứ nhất 40 vị Uỷ viên Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  +  Thống nhất phân công nhiệm vụ các Uỷ viên Thường trực Hội đồng, công bố và giao nhiệm vụ các Ban đại diện Hội đồng Vương tộc Việt Nam tại các vùng miền, chỉ đạo thực hiện các hoạt động Nghị quyết Đại hội

  +  Giải quyết tất cả công tác tổ chức Đại hội

  +  Công khai, thanh quyết toán toàn bộ kinh phí Đại hội

          Từ 16 giờ 00…..

   +  Kết thúc phiên họp

                                                                      BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 KICH BẢN CHI TIẾT

                ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

 LẦN THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

          NGÀY 06  THÁNG  6  NĂM 2020

Buổi sáng:

-    Từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30

    + Đón tiếp các Đoàn Đại biểu các dòng họ tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 - Khối 10 - Bờ biển đảo Lan Châu - thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

- Từ 8 giờ 30 – 11giờ 00

    +  Dâng hương Thủy tổ Vương Qúy Nguyên tại Đền thờ các Danh nhân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thăm biển Cửa Lò. ( Nếu Đoàn nào không có điều kiện dâng hương và thăm quê Bác thì có mặt lúc 13 giờ 30 ngày 6 tháng 6 năm 2020)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều: Từ 14 giờ - 16 giờ 30

 

                                         PHIÊN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI  

 1. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC (Điểm danh các Đoàn Đại biểu Đại hội )

Ông: Vương Ngọc Vinh.

Xin trân trọng kính mời quý vị khách quý, quý vị Đại biểu Đại hội ồn định tổ chức, chuẩn bị khai mạc Phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Sau khi ổn định tổ chức

    Kính thưa quý vị Đại biểu,

    Kính thưa quý vị khách quý

Để ghi nhận và vui mừng đón tiếp các đoàn Đại biểu của 60 dòng họ Vương cả nước về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hôm nay, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tôi xin phép điểm danh và trân trọng giới thiệu các đoàn Đại biểu các dòng họ về dự Đại hội, trong khi điểm danh kính mời Đoàn Đại biểu các dòng họ đứng lên chào Đại hội và nhận tài liệu của Đại hội.

        ( Bộ phận phát tài liệu chuyển tận tay các Đoàn Đại biểu)

                      (Màn hình chiếu Danh sách các dòng họ)

Xin trân trọng giới thiệu Đoàn Đại biểu họ Vương Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

Đoàn Đại biểu họ Vương Yên Lư - Yên Dũng - Bắc Giang

Đoàn Đại biểu họ Vương Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh

Đoàn Đại biểu họ Vương Á Lữ - Thuận Thành - Bắc Ninh

Đoàn Đại biểu họ Vương Đông Du – Đào Viên – Quễ Võ - Bắc Ninh

Đoàn Đại biểu họ Vương Hoà Bình  - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Đoàn Đại biểu họ Vương Hương Ngãi - Thạch Thất - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương  Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Minh Lũng - Đại Mạch  -  Đông Anh -  Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Đại Đồng - Đại Mạch  -  Đông Anh -  Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Mai Châu – Đại Mạch  -  Đông Anh -  Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Vương Đắc - Trang Sơn Lộ - Quốc Oai -  Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Vương Sỹ - Trang Sơn Lộ - Quốc Oai -  Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Vương Trí - Trang Sơn Lộ - Quốc Oai -  Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Vương Xuân  -Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Cộng Hoà - Quốc Oai – Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Đông Lư - Đông Quang -  Quốc Oai - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Đông Đoài - Phú Xuyên - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương  Tân Hưng - Sóc Sơn - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Đông Hội – Đông Anh - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Khuê Liễu - Tân Hưng - Hải Đương

Đoàn Đại biểu họ Vương Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương

Đoàn Đại biểu họ Vương Quỳnh Nguyên - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Đoàn Đại biểu họ Vương Đại Thắng - Vụ Bản - Nam Định

Đoàn Đại biểu họ Vương Gia Lạc - Gia Viễn - Ninh Bịnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Nhuế Dương - Khoái Châu - Hưng Yên

Đoàn Đại biểu họ Vương An Vĩ - Khoái Châu - Hưng Yên

Đoàn Đại biểu họ Vương Hoằng Sơn - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

Đoàn Đại biểu họ Vương Tân Ninh -  Triệu Sơn - Thanh Hoá

Đoàn Đại biểu họ Vương Quảng Văn - Quảng Xương - Thanh Hoá

Đoàn Đại biểu họ Vương Quỳnh Thạch - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Diễn Cát 1- Diễn Châu - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Diễn Cát 2 - Diễn Châu - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Diễn Xuân -  Diễn Châu, Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Hồng Thành - Yẻn Thành - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Đại Thành - Yên Thành - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Vĩnh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Thanh Giang - Thanh Chương - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Nghi Thái - Nghi Lộc - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Hưng Hoà - Hưng Nguyên - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Hoàng Trù - Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Thành phố Vinh - Nghệ An    

Đoàn Đại biểu họ Vương Thị xã Cửa Lò - Nghệ An         

Đoàn Đại biểu họ Vương Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Khánh Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Vượng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Xóm Hanh 1 -  Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Đức Ninh - Đức Thọ -  Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Xóm Hanh 2 -  Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Đức Thái - Phú Vang - Thừa Thiên Huế

Đoàn Đại biểu họ Vương Cẩm Kim - Hội An - Quảng Nam

Đoàn Đại biểu họ Vương Bình Triều - Thăng Bình - Quảng Nam

Đoàn Đại biểu họ Vương Hàm Liêm - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận       

Đoàn Đại biểu họ Vương Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng    

Đoàn Đại biểu họ Vương Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng     

Đoàn Đại biểu họ Vương Thị Trấn - Ea Ka - Đắc Lắc                         

Đoàn Đại biểu họ Vương An Hoà, Biên Hoà - Đồng Nai              

Đoàn Đại biểu họ Vương Quận 1 - Thành phố HCM          

Đoàn Đại biểu họ Vương Bình Thạnh - TP. HCM

Đoàn Đại biểu họ Vương Đồng Xoài - Bình Phước

Đoàn Đại biểu họ Vương Thoại Sơn - An Giang

Kính thưa Đại hội

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 hôm nay rất vui mừng và hân hạnh được đón tiếp       Đoàn Đại biểu của 60/63 dòng họ Vương cả nước về dự Đại hội, xin nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng cảm ơn.

Tiếp theo chương trình tôi xin tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thông qua chương trình phiên trù bị Đại hội. .…………………………………….............................................................................

 1. TUYÊN BỐ LÝ DO - GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

     Ông Vương Ngọc Vinh

 Kính thưa các vị Đại biểu khách quý

 Thưa toàn thể Đại hội

     Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt nam tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất ngày 18 tháng 11 năm 2018, Hội nghị trù bị Đại hội lần thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2019, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Hội nghị trù bị Đại hội lần thứ ba ngày 09 tháng 02 năm 2020 tai thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Được sự đồng tâm, nhất trí, hưởng ứng của 60 dòng họ Vương cả nước, Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chính thức long trọng khai mạc vào ngày mai. Hôm nay Ban tổ chức Đại hội tổ chức phiên trù bị Đại hội, để thực hiện một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội chính thức khai mạc.

Về dự phiên trù bị của Đại hội chúng ta hôm nay, Đại hội xin nhiệt liệt đón mừng và trân trọng giới thiệu………………………………………………………………….

 

Xin trân trọng giới thiệu……………………………………………………………..

 

Xin trân trọng giới thiệu……………………………………………………………..

 

Xin trân trọng giới thiệu……………………………………………………………..

 

Đặc biệt xin trân trọng giới thiệu các vị Tộc Trưởng, Hội đồng Gia tộc, Ban Lễ nghi và Đại biểu con cháu Đại biểu thuộc 60/63 dòng họ Vương cả nước về dự Đại hội, xin nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng cảm ơn..

Một lần nữa đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng quý vị khách quý, quý vị Đại biểu. các vị Tộc Trưởng, Hội đồng Gia tộc, Ban Lễ nghi và Đại biểu con cháu của 60/63 dòng họ Vương cả nước về dự Đại hội hôm nay.

 Kính thưa Đại hội

Thưa quý vị Đại biểu, quý vị khách quý

Chương trình phiên trù bị của Đại hội hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện những nội dung công việc cụ thể sau:

 1. Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội;
 2. Bầu Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu Đại hội
 3. Thông qua Nội quy, Quy chế Đại hội;
 4. Thông qua chương trình nội dung Đại hội;

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Thượng toạ Thích Thanh Vân - Phó chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam điều hành chương trình bầu Đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội. Xin trân trọng kính mời

……………………………………………………….............................................

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH - THƯ KÝ ĐẠI HỘI

      Thượng Tọa Thích Thanh Vân

 Kính thưa quý vị Đại biểu khách quý, thưa toàn thể Đại hội.

Thay mặt Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam, tôi xin  phép điều hành chương trình bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội..

 Trước hết tôi xin thông qua các nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có nhiệm vụ điều khiển Đại hội đúng theo chương trình đã được Đại hội quyết định, thông qua
 2. Quyết định lưu hành các tài liệu và chính thức kết luận các vấn đề của Đại hội.
 3. Lãnh đạo việc bầu cử của Đại hội, quyết định cho rút tên hay không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử.
 4. Có quyền chỉ định các đại biểu phát biểu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.

Căn Cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương Tộc Việt Nam Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội có từ 05 đến 09 vị. Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng Đoàn Chủ tịch là 09 vị, xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí với số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội là 09 vị, xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

+ Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác . Không.

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với số lượng Đoàn Chủ tịch là 09 vị, xin cảm ơn Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội dự kiến các vị có tên sau đây tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

 1. Đại tá - Giáo sư – Tiến sỹ khoa học Vương Khả Cúc – Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 2. Nghệ Nhân – Nghệ sỹ Vương Ngọc Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực – Tổng thư ký - Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 3. Đại tá - Nhà thơ Vương Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 4. Giáo sư – Tiến sỹ - Nhà Giáo Ưu tú Vương Tiến Hoà – Uỷ viên Thường trực Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 5. Thượng tọạ Vương Văn Thử - Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 6. Doanh nhân Vương Huy Đào - Ủy viên Thường trực Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 7. Giáo sư – Tiến sỹ Vương Hữu Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 8. Doanh nhân Vương Kiếm Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 9. Nhà Giáo Ưu tú Vương Đình Long - Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí 09 vị có tên trên tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

+ Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác . Không

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với 09 vị có tên trên tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội, xin cảm ơn Đại hội.

* Tiếp theo chương trình, Xin mời đại hội Bầu Đoàn Thư ký Đại hội:

Đoàn Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Làm việc dưới sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch

- Ghi biên bản Đại hội, tổng hợp các ý kiến phát biểu và biểu quyết của Đại hội

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội

- Tiếp nhận thư, điện chúc mừng của Đại hội (nếu có)

- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội dự kiến số lượng Đoàn Thư ký là 03 vị, xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí số lượng Đoàn Thư ký Đại hội là 03 vị, xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

+ Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác . Không

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với số lượng đoàn thư ký là 03 vị. Xin cảm ơn Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội dự kiến các vị có tên sau tham gia Đoàn Thư ký:

 1. Ông Vương Văn Khánh– dòng họ Vương Hồng Thành – Yên Thành – Nghệ An - Trưởng ban
 2. Ông Vương Thịnh - dòng họ Vương Vượng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh – Phó ban
 3. Bà Vương Mỹ Hòa – dòng họ Vương Trung Sơn = Đô Lương – Nghệ An – Uỷ viên

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí 03 vị có tên trên tham gia Đoàn Thư ký xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

+ Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác . Không

Như vậy Đại hội đã nhất trí 03 vị có tên trên tham gia Đoàn Thư ký Đại hội, xin cảm ơn Đại hội.

* Sau đây xin mời Đại hội Bầu ban Thẩm tra tư cách Đại biểu của Đại hội.

Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu có nhiệm vụ sau:

- Xem xét tư cách và tiêu chuẩn của Đại biểu dự Đại hội.

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo về tư cách Đại biểu

- Trong quá trình tổ chức Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm theo dõi hoạt động của Đại biểu, nếu có Đại biểu vi phạm Nội quy, Quy chế làm ảnh hưởng đến Đại hội thì có thể nhắc nhở, phê bình hoặc đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội xem xét tư cách Đại biểu.

- Tổng hợp danh sách Đại biểu dự Đại hội, chuẩn bị các nội dung số liệu hoàn chỉnh báo cáo trước Đại hội. Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu là 07 vị, xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí số lượng Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu là 07 vị, xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

+ Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác . Không

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với số lượng Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu là 07 vị. Ban tổ chức Đại hội dự kiến các vị có tên sau đây tham gia Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu:

 1. Ông : Vương Hồng Thái  – Nam Đàn – Nghệ An                    -  Trưởng Ban
 2. Ông : Vương Đại Đồng - Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An            -  Thư ký
 3. Ômg : Vương Đình Huyên  - Vân Diên  - Nam Đàn – Nghệ An       - Ủy viên
 4. Ông : Vương Văn Năm – Hòa Bình - Thủy Nguyên – Hải Phòng - Ủy viên
 5. Ông : Vương Hữu Tám – Đại Đồng Thành - Thuận Thành – Bắc Ninh - Ủy viên
 6. Bà : Vương Thị Nga -   Thạch Liên – Thạch Hà – Hà Tĩnh     - Uỷ Viên
 7. Ông : Vương Huy Nhật - Quảng Văn – Quảng Xương – Thanh Hóa – Uỷ viên

+ Đại biểu nào nhất trí 07 vị có tên trên tham gia Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

+ Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác . Không

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với 07 vị có tên trên tham gia Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Xin cảm ơn Đại hội.

Tiếp theo chương trình kính mời  ông Vương Hồng Thái Trưởng ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội công bố Biên bản thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội, xin kính mời

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. CÔNG BỐ BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

      Ông Vương Hồng Thái

Kính thưa Đại hội

Được Đại hội biểu quyết nhất trí, thay mặt Ban ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội, tôi xin công bố Biên bản thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

                          

7.      HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

8.                     VIỆT NAM

9.              Số : 07 / BC - VTVN

10.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

11.              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

12.                    ------------------------------

 

BÁO CÁO

THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

LẦN THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2020 -2025

.........................................

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt nam tại Hội nghị toàn

quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất ngày 18 tháng 11 năm 2018, tại Thành phố

Vinh, tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

 

Căn cứ danh sách báo cáo thành phần Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của các dòng họ.

Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. gồm 07 người.

 1. Ông : Vương Hồng Thái  – Nam Đàn – Nghệ An            -  Trưởng Ban
 2. Ông : Vương Đại Đồng -  Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An    -  Thư ký
 3. Ômg : Vương Đình Huyên  - Vân Diên  - Nam Đàn – Nghệ An     - Ủy viên
 4. Ông : Vương Văn Năm – Hòa Bình - Thủy Nguyên – Hải Phòng - Ủy viên
 5. Ông : Vương Hữu Tám – Đại Đồng Thành - Thuận Thành – Bắc Ninh - Ủy viên
 6. Bà : Vương Thị Nga -   Thạch Liên – Thạch Hà – Hà Tĩnh     - Uỷ Viên
 7. Ông : Vương Huy Nhật - Quảng Văn – Quảng Xương – Thanh Hóa – Uỷ viên

Đã tiến hành làm việc và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội cụ thể như sau:

Tổng số đại biểu triệu tập :   473     đại biểu

Số đại biểu có mặt : 300 đại biểu

Số đại biểu vắng mặt :  150 đại biểu ( có lý do )

 1. Thành phần đại biểu:

Tổng số đại biểu chính thức : 300 đại biểu

Tổng số đại biểu con cháu mời tham dự Đại 50 Đại biểu

 1. Phân tích chất lượng đại biểu :

* Trong số Đại biểu có mặt bao gồm:'

+ Đại biểu là Tộc trưởng chiếm  25 %

+ Đại biểu là Thủ chỉ chiếm 25 %

+ Đại biểu là Hội đồng Gia tộc chiếm 35.%

+ Đại biểu con cháu mời tham dự chiếm 25 .%

* Về gới tính:

+ Đại biểu là nữ  chiếm 2 %

+ Đại biểu là nam chiếm 98 %

Đến thời điểm này 100% đại biểu chính thức dự  Đại hội Đại biểu toàn quốc họ

VươngViệt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025, đều đủ tư cách dự Đại hội.

Nếu còn vấn đề gì phát sinh về tư cách Đại biểu của Đại hội chúng tôi xin tiếp tục báo cáo trước Đại hội.

                                                     T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

                                                                                    TRƯỞNG BAN

                                                                           Vương Hồng Thái   

                                                                                                  

Tiếp theo chương tình, tôi xin trân trọng kính mời  Nhà Giáo Ưu tú Vương Đình Long – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam thông qua Nội quy, Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. THÔNG QUA NỘI QUY- QUY CHẾ - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

     Ông Vương Đình Long

Kính thưa Đại hội

Thưa quý vị Đại biểu, khách quý

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025, tôi xin thông qua Nội quy, Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.

 

13.  HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

14.                 VIỆT NAM

15.          Số : 06 / NQ - VTVN

16.  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

17.              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

18.                    ------------------------------

 

                                                     NỘI QUY ĐẠI HỘI

                         ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

                                LẦN THỨ NHẤT – NHIỆM KỲ 2020 - 2025

----------------------

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt nam tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất ngày 18 tháng 11 năm 2018, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam quyết định tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025

Căn cứ Kế hoạch số 03/VTVN ngày 25 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025

Để đảm bảo thực hiện đúng chương trình, nội dung của Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lân thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025, Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam thống nhất Nội quy, Quy chế Đại hội bao gồm: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Đại biểu tham dự Đại hội như sau:

 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Đoàn Chủ tịch Đại hội có nhiệm vụ:

Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua; phân công thành viên điều hành các nội dung của Đại hội; chuẩn bị nội dung để đại hội thảo luận, biểu quyết; lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Đại hội. Điều hành việc bầu cử; hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn HĐVT, số lượng, cơ cấu Uỷ viên. Giới thiệu thành phần HĐVT và các Uỷ viên, lấy biểu quyết của Đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử; giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết, chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội; giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

 1. Đoàn Thư ký (Thư ký) Đại hội có nhiệm vụ:

Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đại hội. Quản lý và phát hành tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến HĐVT khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm

 1. Đại biểu dự Đại hội phải mang trang phục nghiêm túc, đúng quy định: Nam mặc comple hoặc áo trắng, thắt cavat; nữ mặc áo dài truyền thống; được gắn Tộc huy, phù hiệu của VTVN
 2. Đại biểu Đại hội cần phát huy dân chủ, trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, phát biểu, đóng góp những ý kiến thiết thực, trọng tâm, góp phần tích cực cho Đại hội thành công. Khi cần phát biểu hoặc tranh luận trong Đại hội, Đại biểu giơ tay, được Đoàn Chủ tịch đồng ý mới phát biểu. Phát biểu ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, mang tính xây dựng, không chỉ trích.
 3. Không mang chất nổ, chất gây cháy, rượu, bia vào hội trường Đại hội. Không hút thuốc lá, không làm việc riêng, không nói chuyện riêng trong Đại hội. Điện thoại di động phải để chế độ rung hoặc tắt chuông; khi thật cần thiết mới sử dụng, không được làm ảnh hưởng đến Đại hội và những người xung quanh.
 4. Thực hiện nghiêm túc thời gian quy định của Đại hội. Nghỉ giải lao tại hành lang hội trường, không đi xa,

                                                                        BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Chương trình Đại hội

 Kính thưa Đại hội !

Sau đây tôi xin thông qua chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025

1.Văn nghệ chào mừng: Sử thi nghệ thuật “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam”

2.Chào cờ (Hát quốc ca, Tộc ca), Mặc niệm (Nhạc chiêu hồn Tử sỹ);

3.Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội lên làm việc và điều hành Đại hội;

4.Diễn văn khai mạc Đại hội

5.Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam từ 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.

6.Thông qua sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

 1. Thông qua dự thảo Thành lập các ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.
 2. Tham luận của các Đại biểu tại Đại hội;
 3. Ý kiến phát biểu Đại biểu
 4. Ý kiến đáp từ tiếp thu ý kiến phát biểu Đại biểu
 5. Đoàn chủ tịch tổng hợp và giải quyết các ý kiến tham luận của Đại biểu;
 6. Bầu cử Hội đồng và các Ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025
 7. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
 8. Bế mạc Đại hội;
 9. Chào cờ
 10. Liên hoan mừng thành công Đại hội.

Kính thưa Đại hội

Vừa rồi, Đại hội đã nghe Nội quy, Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội, sau đây xin mời các Đại biểu cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì, xin mời Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội quy, Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết bằng giơ tay? 

- Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác ?     Không

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Nội quy, Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội, xin cảm ơn Đại hội

……………………………………………………………………………………….

 1. KẾT THÚC PHIÊN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI

         Ông Vương Ngọc Vinh

Kính thưa Đại hội

Phiên trù bị Đại hội hôm nay đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung quan trọng để chuẩn bị khai mạc Đại hội chính thức vào sáng mai, quý vị Đại biểu đã đóng góp ý kiến và nhất trí cao các nội dung phiên trù bị. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khách quý, quý vị Đại biểu Đại hội đã tham dự và thực hiện tốt chương trình phiên trù bị Đại hội. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tôi xin tuyên bố kết thúc phiên trù bị Đại hội hôm nay, xin trân trọng cảm ơn ./.

                                           Kết thúc phiên trù bị Đại hội

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NGÀY  07  THÁNG  6 NĂM  2020

Buổi sáng: Từ 8 giờ - 11 giờ 30

ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

Tất cả Đại biểu Đại hội tại hội trường

---------------------------------------------

 1. VĂN NGHỆ TẾ TỔ

Sử thi nghệ thuật

Linh Thiêng Vương tộc Việt Nam

 -  Ông  Vương Ngọc Vinh

                 Kính thưa quý vị

                        Nhân sinh do tổ - Vật bản hồ thiên

                        Chim có tổ - Người có Tông

                        Mộc xuất thiên chi do hữu bản

Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên

Con người trăm họ đều có tổ tông

Giọt nước kia triệu khối có ngọn, dòng

Muôn lá cành đều sinh ra từ gốc rễ

Nghìn suối, trăm sông cũng khởi tại sơn khê

Mở đầu chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hôm nay, xin trân trọng kính mời quý vị khách quý, quý Đại biểu Đại hội theo dõi Sử thi nghệ thuật “ Linh thiêng Vương tộc Việt Nam”

Kịch bản : Nghệ nhân - Nghệ Sỹ - PCT TT - TTK - HĐVTVN  Vương Ngọc Vinh

Biểu diễn: Đoàn NT Đại thi hào Nguyễn Du, xin trân trọng kính mời.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Biểu diễn xong

Ông Vương Ngọc Vinh.

- Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo đoàn và toàn thể nghệ sỹ, diễn viên Đoàn nghệ thuật Đại thi hào Nguyễn Du đã biểu diễn Sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam tại Đại hội hết sức trang nghiêm, hoành tráng, hấp dẫn và xuất sắc. Thay mặt Đại hội, xin chân thành cảm ơn và kính chúc toàn Đoàn sức khoẻ, thành công, xin trân trọng cảm ơn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. CHÀO CỜ (Hát Quốc ca - Tộc ca)

Đại tá : Vương Kim Hải

Xin trân trọng kính mời quý vị đứng dậy, chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Nghiêm, chào cờ....

           (Hát Quốc ca - Tộc ca bằng đĩa CD)

Hát Quốc ca, Tộc ca xong

Đại tá : Vương Kim Hải

Để tưởng nhớ và tri ân công đức trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sỹ, các bậc Tiên Linh Thủy Tổ, các thế hệ con cháu họ Vương Việt Nam, đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và dòng tộc. Phút tưởng niệm tri ân bắt đầu       (Nhạc Chiêu hồn tử sỹ)

Tưởng niệm xong

Đại tá : Vương Kim Hải

    - Thôi, xin trân trọng cảm ơn quý vị.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠỊ HỘI

Ông Vương Ngọc Vinh

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời Giáo sư – Tiến sỹ Vương Hữu Tấn – Phó chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam thông qua chương trình Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xin kính mời.

Ông Vương Hữu Tấn

Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý vị Đại biểu

Thưa Đại hội

Thay mặt BTC Đại hội, tôi xin thông qua chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất - nhiệm kỳ 2020 - 2025

1.Văn nghệ chào mừng: Sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam

2.Chào cờ (Hát quốc ca, Tộc ca), Mặc niệm (Nhạc chiêu hồn Tử sỹ);

3.Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội lên làm việc và điều hành Đại hội;

 1. Diễn văn khai mạc Đại hội

5.Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam từ năm 2018 - 2019. Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.

6.Thông qua sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.

 1. Thông qua dự thảo Thành lập các Ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.
 2. Tham luận của các Đại biểu tại Đại hội;
 3. Ý kiến phát biểu Đại biểu
 4. Ý kiến đáp từ tiếp thu ý kiến phát biểu Đại biểu
 5. Đoàn chủ tịch tổng hợp và giải quyết các ý kiến tham luận của Đại biểu;
 6. Bầu cử Hội đồng và các Ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025
 7. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
 8. Bế mạc Đại hội;

15.. Chào cờ

 1. Liên hoan mừng thành công Đại hội.

Xin ý kiến của Đại hội biểu quyết giơ tay về chương trình Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết? 

- Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác ?     Không

Vâng, xin cảm ơn Đại hội đã nhất trí Chương trình Đại hội.

Sau đây xin trân trọng kính mời ông Vương Ngọc Vinh Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký- Hội đồng Vương tộc lâm thời, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Đại hội, xin kính mời

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ( Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Đại hội)

      Ông Vương Ngọc Vinh

Kính thưa quý vị khách quý, thưa Đại hội

Thay mặt Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam, tôi xin trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất - Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

19.  HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

20.             VIỆT NAM

21.         Số: 03 / DV - HĐVT

22.  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

23.                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

24.                      --------------------------------

                                              DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

LẦN THỨ NHẤT – NHIỆM KỲ 2020 -2025

                                           -----------------------------------------

Kính thưa các vị Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam

Kính thưa quý vị Đại biểu Đại hội

Kính thưa quý vị khách quý,

                        Nhân sinh do tổ - Vật bàn hồ thiên

                        Chim có tổ - Người có Tông

                        Mộc xuất thiên chi do hữu bản

Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên

Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh

Phúc ấm nhi tôn bách thế gia

Con người trăm họ đều có tổ, tông

Giọt nước kia triệu khối có ngọn, dòng

Muôn lá cành đều sinh ra từ gốc rễ

Nghìn sưối, trăm sông cũng khởi tại sơn khê

Kính thưa quý vị Đại biểu Đại hội

Kính thưa quý vị khách quý,

      Sau hơn hai năm kết nối và tìm về cội nguồn, ngày 18 tháng 2 năm Mậu Tuất 2018, tại Đền thờ các Danh nhân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, với sự có mặt và đồng thuận cao của 20 dòng họ Vương cả nước, đã biểu quyết thành lập Hội đồng Vương tộc lâm thời và thành lập họ Vương Việt Nam. Qua thời gian trên, Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả kết nối các dòng họ, tăng cường mở rộng giao lưu, gặp gỡ, tạo sự đoàn kết nhất trí cao giữa các dòng họ Vương tại các vùng miền trong cả nước.

  Tinh thần kết nối, đoàn kết cùng hướng về dòng tộc và Đức Tiên Tổ ngày càng được nâng cao, tạo không khí tưởng niệm, hướng về dòng tộc ngày càng thiêng liêng và mang ý nghĩa sâu sắc. Sau khi thành lập Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam, qua sự kết nối và tán thành các nội dung tổ chức hoạt động, nhiều dòng họ Vương ở các vùng miền Bắc,Trung, Nam, thực sự hưởng ứng và quan tâm hướng về Đại Tộc Vương Tộc Việt Nam.

Kính thưa quý vị.

  Chúng ta khẳng định: Thành lập họ Vương Việt Nam và thành lập Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời là một quy luật tất yếu, phù hợp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tất cả các dòng họ Vương trên cả nước, tất cả đều nhất tâm đoàn kết, đồng lòng hướng về Tổ Tiên, xây dựng và phát triển truyền thống họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn và phát triển.

Kính thưa quý vị

    Đồng hành với những kết quả đáng khích lệ ban đầu của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời trong thời gian qua. Đặc biệt sự đồng tâm, nhất trí cao của 51 dòng họ Vương tại hội nghị Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam ngày 18 thánh 11 năm 2018 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

   Hôm nay tại thành phố biển, trung tâm du lịch biển thơ mộng của Thị xã Của Lò, tỉnh Nghệ An, với đảo Lan Châu xinh đẹp, với đảo Mắt, đảo Ngư đón gió biển khơi, Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là Đại hội vô cùng quan trọng, mang tính lịch sử hàng ngàn năm phát tích dòng tộc họ Vương chúng ta. Đề nghị tất cả quý vị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.

  Kính thưa quý vị:

  Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 hôm nay, được tiến hành với nhiều nội dung quan trọng và cần thiết đó là :

- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam năm 2018 -2019, Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025

- Quyết định thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam

-  Bầu cử Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam nhiệm kỳ 2020– 2025

- Quyết định thông qua một số nội dung, chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển họ Vương Việt Nam.

   Kính thưa quý vị .

  Về dự Đại  hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 hôm nay, thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và vui mừng được đón tiếp

-   Xin trân trọng giới thiệu:  (Nếu có)

-   Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự HĐVT họ Vương Việt Nam về dự

-   Xin trân trọng giới thiệu :  Nhà sử học Dương Phúc Hiệu – ủy ban UNESCO dòng họ, Đại diện họ Dương Việt Nam

-.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

-   Xin trân trọng giới thiệu :  Đại tá - Giáo sư – Tiến sỹ khoa học – Chủ Tịch HĐVT họ Vương Việt Nam lâm thời Vương Khả Cúc,

-   Xin trân trọng giới thiệu :  15 vị Ban thường trực HĐVT và các vị PCT - HĐVT họ Vương Việt Nam lâm thời về dự

-   Và đặc biệt xin được giới thiêu các vị Giáo sư, Tiến sỹ, Thấy thuốc ưu túi, Nhà giáo ưu tú, Văn nghệ sỹ, Tướng lĩnh Quân đội, Quan chức lãnh đạo, Doang nghiệp, Doanh nhân, nguyên khí của dòng tộc về dự Đại hội

 Xin liệt chào mừng 429  Đại biểu của 60 dòng họ Vương toàn quốc về dự Đại hội. Đoàn Đại biểu của dòng họ Vương

-   Sà Phìn – Đồng Văn – Hà Giang

-   Vương  Hữu Bắc Giang

-   Việt Đoàn -Tiên Du – Bắc Ninh

-    Đại Đồng Thành – Thuận Thành – Băc Ninh

-    Đông Du – Đào Viên – Quế Võ – Băc Ninh

:-   Khuê Liễu – Tân Hưng – Hải Dương

-   Tân Trường- Cẩm Giàng – Hải Dương

-   An Vĩ - Khoái  Châu – Hưng Yên

-    Lê Lợi - Nhuế Dương – Hưng Yên  

-   Quỳnh Phụ - Thái Bình

-   Gia Lộc- Gia Viễn- Ninh Bình

-   Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

-   Bát tràng – Hà Nội

-   Thanh Trì – Hà Nội

-   Thạch Thất – Hà Nội

-   Phú Xuyên – Hà Nội

-   Bắc Từ Liêm – Hà Nội

-    Chi 1-2- 3 - Đại Mạch – Đông Anh – Hà Nộị

-    Nguyệt Mại  -  Chương Mỹ - Hà Nội

-    Trang Sơn Lộ - Quốc Oai – Hà Nội

-    Vương Sỹ Trang Sơn Lộ - Quốc Oai – Hà Nội

-   Vương Trí Trang Sơn Lộ - Quốc Oai – Hà Nội

-   Vương Xuân Trang Sơn Lộ - Quốc Oai – Hà Nội

-    Đông Quang – Quốc Oai – Hà Nội

-    Tân Hưng - Sóc Sơn – Hà Nội

-    Đông Hội – Đông Anh – Hà Nội

-   Vụ Bản – Nam Định

-    Hòa Bình -Thủy Nguyên – Hải Phòng

-    Cổ Định -Triệu Sơn – Thanh Hóa

-    Hoằng Sơn – Hoằng Hóa – Thanh Hóa

-   Quảng Văn – Quàng Xương – Thanh Hóa

-   Diễn Xuân – Diễn Châu – Nghệ An

-   Hồng Thành – Yên Thành – Nghệ An

-   Vân Diên- Nam Đàn – Nghệ An

-   Diễn Cát – Diễn Châu – Nghệ An

-   Nghi Thái – Nghi Lộc – Nghệ An

-   Trung Sơn – Đô Lương – Nghệ An

-    Thanh Hà – Thanh Chương – Nghệ An

-    Thanh Đức – Thanh Chương – Nghệ An

-    Thanh Đức – Thanh Chương – Nghệ An

-    Quỳnh Thạch – Quỳnh Lưu – Nghệ An

-    Hưng Hòa – Hưng Nguyên – Nghệ An

-    Nghi Xuân – Nghi Lộc – Nghệ An

-    Thái Hòa – Nghệ An

-    Thanh Giang – Thanh Chương – Nghệ An

-    Thanh Đức – Thanh Chương – Nghẹ An

-    Diễn Cát – Diễn Châu – Nghệ An ( Vương Văn)

-    Đại Thành – Yên Thành – Nghệ An

-    Hoàng Trù – Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An

-    Vĩnh Sơn – Anh Sơn – Nghệ An

-    Nghi Hưng – Nghi Lộc – Nghệ An

-    Thanh Nam – Đại Thành – Yên Thành – Nghệ An

-    Thạch Liên - Thạch Hà – Hà Tĩnh

-    Khánh Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh

-    Vương Lộc- Can Lộc- Hà Tinh

-    Xóm Hanh 1 – Thạch Liên - Hà Tinh

-    Cẩm Quan – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

-     Đức Ninh – Đức Thọ  - Hà Tĩnh

-    Thành phố Hà Tĩnh – Hà Tĩnh

-    Kỳ Thịnh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh

-    Xóm Hanh 2 – Thạch Liên - Hà Tinh

-    Phú Vang – Thừa Thiên Huế

-    Thăng Bình – Bình Triều - Quảng Nam

-    Cẩm Kim – Hội An – Quảng Nam

-    Hàm Liêm – Binh Thuận

-    Thành phố Hổ Chí Minh

    Một lần nữa thay mặt Đại hội, trân trọng cảm ơn sụ hiện diện của (Uỷ viên Bộ Chính trị - PTTCP Vương Đình Huệ), các vị Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời, cảm ơn các vị thành viên Hội đồng Vương tộc và các vị Đại biểu đã quan tâm về dự Đại hội hôm nay.

           Kính chúc tất cả quý vị sức khoẻ và thành công trong cuộc sồng, cùng đồng tâm hướng về Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam chúng ta.

  Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

                     Xin trân trọng cảm ơn ./.     

Tiếp theo chương trình Đại hội, tôi xin trân trọng kính mời Đại tá - Giáo sư - Tiến sỹ khoa học Vương Khả Cúc - Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam, trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động hai năm 2018 - 2019 của Hội đồng Vương tộc lâm thời, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin trân trọng kính mời

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HAI NĂM 2018 – 2019 – PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020 -2025

     Ông Vương Khả Cúc

Kính thưa quý vị khách quý, thưa Đại hội

Thay mặt Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam, tôi xin trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động hai năm 2018 - 2019 của Hội đông Vương tộc lâm thời, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025         

25.  HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

26.                  VIỆT NAM

27.         Số: 03 / BC - HĐVT

28.  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

29.                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

30.                      --------------------------------

                                                                                 Ngày 07 tháng 6 năm 2020

 

                                             HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

 

               BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

             HỘI ĐỒNG LÂM THỜI VƯƠNG TỘCVIỆT NAM NĂM 2018 - 2019

                       PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

                 --------------------------------------

     Kính thưa các vị Hội đồng Vương tộc Vương Việt Nam

     Kính thưa quý vị Đại biểu

     Kính thưa quý vị khách quý,

      Kể từ ngày 18 tháng 2 năm Mậu Tuất, tại Đền thờ các Danh nhân Dương Thanh xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, với sự có mặt và đồng thuận cao của 20 dòng họ Vương cả nước, đã biểu quyết thành lập Hội đồng Vương tộc lâm thời và thành lập họ Vương Việt Nam. Qua thời gian trên, Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả kết nối các dòng họ, tăng cường mở rộng giao lưu, gặp gỡ, tạo sự đoàn kết nhất trí cao giữa các dòng họ Vương tại các vùng miền trong cả nước.

  Tinh thần kết nối, đoàn kết cùng hướng về dòng tộc và Đức Tiên Tổ Vương tộc Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo không khí tưởng niệm, hướng về dòng tộc ngày càng thiêng liêng và mang ý nghĩa sâu sắc. Sau khi thành lập Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời, qua sự kết nối và tán thành các nội dung tổ chức hoạt động, nhiều dòng họ Vương ở các vùng miền Bắc,Trung, Nam, thực sự hưởng ứng và quan tâm hướng về Đại Tộc Vương Tộc Việt Nam.

      Kính thưa quý vị.

  Sau một thời gian ngắn thành lập, Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời và thành lập họ Vương Việt Nam, chúng ta khẳng định rằng: Việc thành lập Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời và thành lập họ Vương Việt Nam là quy luật tất yếu, phù hợp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tất cả các dòng họ Vương trên cả nước, tất cả đều nhất tâm đoàn kết, đồng tâm hướng về Tổ Tiên, xây dựng và phát triển truyền thống họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn và phát triển.

     Kính thưa quý vị

 Kể từ ngày thành lập đến nay Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời và họ Vương Việt Nam ra đời đến nay vừa tròn 2 năm 2 tháng, trong 2 năm 2 tháng khởi sự ban đầu với bao nhiêu khó khăn, trở ngại về nội dung công việc cần phải kết nối và đồng hành thực hiện, đòi hỏi các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời phải dành nhiều thời gian, tâm đức, công sức để cùng các dòng họ Vương trên mọi miền đất nước thực hiện các nội dung đã được thống nhất tại lễ thành lập Hội đồng Vương  tộc họ Vương Việt Nam lâm thời.

  Sau đây thay mặt Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam năm 2018 – 2019, Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam.

 1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM

  Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời được thành lập trong điều kiện xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng của tất cả các dòng tộc họ Vương trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Xuất phát từ ý tưởng của Nghệ nhân - Nghệ sỹ Vương Ngọc Vinh cùng các vị Tộc trưởng, Trưởng ban lễ nghi và các thế hệ hậu duệ của dòng họ Vương Khả Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh, tại Lễ giỗ Trụ quốc Thương Liên, Thái Y viện Vương Khả Độ, ngày 24 tháng 2 năm Bính Thân 2016. Đặc biệt nhờ tinh thần tâm nguyện và kết nối của Nhà Sử học Dương Phúc Hiệu và tâm thành của các vị có công khởi xướng thành lập. Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời được thành lập và ra đời, là sự kiện truyền thống họ tộc thiêng liêng, phù hợp rất chính đáng với tâm nguyện của tất cả các dòng tộc họ Vương trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đồng tâm, nhất trí hướng về Tổ Tiên dòng tộc, phấn khởi tự hào, chăm lo kết nối các dòng tộc thành một ĐẠI ĐẠI TỘC Vương tộc Việt Nam chúng ta.

 1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 2. Tiến trình thành lập họ Vương Việt Nam

   Xuất phát từ ý tưởng của Nghệ nhân – Nghệ sỹ Vương Ngọc Vinh cùng các vị Tộc trưởng, Trưởng ban lễ nghi và các thế hệ hậu duệ của dòng họ Vương Khả Đại tôn Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh, tại Lễ giỗ Trụ quốc Thương Liên, Thái Y viện Vương Khả Độ, ngày 24 tháng 2 năm Bính Thân 2016. Đặc biệt nhờ tinh thần tâm nguyện và kết nối của Nhà Sử học Dương Phúc Hiệu, Phó Ban quản lý Đền thờ các Danh nhân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tại buổi đề xướng thành lập họ Vương Việt Nam đã thành lập Ban Liên lạc lâm thời, soạn thảo các văn bản, tổng hợp thông tin và kết nối các dòng họ Vương tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương và Bắc Ninh  

   Với sự nổ lực tâm huyết của Ban Liên lạc lâm thời kết nối thành lập. Ngày 18 tháng 2 năm Mậu Tuất 2018, nhân lễ giỗ 1215 năm Anh hùng dân tộc, Thủ Lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên năm 803. Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời được thành lập và ra đời, là sự kiện truyền thống họ tộc thiêng liêng, phù hợp rất chính đáng với tâm nguyện của tất cả các dòng tộc họ Vương trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đồng tâm, nhất trí hướng về Tổ Tiên dòng tộc, phấn khởi tự hào, chăm lo kết nối các dòng tộc thành một ĐẠI ĐẠI TỘC Vương tộc Việt Nam.

     Sau những ngày đầu thành lập, đến nay chúng ta đã kết nối được 60/63 dòng tộc họ Vương trên cả nước. Nhiều dòng tộc họ Vương ở Miền Bắc như Bát Tràng, Thạch Thất, Từ Liêm, Thanh Trì, Sơn Tây Hà nội, Các Chi Phái họVương ở Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, nhiều vị Tộc Trưởng, Trưởng ban Lễ nghi, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc, đã dành nhiều thời gian trao đổi, kết nối những nội dung, chương trình, kế hoạch để xây dựng và phát triển dòng tộc họ Vương Việt Nam trường tồn và phát triển như dòng họ Vương ở Hải Dương, dòng họ Vương ở Bắc Ninh, dòng họ Vương ở Bát Tràng, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì Hà Nội, đã thường xuyên kết nối với Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời để trao đổi, bàn bạc, thống nhất nhiều nội dung quan trọng của dòng tộc như Gia phả, nhà thờ, truyền thống, nguồn gốc dòng tộc, các thế hệ Tiên Hiền đỗ đạt, đất đai, lai thổ của dòng tộc, chia sẽ nhiều ý tưởng phát triển dòng tộc đầy tâm huyết và ý nghĩa sâu sắc như dòng họ Vương ở Thôn Khuê Liễu, thành phố Hải Duơng, Thuận Thành Bắc Ninh, Bát Tràng Hà Nội…

    Các dòng họ Vương ở khu vực Bắc miền trung như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh là khu vực có nhiều hoạt động kết nối, thực hiện các nội dung được đề ra tại lễ thành lập Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời có hiệu quả và thiết thực. Đó là các Thành Viên của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời ở dòng tộc Vương Đình xã Nghi Thái, Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Các dòng họ Vương ở Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Yên Thành, Diễn Chấu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, luôn có những chương trình, kế hoạch đồng thuận và thực hiện những nội dung của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời có hiệu quả và thiết thực.

    Bên canh đó các dòng tộc Vương Khả Đại Tôn ở Thạch Liên, Thạch Hà, Vương tộc Ất môn Giáp chi Khánh Lộc, Can Lộc, các Chi Phái ở Xóm Hanh, ở Vượng Lộc, ở Cẩm Xuyên, ở Đức Ninh, Đức thọ, Kỳ Anh, các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời ở đây cùng các vị Trưởng ban lễ nghi và các vị Tộc Trưởng các Chi tộc cùng đồng tâm kết nối, thống nhất cao những nội dung, chương trình, kế hoạch của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời đề ra.

   Là các Chi, Phái dòng tộc họ Vương ở các tỉnh Nam Trung bộ Đà Nẵng, Tây Nguyên và Thành phố Hố Chí Minh, hầu hết là những Chi tộc kết nối theo từng nhóm dòng tộc, hoặc nhóm gia đình trong dòng tộc, trong quá trình di cư làm ăn và định cư, nhưng tinh thần họ tộc vẫn luôn được quan tâm và kết nối, tạo sự đoàn kết, đùm bọc, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng dòng tộc trường tồn, phát triển. Đó là các thành viên dòng tộc họ Vương Đình Đức Ninh, Đức Thọ ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều Linh Mục, Chức Sắc con cháu làm ăn, định cư ở nước ngoài, đã tâm nguyện đồng hành với trách nhiệm cao để xây dựng dòng tộc phát triển.

   Ở Khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đà Lạt, Đắc Lắc, Bình Thuận, nhiều con cháu họ Vương Khả ở đây đã đoàn kết làm việc, sinh sống làm ăn, phát triển kinh tế giàu mạnh, xây dựng và phát triển dòng họ ngày càng thịnh vượng và luôn hướng về dòng tộc với tâm nguyện sâu sắc.

 1. Lễ kỷ niệm 1215 năm Anh hùng dân tộc, Thủ Lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên năm 803.

  Lễ kỷ niệm 1215 năm Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên năm 803 tại Đền thờ các Danh nhân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cũng chính là ngày thành lập họ Vương Việt Nam, và chính thức ra mắt Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam. Với tấm lòng tri ân Tiên Tổ, đồng tâm hướng về dòng tộc, trên hai mươi dòng họ Vương cả nước từ Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam đã hành hương về cội nguồn, đã tâm thành, ý nguyện dâng nén tâm hương tri ân Đức Tiên Linh Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên, đã làm rạng danh dòng họ Vương Việt Nam lưu danh, trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, tất cả các thế hệ con cháu của các dòng tộc họ Vương được thấu hiểu thân thế sự nghiệp Đức Tiên Linh Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên trong cuộc chiến tranh Bắc thuộc Tùy, Đưởng lần thứ 3 của đất nước, đã làm rạng danh vị Thủy Tổ Vương tộc Việt Nam anh hùng, chí khí quật cường, đánh đưổi quan đô hộ Bùi Thái về nước, dành lại độc lập tự cho đất nước thời bấy giờ.

 1. Hội nghị Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

   Sau hơn một năm nổ lực, tâm huyết chuẩn bị của Hội đông lâm thời Vương tộc họ Vương Việt Nam, cùng với sự dày công chuẩn bị chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm, kinh phí cho Hội nghị Hội đồng Vương tộc Việt Nam lần thứ nhất. Đồng thời được sự quan tâm, tâm thành ý nguyện của tất cả các dòng họ Vương cả nước. Ngày 18 tháng 11 năm 2018, Hội nghị Hội đồng Vương Tộc họ Vương Việt Nam được chính thức khai mạc tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hội nghị được đón tiếp trên 250 đại biểu của các thế hệ hậu duệ con cháu của 54 dòng họ Vương từ Bắc, Trung, Nam về dự. Trong đó có nhiều vị Tộc trưởng tuổi cập kề bách tuế như Tộc Trưởng Vương Khả Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh Vương Khả Hán 93 tuổi, Tộc Trưởng họ Vương Đình Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An Vương Đình Cừ 92 tuổi, cũng như các vị Thủ Chỉ từ 70 đến trên 80 không quản tuổi cao, sức yếu về dự hội nghị với ý nguyện thành tâm cao cả. Hội nghị cũng đã có mặt rất nhiều các thế hệ con cháu thành danh, đảm trách các chức vụ cao của Đảng và Nhà nước, các Giáo sư, Tiến sỹ, Tướng lĩnh quân đội các Văn nghệ sỹ, Bác sỹ, Doanh nghiệp, Doanh nhân, chánh phóTổng Giám đốc, Giám đốc Công ty, Doanh nghiệp trong và ngoài nước về dự

   Hội nghị là dịp hành hương về cội nguồn để giao lưu kết nối, tìm hiểu cội nguồn, tăng cường tình đoàn kết anh em một nhà giữa các dòng họ với nhau, không phân biệt anh trước, em sau, tất cả đều là anh, là em, ai thấy mặt trời trước là anh, ai thấy mặt trời sau là em, tất cả đều cùng một dòng huyết thống họ Vương Việt Nam.

 Hội nghị đã thống nhất cao Báo cáo hoạt động của Hội đồng lâm thời, thống nhất và biểu quyết các nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt hội nghị đã nhất tâm suy tôn Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên là Thủy Tổ của họ Vương Việt Nam. Tại Hội nghị nhiều đại biểu các dòng họ đã tham luận, góp ý bổ sung và thống nhất biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Vương tộc, biểu quyết phác thảo Tộc huy, Tộc kỳ, Tộc ca, Tộc phục của dòng tộc, thông qua bổ sung các Phó chủ tịch Hội đồng, các thành Viên cũng như Thành lập các Ban của Hội đồng. Đặc biệt tại hội nghị tất cả các dòng họ đã biểu quyết nhất trí tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Hội nghị kết thúc với sự đông tâm, đồng lòng xây dựng và phát triển họ Vương Việt  Nam ngày càng trường tồn và phát triển.

 1. Lễ tế, Tế Tổ Vương Qúy Nguyên – Anh hùng dân tộc – Thủ lĩnh khởi Nghĩa – Thủy Tổ Vương tộc Việt Nam

 Sau Hội nghị Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam thành công tốt đẹp, các dòng họ càng tự tâm hướng về cội nguồn của dòng tộc, càng đồng tâm, nhất trí cao với sự phát triển dòng họ Vương ngày càng trường tồn và phát triển, là quy luật tất yếu phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của tất cả các dòng họ Vương cả nước.

Xuất phát từ tâm nguyện đó, ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Hợi 2019, tại Đền thờ các Danh nhân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nơi Bài vị Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên, Thủy Tổ Vương tộc Việt Nam đang được thờ tự. Hội đồng lâm thời Vương Tộc họ Vương Việt Nam tổ chức Lế tế Tổ lần đầu tiên, có trên mười dòng họ và trên 300 con cháu cả nước về dự. Nghi thức, nghi lế được tiến hành hết sức trang nghiêm, linh thiêng và bài bản theo trình thức, nghi thức, nghi lễ cổ truyền tế tự truyền thống Việt Nam. Năm vị Chánh phó Chủ Tịch Hội đồng Chủ tế Lễ Tế, Văn tế tổ được phụng soạn đầy đủ, linh thiêng và tuyên đọc, đã truyền tải thông điệp vô cùng quý giá về thân thế sự nghiệp Đức Tiên Linh của Anh hùng dân tộc, thủ Lĩnh Khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên, và cũng là lời tri ân, là tâm nguyện kế nghiệp, noi theo của các thế hệ hậu duệ, để xây dựng và phát triền dòng tộc họ Vương Viêt Nam ngày càng thịnh vượng

 1. Xây dựng văn bản, thu thập thông tin, kết nối dòng tộc

   Kể từ ngày khởi xướng và thành lập, ban liên lạc lâm thời để kết nối thành lập họ Vương Việt Nam đến nay, Hội đồng Vương tộc lâm thời đã biên soạn hàng chục văn bản với hàng trăm trang vi tính về thông tin, tổng hợp tư liệu, tài liệu, thông báo, các Báo cáo, Quy chế, quy định, các danh sách, hồ sơ các dòng họ, kỷ yếu Hội nghị, lý lịch các dòng họ, trích lục thân thế sự nghiệp các thế hệ dòng tộc, lập các văn bản thông báo, các hoạt động, các công tác kết nối, số điện thoại, địa chỉ của hầu hết các Thành viên Hội đồng Vương tộc, Tộc Trưởng cũng như các thế hế con cháu các dòng họ cả nước để kết nối thông tịn và thông báo. Đặc biệt là Hồ sơ kỷ yếu Hội nghi Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất là tập tài liệu tổng hợp đầy đủ về dòng tộc họ Vương Việt Nam, là cuốn cẩm nang vô cùng quý giá để các dòng tộc kết nối, bảo lưu và tìm hiểu truyền thống của dòng tộc họ Vương Việt Nam của chúng ra.

Từ công tác soạn thảo đầy đủ các văn bản và chuyển tải tới các dòng họ Vương cả nước, hiện nay Hội đồng Vương tộc đã kết nối được 60/63 dòng họ Vương cả nước, với khá đầy đủ thông tin quan trọng về dòng tộc, nhiều dòng họ từ đây đã kết nối với nhau để tìm lại cội nguồn nơi xuất xứ của dòng tộc mình, tăng thêm sự đoàn kết cội nguồn sâu sắc.

  Công tác soạn thảo các văn bản để kết nối và phát triển dòng tộc có gía trị vô cùng quan trọng, quyết định sự phát triển bền vũng và ý nghĩa sâu sắc trong quá trình phát triền dòng tộc của chúng ta.

 1. Biên tập, biên soạn, sách, tài liệu bảo tồn, lưu giữ truyền thống dòng tộc

 Để làm tôt công tác lưu giữ, bảo tồn, vinh danh công đức to lớn của tất cả các thế hệ từ Đức Tiên Linh Thủy Tổ đến các thế hệ hậu duệ thành danh của các dòng tộc là việc làm mang ý nghĩa đặc biệt về tâm linh, tâm đức, đòi hỏi phải có công tác thu thập thông tin đa chiều, toàn diện, cụ thể, tỷ mỹ, chính xác, với sự cộng tác, cung cấp của tất cả các dòng họ, trong đó các thế hệ con cháu là vô cùng quan trọng, quyết định sự thành công của công tác biên soạn, biên tập sách tài liệu về dòng tộc để lưu giữ và bảo tồn.

  Đến nay Ban biên tập, biên soan sách ‘ Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” đã gửi đi hàng chục thông tin, văn bản tổng hợp, và đã nhận hàng trăm bản tổng hợp chưa đầy đủ của các dòng họ cũng như của con cháu gửi về bao gồm: 

Phần 1.   80 vị  Thuỷ Tổ - Thần Tổ ( Có Sắc phong các Triều đại ban tặng)

Phần 2 .  68 vị Khoa Bảng  - Trạng nguyên – Bảng nhãn –Thám hoa – Hoàng giáp –

                  Tiến sỹ, ( của 845 năm từ 1075 - 1919 )

Phần 3.  33 vị   Linh Mục – Thượng Tọa - Đạo Sỹ  (Các thời kỳ)

Phần 4.  33 vị  Giáo sư – Tiến sỹ (Học vị – Học hàm)

Phần 5.  44  Văn – Chí – Sỹ   (Văn nghệ sỹ, Nghệ danh, danh hiệu Văn thơ nhạc 

                  hoạ, nghệ thuật, Y tế, Giáo dục, nghề truyền thống…)

Phần 6.  36 vị   Tướng lĩnh Quân đội ( Trung tá trở lên có chức vụ)

Phần 7.  78 vị    Quan chức - Lãnh đạo ( Từ huyện trở lên)

Phần 8.  82 vị    Doanh nghiệp – Doanh nhân (Chánh, phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Doanh nghiệp, Công ty)

Phần 9.  195 vị   Anh hùng, Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng (Các thời kỳ)

Tổng số danh vị đã cập nhật đưa vào nội dung sách là 649 vị của 63 chi họ  ?

     Cùng với công tác thu nhận thông tin, tổng hợp tư liệu để in sách “Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam đã biên tập thông tin đầy đủ đến 90% Lịch sử của 63 dòng họ Vương cả nước, về Thủy Tổ, xuất xứ dòng họ, Tộc Trưởng, Trưởng ban lễ nghi, có bao nhiêu hộ gia đình, bao nhiêu đinh, bao nhiêu đời, thời gian định cư, cũng như hệ thống Gia phả, Phả Ký, Tôn đồ, Văn tế, Nhà thờ, Sắc phong. Và đặc biệt đã lập được danh sách, chức vụ nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, Gmail, của 429 thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam toàn quốc,

Song song với công tác Biên tập, biên soạn sách tài liệu về dòng tộc, Hội đồng Vương Tộc đã sơ duyệt bản thảo lần thứ nhất Bản tin Điện tử Vương tộc Việt Nam Bản tin Điện tử là cuốn tư liệu vô cùng quan trọng và cần thiết của dòng tộc, là kênh thông tin đa chiều, tổng hợp quan trọng của nội tộc cũng như kết nối với các dòng tộc khác, để tuyên truyền giới thiệu, quảng bá, tìm hiểu, kết nối về truyền thống dòng tộc họ Vương Việt Nam cũng như của các dòng họ Vương cả nước.

Đặc biệt với năng lực, trình độ nghề nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn sâu sắc của Nghệ Nhân – Nghệ sỹ - Tác giả Đạo diễn Sân khấu Vương Ngọc Vinh đã dày công nghiên cứu, sưu tầm, biên tập và soạn thảo Sử thi nghệ thuật “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam” thành một bộ lịch sử bằng nghệ thuật hết sức Linh thiêng về cội nguồn truyền thống hào hùng của họ Vương Việt qua các thời đại, thời kỳ. Đồng thời Tộc ca Linh thiêng họ Vương Việt Nam được Nghệ Nhân – Nghệ sỹ - Tác giả Đạo diễn Sân khấu Vương Ngọc Vinh sáng tác, dàn dựng và biểu diễn hết sức linh thiêng, phù hợp thể hiện được truyền thống hào khí linh thiêng của họ Vương Việt Nam, Tộc ca được nhiều Uỷ viên Thường trực Hội đồng và các thế hệ con cháu cá dòng họ tán thành và tự hào đồng tâm, đồng thuận.

 1. Hướng về cội nguồn tri ân Tiên Tổ

  Hướng về cội nguồn tri ân Tiên Tổ là đạo lý vĩnh hằng của tất cả các dòng tộc, con cháu các thế hệ họ Vương Việt Nam, đây là hoạt động thường trực, thường xuyên, ăn sâu, thấm đậm trong tâm đức của muôn đời con cháu, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân Tiên Tổ. Từ khi thành lập họ Vương Việt Nam đến nay, tất cả các dòng tộc họ Vương cả nước đều đồng tâm, nhất dạ hướng về cội nguồn, hướng về Đại tộc Vương tộc Việt Nam, tăng cường giao lưu, tìm hiểu, tạo mọi điều kiện để trao đổi, suy ngẫm về công lao to lớn của Đức Tiên Tổ, để nguyện noi theo, kế nghiệp phát triển dòng tộc họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn và thịnh vượng, đó là:

-  Biên soạn kịch bản Sử thi nghệ thuật “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam” Sáng tác Nhạc và lời, tổ chức phối khí và thể hiện Tộc ca họ Vương Việt Nam

- Xấy dựng nội dunh, hình thức quy cách Bản tin Điện tử họ Vương Việt Nam

- Chỉ đạo và tham dự lễ giỗ, lễ tế, lễ kỷ niệm, thượng cờ Vương tộc Việt Nam và cáo tự Văn tế thượng cờ cho các dòng họ Vương Thạch Liên, Thạch Hà, Vượng Lộc Can lộc, Hà Tĩnh,  Kim Liên, Nam Đàn, Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An...

   Kính thưa quý vị

Có được những kết quả đạt được như trên, một trong những nội dung cần đánh giá đó là sự đồng thuận kết nối cao của toàn Đại tộc họ Vương cả nước, cùng đồng tâm kết nối thành một Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam, mãi mãi trường tồn phát triển. Trong đó vai trò, trách nhiêm, tâm đức của tất cả các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời là vô cùng quan trọng, quyết định những kết quả đạt được. Đã phát huy tinh thần tự nguyện, tự tâm, tự tài, một lòng, một dạ hướng về Tổ Tiên dòng tộc, tất cả vì sự trường tồn và phát triển của dòng tộc. Nhiều thành viên Ban thường trực Hội đồng Vương tộc đã chủ động, đầy trách nhiệm kết nối với nhiều dòng tộc, chia sẽ, trao đổi, gặp gỡ, tham dự các kỳ tế lễ các dòng tộc như dòng tộc họ Vương Bát Tràng Hà Nội, dòng tộc họ Vương Đình, Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An, Đại Tôn Vương Khả Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh, dòng tộc họ Vương Quảng Văn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Thanh Hóa, Á Lứ, Đại Đồng Thành, Bắc Ninh, Khuê Liếu, Hải Dương, Làng So, Quốc Oai, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, Bình Triều, Quảng Nam, Đại Mạch, Hà Nội.....

    Kính thưa quý vị

     Có thể nói rằng, có được kết quả này, trước hết thuộc về toàn tộc Vương tộc Đại Đại tôn chúng ta, thuộc về tất các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời chúng ta. Chúng ta hy vọng những kết quả này sẽ được phát huy nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong quá trình phát triển dòng tộc họ Vương Việt Nam chúng ta trong nhiều năm tới.

   III. MỘT SỐ HẠN CHẾ, TỒN TẠI

Cùng với những kết quả đạt được, không thể không có những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoat động của Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam năm 2018 -  2019

-  Hạn chế, tồn tại  thứ nhất: Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời mới thành lập, các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời chưa có thời gian trực tiếp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và nắm bắt các điều kiện, yếu tố dòng họ với nhau, nên hiệu quả thực hiện các nội dung của dòng tộc chuyển biến chậm.

-   Hạn chế, tồn tại thứ hai : Do địa lý, vùng miền cả nước, thông tin liên lạc chưa đồng bộ, nên tạo khoảng cách kết nối, trao đổi gặp gỡ khó khăn, cách trở.

-   Hạn chế, tồn tại thứ ba : Nhiều thành Viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời còn thiếu các phương tiện kết nối thông tin như trang mạng Intenet, nên hạn chế, ảnh hưởng rất lớn công tác triển khai thực hiện các công việc của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời chưa kịp thời.

-  Hạn chế, tồn tại thứ tư :  Do Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời mới thành lập, ban đầu chưa có nguồn kinh phí hoạt động nên các chương trình kết nối, trao đổi, các văn bản, hồ sơ các tài liệu chưa được triển khai đồng bộ, kịp thời.

-  Hạn chế, tồn tại thứ năm :  Do Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời mới thành lập nhiều thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời chưa có kinh nghiệm tổ chức, các thành viên ở các vùng miền cách trở, càng ảnh hưởng đến công tác kết nối chưa đạt hiệu quả cao nhất.

    Kính thưa quý vị.

   Trên đây là những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoat động của Hội đồng lâm thời Vương tộc họ Vương Việt Nam năm 2018 - 2019, đã ảnh hưởng không nhỏ, làm hạn chế kết quả đạt được trong thời gian qua của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời chúng ta.

 1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời trong thời gian qua, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy tinh thần tự tâm, tự lực, tự tài, tự nguyên, đồng tâm nhất trí, chung sức xây dựng phát triển dòng tộc họ Vương Việt Nam ngày càng thịnh vượng, quyết tâm thực hiên thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025,

 1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm và tâm sức của các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam, trên cơ sở tự tâm, tự nguyện, tự lực, tự tài, tâm huyết, năng động, sáng tạo, kết nối, giao lưu, trao đổi, chia sẽ để phát triển dòng tộc
 2. Thực hiện tốt các chương trình, nội dung, kế hoạch của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trong đó:

+  Biểu quyết, hoàn thành và ban hành quyết định thực hiện các chương trình, kế hoạch, Quy chế tổ chức hoạt động của Hộị đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam, Quyết định ban hành thực hiện Tộc huy, Tộc ấn, Tộc kỳ, Tộc phục, Tộc Ca, ban hành quyết định thành lập các Ban của Hội đồng, các Câu lạc bộ, các tổ chức của Hội đồng

+  Hoàn tất các văn bản, hồ sơ, tư liệu, kết nối gia phả, tôn đồ, văn bia, sắc phong, các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể…của các dòng họ Vương cả nước.

+  Hoàn thành tổng thể các dữ liệu thông tin, kết nối các dòng họ, Ban hành quyết định thực hiện, giới thiêu, quảng bá Tộc huy, Tộc ấn,Tộc kỳ, Tộc ca, Tộc phục. Xây dựng bộ Hồ sơ tổng thể họ Vương Việt Nam

 1. Thành lập hệ thống tổ chức của Hội đông Vương tộc Việt Nam ở các cấp, cơ sơ, huyện, tỉnh, trung ương
 2. In kỷ yếu Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời. Kỷ yếu Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Biên tập sách giới thiệu các dòng họ Vương cả nước. Xuất bản sách “ Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” phát hành tới các dòng tộc họ Vương cả nước.
 3. Ban hành quyết định thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
 4. Thống nhất phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, các Ban của Hội đồng, thống nhất và lập nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện.
 5. Triển khai chương trình, nội dung tổ chức hoạt động, gặp mặt, ra mắt các ban, các câu lạc bộ của Hội đồng.

8, Tổ chức tốt các kỳ Tế lễ Thủy Tổ, các hội nghị, giao lưu, gặp mặt, tăng cường công tác kết nối, xây dựng dòng tộc đồng bộ, bền vững. Phát động xây dựng các nguồn kinh phí, lòng hảo tâm đóng góp của các dòng họ và con cháu cho các hoạt động của dòng tộc.

 1. Thông qua chủ trương của Hội đồng Vương tộc và toàn thể các dòng họ về lập kế hoạch, vị trí, địa điểm, khu vực, thiết kế, kinh phí và các điều kiện để xây dựng Nhà thờ Tổ họ Vương Việt Nam
 2. Ngày Tế Tổ Vương tộc Việt Nam Vương Quý Nguyên, Thuỷ Tổ Vương tộc Việt là ngày 18 tháng 2 âm lịch hàng năm.
 3. Lập Bản tin điện tử họ Vương Việt Nam và hệ thống phần mềm quản lý Phả đồ họ Vương Việt Nam và Tập san nội tộc họ Vương Việt Nam

Kính thưa quý vị

     Nhìn lại trong một thời gian chưa dài, kể từ ngày thành lập đến nay, Hội đồng Vương  tộc họ Vương Việt Nam lâm thời chúng ta đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, thể hiện sự kết nối, thành lập họ Vương Việt Nam là phù hợp với quy luật tất yếu, từ tâm nguyện cao cả của tất cả các dòng họ Vương trên cả nước.

Chúng ta hết sức phấn khởi và tự hào là con cháu của dòng tộc Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam, nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, tài năng, tự tâm, tự nguyện, một lòng vì dòng tộc, vì họ Vương Việt Nam ngày càng thịnh vượng, trường tồn và phát triển.

   Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời năm 2018 -2019, những hạn chế tồn tại và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025 của Hội đồng lâm thời Vương tộc họ Vương Việt Nam. Kính mong các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam và Đại biểu các dòng họ chúng ta quan tâm đóng góp ý kiến để hoạt động của Hội đồng Vương  tộc họ Vương Việt Nam ngày càng đạt hiệu quả cao nhất.

       Thay mặt Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời xin trân trọng cảm ơn quý vị khách quý, cảm ơn Nhà Sử học Dương Phúc Hiệu, Cảm ơn các vị thành viên Thường trực Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời, cảm ơn tất cả Đại biểu các dòng tộc họ Vương trên mọi miền đất nước đã tâm thành về dự Đại hội họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đặc biệt cảm ơn Doanh nhân Vương Cường Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 - Khối 10 - Bờ biển đảo Lan Châu - Thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An đã hết lòng quan tâm hỗ trợ to lớn mọi mặt cho Đại hội thành công, Cảm ơn các vị thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời của dòng tộc Vương Đình ở Nghi Thái, Nghi Lộc, Thành phố Vinh, Yên Thành, Nam Đàn, Kim Liên tỉnh Nghệ An, Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Đại hội chân thành cảm ơn tâm phúc, tâm đức, lòng hảo tâm của các thế hệ con cháu các dòng họ Vương cả nước đã ủng hộ tinh thần, vật chất vô cùng quý giá cho Đại hội thành công..

     Xin thành tâm ghi nhận, và trân trọng cảm ơn.

     Xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, thành công trong cưộc sống

     Chúc cho Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam chúng ta mãi mãi trường tồn và phát triển

                                    Xin trân trọng cảm ơn Đại hội ./.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. THÔNG QUA SỦA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2020 -2025

 Ông Vương Ngọc Vinh

Kính thưa Đại hội

Xin trân trọng cảm ơn Đại tá – Giáo sư – Tiến sỹ khoa học Vương Khả Cúc – Chủ tịch lâm thời Vương tộc Việt Nam đã trình bày Báo cáo quan trọng của Đại hội.

Tiếp theo chương trình xin kính mời Nhà Giáo Ưu tú Vương Đình Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025, xin kính mời.

     Ông Vương Đình Long

Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

Tại Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 2018 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, toàn thể Hội nghị đã góp ý, bổ sung, sửa đổi và nhất trí thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương Tộc Việt Nam.

Sau đây thay mặt Hội đồng tôi xin trình bày bổ sung, sửa đổi một số nội dung theo ý kiến của các dòng họ tại hội nghị

                         TỔNG HỢP Ý KIẾN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI

           QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

Kính thưa quý vị Đại biểu, thưa Đại hội

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc họ Vương Việt nam và các ý kiến phát biểu bổ sung, góp ý sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của các dòng họ tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất ngày 18 tháng 11 năm 2018, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến phát biểu bổ sung, góp ý, sủa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam

Sau đây thay mặt Hội đồng Vương tộc Việt Nam, tôi xin tổng hợp ý kiến phát biểu, bổ sung, sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam

   (Màn hình chiếu văn bản bổ sung sửa đổi và hình ảnh Tộc kỳ, Tộc huy, Tộc ấn, Tộc phục, Tộc Ca)

 1. TỘC HUY  -  BIỂU TƯỢNG   

-  Tộc huy họ Vương Việt Nam cũng là Biểu tượng của họ Vương Việt Nam, là hình ảnh biểu thị tính đặc trưng riêng biệt của họ Vương Việt Nam, có sự cách điệu nghệ thuật truyền thống.

-  Là hình tròn, nền màu đỏ, viền khung hình chữ S màu vàng ở giữa nền màu đỏ, giữa chữ Vương (Chữ Hán) màu vàng.

 1. TỘC KỲ

-  Là cờ Thần ngũ sắc gồm: màu đỏ, vàng, tím, trắng xanh, seo cờ hình ngọn lửa màu đỏ, giữa nền đỏ, chữ Vương bằng chữ Hán màu vàng nổi lên

-  Kích thước               -    Cờ Đại  2m x 3m

                          -    Cờ Trung  1m x 1,5m

 1. TỘC PHỤC

 Tộc phục là áo dài truyền thống theo kiểu áo the, khắn xếp, màu vàng Hoàng bào

        -   Tộc phục nam :   Theo mẫu áo the, khăn xép

        -   Tộc phục nữ :     Theo mẫu lễ phục Cung đình Huế

 1.   TỘC ẤN

Là con dấu, hình vuông, xung quanh dòng chữ HỌ VƯƠNG VIỆT NAM, ở giữa dòng chữ HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC  

 1.   TỘC CA

Là ca khúc, thể hiện truyền thống, hào khí họ Vương, dễ hát, hát tập thể, linh thiêng, hào hùng, sâu lắng   

 1. TƯ LIỆU, TÀI LIỆU, BẢN TIN ĐIỆN TỬ VÀ TẬP SAN NỘI TỘC

     Là cơ quan ngôn luận, thông tin, quảng bá, giới thiệu các hoạt động và các tư liệu, tài liệu của dòng tộc. Là kênh thông tin tổng hợp đa chiều quan trọng và cần thiết về dòng tộc, cẩn phải được tổ chức thực hiện.     (Màn hình chiếu)

     -   Thành lập Ban biên tập (Có danh sách kèm theo)

     -   Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động  (Có Quy chế kèm theo) 

     -   Kế hoạch in ấn, xuất bản, phát hành (Có Kế hoạch kèm theo)                

 1. NGHĨA VỤ VÀ QUỸ TẤM LÒNG VÀNG

Thực hiện quy định nghĩa vụ đóng góp bằng tiền hàng năm theo Quy chế.  

    - Các thành viên HĐVT là 1.000.000đ / người / năm (Không tính lòng hảo tâm tại các Đại hội, hội nghị hay các hoạt động của dòng tộc )   

        - Các dòng họ là 3.000.000đ / họ / năm   (Không tính lòng hảo tâm tại các Đại 

    hội, hội nghị hay các hoạt động của dòng tộc  )                        

 1. BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Ban hành Quyết định, Quy chế tổ chức hoạt động và tổ chức thực hiện các tổ chức của Hội đồng Vương tộc về:

 • Ban Thường trực
 • Ban Tổ chức Hành chính
 • Ban Đối ngoại, kết nối dòng họ
 • Ban tư liệu Gia phả
 • Ban văn hóa, xã hội
 • Ban kinh tế tài chính
 • Ban Khuyến học – Khuyến tài
 • Ban Thư ký
 • Ban biên tập Bản tin điện tử và tập san nội tộc
 • Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân
 • Câu lạc bộ Văn Hóa, Văn Nghệ
 • Câu lạc bộ Khuyến học – Khuyến tài

Ngoài ra một số nội dung, chi tiết cần bổ sung, sửa đổi đã được điều chỉnh tại Quy chế tại hồ sơ Kỷ yếu của Đại hội.

     Say đây xin ý kiến biểu quyết của Đại hội: 

 • Đại biểu nào không đồng ý về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động ?
 • Đại biểu nào có ý kiến khác ? Không.

Như vậy Đại hội đã biểu quyết 100% các nội dung bổ sung, sủa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam, Ban hành Quyết định, Quy chế tổ chức hoạt động và tổ chức thực hiện các tổ chức của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025: 

   Căn cứ biểu quyết của Đại hội hôm nay, Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ Ban hành Quyết định thực hiện ./.

            Xin cảm ơn Đại hội.

                                                                BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI                                                                   

Tiếp theo chương trình Đại hội, xin kính mời Giáo sư - Tiến sỹ - Nhà Giáo Ưu tú Vương Tiến Hoà - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam thông qua dự thảo Thành lập các Ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025, xin kính mời

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO THÀNH LẬP CÁC BAN HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2020 - 2025

     Ông Vương Tiến Hoà

Kính thưa Đại hội

Tại phiên họp trù bị Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2018 và Hội nghị trù bị Đại hội ngày 17 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã thống nhất dự thảo Thành lập các Ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.     

     Gồm 430 vị, trong đó Chủ tịch danh dự  01 vị, 40 vị Phó chủ tịch Thường trực và  389 vị Ủy viên, 9 Ban và 3 Câu lạc bộ

Sau đây kính mời toàn thể Đại hội theo dõi Danh sách Gồm 430 vị, trong đó Chủ tịch danh dự 01 vị, 40 vị Phó chủ tịch Thường trực và 389 vị Ủy viên, 9 Ban và 3 Câu lạc bộ qua màn hình máy chiếu

                          (Màn hình chiếu Danh sách Hội đồng và các Ban)

  Chiếu xong Danh sách

Ông Vương Tiến Hoà

Kính thưa Đại hội

Đại hội đã theo dõi toàn bộ Danh sách Gồm 430 vị, trong đó Chủ tịch danh dự 01 vị, 40 vị Phó chủ tịch Thường trực và 389 vị Ủy viên,9 Ban và 3 Câu lạc bộ

 Đây là Danh sách dự thảo và giới thiệu của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam, thông qua Đại hội trước khi bầu cử chính thức, kính đề nghị Đại biểu nghiên cứu trước khi bầu cử.

Xin trân trọng cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------- ----------------------

VIII. THAM LUẬN ĐẠI HỘI

 1. Ông Vương Ngọc Vinh – Giới thiệu chung và từng tham luận

Kính thưa quý vị khách quý, thưa Đại hội

“ Thủy Tổ - Tiên Linh Vương tộc Việt Nam ta nhiều bậc tài danh

  Thông tuệ - Anh linh - Đức sáng sự nghiệp thành

   Nhiều Văn giỏi yên dân - dân vạn phúc

   Lắm Võ tài giữ nước - nước phồn vinh ”

Để làm rạng danh thêm truyền thống Vương tộc Việt Nam trong suốt ngàn hai trăm năm lẻ trường tồn và phát triển, xin trân trọng giới thiệu các ý kiến tham luận tại Đại hội hôm nay, đầu tiên xin kính mời tham luận của Thượng tọa Thích Thanh Vân, UVTW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dòng họ Vương Tân Hưng, Hải Dương

 

                                  KẾT NỐI DÒNG HỌ LÀ MỤC TIÊU

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

 

Tham luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------------

 

Thượng tọa Thích Thanh Vân

Ủy viên HĐTS TWGHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương.

Trụ trì chùa Đống Cao, xã Tân Hưng, Tp Hải Dương.

 

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!

Kính thưa quý vị Đại biểu khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho Đoàn đại biểu họ Vương tỉnh Hải Dương xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị đại biểu khách quý, các thành viên trong dòng tộc có mặt tại Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025 hôm nay lời cầu chúc an lành, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Kính thưa toàn thể quý vị!

Đất nước Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc anh em, trải dài từ Bắc vào Nam. Tuy không cùng dân tộc, dòng họ nhưng tất cả chúng ta đều cùng chung sống hòa bình, tự do, tất cả chúng ta đều tự hào mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, cùng mang quốc tịch Việt Nam. Đất nước ta có 54 dân tộc, Vương tộc Việt Nam chúng ta lại có 61 Chi tộc, toạ lạc trên 61 vùng miền địa linh, nhân kiệt của đất nước Việt Nam

Điều đặc biệt quan trọng hơn là chúng ta đều sinh ra trong một dòng họ Vương, tất cả đều tâm đức phụng thờ tổ họ, cùng chung một dòng huyết thống của Tổ tiên. Chúng ta đều có vai trò, trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày một ổn định và phát triển bền vững. Đồng thời cùng đồng tâm, đông lòng hướng về Tổ Tiên, xây dựng Vương tộc Việt Nam chúng ta trường tồn, thịnh vượng và phát triển.

Kính thưa Đại hội

Thưa toàn thể quý vị\

Vinh dự bản thân là một Thượng Toạ, Ủy viên HĐTS TWGHPGVN,

Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương. Trụ trì chùa Đông Cao, xã Tân Hưng, Thành phố Hải Dương, là hậu duệ đời thứ …….. của dòng họ Vương  Tân Hưng, Thành phố Hải Dương, được vinh dự về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Được Đại hội cho phép tôi xin trình bày tham luận về “Kết nối dòng họ là mục tiêu phát triển bền vững họ Vương Việt Nam”

 

Kính thưa Đại hội

 Trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Họ Vương ta cũng là một trong những dòng họ có công lao to lớn đóng góp chung vào sự nghiệp bảo vệ, dựng xây nước nhà qua các thời kỳ. Đứng đầu là thủ lĩnh Vương Quý Nguyên – Anh hùng dân tộc đã đứng lên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa năm 803 chống giặc phương Bắc do nhà Đường đô hộ, xâm lược, Thái y viện Vương Nhất Lang, Thái y viện Vương Qúy Công hiệu Phúc Chính, Thái y viện Vương Khả Độ, Lễ bộ Thượng thư Đô ngự sử Vương Tảo (Đỗ khoa Canh Tuất -1490), Tả thị lang hiệu Thuận Thừa chính sứ Vương Bạt Tụy (đỗ khoa Nhâm Tuất-1562) Cử Nhân Vương Thúc Quý con trai của Tú Tài Vương Thúc Mậu người dạy chữ cho Bác Hồ, và rất nhiều các vị Tiên Hiền “ Văn giỏi yên dân dân vạn phúc, Võ tài giữ nước, nước phồn vinh’ của các dòng họ Vương chúng ta. Đã cùng với những anh hùng hào kiệt làm nên trang sử vẻ vang cho dân tộc, góp phần  gây dựng cơ đồ để con cháu hậu thế có một cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc.Vậy nên con cháu họ Vương chúng ta ngày nay luôn tự hào bởi Tổ tiên ta đã làm nên sự nghiệp to lớn, bởi tinh thần yêu nước nồng nàn, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cùng hun đúc, hoà nhập trong tâm khảm, ký ức thiêng liêng với Tổ tiên, dòng tộc của các thế hệ con,cháu Vương tộc Việt Nam chúng ta.

Kính thưa quý vị

Cổ nhân xưa có câu rằng:

“Cây có gốc mới nở cành, xanh ngọn

Nước có nguồn mới biển cả, sông sâu

Chữ Trung, chữ Hiếu làm đầu

Ai không tâm niệm vì đâu có mình?”

Đối với người Việt Nam chúng ta, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần hiếu hạnh luôn được đề cao. Tinh thần ấy cứ thấm đậm mãi trong nếp sống của từng gia đình, từng dòng họ từ đời này qua đời khác. Muốn cho dòng họ được vẻ vang, phát triển, con cháu được thịnh vượng thì tự thân mỗi thành viên trong dòng tộc chúng ta phải hướng về cội nguồn, huyết thống tâm linh mà tổ tiên ta đã làm rạng rỡ cho non sông đất Việt. Vì vậy việc kết nối tất cả 59 dòng họ Vương Việt Nam cùng đồng tâm hướng về Đại tộc Vương Tộc Việt Nam là mực tiêu, là tâm nguyện thiêng liêng, cao cả của tất cả các dòng họ Vương cả nước chúng ta, để xây dựng và phát triền họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn thịnh vượng. Từ đó các thế hệ hậu duệ phải biết kế thừa, thông qua việc học tập, tu dưỡng đạo đức… Từ đó nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp tâm lực, trí tuệ để phụng sự Tổ Tiên, dòng tộc.

Trước tiên, để có được sự đoàn kết, mỗi thành viên trong dòng tộc phải biết được mối quan hệ mật thiết hữu cơ gắn bó giữa các thành viên trong gia đình. Ông bà, cha mẹ luôn là tấm gương cho con cháu noi theo. Không chỉ dạy con cháu trong gia đình, mà mỗi chúng ta cũng nên có sự ứng xử phù hợp với bà con làng xóm, nhất là trong họ tộc với nhau. Không nên để sự tranh cãi, bất hòa lây lan rộng trong cộng đồng, bởi chính sự bất hòa ấy sẽ gây ra sự mất đoàn kết trong dòng tộc, gia đình, làng xóm, để lại những ấn tượng xấu cho thế hệ mai sau.

Trong thời đại ngày nay, xu thế Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đã dần ăn sâu vào từng ngõ ngách cuộc sống, con người dần bị mối lo kinh tế chi phối, nên dễ có thể lơ là việc dạy bảo con cái, chăm lo cho gia đình chưa đến nơi đến chốn. Chúng ta ít có thời gian ngồi lại với nhau để hỏi thăm, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sống, những buồn vui, suy nghĩ của từng thành viên trong gia đình. Đối với cuộc sống ngày nay, do quá bận rộn trong công việc nên mỗi bữa cơm trong gia đình cũng ít khi được đông đủ, khi ngồi vào mâm cơm, ai nấy đều giữ một chiếc điện thoại, Ipad để lướt Web, tra cứu thông tin, chẳng ai nói với ai nên sự gắn bó trong gia đình dần dà cũng sẽ bị phai nhạt. Chính vì những lý do ấy mà khiến con người chúng ta dần trở nên lãnh cảm, thậm chí không còn tự chủ được suy nghĩ, thụ động trong những tình huống xảy ra trong gia đình, trong dòng tộc. Nếu mỗi gia đình chúng ta đều như vậy thì xã hội này sẽ trở nên như thế nào? Đó là vấn đề mà rất được nhiều người quan tâm.

Kính thưa Đại hội!

Như người xưa thường nói: “ Sống để tiếp nối quá khứ, xây dựng hiện tại và dự hướng tương lai”. Để mỗi gia đình, dòng họ Vương trong phạm vi cả nước ngày càng được đoàn kết, phát triển thì chúng ta phải có những biện pháp cụ thể để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên. Từ đó góp phần dựng xây gia đình hạnh phúc, rạng danh dòng tộc, xã hội được tiến bộ, an bình. Sau đây là một số ý kiến mà tôi xin tham góp đến toàn thể Đại hội:

Thứ nhất, chúng ta phải giáo dục ý thức cho con cháu ngay từ lúc còn nhỏ, phải sống có trách nhiệm với Tổ Tiên, dòng tộc, với bản thân, gia đình và xã hội; tuân thủ pháp luật nhà nước, học hành chăm chỉ, tiến bộ; ở trường học thì nghe lời thầy cô, về nhà lễ phép với ông bà cha mẹ, đối xử với anh em, bạn bè một cách đoàn kết, yêu thương. Từ đó hình thành một nhân cách sống cho mỗi người từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành đối với Đức Tiên Tổ, cha ông, dòng họ.

Thứ hai, trong dòng họ thường xuyên phải có những buổi gặp mặt, giao lưu từng thành viên trong họ tộc với nhau. Cùng nhau chia sẻ những vấn đề liên quan đến gia đình, dòng họ, tham gia phát biểu ý kiến xây dựng để đưa ra phương hướng giải quyết cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn. Kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong học tập, lao động; nhắc nhở những trường hợp gây mất đoàn kết trong dòng họ, can ngăn, hòa giải những bất hòa trong gia đình; không nên có sự phân biệt, so sánh giữa các chi, ngành, những thành viên xuất gia tu hành, lương hay giáo trên tinh thần hòa hợp, phát triển.

 Thứ ba, có sự quan tâm, giúp đỡ các thành viên trong dòng họ, làng xóm khi có các công việc hiếu hỷ...thăm hỏi, động viên chân thành, không vì mục đích cá nhân. Quan tâm đến các thành viên trong dòng họ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các trường hợp như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình chính sách, thương bệnh binh bằng các nghĩa cử cao đẹp bằng việc làm và hành động cụ thể, phù hợp. Ví dụ xây dựng quỹ tình nghĩa dòng họ để hỏi thăm khi ốm đau, quỹ khuyến học - khuyến tài để khen thưởng, giúp đỡ các cháu học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, xây nhà tình nghĩa giúp đỡ hoàn cảnh neo đơn, không có người chăm sóc…

Thứ tư, tổ chức Lễ giỗ Tổ quy mô lớn vào các năm chẵn, khách mời không phân biệt trai, gái, dâu, rể để cho mọi thành viên trong dòng họ có cơ hội gặp mặt, tìm hiểu truyền thống tốt đẹp, hoài niệm về Tiên tổ họ Vương, từ đó giáo dục ý thức cho con cháu hiểu được sự gắn kết mật thiết giữa quá khứ - hiện tại - tương lai thông qua tâm linh, huyết thống của các thành viên dòng tộc, phát huy được vai trò và trách nhiệm của con cháu với gia đình và dòng tộc.

Thứ năm, thành lập ban liên lạc, các tiểu ban chuyên trách trong dòng họ. Không chỉ hoạt động trong phạm vi xã, huyện, mà còn phát triển rộng khắp trong phạm vi khu vực và cả nước. Kết nối các thành viên, phân công công việc cụ thể để từng thành viên hoàn thành tốt các công việc được dòng họ giao phó.

Thứ sáu, Kết nối dòng họ là kết nối truyền thống, kết nối tinh thần thiêng liêng tri ân Đức Tiên Tổ, kết nối dòng dõi, tôn đồ, gia phả, phả hệ, phả ký của các dòng họ Vương cả nước, để tạo thành một khối đoàn kết, tâm đức của dòng tộc Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam ngày càng phát triển bền vững. là mực tiêu, nhiệm vụ, tâm đức, tâm nguyện của tất cả các dòng tộc và các thế hệ con, cháu 59 dòng tộc họ Vương Việt Nam chúng ta.

Kính thưa Đại hội

Trên đây là ý kiến tham luận của cá nhân xin được gửi đến Đại hội, nếu có phần nào thiếu sót mong Đại hội và quý Đại biểu nhiệt tình góp ý kiến để góp phần hoàn thiện tham luận “Kết nối dòng họ là mục tiêu phát triển bền vững họ Vương Việt Nam”, từ đó thúc đẩy sự phát triển dòng họ Vương chúng ta ngày một lớn mạnh. Trước khi dừng tham luận, tôi xin kết thúc bằng một bài thơ của chủ đề tham luận.

 “Kết nối dòng họ là mục tiêu phát triển bền vững họ Vương Việt Nam

Kết nghĩa tình sâu, gốc mặn nồng

Nối vòng hòa thuận, việc hanh thông

Dòng sông trăm nhánh xuôi về biển

Họ lớn bởi chưng gốc vốn đồng.

trẻ hay già vốn họ ta

Mục (mắt) quan tứ hướng khắp gần xa

Tiêu danh chí cả nêu gương sáng

Họ gốc trâm anh đức tổ ta.

Phát tích quan văn, võ tướng tài

Triển khai kết quả hướng tương lai

Bền lòng kết nối vòng tay lớn

Vững bước đồng hành đích chẳng sai.

Họ tộc rạng danh trổ sắc hoa

Vương công lệnh tộc vốn Đại khoa

Nam thiên Đại hội hồn kim cổ

Việt địa Vương danh tiếng nức xa.

Cuối cùng, kính chúc quý vị Đại biểu, khách quý về dự Đại hội lời kính chúc sức khỏe! chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

                                                                       Thượng tọa Thích Thanh Vân

2.Hết tham luận Thương Tọa Thích Thanh Vân

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Thương Tọa Thích

Thanh Vân, tiếp theo xin kính mời tham luận của Giáo sư - Tiến sỹ - Nhà giáo Ưu Tú Vương Tiến Hòa, dòng họ Vương Cổ Định -Triệu Sơn - Thanh Hóa, xin trân trọng kính mời.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG  DÒNG TỘC HỌ VƯƠNG

TRƯỜNG TỒN, VỮNG MẠNH, PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG

 ĐÓNG GÓP NHIỀU HƠN CHO XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC

 

Tham luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------------

Giáo sư - Tiến sỹ - Nhà giáo Ưư Tú Vương Tiến Hòa

Dòng họ Vương Cổ Định -Triệu Sơn - Thanh Hóa

 

Kính thưa quý Đại biểu

Thưa toàn thể Đại hội

Dòng họ là nguồn mạch truyền thống

Ở Việt Nam, dòng họ bền vững trong nếp sống cộng đồng. Lịch sử của một làng có khi từ một gia đình sinh cơ lập nghiệp. gia đình lớn dần thành chi, thành phái. Tổ họ đồng thời là Thành hoàng, thành tổ nghề và họ truyền cho con cháu hậu duệ giữ lấy nghiệp lấy nghề, giữ lấy truyền thống làng xã, tổ phụ.

Họ Vương là một họ lớn ở Việt Nam, theo thu thập ban đầu, cho đến nay, họ Vương Việt Nam đã có tới 58/61 dòng khác nhau sinh sống hầu hết trên mọi miền của đất nước. Mặc dù là họ lớn và đông như vậy nhưng chúng ta vẫn chưa biết gốc tích cội nguồn và sự hình thành của dòng họ như thế nào. Trong sự hội nhập chung của thời đại mới, dù ở bất cứ nơi nào trong hay ngoài nước thì những người mang trong mình dòng máu họ Vương, kể cả những người vì lí do nào đó mà phải đổi sang họ khác hoặc những người họ khác gia nhập vào họ Vương đều hướng về nguồn cội, đoàn kết, cùng nhau xây xựng truyền thống để họ ta đời đời bền vững và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và dựng xây Tổ quốc

Dựa vào những công bố của cộng đồng, lịch sử, tư liệu từ các Gia phả các dòng họ nguyên bản Hán Nôm hoặc đã được dịch, các Sắc phong qua các thời đại, gặp gỡ trao đổi cũng như tiếp thu chắt lọc một cách chọn lọc và khoa học có phân tích, chúng tôi có những kết quả ban đầu về dòng họ Vương Việt Nam để từ đó.  Phát huy truyền thống dòng tộc họ Vương trường tồn, phát triển vững mạnh không ngừng, đóng góp nhiều hơn cho xã hội và đất nước sẽ được trình bày dưới đây

 1. Sự xuất hiện dòng họ Vương Tại Việt Nam

Trước hết phải khẳng định rằng họ Vương là sự giao thoa giữa các dòng họ ở các địa phương của cả nước. Vì là dòng họ lớn, rộng khắp đất nước, vì vậy rất khó để xác định cụ thể nguồn gốc của họ ta, tuy nhiên dựa trên những cơ sở khoa học của lịch sử đồng thời những phân tích một cách khoa học khách quan không hề thiên vị chúng ta cũng biết được quá trình hình thành đại tộc và sự phát triển của dòng họ ta từ thời hai nghìn năm trước ?. Không thể khẳng định một cách chính xác, nhưng theo dòng lịch sử, chúng ta có thể tóm tắt lược sử sự xuất hiện và phát triển các nhánh dòng họ Vương theo thời gian xuất hiện các tư liệu như sau

1.1 Khởi thủy họ Vương là ở Ninh Bình

- Vương Khôi – (Giáp ranh giữa TCN và SCN). Quê quán ở Thôn Cự Lai, thuộc động Hoa Lư, phủ Trường Yên, Ninh Bình. Ông là thân phụ bà Vương Thị Tiên

-  Vương Thị Tiên : năm 30 – 40 SCN bà Vương Thị Tiên, ở làng Sầy xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc và gieo mình tuẫn tiết tại xã Hữu Bị, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường, Nam Định được phong là Ngọc Quang Công Chúa. Đời vua Lý Thái Tông có năm hạn hán lớn, nhà vua lập đàn cầu mưa, bà còn hiển linh giúp dân chống hạn. Nhà vua giáng chỉ cho dân địa phương thờ phụng theo nghi lễ đầy đủ hơn và tặng thêm hai chữ trong duệ hiệu, thành: Ngọc Quang Thiên Lương Công Chúa có miếu thờ ở làng Sầy nhưng hiện nay không còn có thể là đền nhỏ, khi xây dựng chùa Bái Đính đã bị phá hủy nên không còn dấu tích.

1.2.  Nghệ An – Hà Tĩnh 

VƯƠNG QUÝ NGUYÊN - Sinh khoảng năm 768 – 770  sinh nơi nào, quê quán,  nguồn gốc từ đâu cho đến nay không rõ. Vương Quý Nguyên (803) một Thủ lĩnh người Việt yêu nước đứng lên đánh đuổi ách thống trị nhà Đường (618 – 907). Ngày 18 tháng 2 hàng năm là ngày giỗ của ông. Hiện bài vị của Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Quý Nguyên, đang được thờ tự tại Đền thờ các Danh Nhân tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

1.3  Từ Thanh Hóa : Một nguồn có thể tin cậy là Gia phả dòng họ Vương tại làng Cố Bản, xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết: từ ông tổ của dòng họ cho đến năm 2013 cũng chỉ mới hơn 400 năm.

- Gia phả dòng họ Vương Đình tại Nghệ An (Tin đăng ngày:11/4/2013) ghi lại rằng: Theo truyền thuyết vua Trần Duệ Tôn sinh vua Trần Dực Tông (1337-1377) không có sữa. Vua đưa bà Phan Vị Ngọc Châu về làm vợ thứ nuôi Trần Dực Tông. Đời sau bà không có con, xin về quê sinh sống.

Di cư theo dòng chúa Nguyễn Hoàng từ Gia Miêu vào miền trong

- Từ Trung Quốc (1407- 1414) chống quân Nguyên

- Từ ngoài  bắc vào Bắc Ninh – Hải Dương Dòng họ Vương Khả có nguồn gốc tổ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di cư đến vùng Kinh Bắc, Bắc Ninh, Việt Nam thời kỳ nào không rõ, chỉ biết rằng trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược đã có nhiều người mang dòng họ Vương Khả tham gia đánh giặc dưới ngọn cờ Bình Định Vương Lê Lợi.

- Từ ngoài biển vào

Tổ của dòng họ Vương Khả Đại tôn (689 năm) xứ Bàn Thạch, tổng Đông, phủ Thạch Hà, xứ Nghệ, nay là thôn Nguyên, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có liên kết với Thuỷ Tổ khảo người họ Vương húy Minh Châu, Tự Ứng Chấn từ thời Nhà Minh (1407), người ở Đạo Phúc Kiến, phủ Trung Châu, huyện Hải Đăng, Trung Quốc, trụ bát đô hạng khẩn xã là con trai thứ 2 của Tiên Tổ Phúc Khê Trung Quốc. Đến năm Minh Sùng Trinh đại loạn, hai ông chỉnh thuyền sang Việt Nam tới Nghệ An chấn (Sau đổi thành tỉnh Nghệ An) Đức Quang phủ không?  Đây là sự kiện và vấn đề cần nghiên cứu để tìm ra sự kết nối giữa các dòng tộc với nhau.

1.4  Hải Dương  - Hưng Yên

 VƯƠNG TĨNH thân phụ 5 đại Vương đền Cao

 Vương Tĩnh sinh khoảng năm ( 925 – 931 –Trước thời nhà Đinh 968) Quê Trang Thanh Tuyền, huyện Nga Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Là thân phụ sinh hạ năm anh em họ Vương tại Đền Cao huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Vương Tĩnh sinh khoảng năm 925 - 931, đến vua Lê Hoàn 981 là 50 năm

Khi 5 chị em được vua Lê Hoàn tuyển mộ là khoảng 25 tuổi - sinh khoảng năm 950 – 960.

 Vương Tĩnh sinh hạ 5 anh em khoảng từ 25 – 30 tuổi- Từ năm 950 – 960.

 Không hợp lý : 5 anh chị em giúp (981), Lê Hoàn năm 981 mà Vương Tĩnh sinh 830 lúc đó là 151 tuổi vậy 5 đại vương bao nhiêu tuổi.

Vậy rất có thể họ Vương từ Gia Viễn Ninh Bình di dân vào Hà Trung theo sông Lèn rồi theo dòng sông nào đó phiêu dạt ra đến Chí Linh, Hải Dương cũng là miền sông nước rồi sinh ra 5 vị đại vương anh hùng.

Bổ sung từ Trung quốc sang Hà Nội, Bắc Ninh lên quan các chiến tranh hoặc Bắc thuộc ?                                  

1.5 Thanh Hóa

Họ Vương Thanh hóa: Bà Vương Thị Tiên ở Gia Viễn Ninh Bình là nơi giáp ranh giới với Thanh Hóa thì việc di dời đi làm ăn hoặc lấy chồng ở Thanh Hóa, có thể có nhánh tiếp tục di chuyển vào mà lập nghiệp ở chân núi Nưa

Gia phả họ Lê tại làng Cổ Định nay là xã tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì vợ Tiến sĩ Lê Duy Đàn (khoảng năm 1200) là bà Vương Thị Ấm có nghĩa là họ Vương ta tồn tại rất lâu đời tại đất Cổ Na ? Vương đã có ngay từ khi có đất Cổ Định. Bà Vương Thị Ấm vợ TS Lê Duy Đàn (năm 1200) vì giặc Minh tàn sát 3000 dân Cổ Định Vào Cổ Định chân núi Nưa Cố đo Triệu Quận của Bà Triệu Thị Trinh là điều rất có thể, cũng phù hợp với 10 dòng họ lớn và đầu tiên ở Kẻ Na. Như vậy dòng họ

+ Phát triển vào Hoàng Hóa + Quảng  Xương di dời vào Nghệ An?

Một nguồn có thể tin cậy là Gia phả dòng họ Vương tại làng Cố Bản, xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: từ ông tổ của dòng họ cho đến năm 2013 cũng chỉ mới hơn 400 năm. Nguồn gốc họ Vương Hoàng hóa rất có thể từ Ninh Bình vào nghĩa là từ Bà Vương Thị Tiên

Họ Vương Huy ở Quảng Văn, Quảng Xương từ Hải Dương vào

1.6 Hà Nội – Hà Tây – Hà Đông – Bắc Ninh - Bắc Giang

Chi ở Hà Nội: xã Phù Đổng huyện Đông Anh, Thanh Trì  có ông Vương Duy Trinh đỗ cử nhân làm Tổng Đốc Thanh Hóa ?

1.7 Phía Bắc: Vương Đức Chính Vua Mèo

Trước Cách Mạng tháng 8, Vương Chính Đức (1865 - 1947) là vua H'Mông (hay còn gọi là Vua Mèo) với vương quốc của ông ở huyện Đồng Văn. Vương triều có sức mạnh, thao túng toàn bộ khu vực cực Bắc cũng như toàn bộ vùng Đông và Tây Bắc, lúc đó có 7 vạn dân, dân số đa phần trồng cây anh túc. Vương Chí Sình (1886 - 1962) con trai thứ hai của Vương Chính Đức, là người được coi là kế nghiệp vua H'Mông. Qua các tình Tây Bắc giáp Lào

1.8 Miền Trung đến Bình Định

- Từ Thanh Hóa Gia Miêu Hoằng Hóa, Thanh Hóa theo chúa Nguyễn Hoàng

-  Trung Quốc Giao thương. Thuyền Nhân Tránh nhà Minh, Nhà Thanh

Ông Vương Hữu Long – Vương Công Long, sinh sống tại thôn An Lương - Xã Duy Hải- Duy Xuyên - Quảng Nam - Mộ táng tại An Lương cải táng tại Bình Giang - Thăng Bình – Quảng Nam

Dòng Tộc Vương Hữu  Bình Triều - Thăng Bình - Quảng Nam.xuất phát từ Ông Thuỷ Tổ: Vương Hữu Long ( Vương Công Long). Ông sinh ra vào giữa thế kỷ XVIII .

1.9. Tây Nguyên: Từ Miền Trung lên

 1. 10. Chi ở Miền Nam:

- Vương Hữu Quang ở Sa Đéc, 1825 (Minh Mạng) Quan Đại Thần Triều Nguyễn đỗ Cử Nhân, người Phúc Kiến Trung Quốc sang Sa Đéc đến ông là đời thứ 5.

-  Vương Hồng Sển 1902 – 1996) gốc Sóc Trăng pha ba dòng máu Việt – Hoa – Campuchia

- Hà Tiên: Mạc Cửu tránh nhà Thanh

- Miền Trung vào

- Thanh Hóa : Đồng Nai  có Vương Huy từ Quảng Văn Thanh Hóa

- An Giang

1.11  Chi Hải Phòng: Hải Dương Hà Nội

......................?.

 1. Tại sao Họ Vương phân tán và nhiều mà không được thống nhất

- Một số giả thiết cho rằng, ngoài dòng họ Vương chính thống thì một số người thấy họ Vương là chữ Vua vì vậy đã đổi họ cầu cho được may mắn vinh hiển, hoặc có những người vì lý do chính trị đe dọa đến sự tồn vong nên đổi ra họ vương, ví dụ như Trung tướng Vương Thừa Vũ tên thật là Nguyễn Văn Đồi…..người ở Thanh trì Hà Nội hay Tiến Sĩ Lê Văn Vệ Hoàng Hóa Thanh Hóa đổi thành Lê Vương Văn Vệ

- Phiêu dạt nhiều nơi và hiện nay lại càng phát tán đi mọi miền tổ quốc và thế giới nhưng chưa được nói đến nhiều trừ dòng họ Vương Đình ở Nghệ An do có gia phả ghi lại dầy đủ, mặt khác có ông Vương Đình Hoàn là doanh nhân tài trợ và ông Vương Đình Huệ là Giáo sư Bộ trưởng Bộ Tài Chính bây giờ là Phó thủ tướng phụ trách kinh tế.?

- Trong Đại Nam Quôc ? tự hơn 1000 dòng họ thì họ Vương đứng thứ 1009 (?) 

Miền Nam và Nam Trung bộ: do người Trung Quốc đặc biệt là Quảng Đông, Phúc Kiến, Trung Quốc do lánh nạn thời Minh Thanh xin cư trú như Mạc Cửu ở Hà Tiên

          3.Ý nghĩa của chữ Vương:

Trong chữ Hán, chữ Vương(王) nghĩa là Vua thường kèm hình ảnh chữ Điền(田) là sự kết hợp của hai chữ Vương. Tục truyền rằng vào thời vua Trần Thánh Tông sứ nhà Nguyên đưa sang ta một quốc thư có một câu đố và thách nhân tài nước Nam giải:

“ Lưỡng nhật bình đầu nhật 

Tứ sơn điên đảo sơn 

Lưỡng vương tranh nhất quốc 

Tứ khẩu tung hoành giang” 

Cả Triều đình không ai giải nổi, phải nhờ đến Trạng Hiền để giải (Lưỡng Vương tức là hai chữ Vương ghép lại với nhau).?

 1. Sự nghiệp dòng họ
  • Chống ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc

- Vương Thị Tiên: năm 30 – 40 SCN bà Vương Thị Tiên, ở làng Sầy xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc và gieo mình tự vẫn tuẫn tiết tại xã Hữu Bị, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường, Nam Định được phong là Ngọc Quang Công Chúa.

- Vương Quý Nguyên (803) một Thủ lĩnh người Việt yêu nước đứng lên đánh đưổi ách thống trị nhà Đường (618 – 907). Nguồn gốc từ đâu? Ngày 18 tháng 2 hàng năm là ngày giỗ của ông. Hiện bài vị của Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Quý Nguyên, đang được thờ tự tại Đền thờ các Danh Nhân tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cuộc khởi nghĩa của Vương Quý Nguyên đã đưa ông lên hàng các vị tướng tài ba của đất nước (Nguyễn Khắc Thuần) tuy ông không xưng Đế, xưng Vương, nhưng Vương Quý Nguyên là một thủ lĩnh khởi nghĩa, là danh nhân anh hùng dân tộc, để lại dấu ấn vẻ vang của lịch sử đất nước

   - Vương Tĩnh thân phụ năm chị em họ Vương Đền Cao

  Trang Thanh Tuyền, huyện Nga Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

                                          Sinh khoảng năm (- 925 -931)

Là thân phụ sinh hạ năm anh em họ Vương tại Đền Cao, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Năm 981 quân Tống xâm lấn bờ cõi nước ta. Nhà vua truyền hịch đi khắp nơi tìm người hiền tài ra phò vua giúp nước. Lúc này năm người con họ Vương đang có tang cha mẹ nên không dám về triều ứng thí. Năm anh em:  Con trai cả có tên là Minh, thứ hai là Xuân, thứ ba là Hồng. Hai con gái có tên là Đào và Liễu

  - Chống Pháp, chống Mỹ 

- Sĩ quan Quân đội cao cấp 36 đại tá, 1 Trung tuóng

- 195  Anh hùng lực lượng vũ trang , Mẹ Việt Nam anh hùng, Liệt sĩ

-  Cụ Vương Thúc Quý là một trong những người Việt Nam tham gia hồng quân Xô Viết chống phát xít Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Xây dựng đất nuóc
quan chức lãnh đạo nhà kinh tế

4.2. Xây dựng đất nước các lãnh đạo có 78 quan chức từ cấp huyện trở lên trong đó qua các triều đại như Vương Hữu Quang thời nhà Nguyễn, hiện nay có ông Vương Đình Huệ Phó thủ tướng chinh Nguyễn Đình Nghệ An có nguồn gốc từ Hoằng Hóa, Thanh Hóa ?

4.3, Doanh nhân doanh nghiệp – kinh tế: 82 doanh nhân, doanh nghiệp khắp cả nước mỗi năm ngoài nộp thuế để xây dựng đất nước còn góp phần tạo công việc cho hàng nghin công ăn việc làm và nhiều doanh nhân doanh nghiệp đáng phát triển và sẽ phát triển. Chúng ta mong muốn và hi vọng sẽ có thêm nhiều hơn nữa những doanh nhân, doanh nghiệp để ngoài đóng góp cho xã hội nói chung kêu gọi sẽ có những đóng góp xứng đáng để tạo điều kiện cho sự phát triển của dòng họ Vương

 1. 4.Văn hóa giáo dục - NGND - NGUT - TTND - TTUT

Có 68 các nhà Khoa Bảng qua các triều đại các khoa thi cử bao gồm Trạng nguyên, Tiến sĩ, Thám hoa, Bảng nhãn,  Khoa bảng, Hương Cống, Cử nhân, Tú tài ở các triều đại

Trong nền giáo dục của thời đại mới, họ ta có  Có 33  Giáo sư, Phó Giáo sư và Tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực đã đóng góp cho sự phát triển khoa học của đất nước. có 44 người làm công tác văn hóa nghệ thuật từ cao là thứ trưởng Bộ Văn hóa cho đến những nhà thơ nhà văn nghệ sĩ, biên tập biên soạn và sáng tác đã đem kinh nghiệm khả năng góp phần xây dựng mảng văn học nghệ thuật cho dòng họ ta

4.5. Công tác Tôn giáo; cho tới nay họ ta có 33  người Thương Tọa, Linh Mục, Đạo Sỹ, Tư Sỹ làm trong lĩnh vực Tôn giáo bao gồm Phật giáo, ? Gia tô giáo đảm nhiệm nhiều trọng trách giữ vai trò thiết yêu trong Giáo hội góp phận lãnh đạo nhân dân đoàn kết xây dựng đất nước đẹp đời, trọn đạo

 1. Kết luận:

1.Dù 60/63 chi, nhánh dòng họ Vương họp mặt nhưng chưa đủ, cần củng cố,  thêm tư liệu để bổ sung cho việc xác định lịch sử xuất hiện các chi nhánh của dòng tộc. Chúng ta chưa luận cứ để khẳng định ngày Giỗ tổ, ngày truyền thống của dòng họ, cần nhiều tư liệu, luận cứ thuyết phục để có ý nghĩa và mọi người trong họ thấy hợp lý và tự hào khuyến khích về cội nguồn

2..Tổ chức những chuyên đề, thu thập tư liệu, viết những sách chuyên đề :

 • Chống ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc
 • Các quan chức quản lý và xây dựng đất nước
 • Các doanh nghiệp xây dựng kinh tế
 • Đóng góp cho khoa học – giáo dục
 • Các nhà đóng góp cho văn hóa – nghệ thuật
 • Tôn giáo họ Vương góp phần hòa hợp hòa gải dân tộc đoàn kết xây dựng đất nước trọn đạo, đẹp đời.
 1. Đoàn kết - Tôn trọng - Hợp tác - Chân tình về một họ Vương trường tồn, vững mạnh, không ngừng phát triển

  Kính chúc quý đại biểu sức khỏe an khang, thịnh vượng, đổng tâm, đồng lòng phát huy truyền thống dòng tộc họ Vương trường tồn, phát triển vững mạnh không ngừng, đóng góp nhiều hơn cho xã hội và đất nước

Chúc Đại hội họ Vương Việt Nam lần thứ nhát, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn ./.

                                                        GS – TS – NGUT Vương Tiến Hòa

3.Hết tham luận Giáo sư – Tiến sỹ - Nhà Giáo Ưu tú Vương Tiến Hòa

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Giáo sư – Tiến sỹ -Nhà Giáo Ưu tú Vương Tiến Hòa, tiếp theo xin kính mời tham luận của Tiến sỹ Vương Trọng Kha dòng họ Vương Hoàng Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, xin trân trọng

kính mời.

 

       

         PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC - KHOA CỬ DÒNG TỘC

Tham luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------------

 Tiến sỹ  Vương Trọng Kha

Dòng họ Vương Hoàng Trù - Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An

 

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội!

Được BTC Đại hội giao nhiệm vụ, tôi xin được trình bày một vài ý kiến tham luận về “Phát huy truyền thống hiếu học, khoa cử dòng tộc” trước Đại hội. Trước hết, tôi xin kính chúc sức khỏe các vị khách quý và các vị đại biểu về dự Đại hội hôm nay. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Kính thưa Đại hội,

Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn của dân tộc ta. Từ xa xưa, ông cha ta đã có những ca dao, tục ngữ "Không thầy, đố mày làm nên"; "Một kho vàng không bằng một nang chữ" hay "Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy...", “ Sáng khoai, trưa khoai, khoai một rổ, Anh đỗ, em đỗ, đỗ cả nhà”, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ là nhờ thầy, nửa chữ cũng là nhờ thầy); “muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”… Hơn 200 năm trước đây, Lê Quí Đôn đã tổng kết vế phát triển kinh tế - xã hội: "Phi trí bất hưng, phi công bất phú, phi nông bất ổn, phi thương bất hoạt", “ Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng. Không bằng kính sử một vài pho”.  Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã nhấn mạnh: "Nên thợ nên thầy nhờ có học, no ăn no mặc bởi hay làm" và Chu Văn An đã từng khuyến cáo: "Ta chưa thấy nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được". Với quan niệm “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, nhà nước phong kiến Việt Nam thường lệ cứ vài năm lại tổ chức các kỳ thi để chọn ra những người tài. Người tài được chọn phải là nam giới, bất kể là già hay trẻ, xuất thân từ tầng lớp giàu sang hay tầng lớp nghèo hèn. Hầu hết quan chức trong bộ máy nhà nước đều là người có học, trong số đó nhiều người còn rất trẻ. Những người đỗ đạt cao được ghi vào bia đá để làm gương cho muôn đời, được triều đình ban thưởng, khi vinh quy bái tổ được đón rước trọng thể…

Hơn 700 năm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tồn tại song hành, gắn bó chặt chẽ với nhau, là đỉnh cao và trở thành biểu tượng của nền giáo dục khoa cử Việt Nam. Nơi đây đã chứng kiến và lưu dấu chặng đường phát triển của giáo dục Đại Việt, từ giai đoạn đỉnh cao khi Nho học ở thời kỳ phát triển rực rỡ cho đến những ngày tường in dấu rêu phong, sân thưa bóng người trong thời suy vi của chế độ quân chủ; từ khi là Văn Miếu, Quốc Tử Giám của chốn kinh đô - trung tâm chính trị, văn hóa giáo dục của Nhà nước đến khi chỉ là Văn Miếu Bắc thành, trường học của phủ Hoài Đức. Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là khu di tích lịch sử văn hóa, nơi quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế và là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu nghĩa của cha ông ta. Cho dù trải qua những thăng trầm của lịch sử, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn luôn lưu giữ trong mình tinh thần nhân văn, tinh thần học thuật, truyền thống hiếu học và niềm tự hào về một biểu tượng văn hiến và trí tuệ Việt Nam.

Lịch sử dân tộc đã từng biết đến rất nhiều tấm gương hiếu học của các bậc hiền tài, đức cao đạo trọng như: Lý Công Uẩn, Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi, Lương Thế Vinh, Lê Thánh Tông, Phùng Khắc Khoan, Lê Quý Đôn, Hồ Chí Minh,… cùng không ít dòng họ hiếu học trên khắp mọi miền đất nước…

    Dòng tộc họ Vương chúng ta có thầy Cử nhân Vương Thúc Quý sinh năm Nhâm Tuất (1862) là con trai của Tú tài Vương Thúc Mậu - lãnh tụ Chung nghĩa binh chống Pháp tại Kim Liên (đã hy sinh anh dũng vào năm 1896). Ông Vương Thúc Quý đậu cử nhân ở Trường Nghệ Khoa Tân Mão (1891), là một trong “Tứ hổ Nam Đàn”. Ông là người tài hoa,  thông minh, mẫn tiệp, giàu lòng yêu nước và đầy nghĩa khí. Ông đã lập ra ngôi nhà để thờ cha mình là Lãnh tụ Chung nghĩa binh Vương Thúc Mậu, ngoài ra còn làm nơi diễn ra nhiều cuộc mật đàm quan trọng của các chí sỹ yêu nước nổi tiếng đương thời như Phan Bội Châu, Đặng Thái Thân, Nguyễn Sinh Sắc...Nơi đây cũng là lớp học để ông dạy chữ cho con em trong vùng. Đặc biệt vào năm 1901, Nguyễn Sinh Cung (tên của Chủ Tịch Hồ Chí Minh thời niên thiếu) cùng anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm được phó bảng Nguyễn Sinh Sắc gửi tới đây để học chữ thánh hiền. Vốn là người thông minh, ham học, ham hiểu biết và có chí tiến thủ nên sau nhiều lần thử tài, thầy cử nhân Vương Thúc Quý đã phát hiện ra năng lực, ý chí hơn người ở học trò Nguyễn Sinh Cung. Bởi vậy đã được thầy hết sức tin yêu, dành sự quan tâm đặc biệt và gửi gắm nhiều kỳ vọng lớn lao vào trò. Ngôi nhà - học đường này, cùng người thầy đáng kính Vương Thúc Quý là môi trường tư tưởng, văn hoá tốt đẹp góp phần ươm trồng tài năng, nghị lực của Nguyễn Sinh Cung. Trong hai lần về thăm quê Chủ tịch Hồ Chí Minh đều hỏi thăm gia đình cử nhân Vương Thúc Quý. Người nói: “Thầy cử Vương là thầy học của Bác thời niên thiếu”.

Có thể nói, truyền thống hiếu học đã là một nhân tố quan trọng tạo nên trí tuệ Việt Nam, đạo đức Việt Nam, nền văn hoá Việt Nam, góp phần không nhỏ vào sự trường tồn và hiển hách của dân tộc Việt Nam ta. Phát huy, phát triển truyền thống đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh và đặt nền móng cho nền giáo dục Việt Nam mới.

Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy giáo dục có vai trò và sức mạnh cực kỳ to lớn. Người rất quan tâm đến vấn đề giáo dục, đến việc học của đồng bào cả nước, Người khẳng định: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Những năm 1930, dân số nước ta có tới hơn 95% mù chữ, Hồ Chí Minh đã tố cáo đanh thép chế độ thực dân Pháp đã dùng chính sách "ngu dân" để trị, gieo rắc một nền giáo dục đồi bại, xảo trá và nguy hiểm hơn cả sự dốt nát. Người chủ trương và kêu gọi huỷ bỏ nền giáo dục nô lệ, xây dựng nền giáo dục quốc dân. Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị mở chiến dịch “Chống nạn mù chữ” và ngày 8 tháng 9 năm 1945, Người đã ký ngay sắc lệnh thành lập “Nhà Bình dân học vụ” để phụ trách việc chống mù chữ trong cả nước. Bình dân học vụ là phong trào xóa nạn mù chữ trong toàn dân được phát động ngay khi Nhà nước Việt Nam mới được thành lập. Dốt cũng được coi như giặc (giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm).

Nhờ tính hiếu học được khơi dậy qua phong trào Bình dân học vụ nên năm 1958 miền Bắc cơ bản đã xoá xong nạn mù chữ. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2000, Việt Nam đã thực hiện xong việc xoá nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước theo chuẩn quốc gia. Chứng kiến cảnh học tập trong những ngày khói lửa chiến tranh chống ngoại xâm cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, nhiều người nước ngoài nhận xét rằng, nhân dân Việt Nam hiếu học hơn bất cứ một dân tộc nào trên trái đất.

Trong điều kiện còn nghèo khó nhưng phần lớn gia đình người Việt Nam sinh sống làm ăn trên khắp thế giới, bên cạnh những lo toan của cuộc sống hàng ngày luôn tạo điều kiện cho con em mình học tập và đã đạt được những kết quả cao qua các kỳ thi ở các cấp học. Mức chi tiêu cho giáo dục của các gia đình chiếm tỷ trọng lớn. Nhiều gia đình thậm chí dành toàn bộ tài sản có giá trị để cho con đi học. Việt Nam có số lượng lớn du học sinh ở nước ngoài. Tuy có mức thu nhập còn thấp nhưng Việt Nam lại có chỉ số phát triển giáo dục mức độ cao.

Kính thưa Đại hội

Hiếu học – Khoa cử là một truyền thống cực kỳ quý báu của đất nước nói chung và dòng tộc họ Vương Việt Nam nói riêng.  Truyền thống hiếu học và khoa cử là một trong những cơ sở (nói cách khác là nền tảng) quan trọng hình thành, bồi dưỡng và phát triển nhân tài. Truyền thống hiếu học, khoa cử mỗi dòng tộc phát triển làm rạng danh gia đình dòng họ, rạng đức lưu quang dòng tộc và hưng thịnh đất nước. Đây là Đạo lý linh thiêng mà các bậc Tiên Tổ, Tiên linh Vương tộc Việt Nam ta hiến dâng tâm đức, tài năng, trí tuệ để làm rạng danh truyền thống dòng tộc với cả tu thân tích đức, nấu sử xôi kinh, luyện tâm, luyện tài, đức cao, chí sáng, tâm bền, noi gương, kế nghiệp cha ông. Với lược sử gần 700 vị Nhân Thế Phả Vương tộc Việt Nam trong hơn một ngàn hai trăm năm dựng tộc, là một pho bảng vàng ghi danh bảng hổ, trí tuệ, tâm sức, tài năng, chí sáng, anh linh của các bậc Tiên Tổ, Tiên Linh của Vương tộc chúng ta. 

Chúng ta không thể không tự hào, ngưỡng vọng và trí ân 80 bậc Tiên Linh dòng tộc là Thủy Tổ, Thần Tổ linh thiêng của 63 dòng tộc họ Vương đang tọa lạc trường tồn và phát triển trên mọi miền đất Việt, từ họ Vương Chính, Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang, đến các họ Vương vùng Châu thổ Sông Hồng, Xứ Thanh, Xứ Nghệ - Tĩnh, Xứ Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Cao Nguyên, Sài Gòn và các tỉnh Đông, Tây Nam bộ. Nhiều vị Thủy Tổ - Thần Tổ - Tiên Linh có chức tước phẩm hàm, Sắc Phong ban tặng. Sáng ngời truyền lưu Đức anh linh – Anh hùng dân tộc – Thủ lĩnh khởi nghĩa năm 803, Vương Qúy Nguyên, Thủy tổ Vương tộc Việt Nam. Chúng ta càng ngưỡng vọng dòng họ chúng ta là một dòng họ Khoa Bảng, hiếu học, khoa cử đỗ đạt thành danh, khi bảng vàng Khoa Bảng ghi danh 68 vị Đại khoa - Trạng nguyên – Bảng nhãn –Thám hoa – Hoàng giáp – Tiến sỹ. Trong 845 năm từ năm 1075 đến năm 1919, nổi danh nhiều vị Tiên Linh đỗ đầu thi Hội, thi Đình, ba cha con, anh em ruột đỗ Hương Cống trong một năm. Đặc biệt dòng họ Vương chúng ta có những Chi họ Khoa Bảng, gia đình Khoa Bảng, chi họ, gia điình là Linh Mục, Đạo sỹ là một dòng họ đắc Đạo, khi có 33 vị Linh Mục, Thượng Tọa, Đạo Sỹ, Tu Sỹ đã, đang trụ trì tại các Trung tâm Giáo Hội Phật Giáo, các Tổ đình. Chùa, các Giáo xứ lớn trên cả nước. Nổi danh là Linh Mục Vương Đình Ái, là Đại biểu Quốc Hội, Chánh xứ Yên Đại, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam

Cùng kế nghiệp các Tiên Linh Khoa Bảng dòng tộc, các thế hệ học hàm, học vị tiếp theo đã được vinh danh, chúng ta có 33 Giáo sư – Phó Giáo sư - Tiến sỹ trên mọi lĩnh vực khoa học và xã hội, có tài năng, trí tuệ uyên bác mang tầm thời đại đang nắm giữ các vị trí quan trọng tại các cơ quan nghiên cứu khoa học trong nước cũng như quốc tế. Chúng ta có 44 Văn Chí Sỹ là Nhà văn hóa, Nhà văn, Nhà thơ, Nhà giáo,Văn nghệ sỹ, Bác sỹ...được tôn vinh nghệ danh, vinh danh danh hiệu cao quý nổi danh quốc tế và cả nước; 36 sỹ quan tướng lĩnh quân đội là Trung tướng, Đại tá, Trung, Thượng tá có chức vụ đang trực tiếp chỉ huy các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam.

Trên lĩnh vực quan chức lãnh đạo các cơ quan Đảng và Nhà nước từ cấp huyện trở lên chúng ta có 78 vị từ Ủy Viên bộ chính trị - Phó Thủ Tướng Chính Phủ đến Chánh, Phó bí thư, Chánh phó Chủ Tịch tỉnh, huyện, Chánh phó Giám đốc các Cơ quan, Công ty, Xí nghiệp cả nước. Đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế các doanh nghiệp, doanh nhân họ Vương chúng ta có 82 doanh nhân đang thành danh, đang nắm giữ Chánh, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp, các đơn vị kinh tế lớn trên cả nước, 82 Doanh nhân thành đạt đang hết sức tâm đức, tâm thành hướng về họ Vương Việt Nam và xây dựng dòng tộc ngày càng trường tồn và phát triển bền vững. Và chúng ta đang có hàng ngàn kỹ sư, thạc sỹ, nhà giáo, sỹ quan quân đội, cán bộ công chức, công nhân viên nhà nước... từ trung ương đến tận xã phường, thôn xóm, chi tộc, chi họ cả nước.

Nhân Thế Phả Vương Tộc Việt Nam – Đạo hiếu học, khoa cử của các gia đình, của các dòng tộc là Nguyên khí của dòng họ, là Nguyên khí của quốc gia. Tất cả các vị Giáo sư – Tiến sỹ của Vương tộc Việt Nam chúng ta đã, đang và sẽ đem hết tâm đức, trí tuệ, tài năng của mình xây dựng và phát huy Đạo hiếu học, khoa cử của dòng tộc chúng ta ngày càng lưu danh tỏa sáng, cho Vương Tộc Việt Nam đời đời trường lưu, linh thiêng rạng rỡ.

Kính thưa Đại hội.

Khi nói đến các yếu tố tạo nên các thiên tài, các nhân tài, người ta thường nói tới yếu tố thiên phú. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng yếu tố thiên phú ấy chỉ trở thành hiện thực khi con người được sự quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội và bản thân người đó có sự nỗ lực, sự phấn đấu cao trong tu dưỡng, trong học hành...

Một số ý kiến đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy truyền thống hiếu học, khoa cử của Vương tộc Việt Nam:

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu về truyền thống nho học, khoa bảng của dòng họ Vương Việt Nam. Hoạt động này nhằm tôn vinh các danh nhân khoa bảng dòng họ Vương nói chung, danh nhân khoa bảng được ghi danh tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám nói riêng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước. Đồng thời cung cấp thêm thông tin sử liệu về thân thế, sự nghiệp các danh nhân khoa bảng được ghi dấu trên những tấm bia tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài. Cổ vũ mọi người trong dòng họ phát huy truyền thống "hiếu học", "tôn sư trọng đạo" của dân tộc, thực hiện xây dựng một xã hội học tập từ cơ sở đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ học tập suốt đời, tích cực làm khuyến học, khuyến tài góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. 

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động các chi dòng họ chăm lo xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Công tác khuyến học, khuyến tài phải hướng đến mục đích làm cho mỗi người dân thấy được tầm quan trọng của việc học hành, gắn học tập với chủ trương vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triền ngành nghề, đẩy mạnh sản xuất, góp phần vào sự hưng thịnh và phát triển bền vững của quê hương, đất nước, dòng tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Định kỳ hằng năm tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng kịp thời học sinh đạt giải cao qua các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó…

- Tiếp tục xây dựng quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức, tổ chức nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú để vận động các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng quỹ khuyến học, của chi dòng họ nói riêng và của Vương tộc Việt Nam nói chung…

Từ Đại hội này chúng ta hy vọng Hội đồng Vương tộc Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; tổ chức có hiệu quả câu lạc bộ khuyến học, khuyến tài; tăng cường hoạt động của Ban khuyến học, khuyến tài, Ban văn hóa xã hội của Hội đồng để làm tiền đề, cơ sở phát triển Đạo hiếu học – Khoa cử Vương tộc Việt Nam phát triển mạnh mẽ thiết thực. Huy động các nguồn vật chất cần có, nguồn quỹ cho khuyến học, khuyến tài trao thưởng cho con cháu đỗ đạt, thành danh về hiếu học, khoa cử. Lấy gương Khoa Bảng Đạo học – Khoa cử tiêu biểu của dòng tộc làm tên giải thưởng, vinh danh…

Trước khi dừng lời phát biểu này, tôi xin kính chúc quý vị Đại biểu khách quý, quý Đại biểu các dòng họ Vương và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng, chúc Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 thành công tốt đẹp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi và lắng nghe của các quí vị!

   Xin trân trọng cảm ơn ./.

                                                                    Tiến sỹ Vương Trọng Kha

           4.Hết tham luận Tiến sỹ  Vương Trọng Kha

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Tiến sỹ Vương Trọng Kha, tiếp theo xin kính mời tham luận của Nhà thơ Vương Trọng dòng họ Vương Đình Đông Bích, Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An, xin trân trọng  kính mời.

 

                              KỲ VỌNG MỘT KHU THỜ THỦY TỔ HỌ VƯƠNG

                                                        VÀ BÀI CA CỦA HỌ

 

      Hiện nay chúng ta đã xác định được khoảng 59 chi họ Vương trong cả nước và đã thiết lập được mối liên hệ các chi họ này với Ban liên lạc lâm thời họ Vương toàn quốc. Trong 61 chi họ Vương đó, có một số chi họ đã tìm được mối liên hệ huyết thông với nhau, do sự tìm hiểu về kết nối các bản phả hệ. Tuy nhiên nhiều chi họ Vương vẫn chưa xác định được mối liên hệ như thế.

   Mỗi chi họ Vương đều do một ông tổ chi gây dựng nên, và các thế hệ về sau đều là hậu duệ của tổ chi đó. Mỗi chi họ Vương đều có nhà thờ, không chỉ nhà thờ ông tổ chi, mà còn các nhà thờ của những người thuộc thế hệ về sau.

   Tuy nhiên, nhà thờ ngài Thủy tổ họ Vương thì chỉ mới nằm trong ước vọng của chúng ta.

     Trước hết ta bàn về ngài thủy tổ họ Vương.

     Hiện nay chúng ta thừa nhận cụ Vương Duy Nguyên, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa chống lại quân nhà Đường năm 803 làm thủy tổ họ Vương của Việt Nam. Nguyên nhân sự lựa chọn này là trong lịch sử, chưa từng tìm ra một người họ Vương nào ở Việt Nam xuất hiện sớm như thế. Một thực tế là chúng ta khó có thể xác định được một người họ Vương trên đất nước ta, mà từ người đó sinh ra tất cả các chi trên đất nước này, hay nói một cách khác là tất cả những người mang họ Vương trên đất nước ta là hậu duệ của người đó. Do thực tế của lịch sử, nhiều dòng họ di cư từ phương Bắc xuống nước ta, mà họ Vương không là ngoại lệ, bởi vậy cho nên thủy tổ đúng nghĩa của họ Vương chưa chắc đã nằm trên nước ta, vì vậy chúng ta không đặt vấn đề xác định người đó, mà ta cố xác định một người xuất hiện sớm nhất trên đất nước ta làm thủy tổ mà thôi. Và khi đã xác định được thủy tổ rồi, ta “coi như” tất cả các chi họ Vương xuất phát từ đó.

  Có người nhận định rằng, chỉ cần nhìn nhà thờ của một dòng họ, người ta có thể biết được rất nhiều điều về dòng họ đó, như sự thịnh vượng, phát đạt, học vấn và văn hóa. .. Nhiều chi họ Vương của chúng ta đã thể hiện điều đó, nhiều chi họ Vương là họ lớn, uy tín về nhiều mặt của các địa phương, được người các dòng họ khác nể phục. Và nhà thờ bề thế, cúng tế bài bản, là một nét văn hóa dân tộc đặc sắc được nhiều người ghi nhận. Trong khi đó chúng ta chưa có nhà thờ thủy tổ họ Vương, và điều đó nằm trong kỳ vọng của bà con họ Vương toàn quốc.  Mấy thập kỷ nay nhiều dòng ho đã hoạt động trên cả nước, và nhiều họ đã xây được khu thờ thủy tổ, là nơi thờ cúng, hội họp, giao lưu…của người trong họ.

   Tôi không muốn gọi đó là Nhà thờ, muốn gọi là Khu thờ thủy tổ họ Vương, gồm các hạng mục sau đây:

 • Nhà thờ thủy tổ họ vương.
 • Khu nhà trưng bày bằng hiện vật, phù điêu hoặc hình ảnh…thể hiện các hình tượng điển hình của 59 nhà thờ của tất cả các chi, đồng thời trưng bày các thành tựu nổi bật về mọi lĩnh vực của các chi.
 • Khu hội trường hội họp, giao lưu.
 • Khu vườn trồng các loại cây do các chi họ tiến cử.

    Như vậy cần một diện tích khá rộng, cụ thể rộng như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện như địa điểm được chọn lựa và khả năng kinh tế của chúng ta. Tôi nghĩ rằng, chúng ta không nên xây dựng khu này ở trung tâm thành phố lớn, mà nên lùi ra ngoại ô, thậm chí có thể xây dựng ở vùng đồi núi, nông thôn thì đất đai đỡ đắt đỏ, còn với phương tiện giao thông hiện nay và tương lai, sự đi lại không thành vấn đề phải lo nghĩ.

  Vẫn biết đây là vấn đề rất lớn, chi phí lớn, chúng ta không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn, nhưng trước hết, để mọi người thấy cần thì coi nó là cái đich hướng tới.

   Điều thứ hai rất cấp thiết với họ Vương ta là tổ chức sáng tác “Vương tộc ca”, tức là Bài ca họ Vương.  Để có một ca khúc đúng chủ đề thì không khó, nhưng là một ca khúc để mọi người họ Vương phấn chấn tự hào, người họ khác nghe cũng nể phục thì chẳng dễ chút nào. Họ ta nhiều người hoạt động văn học nghệ thuật, nhưng ít người nổi danh trong lĩnh vực âm nhạc. Bởi vậy, chúng ta phải vận động nhiều người trong họ viết ca từ, sau đó lựa chọn ca từ hay nhất rồi nhờ (thuê) nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc. Trong thực tế, có nhạc sĩ rất nổi tiếng nhưng khi viết theo đơn đặt hàng thì tác phẩm chất lượng lại không cao, gây khó xử cho người đặt hàng.  Bởi vậy, ngay việc nhờ nhạc sĩ phổ nhạc ta cũng thực thi nhiều phương án để có thể chọn được ca khúc chất lượng cao.

  Nói về xây dựng văn hóa của họ Vương, chắc còn nhiều vấn đề, nhưng tôi nghĩ rằng hai việc vừa nêu cần được lưu tâm sớm.

                                                    Xuân2020

                                                VƯƠNG TRỌNG

5.Hết tham luận Nhà thơ Vương Trọng

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Nhà thơ Vương Trọng, tiếp theo xin kính mời tham luận của Đại tá – Chính Uỷ Vương Kim Hải dòng họ Vương Đại Thành, Yên Thành, Nghệ An, xin trân trọng  kính mời.

 

                                                  GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY

                                          ĐẠO LÀM QUAN CẢ HỌ ĐƯỢC NHỜ

Tham luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------------

                                             Đại tá – Chính ủy Vương Kim Hải

Dòng họ Vương Đại Thành – Yên Thành – Nghệ An

Kính thưa quý vị Đại biểu khách quý

Kính thưa quý Đại biểu các dòng họ dự Đại hội

Hòa vào niểm vui và tự hào hướng về Đại hội Đại biểu toản quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 hôm nay, tôi rất vinh dự là Đại biểu của dòng họ Vương Đại Thành, Yên Thành, Nghệ An vể dự Đại hội. Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm họ Vương Việt Nam ra đởi hôm nay mới có một Đại hội lịch sử, mang tẩm nhân loại, mang ý nghĩa sâu sắc về dòng tộc mà 59 dòng họ Vương cả nước chứng ta đang đoàn kết xây dựng và phát triển. Lời đầu tiên cho tôi được trân trọng kính cảm ơn những người tâm đức, minh tâm khởi xướng và thành lập họ Vương Việt Nam, một dòng họ Đức lưu quang muôn thuở, để hôm nay 59 dòng họ cả nước tự hào mình là con cháu của một dòng họ anh linh, trường lưu tỏa sáng. Kính chúc sức khỏe quý đại biểu các dòng tộc, các vị Trưởng tộc, Hội đồng gia tộc, các thế hệ con cháu họ Vương Việt Nam lời chúc sức khỏe an khang, thịnh vương, tâm phúc, tâm đức đoàn kết xây dựng họ Vương Việt Nam mãi mãi trường tồn phát triển, chúc Đại hội lịch sử của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị, thưa Đại hội

“ Một người làm quan cả họ được nhờ’ một nội dung hết sức có ý nghĩa của Đạo lý nhân sinh của con người Việt Nam ta qua bao nhiêu đời truyền lưu và phát triển trong huyết  thống trong sáng, linh thiêng của mọi thế hệ con cháu dòng tộc chúng ta. Một người làm quan cả họ được nhờ, qua bao thăng trầm của lịch sữ đã để lại bao nhiêu giá trị nhân văn sâu sắc, cao cả của những người Đạo làm Quan trong các dòng tộc chúng ta, nhưng cũng không ít hậu họa xẩy ra từ nhận thức sai trái và lợi dụng Đạo lý Đạo làm Quan đó để làm cho ý nghĩa, mục địch, nội dung thiêng liêng, cao cả của Đạo làm quan để cả họ được nhờ biến thành những nội dung xấu, những việc làm tổn hại đến Đạo lý đó.

Hôm nay, tai Đại hội tôi xin phát biểu nội dung

                  “ Giữ vững và phát huy Đạo làm quan cả họ được nhờ”

Kính thưa Đại hội

“ Giữ vững và phát huy Đạo làm quan cả họ được nhờ” Là một nội dung vô cùng quan trọng, cần thiết, trực tiếp trong các dòng họ chúng ta hiện nay, cần phải được nhận thức đúng, đầy đủ, chính xác ý nghĩa mục đích của Đạo lý linh ứng, linh thiêng này.

Thưa quý vị

Câu nói “Một người làm quan, cả họ được nhờ” ngày nay thường bị lý giải theo nghĩa xấu, liên quan đến nạn chạy chức chạy quyền, “con ông cháu cha”. Tuy nhiên, trong văn hoá truyền thống chân chính, “Một người làm quan, cả họ được nhờ” có hàm nghĩa hoàn toàn khác. Chữ “Quan” trong văn hoá truyền thống, đặc biệt trong văn hóa dòng họ, Theo chữ viết tượng hình Trung Quốc truyền thống phản ánh quan niệm của người xưa về con người và vạn vật rất đúng. Chữ “quan” trong tiếng Hán có hai phần: Phía trên là bộ miên như mái nhà, mái che, phía dưới là hai chữ khẩu, tượng trưng cho nhiều miệng ăn, chỉ nhiều người. Hàm ý chính là: Quan là người che chở, chăm lo cuộc sống cho dân chúng.

Bởi vậy, người làm quan được ví “ Quan chi phụ mẫu” Quan như “phụ mẫu” Quan như cha mẹ của dân, của dòng tộc, có vai trò trách nhiệm nặng nề đối với dòng tộc, “ dân chi phụ mẫu.” Dân chi sở hiếu, hiếu chi ; dân chi sở ố, ố chi ; thử chi vị dân chi phụ mẫu.  Kinh Thi chỉ rằng : “Làm cha mẹ dân (thì) người quân tử được vui”. Cái nào dân ưa thì ưa, cái nào dân ghét thì ghét, được như thế mới gọi là cha mẹ của dân

Vua Lê Thánh Tông nói: “Trăm quan là nguồn gốc của trị, loạn. Người có đức, có tài nhậm chức thì nước trị, dân yên. Người vô đức bất tài giữ chức thì nước loạn, dân khổ”.

Để xây dựng nền trị vì quang minh, Lê Thánh Tông trọng dụng hiền tài vào đội ngũ quan lại, đồng thời cũng đặt yêu cầu, tiêu chuẩn rất cao đối với quan lại. Trong bài “Thần tiết” Tiết của người bề tôi, Lê Thánh Tông viết: “Đan trung cảnh cảnh nhật tinh lâm,Trí chủ an dân, nghĩa khái thâm. Nội minh ngoại phủ hồi thiên lực Hậu lạc tiên ưu Lê thế tâm”

Tạm dịch:

“Lòng son quang minh, nhật tinh soi xét tới

Có nghĩa khí sâu sắc để trung với vua và an dân

Sức chuyển dời trong nước bình trị, ngoài nước mến yêu

Lòng giúp đời vui sau thiên hạ, lo trước thiên hạ”.

Làm quan là cơ hội hành Thiện đối với dòng tộc họ hàng

Xin được viện dẫn chuyện: Viên Liễu Phàm thời nhà Minh được cao nhân bày cho cách hành Thiện tích đức cải tạo vận mệnh. Khi phát nguyện cầu đỗ Tiến sỹ, ông đồng thời hứa làm mười ngàn điều thiện cho muôn dân. Quả nhiên, năm Bính Tuất ông trúng cử và được bổ làm tri huyện huyện Bảo Đề.

Viên Liễu Phàm có một cuốn sổ nhỏ ghi lại việc thiện, việc ác trong ngày để tu tâm sửa tính thực hiện. Vợ ông lo lắng khi thấy số việc thiện làm được còn quá ít ỏi, không biết bao giờ mới viên mãn hoàn thành một vạn điều ấy.

Một đêm, Viên Liễu Phàm nằm mộng thấy một vị Thần nhân hiện về, khai thị nói rằng: Quan chỉ cần làm một việc là : Giảm tiền thuế cho muôn dân là vạn sự sẽ hoàn thành đầy đủ. Trong lúc đó Viên Liễu Phàm hoang mang nghi hoặc, bèn thỉnh giáo thiền sư Thích Huyền Dư từ Ngũ Đài Sơn tới. Thiền sư bảo: Làm việc thiện mà tâm khẩn thiết chí thành thì một điều ấy có thể sánh bằng vạn điều khác, huống hồ lại giảm tô cho cả một huyện, toàn dân đều được hưởng ân huệ thì một điều đó cũng đáng bằng mười ngàn điều vậy.

Thưa quý vị

Kinh Dịch viết: “Tích thiện chi gia, Tất hữu dư khánh” (Nhà tích thiện ắt có nhiều niềm vui). “Tổ tiên tích đức, con cháu hưởng phúc”, “Tài nhân khả tác quốc gia sự - Tử hiếu năng an phụ mẫu tâm”, “ Tổ công, tông đức thiên niên thịnh – Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh”  Trong một dòng họ, nếu có người làm quan thanh liêm, lo trước cái lo của dòng họ, của dân, chí tâm công đức vật chất, tinh thần, cúng tiến cho dòng hộ, chăm lo mọi vui buồn của dòng tộc, chia sẽ cưu mang, giúp đỡ tạo công ăn việc làm chính đáng cho các thế hệ con cháu dòng tộc, vui sau cái vui của dòng họ, người trong dòng họ ấy nhất định được hưởng phúc báo đáp, ân sâu của Tiên tổ Tiên linh dòng tộc. Ngược lại, nếu một người làm quan trong họ tham ô, hại dân hại nước, thoái hóa, biến chất, tự chuyển hóa, tự diễn biến, xuống cấp về đạo đức lối sống, người ấy có thể lảm quan của dòng tộc, nhưng chắc chắn ông quan ấy có thể “nâng đỡ” cơ hội cho một vài người trong họ tham quyền cố vị, lập bề, kéo cánh, chiếm giữ quan này, chứ nọ, chaỵ chức, chạy quyền, tham ô lợi dụng, biến thủ tiển của nhà nước và nhân dân, hoặc tích cóp tiền của bất lương cho con cháu làm ăn phi pháp, bất minh, bất chấp cả Luật pháp Nhà nước, đạo lý nhân sinh, gia phong dòng tộc để thu vén quyền lợi mờ ám, bất minh. Nhưng chút lợi ích ấy, những ông quan của dòng tộc ấy sẽ không và không bao giờ dòng tộc, họ hàng được nhờ mà lại ngược lại rước tai họa khôn lường cho dòng tộc, làm hại cả họ chứ họ không được nhờ.

Thưa quý vị

Câu nói “một người làm quan, cả họ được nhờ” sẽ vô cùng đúng đắn và có ý nghĩa Đạo làm quan linh ứng, linh thiêng và cao cả khi người làm quan trong dòng tộc luôn tâm đức tôn thờ Tổ Tiên, kế nghiệp Tổ Tiên, chăm sóc, yêu thương các thế hệ con cháu, chăm lo tốt tất cả các đạo lý nhân sinh trong dòng tộc. Tất cả vì sự phát triển Đức lưu quang tỏa sáng của dòng họ, giúp đỡ, khuyến đức, khuyến tâm, khuyến học, khuyến tài, trau đồi đường học hành, khoa cử, tu thân tích đức, uống nước nhớ nguồn, tri ân báo đáp, trì niệm, tâm linh, phụng cầu Tiên Tổ. Vì vậy Đạo làm quan của dòng họ là chí tâm lảm việc hành Thiện, tích đức từ Tổ Tiên anh linh, ân nhờ phúc báo của dòng tộc chính là sự “được nhờ” chân chính của dòng tộc đối với Đạo làm quan trong sáng.

Kính thưa Đại hội, thưa toàn thêt Đại biểu các dòng họ

Trong giờ phút trọng đại và lịch sử của Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm  kỳ 2020 -2025 hôm nay, tôi và tất cả Qúy Đại biểu các dòng họ, cùng các Đạo làm quan trong các dòng tộc, chúng ta đã, đang và tiếp tục phát tâm, phát đức, dành tất cả sự tri ân, trì niệm ân phúc, cúng tiến vật chất, tinh thần, trí tuệ tài năng cho dòng tộc, mãi mãi khắc cốt, ghi tâm phù hộ độ trì của Đức Tiên tổ, để chúng ta thật sự là Đạo làm quan trong sáng, cao cả, limh ứng, vinh quang, tỏa sáng để dòng tộc của chúng ta được nhờ, để Đạo lý linh thiêng, trong sáng “Một người làm Quan cả họ được nhờ” của chúng ta mãi mãi đúng như tâm niệm muôn đời các thế hệ họ Vương Việt Nam.Kính chúc Vương tộc Việt Nam đời đời trường tồn phát triển

Chúc quý vị khách quý, quý Đại biểu các dòng tộc an lành, thành công trong cuộc sống

Kính chức các vị Đạo làm quan cao cả để cả họ được nhờ, để phát triển bền vững đi lên

Chức Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng kính cảm ơn ./.

                                                                                  Đại tá – Chính Uỷ

                                                                                   Vương Kim Hải

6.Hết tham luận Đại tá – Chính Uỷ Vương Kim Hải

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Đại tá – Chính Uỷ Vương Kim Hải, tiếp theo xin kính mời tham luận của Giáo su – Tiến sỹ Vương Hữu Tấn dòng họ Vương Á Lữ, Đại đổng Thành, Thuận Thành, Bắc Ninh, xin trân trọng  kính mời.

 

                                KẾT NỐI GIA PHẢ - KẾT NỐI DÒNG TỘC

                GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

     Tham luận của họ Vương Trang Phúc Khang - họ Vương gốc làng Á Lữ

 xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Giáo sư - Tiến sỹ Vương Hữu Tấn

Chủ tịch Hội Năng lượng Nguyên tử Việt Nam – Họ Vương gốc làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

          Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội

Kính thưa các vị Đại biểu đại diện các chi họ

Kính thưa các vị khách quý

Dòng họ là một hiện tượng lịch sử – văn hóa mang tính phổ quát, xuất hiện từ lâu trong lịch sử nhân loại và tồn tại ở mọi nền văn hóa. Theo định nghĩa “ Dòng họ là tập hợp toàn thể con cháu bên nội gắn bó với nhau bởi quan hệ huyết thống do cùng một ông tổ sinh ra”. Từ lâu người Việt Nam đã hình thành và bảo lưu một niềm tin thiêng liêng vào sức mạnh siêu nhiên của thủy tổ dòng họ.  Vì giữ nguyên niềm tin tín ngưỡng đó nên đến tận hôm nay, người Việt Nam vẫn lý giải sự thành bại, hưng suy của cháu con dòng tộc đều do thủy tổ dòng họ phù trì hay trừng phạt. Vì vậy, một trong những giá trị văn hóa tinh thần tiêu biểu hàng đầu của dòng họ người Việt Nam là ý thức tìm về cội nguồn, tổ quán để biết Thủy Tổ của dòng tộc và quê hương bản quán. Dù ở đâu và bất cứ khi nào thì ý thức về tổ tiên trước hết là tổ tiên dòng tộc vẫn là một trong những ý thức sâu sắc nhất, ăn vào tâm trí, ngấm trong máu thịt mỗi người dân Việt Nam. Hiện nay, ý thức tầm nguyên thủy tổ có xu hướng trỗi dậy. Nhiều dòng tộc trên khắp mọi miền tổ quốc đang ra sức hợp nhất chi phái, ghép nối phả hệ, truy nguyên thủy tổ. Vì vậy, hầu như tất cả các dòng họ của người Việt Nam đều có nguyện vọng chung là đi tìm nguồn gốc thủy tổ của mình cũng như bà con cùng dòng tộc vì lý do này hay lý do kia đã bị thất lạc cho đến nay. Việc làm này có 2 ý nghĩa, thứ nhất là tìm được Thủy Tổ của mình để biết và phụng thờ cho tròn đạo nghĩa để được Thủy Tổ phù trì cho dòng họ phát triển; và thứ 2 là tìm anh em dòng tộc  cùng huyết thống bị thất lạc với quan niệm “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Chính vì vậy, việc kết nối Gia phả, kết nối dòng tộc là tâm thức, ý nguyện, là nhiệm vụ thiêng liêng của 55 dòng tộc họ Vương cả nước trong Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam chúng ta. Làm tốt việc này chúng ta sẽ góp phần làm cho Họ Vương Việt Nam phát triển bền vững và trường tồn cùng với dân tộc.

Thưa Đại hội

Để thực hiện được nguyện vọng cao cả này, các dòng họ ở Việt Nam đều đã hình thành Ban liên lạc dòng họ và Hội đồng Gia tộc dòng họ để giúp cho các chi họ trong cùng dòng họ có điều kiện để kết nối gia phả và kết nối dòng tộc. Trong bối cảnh như vậy, chi họ Vương Trang Phúc Khang chúng tôi đánh giá cao chủ trương và các hoạt động cụ thể mà Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam đã làm được trong thời gian qua để tạo điều kiện kết nối các chi họ trong đại gia đình Họ Vương Việt Nam. Vấn đề cốt lõi để có thể kết nối gia phả và kết nối dòng tộc là ở chỗ các chi họ phải còn lưu giữ được gia phả gốc của chi họ. Nếu không còn lưu giữ được gia phả gốc hay không có gia phả thì cũng phải có các thông tin mách bảo được truyền khẩu từ các bậc tiền nhân của chi họ để có cơ sở nhận quê hương bản quán và anh em cùng huyết thống.  Trong thời đại 4.0 hiện nay, nhiều chi họ Vương trong nước đã xây dựng được các trang thông tin điện tử như một kênh quan trọng để giúp kết nối gia phả và kết nối dòng tộc.

Kính thưa Đại hội

Việc kết nối gia phả và kết nối dòng họ không phải bây giờ trong thời đại 4.0 chúng ta mới làm, mà cách đây hàng trăm năm các dòng họ cũng đã làm. Từ thực tiễn kết nối gia phả và kết nối dòng tộc, họ Vương Trang Phúc Khang - họ Vương gốc làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, xin được chia sẻ kết quả thành công việc kết nối gia phả và kết nối dòng tộc của chúng tôi bị thất lạc cách đây 300 năm.

Lần kết nối thứ nhất đã được họ Vương Trang Phúc Khang thực hiện vào những năm 1930 của thế kỷ trước với chi họ Vương Đình Bắc Giang. Cơ sở để kết nối dòng tộc là Gia phả lưu truyền và các thông tin truyền miệng từ Tiên Tổ của dòng họ. Ngoài ra, còn có các thông tin  về Thần phả của Đình làng Á Lữ, nơi thờ Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương. Các thông tin đã được hai chi của họ Vương Trang Phúc Khang thống nhất để khớp nối gia phả và nhận anh em cùng huyết thống.

Lần kết nối thứ hai đã được họ Vương Trang Phúc Khang thực hiện vào năm 2018. Trên cơ sở Gia phả được lưu truyền, chúng tôi đã biết cụ Tú thuộc đời thứ 3 của dòng họ năm 1729 đã phải chạy lọan khỏi quê do họa “Tru Di Tam Tộc” của Chúa Trịnh và định cư ở làng Cổ Điển, trấn Sơn Tây. Tuy nhiên, trước đây họ Vương Trang Phúc Khang không có điều kiện để tìm kiếm vì biết đâu mà tìm được làng Cổ Điển ở trấn Sơn Tây rộng lớn như vậy. Trong những năm gần đây công nghệ thông tin đã phát triển rất mạnh và công cụ tìm kiếm trên mạng cũng là một phương tiện hỗ trợ rất tốt. Chúng tôi đã tìm thông tin về làng Cổ Điển thuộc trấn Sơn Tây trước đây và Hà Nội ngày nay. Việc tìm kiếm đã cho ra 2 làng có tên là Cổ Điển, một ở Đông Anh (thuộc Trấn Sơn Tây) và một ở Thanh trì, Hà Nội (không thuộc trấn Sơn Tây). Cả hai làng này đều không có họ Vương sinh sống tại đây. Như vậy, việc tìm kiếm theo địa danh làng Cổ Điển đi vào ngõ cụt. Chúng tôi phải chuyển ra tra cứu trang thông tin điện tử của các chi họ Vương thuộc trấn Sơn Tây. Trong trấn Sơn Tây cũng có rất nhiều huyện có chi họ Vương, nhưng rất may chúng tôi tiếp cận được trang thông tin của chi họ “Vương Đắc Đại Tộc” có thông tin mách bảo quan trọng. Theo đó, chi họ Vương Đắc Sơn Tây này là do một nhóm người đến sinh cơ lập nghiệp tại Trang Sơn Lộ từ vùng Kinh Bắc vào giữa thời Trung Hưng và cụ Tổ được thờ tại nhà thờ của chi họ này là thuộc đời thứ 5 của dòng họ. Hai thông tin trên là cơ sở để chúng tôi tìm về làng So hy vọng sẽ tìm được hậu duệ của cụ Tú đời thứ 3 của dòng họ. Tuy nhiên, khi làm việc trực tiếp với cụ quản lý nhà thờ họ Vương Đắc Sơn Tây thì các thông tin hy vọng nêu trên lại hoàn toàn bị phá sản. Rất may, trong quá trình trao đổi thì chính ông quản lý nhà thờ chi họ Vương Đắc Sơn Tây lại cho chúng tôi biết làng So chính là địa danh của làng Cổ Điền xưa và trong họ Vương Đắc Sơn Tây có một cụ do bị Nhà nước truy sát đã chạy về đây được các cụ trong họ Vương Đắc gả vợ cho và cho phép con cháu mang tên họ Vương Đắc. Sau đó chúng tôi đã gặp gỡ hậu duệ của Cụ, đối chiếu gia phả, văn cúng giỗ tổ cùng với các cảm nhận về tâm linh, hình thể nữa để đi đến thống nhất nhận anh em cùng huyết thống. Nhân ngày giỗ Thủy Tổ Tỷ của họ Vương Trang Phúc Khang (ngày 6 tháng 6 năm Mậu Tuất 2018), cả ba chi họ trong đại gia đình họ Vương Trang Phúc Khang đã chính thức ký kết Bản Minh Đinh nhận anh em cùng huyết thống và xác định thứ bậc trong dòng họ.

Việc kết nối thành công hai chi họ Vương Đình Bắc Giang và Vương Đắc Sơn Tây (họ Vương Trang Sơn Lộ) là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với họ Vương Trang Phúc Khang. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn chưa tìm được hậu duệ của một cụ Tú nữa và cũng chưa biết gốc tích Thủy Tổ sâu xa của họ Vương Trang Phúc Khang là từ đâu tới vùng đất Kinh Bắc sinh cơ lập nghiệp. Do đó, việc kết nối gia phả và kết nối dòng tộc vẫn tiếp tục là nhiệm vụ mà các thế hệ tiếp theo của họ Vương Trang Phúc Khang phải thực hiện.

Kính thưa Đại hội

Để giúp cho chi họ Vương Trang Phúc Khang nói riêng và các chi họ khác trong đại gia đình họ Vương Việt nam thực hiện được việc truy tìm Thủy Tổ và kết  gia phả, kết nối dòng tộc, chúng tôi xin có một số kiến nghị sau đây:

 1. Các chi họ trong đại gia đình họ Vương Việt Nam cần xây dựng trang thông tin riêng của chi họ, trong đó cập nhật thông tin đầy đủ, kể cả thông tin truyền khẩu từ các bậc tiền nhân để tạo điều kiện cho các chi họ khác nghiên cứu và tìm kiếm theo mục đích kết nối gia phả và kết nối dòng tộc.
 2. Cần xây dựng một Trang thông tin chung của Họ Vương Việt Nam, trong đó cập nhật đầy đủ thông tin của các chi họ Vương cả nước để thuận tiện trong tìm kiếm thông tin không phải tra cứu ở nhiều trang thông tin của từng chi họ. Việc làm này cũng khẳng định vai trò của Ban liên lạc và Hội đồng Vương tộc Họ Vương Việt Nam trong kết nối gia phả và kết nối dòng tộc, đồng thời minh chứng về sự cần thiết của việc tập hợp tất cả các chi họ trong đại gia đình Họ Vương Việt Nam.
 3. Hiện vẫn còn nhiều chi họ Vương ở các vùng miền chưa biết về hoạt động của Hội đồng Vương tộc lâm thời Họ Vương Việt Nam để thực hiện kết nối gia phả và kết nối dòng tộc. Do đó, cần thành lập các Ban liên lạc họ Vương theo địa danh tỉnh, huyện, hoặc vùng miền để tập hợp đầy đủ tất cả các chi họ Vương ở các vùng miền trong cả nước. Chỉ có làm được như vậy thì mục tiêu kết nối gia phả và kết nối dòng tộc mới có thể được thực hiện tốt nhất.
 4. Để có điều kiện tập hợp, đoàn kết tất cả bà con anh em trong đại gia đình họ Vương Việt Nam, Hội đồng Vương tộc Họ Vương Việt Nam nên suy nghĩ về một nơi thờ tự chung của các chi họ Vương Việt Nam, đó là Nhà thờ tổ họ Vương Việt Nam. Việc làm này rất cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên Hội đồng Vương tộc cần phải nghiên cứu cẩn thận, đầy đủ, thống nhất với tất cả các chi họ Vương trong cả nước về chủ trương, kế hoạch, vị trí, địa điểm, thiết kế, ngân sách… trước khi đưa ra quyết định và kêu gọi sự đầu tư của các nhà hảo tâm là con em của họ Vương trong cả nước.
 5. Ngoài kết nối gia phả và kết nối dòng tộc, thì việc hình thành cộng đồng Họ Vương Việt Nam cũng phải có ý nghĩa đối với việc hỗ trợ tinh thần, vật chất cũng như các điều kiện phù hợp cho sự phát triển bền vững của các chi họ Vương trong cả nước. Vì vậy, Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam cũng cần suy nghĩ về một số hoạt động khác cần thiết và khả thi phục vụ cho mục đích này.

Kính thưa Đại hội

Trên đây là một số ý kiến tham luận về kết nối gia phả, kết nối dòng tộc góp phần phát triển bền vững họ Vương Việt Nam của chi họ Vương Trang Phúc Khang, họ Vương gốc làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Băc Ninh, mong muốn được đóng góp cho hoạt động chung của Họ Vương Việt Nam.

Kính chúc tất cả các chi họ trong đại gia đình Họ Vương Việt Nam luôn trường tồn và phát triển bền vững cùng dân tộc, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của quê hương nơi các chi họ sinh sống nói riêng và cho Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta nói chung. Rất mong các vị đại diện cho các chi họ trong đại gia đình Họ Vương Việt Nam có mặt hôm nay quan tâm thúc đẩy công tác kết nối gia phả và kết nối dòng tộc nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó của cộng đồng Họ Vương Việt Nam hiện nay cũng như mãi mãi về sau. Kính chúc toàn thể Đại biểu Đại hội, quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội đồng Vương tộc Họ Vương Việt Nam thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

                                                                Giáo sư – Tiến sỹ  Vương Hữu Tấn

7.Hết tham luận GS -TS Vương Hữu Tấn

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Giáo su – Tiến sỹ Vương Hữu Tấn, tiếp theo xin kính mời tham luận của Doanh nhân Vương Đình Vinh dòng họ Vương Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An, xin trân trọng  kính mời.

 

                  TỰ HÀO LƯỢC SỬ NHÂN THẾ PHẢ - VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

Tham luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------------

 Doanh nhân Vương Đình Vinh

Dòng họ Vương Trung Sơn – Đô Lương – Nghệ An

Kính thưa quý vị khách quý

Kính thưa toàn thể Đại biểu Đại hội toàn quốc họ Vương Việt Nam

                          Mộc xuất thiên chi do hữu bản

                          Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên

                          Nhân sinh do Tổ - Thuỷ hữu ngư yên

                          Chim có Tổ, người có Tông – Như cây có cội như sông có nguồn

   Họ Vương là một họ có tên gọi đầy đủ, có nguồn gốc là người Á Đông. Họ Vương có mặt hàng nghìn năm tại các nước Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippin, Xingapo, Lào, Mông Cổ, Inđonesia, Mỹ… Và đặc biệt là ở Việt Nam. Trong sách Bách gia tính của Trung quốc ghi: họ Vương đứng thứ 1, về mức độ phổ biến đứng thứ năm.. Ở phương Đông họ Vương đứng thứ 8.

 Kính thưa quý vị

Vương có nghĩa là vua, do đó qua nhiều đời, nhiều Hoàng Tộc trong lịch sử sau khi mất ngôi đã đổi tên họ của mình sang họ Vương

Theo truyền thuyết vào đời Thương Trụ Vương, hậu duệ đổi lấy họ Vương làm họ. Theo Thông chí thiên Thị tộc lược, họ Vương là chi nhánh của dòng tộc Chu Văn Vương, Chu Linh Vương thế kỷ 6 trước Công Nguyên

Họ Vương có 14 họ kép được rút gọn thành họ Vương là: Vương Chu, Vương Nhân, Vương Phụ, Vương Quan, Vương Sử, Vương Thúc, Vương Tôn, Vương Tử, Ngũ Vương, Nhạc Vương, Tây Vương,Thành Vương, Tiểu Vương, Uy Vương v.v.

Còn ở Việt Nam họ Vương chúng ta trải dài trên ba miền đất nước Bắc Trung Nam, chúng ta có họ Vương Qúy, Vương Khả, Vương Đình, Vương Quốc, Vương Thừa, Vương Văn, Vương Công, Vương Huy, Vương Chính, Vương Thức, Vương Hữu, Vương Viết, Vương Hoàng, Vương Kim, Vương Quốc, Vương Trí, Vương Xuân, Vương Sỹ v v…

Theo thống kê chưa đầy đủ Việt Nam chúng ta có khoảng trên dưới 180 dòng họ, trong đó họ Vương chúng ta có 61 dòng đang tọạ lạc tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và nước ngoài, mỗi dòng họ có lịch sử phát triển hàng năm, sáu trăm năm, nhiều đời kế tiếp phát triển, nhiều phẩm hàm, quan chế phong tặng, nhiều tiền nhân đỗ đạt khoa bảng, chức sắc, có công lớn đối với dân tộc, đất nước và quê hương.

 Dòng họ là một hiện tượng Lịch sử xã hội, có tính phổ quát toàn nhân loại và liên thời đại, theo nhóm huyết thống là một trong ba hình thức tập hợp sớm nhất trong lịch sử loài người.

Thưa quý vị. Hiện nay cả nước ta nhiều dòng họ đã thành lập toàn quốc như họ Võ, họ Lê, họ Phan, họ Bùi, họ Dương, họ Nguyễn, họ Trần, Họ Hồ v.v. Nhiều họ tổ chức nhiều hoạt động kết nối tâm đức theo hướng uống nước nhớ nguồn, nhân sinh do tổ, vinh danh hiền tài, đắc tâm cầu phụng …mang ý nghĩa đạo lý, nhân sinh, có tầm nhân loại

   Chính vì những lẽ như trên, việc kết nối thành lập các dòng họ Vương cả nước chúng ta thành một Đại Đại Vương Tộc toàn quốc là một quy luật tất yếu và sự cần thiết khách quan, vô cùng quan trọng và thiết yếu.

     Thành lập họ Vương Việt Nam là thiết lập sự kết nối tâm đức, tình cảm dòng tộc, mang tính cộng đồng huyết thống giữa các dòng họ Vương trên cả nước thành một Đại Đại tộc họ Vương với nhau. Các dòng họ Vương Khả, Vương Đình, Vương Quốc, Vương Thừa, Vương Văn, Vương Công, Vương Huy, Vương Chính, Vương Thức, Vương Hữu,Vương Viết, Vương Hoàng, Vương Kim, Vương Quốc, Vương Trí, Vương Xuân, Vương Sỹ v v .. tất cả đều chung một Đại tộc họ Vương, tất cả đều là anh, là em một nhà, một dòng tộc, một Tổ Tiên, cũng cố, giáo dục, xây đắp và phát huy niềm tự hào truyền thống dòng tộc, xây dựng, bối đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn, thượng tôn Tiên Tổ là mục tiêu cao cả của họ Vương Việt Nam. Và hơn thế nữa chúng càng ta tự hào, ngưỡng mộ, tri ân các bậc Nhân Thế Phả Vương Tộc Việt Nam chúng ta.

Chúng ta tự hào:

                           Thủy Tổ - Tiên Linh bậc tài danh

 Tài nhân - Đức sáng sự nghiệp thành

 Văn giỏi yên dân – dân vạn phúc

 Võ tài giữ nước – nước phồn vinh ”

                           Mở thạch, khai sơn dựng Tổ Tông

                           Nghĩa trung, khí tiết, chi Lạc Hồng

                           Khoa Bảng lưu danh, nhân nghĩa sáng

                            Sỹ, Hiền, Đạo, Chí, Quan Trường danh     

   Tổ Tiên dựng nghiệp ngời danh vọng

   Tử Tôn nối dõi rạng sử xanh      

   Tiền nhân là đấng cao minh
   Cháu con hưng phát, lòng thành ghi ơn

   Tổ Tiên là núi Thái Sơn
   Để cây con cháu cao vươn giữa trời

   Đức ân mãi mãi xanh tươi
   Trường tồn vạn đại, ngời ngời danh thơm

Kính thưa Đại hội

Hơn một ngàn hai trăm năm lẻ dòng tộc họ Vương, qua các thế thời, các bậc Tiên Linh Tiên Tổ đã hiến dâng tâm đức, tài năng, trí tuệ làm rạng danh lược sử 591 Nhân Thế Phả Vương tộc Việt Nam, sánh hàng với các dòng họ lớn trên cả nước.

Chúng ta không thể không tự hào, không thể không ngưỡng vọng và trí ân 84 bậc Tiên Linh dòng tộc là Thủy Tổ, Thần Tổ linh thiêng của 59 dòng tộc họ Vương cả nước đang tọa lạc trường tồn và phát triển trên mọi miền đất Việt của chúng ta, từ họ Vương Chính Sà Phìn, Đồng Văn Hà Giang, đến các họ Vương vùng Châu thổ Sông Hồng, đến Xứ Thanh, Xứ Nghệ - Tĩnh, Xứ Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Cao Nguyên, Sài Gòn và các tỉnh Đông, Tây Nam bộ. Nhiều vị Thủy Tổ - Thần Tổ - Tiên Linh có chức tước phẩm hàm, Sắc Phong ban tặng. Sáng ngời truyền lưu Đức anh linh – Anh hùng dâm tộc – Thủ lĩnh khởi nghĩa năm 803, Vương Qúy Nguyên, Thủy tổ Vương tộc Việt Nam. Chúng ta càng ngưỡng vọng dòng họ chúng ta là một dòng họ hiếu học, khoa cử đỗ đạt thành danh, khi bảng vàng Khoa Bảng ghi danh 65 vị Đại khoa - Trạng nguyên – Bảng nhãn –Thám hoa – Hoàng giáp – Tiến sỹ. trong 845 năm từ năm 1075 đến năm 1919, nổi danh nhiều vị Tiên Linh đỗ đầu thi Hội, thi Đình, ba cha con, anh em ruột đỗ Hương Cống trong một năm. Đặc biệt dòng họ Vương chúng ta là một dòng họ đắc Đạo, khi có 31 vị Linh Mục, Thượng Tọa, Đạo Sỹ, Tu Sỹ đã, đang trụ trì tại các Trung tâm Giáo Hội Phật Giáo, các Tổ đình. Chùa, các Giáo xứ lớn trên cả nước. Nổi danh là Linh Mục Vương Đình Aí, là Đại biểu Quốc Hội, Chánh xứ Yên Đại, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam

Cùng kế nghiệp các Tiên Linh Khoa Bảng dòng tộc, các thế hệ Học Hàm, Học Vị tiếp theo đã được vinh danh, chúng ta 31 Giáo sư – Phó Giáo sư - Tiến sỹ trên mọi lĩnh vực khoa học và xã hội, nhiều Giáo sư – Tiến sỹ có tẩm tài năng, trí tuệ uyên bác ngang tầm thế giới như Tiến sỹ khoa hộc, Tiến sỹ Y học ...nắm giữ các cơ quan nghiên cứu khoa học trên thế  giới cũng như của đất nước. Chúng ta có 31 Văn Chí Sỹ là Nhà Văn hóa, Nhà Văn, Nhà Thơ, Nhà Giáo,Văn nghệ sỹ, Bác sỹ...được tôn vinh Nghệ danh, vinh danh danh hiệu cao quý nổi danh quốc tế và cả nước, 30 Tướng lĩnh quân đội là Đại tá, Trung, Thượng Tá có chức vụ đang trực tiếp chỉ huy các đợn vị quân đội nhân dân Việt Nam.

Trên lĩnh vực quan chức lãnh đạo các cơ quan Đảng và Nhà nước từ cấp huyện trở lên chúng ta có 71 vị từ Ủy Viên bộ chính trị - Phó Thủ Tướng Chính Phủ đến Phó bí thư, Chánh phó Chủ Tịch tỉnh, huyện, Chánh phó Giám đốc các Cơ quan, Công ty, Xí nghiệp cả nước.

Kính thưa quý vị, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế các doanh nghiệp, doanh nhân họ Vương chúng ta có 73 doanh nhân đang thành danh, đang nắm giữ Chánh, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp, các đơn vị kinh tế lớn trên cả nước, 73 Doanh nhân thành đật đang hết sức tâm đức, tâm thành hướng về họ Vương Việt Nam và xây dựng dòng tộc ngày càng trường tồn và phát triển.. 

Cùng đồng thời là những hậu duệ linh thiêng của dòng tộc họ Vương Việt Nam đã hy sinh cả tuổi xuân trên các chiến trường cho độc lập tụ do của đất nước và hạnh phúc của dòng tộc, chúng ta cùng tri ân, ngưỡng vọng 172 anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng của 61 dỏng tộc họ Vương cả nước.

Kính thưa quý vị

Chúng ta vô cùng tự hào và ngưỡng vọng tri ân về lược sử 596 Nhân Thế Phả Vương Tộc Việt Nam, tất cả 61 dòng họ chúng ta càng bền tâm gắn kết, tâm phúc, tâm đức, đoàn kết, kế nghiệp, noi theo, nguyện đông tâm xây dựng và phát triển họ Vương Việt Nam chúng ngày càng trường tồn phát triễn bền vững mãi mãi.

Kính mong Đại hội chúng ta Bái niệm Tiên Linh Vương tộc Việt Nam, bái niệm lược sủ Nhân Thế Phả Vương Tộc Việt Nam, mãi mãi anh linh, lưu truyền vạn đại                          

                           Tiên Tổ, Tiên Linh họ Vương Việt Nam

 Dòng máu Rồng Tiên toả sáng hào hùng

                           Mở thạch, khai sơn dựng Tổ Tông

                           Nghĩa trung, khí tiết, chi Lạc Hồng

                           Khoa Bảng lưu danh, nhân nghĩa sáng

                            Sỹ, Hiền, Đạo, Chí, Quan Trường danh     

  Đây gấm vóc, giang sơn, đất Việt hùng thiêng

  Đây họ Vương Việt Nam, con cháu ngàn năm

  Dòng máu thắm hùng anh, tô thắm trang sử vàng

  Họ Vương, ôi ! họ Vương Việt Nam

  Linh thiêng ngàn năm.....họVương .... Việt Nam

  Linh thiêng Nhân Thế Phả - Vương Tộc Việt Nam

     Kính chúc Vương tộc Việt Nam đời đời trường tồn phát triển

     Chức Đại hội thành công tốt đẹp

     Xin trân trọng kính cảm ơn ./.

                                              

                                               Doanh nhân Vương Đình Vinh  

8.Hết tham luận Doanh nhân Vương Đình Vinh

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Doanh nhân Vương Đình Vinh, tiếp theo xin kính mời tham luận của Doanh nhân Vương Huy Đào dòng họ Vương Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa, xin trân trọng  kính mời.

 

PHÁT HUY NGUỒN LỰC VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN

SAN SẺ YÊU THƯƠNG XÂY DỰNG DÒNG TỘC VỮNG MẠNH

 

                                                                 Tham luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------------

 

 Doanh nhân Vương Huy Đào

Dòng họ Vương Quảng Văn – Quảng Xương – Thanh Hóa

 

Kính thưa quý vị Đại biểu khách quý

Kính thưa toàn thể Đại biểu Đại hội họ Vương Việt Nam

Vô cùng vinh dự và tụ hòa là hậu duệ của dòng tộc họ Vương Huy Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa, về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nạm, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lời đầu tiên xin kính chúc toàn thể quý Đại biểu khách quý, các vị đại biểu các dòng tộc về dự đại bieur an lành, sức khỏe, đoán kết, tâm phúc, tâm đức xyaa dựng họ Vương Việt Nam đời đời trường tồn và phát triển bễn vững, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  

Kính thưa Đại hội

Tại Đại hội hôm nay tôi xin phát biểu ý kiến về “Phát huy nguồn lực vật chất và tinh thần san sẻ yêu thương xây dựng dòng tộc vững mạnh”

Thưa Đại hội

Cuộc sống của mỗi chúng ta đều tồn tại nhờ vào sự kết hợp của hai giá trị vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, có một khuynh hướng sai lầm rất phổ biến là không thấy được sự gắn bó và tương quan giữa hai giá trị này. Chính vì thế, đôi khi chúng ta quá xem trọng yếu tố vật chất, lại có đôi khi quá đặt nặng về mặt tinh thần. Nhưng sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố này lại chính là nền tảng thiết yếu nhất để có được một cuộc sống an vui, hạnh phúc.

Kính thưa Đại hội

Sự thật là những giá trị vật chất và tinh thần vốn dĩ không bao giờ có thể tách rời nhau như hai phạm trù riêng biệt. Vật chất có được giá trị của nó phụ thuộc vào tinh thần, và các giá trị tinh thần bao giờ cũng chỉ tồn tại trên cơ sở những biểu hiện vật chất nhất định. Những niềm vui, nỗi buồn, sự thương yêu hay oán ghét, kính trọng hay khinh miệt... nảy sinh trong lòng ta là do nơi phản ứng của ta trước những biểu hiện vật chất mà ta tiếp xúc. Ngay cả tâm trạng của ta trong một lúc nào đó cũng luôn có sự phụ thuộc nhất định vào các yếu tố vật chất của môi trường bao quanh. Ngược lại, khi lòng ta đang tràn ngập một cảm xúc mạnh mẽ nào đó thì toàn bộ thế giới vật chất chung quanh đều sẽ thay đổi trong nhận thức của ta, như thi hào Nguyễn Du đã từng viết: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Vì thế, việc tách rời hoặc đối lập các giá trị vật chất và tinh thần là một nhận thức sai lầm, không đúng thật. Và vì đó là một nhận thức sai lầm nên chúng ta chẳng bao giờ có thể dựa vào đó để có được một thái độ sống đúng đắn dẫn đến niềm vui và hạnh phúc.

Kính thưa quý vị

Vật chất và tình thần luôn luôn đi cùng nhau, không tách rồi nhau và phát triển nhờ nhau trong cuộc sống, đặc biệt trong dòng tộc, nhiều thế hệ con cháu rất thành công trên lĩnh vực kinh tế, vật chất, công sức, trí tuệ bổ ra để có khối tài sản đồ sộ, to lớn, để có Công ty, Xí nghiệp, Doanh nghiệp hay cả một Tập đoàn to lớn. Có lễ theo tôi nghĩ, không thể sai đó là không thể không nhờ ân đức Tiên Tổ, Tiên Linh, ông bà cha mệu phù hộ độ trì, ban phúc, ban đức để gặp thời, gặp vận, may mắn, thuận lợi để ăn nên làm ra, có người có hành chục, hàng trăm tỷ đồng và cả một cơ ngơi đồ sộ to lớn. Theo tôi thấy tất cả dù làm ông to bà lớn, giàu có, hưng thịnh, phú quý đến đâu thì chúng ta cũng không thể không phải là con cháu sinh ra từ dòng tộc chúng ta, là hậu duệ của dòng tộc chúng ta, Rất nhiều hậu duệ đó vửa có vật chất nhiều lại vừa có tinh thần lớn, họ cúng tiến tiền của hết sức tâm đức, tự tâm, tự nguyện, không hề so bì tính toán, không cầu mong nổi tiếng, nổi danh giàu có để tâm đức xây dựng nhà thờ họ để cung phụng, xây đắp Từ đường, ủng hộ các gia đình nghèo trong họ, góp công, góp của để tổ chức các hoạt động vimh danh, tri ân các bậc thủ chỉ lên lão, các cháu học hành đỗ đạt, khuyến học, khuyến tài, mua sắm các đổ tế khí nhà thờ, cho đến các trang phục tế lễ, Săn phong câu đối, lậpGia phong, Gia phả, Tôn đồ...biết bao các doanh nhân thành danh của các dòng họ đã tâm sức, tâm huyết làm trọn tâm mình cho dòng tộc cả tinh thần và vật chất thật linh thiêng và ý nghĩa, làm rạng danh thêm dòng họ, làm mạnh thêm cho dòng họ trong phát triển kinh tế, xây dựng truyền thống dòng họ phát triển, san sẽ yêu thương tình máu mũ, họ hàng chia sẽ động viên, hỗ trợ, thậm chí cưu mang nhiều gia đình trong dòng tộc khi hoạn nạn, ốm đau bệnh tật.

Nhiều Doanh nghiệp Doanh nhhaan hậu duệ các dòng tộc đã huy động nhiều thế hệ con cháu dòng tộc vào cc doanh nghieepk tập đoàn, công ty xí nghiệp của mình, huy động nhiều nhân lực lao động nhần rỗi con em dòng tộc lao động các mùa vu các công trình , vừa có nghệ nghiệp làm ăn, vừa có thu nhập kính tế hàng chục triệu đồng một tháng để bảo đảm cho cuộc sống gia đình, đây cũng chính là sự gắn kết làm tốt giữa vất chất và tinh thần, san sẽ yêu thương trong dòng tộc. Nhiều thế hệ Doanh nhân cũng như các quan chức lãnh đạo thành danh các dòng tộc san sẻ yêu thương làm tốt nhu cầu vất chất và tinh thần cho con cháu dòng tộc như lập hồ sơ, cho vay vốn. tổ chức xuất khảu lao đông nước ngoai như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc... lầm ăn, nhiều gia đình từ nghèo khó vươn lên giàu có, nhà cửa, xe pháo trở thành hộ giàu trong dòng tộc.

Thưa toàn thể Đại hội

Trong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều việc mà sự chọn lựa ứng xử của chúng ta luôn phụ thuộc vào khái niệm được hay mất. Khi buông bỏ một giá trị vật chất, chúng ta thường cho là mất, nhưng kỳ thật còn phải cân nhắc mục đích của sự buông bỏ ấy như thế nào mới có thể xác định đó là được hay mất. Khi có thêm một phần giá trị vật chất, chúng ta thường cho là được, nhưng kỳ thật cũng cần xét đến những giá trị tinh thần tương quan mới có thể xác định đó là được hay mất. Và chỉ khi nhận thức đúng về sự được, mất trong cuộc sống thì chúng ta mới có thể có một cuộc sống an vui và thực sự có ý nghĩa..

Với bản năng yêu thương sẵn có, mỗi người chúng ta đều muốn làm những điều tốt đẹp cho người khác, đều muốn giúp đỡ những người khốn khó. Nhưng chính ý tưởng không muốn mất đi các giá trị vật chất nhiều khi đã ngăn cản chúng ta làm những việc tốt đẹp như thế. Nếu thấy được mối tương quan giữa vật chất và tinh thần, chúng ta sẽ thấy rằng việc sử dụng đúng đắn một phần giá trị vật chất nào đó để làm được những điều tốt đẹp phát huy nguồn lực vất chất, tinh thần, san sẻ yêu thương xây dựng dòng tộc phát triển vững mạnh không bao giờ là mất đi, vì nó luôn mang lại cho chúng ta những giá trị tinh thần nhiều lần hơn thế nữa.

Tôi hy vọng Từ Đại hội lịch sử này họ Vương Việt Nam cũng nhứ 59 dòng họ Vương cả nước chúng ta phát huy mạnh mẽ nguồn lục vật chất và tinh thàn cao cả của các thế hệ con cháu thành danh, thành đạt bằng con số tâm đức cụ thể, thiết thục, xây dựng cơ sở vật chất cho dòng tộc, tạo lập các nguồn quỹ thiết thực phục vụ các hoạt động các tế lễ của dòng tộc

Điều này không hề mang tính triết lý suông, mà là một thực tế, nhưng cần đến sự sáng suốt, tinh tế mới có thể nhận ra được. Khi chúng ta có thể làm được những điều tốt đẹp cho dòng tộc, thuận theo bản năng yêu thương của mình, chúng ta sẽ có được nhiều niềm vui và nghị lực trong cuộc sống. Vì thế, điều chắc chắn là chúng ta sẽ có được sự sáng suốt và nguồn cảm hứng tốt hơn trong mọi công việc đối với dòng tộc. Và điều này sẽ mang lại cho chúng ta, cho dòng tộc những kết quả tốt đẹp hơn, những giá trị vật chất và tinh thần lớn lao hơn, và sự phù trì, hộ mệnh, che chở âm đức của Tổ Tiên dòng tộc càng linh ứng, linh thiêng cho chúng ta ngày càng phát triển mạnh về vật chất và ti8nh thần, tâm phúc tâm nguyện với dòng tộc, xây dựng dòng tộc trường tồn, phát triển bền vững .

             Tâm phúc, Tâm chúc Vương tộc Việt Nam đời đời trường tồn phát triển

             Chức Đại hội thành công tốt đẹp

             Xin trân trọng kính cảm ơn ./.

                                                                           Doanh nhân

                                                                         Vương Huy Đào

            

  Hết tham luận

Ông Vương Ngọc Vinh

Xin trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận hết sức quan trọng và cần thiết của các vị đại diện các dòng họ, các ý kiến tham luận đã đặt ra những nhiệm vụ quan trọng của Đại tộc Vương tộc Việt Nam chúng ta, tiếp tục đồng tâm xây dựng họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn, phát triển, thịnh vương, xin trân trọng cảm ơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU ( 03 ý kiến)

  -     UVBCT – Bí thư thành ủy Hà Nội  Vương Đình Huệ (Nếu có)

 • Lãnh đạo tỉnh (Nếu có)
 • Dòng họ Việt Nam (Hoặc đại diện một dòng họ)

Ông Vương Hữu Tấn

Kính mời Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương tộc Việt Nam phát biểu ( Nếu có)

    . Kính thưa quý vị khách quý, thưa Đại hội

Vinh dự cho Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất – Nhiệm kỳ 2020 – 2025, được đón tiếp Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương tộc Việt Nam về dự Đại hội

 Sau đây thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ý kiến phát biểu chào mừng Đại hội của Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương tộc Việt Nam . Xin trân trọng kính mời.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương tộc Việt Nam phát biểu xong.

     Đáp từ của Chủ tịch Hội đồng Vương Khả Cúc

  Kính thưa Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương Tộc Việt Nam, Rất vinh dự và tự hào cho 60/61 dòng tộc họ Vương Việt Nam và đặc biệt Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025, được vinh dự đón tiếp Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội  Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương Tộc Việt Nam về dự và chỉ đạo Đại hội. Thay mặt Đại hội và toàn thể 63 dòng họ Vương cả nước, xin trân trọng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc tất cả những ý kiến vô cùng quý báu, quan trọng và cần thiết của Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương Tộc Việt Nam. Xin trân trọng kính mong tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo của Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương Tộc Việt Nam đối với sự phát triển trường tồn và bền vững của họ Vương Việt Nam, xin trân trọng kính cảm ơn.

Ông Vương Hữu Tấn

    . Kính thưa quý vị khách quý, thưa Đại hội

Kết nối dòng họ, đoàn kết hướng về Tiên Tổ, xây dựng và phát triển dòng họ là nhiệm vụ rất quan trọng giữa các dòng họ với nhau. Sau đây xin kính mời Nhà sử học Dương Phúc Hiệu, ủy viên ÚNESCO nghiên cứu các dòng họ Việt Nam, Trưởng Ban quản lý Đền thờ các Danh nhân, thay mặt họ Dương tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến, xin kính mời

 Đáp từ của Ông Vương Huy Đào

- Kính thưa Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội xin trân trong cảm ơn ý kiến phát biểu rất tâm huyết của Nhà sử học Dương Phúc Hiệu, ủy viên nghiên cứu các dòng họ Việt Nam, Trưởng Ban quản lý Đền thờ các Danh nhân, thay mặt họ Dương tỉnh Nghệ An tại Đại hội họ Vương Việt Nam hôm nay

  Kính thưa Đại hội

Đại hội chúng ta đã được nghe các ý kiến tham luận của các vị đại diện các dòng họ Vương cả nước, các ý kiến tham luận đã đặt ra nhiều nội dung, vấn đề rất quan trọng và cần thiết đối với việc tiếp tục xây dựng và phát triển họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn và phát triển bền vững. Tuy nhiên các tham luận cũng đặt ra nhiều vấn đề, nội dung cần được tiếp tục bàn luận cũng như các giải pháp thực hiện.

Tiếp theo chương trình kính mời Giáo sư – Tiến sỹ khoa học Vương Khả Cúc – Chủ tịch Hội đồng Vương tộc lâm thời Tổng hợp giải trình các ý kiến tham luận tại Đại hội, xin kính mời.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Ông Vương Khả Cúc

Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

     (Căn cứ từng vấn đề xuất, đề nghị của các ý kiến tham luận của Đại biểu Đại hội để tổng hợp, giải trình và kết luận, hoặc bảo lưu)

Kính thưa Đại hội

Tiếp theo chương trình, xin kính mời Đại hội tiến hành phần Bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2020 -2025
 2. Thông qua quy định thể lệ, số lượng bầu cử

Ông Vương Ngọc Vinh

Kính thưa quý vị khách quý, thưa Đại hội

Sau hơn hai năm tổ chức và hoạt động Hội đồng lâm thời họ Vương Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, với tâm đức tự tâm, tự nguyện, tự tài, đã kết nối đồng tâm 58/61 dòng họ Vương cả nước, đồng lòng xây dựng họ Vương Việt Nam ngày càng phát triển, thịnh vượng.

Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta tiến hành Bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tôi xin công bố Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.

 1. Là thành viên Vương tộc thuộc các dòng tộc họ Vương Việt Nam
 2. Có uy tín, có năng lực, tâm đức, tâm huyết, có trách nhiệm và nhiệt tình
 3. Tự nguyện hoạt động vì sự phát triển của Vương tộc Việt Nam
 4. Có khả năng nghiên cứu tìm hiểu, hiểu biết về dòng họ
 5. Có tinh thần tự tôn, đoàn kết, kết nối dòng họ, xây dựng và phát huy dòng họ ngày càng phát triển

Kính thưa Đại hội, tại phiên họp trù bị Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2018 và Hội nghị trù bị Đại hội ngày 17 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Vinh, tỉnh nghệ An, đã thống nhất đề nghị Đại hội bầu cử bằng hình thức giơ tay theo quy định tại Nghị Định số 45 của Chính phủ

Đề nghị Đại hội cho biểu quyết, Đại biểu nào đồng ý bầu cử theo hình thức giơ tay theo quy định tại Nghị Định số 45 /2010 - NĐCP, ngày 24 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, xin biểu quyết.

 • Đại biểu nào không đồng ý?
 • Đại biểu nào có ý kiến khác ?

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% bầu cử bằng hình thức dơ tay.theo quy định tại Nghị Định số 45 /2010 - NĐCP, ngày 24 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ

Thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

Tại phiên họp trù bị Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2018 và Hội nghị trù bị Đại hội ngày 17 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã thống nhất đề nghị Đại hội bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Gồm 430 vị, trong đó Chủ tịch danh dự 01 vị, 40  vị Chánh, Phó chủ tịch Thường trực và 389 vị Ủy viên, 9 Ban và 3 Câu lạc bộ, với 430 Thành viên

 1. Ban Thường trực Hội đồng:          40 Thành viên;
 2. Ban Tổ chức - Hành chính - Nghi lễ: 28 Thành viên;
 3. Ban Đối ngoại:  26Thành viên;
 4. Ban Tư liệu – Gia phả:    31 Thành viên;
 5. Ban Văn hóa – Xã hội:     24 Thành viên;
 6. Ban Kinh tế - Tài chính: 39 Thành viên;
 7. Ban Khuyến học – Khuyến tài: 30 Thành viên;
 8. Ban Thư ký 17 Thành viên;
 9. Ban Biên tập Bản tin điện tử - Tập san nội tộc: 25 Thành viên;
 10. Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân:       29 Thành viên
 11. Câu lạc bộ Văn hóa – Văn nghệ:  29 Thành viên;
 12. Câu lạc bộ Khuyến học – Khuyến tài:  30 Thành viên;

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội cho biểu quyết về số lương bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        -    Đại biểu nào đồng ý?

 • Đại biểu nào không đồng ý?
 • Đại biểu nào có ý kiến khác

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Sau đây kính mời Đại hội theo dõi Danh sách nhân sự Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025, gồm 430 vị, trong đó Chủ tịch 01 vị, 40 vị Phó chủ tịch Thường trực và  389  vị Ủy viên, 9 Ban và 3 Câu lạc bộ, với 430 Thành viên

                      ( Màn hình chiếu Danh sách nhân sự Hội đồng)

Thưa Đoàn Chủ tịch, thưa Đại hội

 Tại phiên họp trù bị Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2018 và Hội nghị trù bị Đại hội ngày 17 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An,.đã thống nhất đề nghị các ông, bà sau đây tham gia Ban kiểm phiếu, gồm:

 1. Ông. Vương Hữu Truyền – Họ Vương Hữu - Bắc NInh    - Trưởng ban
 2. Ômg Vương Khả Thạch – Họ Vương Khả - .Hà Tĩnh      - Phó ban
 3. Ông. Vương Hữu Khuông – Họ Vương - Hải Dương              - Ban viên

4, Ông. Vương Hữu Hùng    - Họ Vương Hội An – Quảng Nam   - Ban viên

 1. Ông. Vương Duy Miên - Họ Vương Duy - Hà Nội          - Ban viên

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Ban kiểm phiếu.

        -     Đại biểu nào đồng ý?

 • Đại biểu nào không đồng ý?
 • Đại biểu nào có ý kiến khác

Như vậy Đại hội đã thống nhất 100% Danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Sau đây xin trân trọng kính mời ông Vương Đình Huy Trưởng ban kiểm phiếu lên điều hành phần biểu quyết bầu cử,

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử

      Ông Vương Hữu Truyền?

Thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử tham gia Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025, và thống nhất bầu cử bằng hình thức giơ tay tyheo quy đinh tại Nghị Định số 45 /2010 - NĐCP, ngày 24 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ

Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100%, bầu Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025, gồm 430 vị trong đó Chủ tịch danh dự 01 vị, Chánh, Phó chủ tịch Thường trực 40 vị, Ủy viên 389 vị, 9 Ban và 3 Câu lạc bộ, với 430 Thành viên

 

Sau đây xin đề nghị Đại hội biểu quyết dơ tay

        -    Đại biểu nào đồng ý?

 • Đại biểu nào không đồng ý? Không
 • Đại biểu nào có ý kiến khác? Không

Thưa Đại hội

Như vây Đại hội đã biểu quyết 100%, bầu Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025, gồm 430 vị trong đó Chủ tịch danh dự 01 vị, Chánh, Phó chủ tịch Thường trực 40 vị, Ủy viên 389 vị, 9 Ban và 3 Câu lạc bộ, với 430 Thành viên

Xin Đại hội nhiệt liệt chúc mừng Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025.              (Vỗ tay)

Sau đây xin trân trọng kính mời Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025 lên ra mắt nhận nhiệm vụ.

 1. Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt

Xin kính mời ông Vương Khả Cúc Chủ tịch Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phát biểu nhận nhiệm vụ, xin kính mời

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Chủ tịch Hội đồng Vương Khả Cúc phát biểu

Ông Vương Khả Cúc

Kính thưa Đại hội, Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm 2020 -2025, đã bầu Hội đồng Vương tộc Việt Nam, với sự đồng tâm, nhất trí và tín nhiệm cao của Đại hội, đây vừa là vinh dự và trách nhiệm thiêng liêng của dòng tộc của Đại hội giao cho. Thay mặt toàn thể Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025, xin hết lòng, hết tâm, hết sức, tự tâm, tự tài, cùng toàn thể Hội đồng và tất cả các dòng họ nhất tâm, đoàn kết, đồng lòng xây dựng và phát triển Vương tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn, phát triển thịnh vượng, xin trân trọng cảm ơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

XII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Vương Ngọc Vinh

Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

Tiếp theo chương trình xin kính mời ông Vương Văn Khánh Trưởng Đoàn thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội, xin kính mời.

Ông Vương Văn Khánh.

 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kính thưa Đại hội

Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, tôi xin thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

VIỆT NAM

--------------

      Số:  01  /  NQ - VTVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       ------------------------- 

               Nghệ An, ngày 07  tháng 6  năm 2020

   

                                                           NGHỊ QUYẾT

                        ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

                                       LẦN THỨ NHẤT – NHIỆM KỲ 2020 - 2025

----------------------

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch

Kính thưa: Các bậc cao niên, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị

                               đại biểu về tham dự Đại hội;

Thay mặt đoàn Thư ký Đại hội, tôi xin thông qua Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính thưa đại hội!

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt nam tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất được thông qua ngày 18/11/2018, Hội nghị trù bị Đại hội ngày 17 thang 8 năm 2019 và Hội nghị trù bị Đại hội lần thứ 3 ngày 09 tháng 02 năm 2020 tai thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Căn cứ Kế hoạch số 03/ KH-HĐVTVN ngày 25/6/2019 của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam được tiến hành tổ chức ngày 06 - 07 tháng 6 năm 2020, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, về tham dự Đại hội có  488  Đại biểu của 58/61 dòng tộc họ Vương trên toàn quốc.

Đại hội đã được nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo trình thông qua đại hội gồm có: Báo cáo hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam từ năm 2018 – 2019; Dự thảo về phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng Vương tộc Việt nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Tại Đại hội chúng ta đã thảo luận sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, và đã biểu quyết những nội dung quan trọng về Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

          Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

QUYẾT NGHỊ:

 1. Đại hội đã nhất trí cao những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình hoạt động và kết quả đạt được của Hội đồng Vương tộc lâm thời Việt Nam từ năm 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025 đã được thông qua tại Đại hội và biểu quyết thống nhất với những nội dung chủ yếu sau đây:
 2. Về đánh giá hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam từ năm 2018 -2019, những kết quả đã đạt được.

          - Thực hiện đảm bảo tiến trình, chuẩn bị các văn kiện quan trọng, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới thành lập họ Vương Việt Nam.

          - Thực hiện nghi lễ kỷ niệm vị Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa “Vương Quý Nguyên” được tổ chức hàng năm và Lễ ra mắt thành lập Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam trên toàn quốc.

          - Hội đồng Vương tộc lâm thời Vương tộc Việt Nam lần thứ nhất, Tổ chức 03 kỳ hội nghị để trù bị các nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

          - Thực hiện nghi lễ tế Tổ Vương Tộc Việt Nam “Thủ lĩnh Vương Qúy Nguyên” diễn ra hàng năm một cách nghiêm túc, trọng thể, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc với sự có mặt tham gia đông đảo của các dòng họ Vương trên toàn quốc.

          - Xây dựng các Văn kiện quan trọng phục vụ cho Đại hội, Đại biểu Họ Vương Việt Nam, tổng hợp tư liệu để in sách, tư liệu của dòng tộc.

          - Kết nối, cập nhật thông tin của các dòng họ và thông tin các nhân vật quan trọng của các dòng tộc họ Vương trên toàn quốc để chuẩn bị cho xuất bản, phát hành cuốn sách “Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” và sách Lịch sử các dòng họ Vương Việt Nam

          - Tổ chức tuyên truyền đến các dòng tộc họ Vương trên toàn quốc “Hướng về cội nguồn, tri ân tiên tổ”.

          -  Biên soạn kịch bản Sử thi nghệ thuật “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam” Sáng tác Nhạc và lời, tổ chức phối khí và thể hiện Tộc ca họ Vương Việt Nam

          - Xấy dựng nội dung, hình thức quy cách Bản tin Điện tử họ Vương Việt Nam

          - Chỉ đạo và tham dự lễ giỗ, lễ tế, lễ kỷ niệm, thượng cờ Vương tộc Việt Nam và cáo tự Văn tế thượng cờ cho các dòng họ Vương Thạch Liên, Kim Liên, Can lộc, Hồng Thành...

 1. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

- Thứ nhất: Hội đồng Vương tộc lâm thời Vương tộc Việt Nam mới được thành lập, các thành viên Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam chưa có thời gian trực tiếp để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và nắm bắt các điều kiện, yếu tố của các dòng họ với nhau, nên hiệu quả thực hiện các nội dung của dòng tộc chuyển biến còn chậm.

- Thứ hai: Do điều kiện khoảng cách về địa lý, sự khác biệt về phong tục, tập quán của từng vùng miền, hệ thống thông tin liên lạc chưa đồng bộ, nên sự kết nối, trao đổi gặp gỡ còn nhiều khó khăn.

- Thứ ba: Nhiều thành Viên Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam còn thiếu các phương tiện kết nối thông tin như: trang mạng Intenet, thông tin cá nhân nên hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai thực hiện các hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam.

- Thứ tư: Do Hội đồng lâm thời Vương Việt Nam chưa có nguồn kinh phí hoạt động vì vậy các chương trình kết nối, phát hành các văn bản, hồ sơ, tài liệu, việc trao đổi thông tin đến các dòng họ chưa được triển khai kịp thời.

- Thứ năm: Do Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam mới được thành lập, thời gian hoạt động chưa nhiều, khối lượng công việc quá lớn và thực hiện trong một thời gian ngắn, nhiều thành viên Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm trong công tác tổ chức, vì vậy chất lượng hoạt động đạt hiệu quả chưa cao so với yêu cầu nhiệm vụ .

 1. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.

3.1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm và tâm sức của các thành viên Hội đồng cùng toàn thể con cháu các thế hệ trong dòng tộc họ Vương Việt Nam trên toàn quốc với thông điệp của “22 chử vàng” làm kim chỉ nam cho mọi hành động, đó là:

“Tự tâm - Tự nguyện - Tự lực - Tự tài - Tâm huyết - Năng động - Sáng tạo - Kết nối - Giao lưu - Trao đổi - Chia sẽ”.

 Quyết tâm đồng sức, đồng lòng xây dựng dòng tộc họ Vương Việt Nam luôn trường tồn và phát triển mãi mãi không ngừng.

3.2. Thực hiện tốt các chương trình, nội dung, kế hoạch của Hội đồng Vương tộc Việt Nam đã được Đại hội họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trong đó:

- Biểu quyết, hoàn thành, ban hành, quyết định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng đại của dòng tộc, các Chương trình, Kế hoạch, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương Việt Nam; Quyết định ban hành thực hiện thống nhất ở các dòng họ Vương trên toàn quốc về: Tộc huy, Tộc kỳ, Tộc phục, Tộc Ca; ban hành quyết định thành lập các Ban của Hội đồng, các Câu lạc bộ, các tổ chức của Hội đồng Vương tộc Việt Nam.

- Hoàn thiện các văn bản, hồ sơ, tư liệu, kết nối gia phả, tôn đồ, văn bia, sắc phong, các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể…của các dòng họ Vương trên cả nước.

- Hoàn thành tổng thể các dữ liệu thông tin, kết nối các dòng họ, Ban hành quyết định thực hiện, giới thiệu, quảng bá: Tộc huy, Tộc kỳ, Tộc ca, Tộc phục, xây dựng trang mạng điện tử và tập san nội tộc họ Vương Việt Nam, xây dựng bộ hồ sơ tổng thể họ Vương Việt Nam.

          3.3. In kỷ yếu Hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam và kỷ yếu Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025;  Biên tập cuốn sách giới thiệu các dòng họ Vương trên toàn quốc; Xuất bản cuốn sách “Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” phát hành tới các dòng tộc họ Vương trên toàn quốc.

          3.4. Ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng họ Vương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

          3.5. Thống nhất phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, các Ban của Hội đồng, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

          3.6. Các ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam tiến hành triển khai chương trình, nội dung tổ chức các hoạt động, gặp mặt, ra mắt của các ban, các câu lạc bộ của Hội đồng; xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cho Hội đồng Vương tộc Việt Nam theo các chương trình, nội dung Nghị quyết của Đại hội. Các Ban của Hội đồng là cơ quan tham mưu, là cầu nối giữa Hội đồng với các dòng họ, có trách nhiệm truyền tải Nghị quyết của Hội đồng và các thông tin đến các dòng họ cùng toàn thể con, cháu các thế hệ thuộc dòng tộc họ Vương trên cả nước được biết và thực hiện.

3.7. Tổ chức tốt các kỳ tế lễ Thủy Tổ, các hội nghị, giao lưu, gặp mặt, tăng cường công tác kết nối, xây dựng dòng tộc đồng bộ, bền vững. Phát động xây dựng các nguồn kinh phí, lòng hảo tâm đóng góp của các dòng họ và con cháu trên toàn quốc cho các hoạt động của dòng tộc.

           3.8. Lập Bản tin Điện tử, Tập san nội tộc và hệ thống phần mềm quản lý Phả đồ họ Vương Việt Nam

 1. Đại hội đã bầu Hội đồng Vương Tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 430 Thành viên, trong đó:

- Cơ cấu: 01 Chủ tịch danh dự, 40 Chánh, Phó Chủ tịch, 389 Ủy viên Hội đồng Hội đồng Vương tộc Việt Nam.

-  Đại hội đã bầu ra các Ban của Hội đồng gồm: 9 ban và 3 câu lạc bộ, với 430 Thành viên, cụ thể như sau:

 1. Ban Thường trực Hội đồng: 40 Thành viên;
 2. Ban Tổ chức - Hành chính - Nghi lễ:    28 Thành viên;
 3. Ban Đối ngoại:    26Thành viên;
 4. Ban Tư liệu – Gia phả: 31 Thành viên;
 5. Ban Văn hóa – Xã hội: 24 Thành viên;
 6. Ban Kinh tế - Tài chính:    39 Thành viên;
 7. Ban Khuyến học – Khuyến tài:    30 Thành viên;
 8. Ban Thư ký 17 Thành viên;
 9. Ban Biên tập Bản tin điện tử - Tập san nội tộc: 25 Thành viên;
 10. Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân: 29 Thành viên
 11. Câu lạc bộ Văn hóa – Văn nghệ: 29 Thành viên;
 12. Câu lạc bộ Khuyến học – Khuyến tài: 30 Thành viên;

(Có danh sách kèm theo)

III. Đại hội giao trọng trách cho Chủ tịch, các phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 được cơ cấu vào Hội đồng  Vương tộc Việt Nam thuộc các dòng họ Vương trên toàn quốc có nhiệm vụ tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội và những nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng các chương trình hành động; xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch công tác…. triển khai đến toàn thể anh, em, con, cháu trong dòng tộc họ Vương Việt nam hiểu rõ, theo dõi và cùng đồng tâm, đồng hành với Hội đồng, nhằm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội họ Vương Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 đạt kết quả cao nhất.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nâng cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng tâm, đồng lòng quyết tâm xây dựng họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn và phát triển; phát huy tinh thần tự tâm, tự lực, tự tài của các thành viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam.

Đại hội kêu gọi toàn thể các dòng họ, các thế hệ con cháu dòng tộc họ Vương Việt Nam hãy đoàn kết, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025,  xây dựng dòng tộc Vương tộc Việt Nam ngày càng trường tồn, thịnh vượng và phát triển.

Nghị quyết được thông qua trực tiếp tại Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và được phát hành đến các dòng họ Vương trên toàn quốc đồng tổ chức thực hiện./.

 

 Nơi nhận:                                                              TM. HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

- Tất cả dòng tộc họ Vương trên toàn quốc;                                             CHỦ TỊCH

- Đ/c Vương Đình Huệ, Chủ tịch HĐ danh dự (B/c);

- Các thành viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam;

- Các Ban, câu lạc bộ của Hội đồng Vương tộc VN;

- Lưu VP Hội đồng Vương tộc Việt Nam.                         GS - TSKH: Vương Khả Cúc

Thông qua xong Nghị Quyết

Tiếp theo chương trình xin kính mời Ông Vương Ngọc Vinh  Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, lên điều hành biểu quyết Nghị quyết Đại hội, xin kính mời.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Biểu quyết Nghị quyết Đại hội

      Ông Vương Ngọc Vinh

Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

Đại hội đã nghe toàn văn Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống của các dòng tộc họ Vương trong Đại Vương tộc Việt Nam, xin đề nghị Đại hội cho biểu quyết, bằng hinh thức giơ tay

        -    Đại biểu nào đồng ý?

 • Đại biểu nào không đồng ý? Không
 • Đại biểu nào có ý kiến khác? Không

Như vậy Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Xin trân trọng cảm ơn Đại hội

Sau đây xin trân trọng kính mời Chủ tịch Hội đồng Vương tộc Việt Nam Vương Khả Cúc, phát biểu Bế mạc Đại hội, xin trân trọng kính mời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Vương Khả Cúc

Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin phát biểu bế mạc Đại hội       

                                                       DIỄN VĂN BẾ MẠC

                      ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

                                       LẦN THỨ NHẤT – NHIỆM KỲ 2020 - 2025

----------------------

-    Kính thưa các vị Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam

-   Kính thưa các vị Đại biểu các dòng họ Vương dự Đại hội

-   Kính thưa các vị khách quý,

-   Kính thưa các vị đại biểu, Kính thưa Đại hội,
Sau một thời gian làm việc tâm huyết, sôi nổi, khẩn trương, đầy tinh thần trách nhiệm. Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đã thành công rất tốt đẹp. Thực sự là một Đại hội thực hiện theo tinh thần “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam”. Thành công của Đại hội là công sức đóng góp của toàn thể Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam, của các vị Tộc Trưởng, Hội đồng Gia tộc 60/63 dòng họ Vương cả nước, đã đồng tâm, đồng lòng, phát tâm, đoàn kết, nhất tâm, nhất dạ, tất cả vì sự trường tồn, thịnh vượng và phát triển của Vương tộc Việt Nam. Đại hội phấn khởi và vinh dự được đón tiếp :

+ Đồng chí …………………………

+ Đồngchí, …………………………………………………………

+ Đồng chí ………………………………………………………

.Thay mặt Đại hội tôi xin cám ơn sự quan tâm to lớn của Hội đông Vương tộc họ Vương Việt Nam, Cảm ơn Đại biểu các dòng họ Vương cả nước, các vị Đại biểu, các vị khách quý đã giành cho Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 một tình cảm chân thành, tâm đức sâu sắc vô cùng ý nghĩa và linh thiêng góp phần quan trọng cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội

Trong thời gian Đại hội, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung trong chương trình. Các ý kiến tham luận tập trung vào: đánh giá kết quả họat động của Hội đông Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời năm 2018 -2019, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng Vương tộc Việt Nam, Phần lớn các ý kiến trên đều nhất trí và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời năm 2018 -2019, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó các Đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến trong Đại hội và chuyển lại cho Hội đồng Vương tộc nhiệm: 2020 -2025 hoàn chỉnh Văn kiện để tổ chức thực hiện

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 430 vị để gánh vác trọng trách và nhiệm vụ Đại hội giao phó; đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của tất cả các dòng tộc họ Vương cả nước

.Nghị quyết Đại hội được thực hiện trong tình hình mới, thuận lợi có nhiều, song cũng không ít khó khăn. Tuy vậy thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới cho chúng ta tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đưa Nghị quyết Đại hội sớm vào chương trình hoạt động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng dòng họ Vương Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Đến giờ phút này, Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công Đại hội có sự đóng góp to lớn về tinh thần, vật chất vô cùng quan trọng của toàn thể các thế hệ con cháu của các dòng tộc họ Vương cả nước, sự nổ lực, tự tâm, tự tài, tự lực của Hội đồng Vương tộc Việt Nam quyết định sự thành công tốt đẹp của Đại hội.

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội và Hội đồng Vương tộc Việt Nam tôi xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 Thị Xã Của Lò, tỉnh Nghệ An đã hết lòng quan tâm chia sẻ ủng hộ kinh tế, vật chất to lớn, cũng như các điều kiện quan trọng và thiết thực cho Đại hội thành công. Trân trọng cảm ơn tất cả các vị Tộc Trưởng, Hội đồng Gia tộc, Ban lễ nghi cũng như Đại biểu con cháu của 58/61 dòng họ Vương cả nước tâm nguyện, tâm thành đồng tâm, đồng lòng, hảo tâm công đức, tinh thần, vất chất vô cùng quý giá và tham dự Đại hội với tâm đức, tâm huyết thiêng liêng với Tổ tiên dòng tộc
Với thành công tốt đẹp và niềm tin tưởng của Đại hội, thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, thay măt Đại tộc Vương tộc Việt Nam, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính chức quý vị Đạu biểu Đại hội, các vị khách quý, dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn, phát triển.

   Xin trân trọng cảm ơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIV. CHÀO CỜ (Không hát Quốc ca – Tộc ca).

Đại tá Vương Kim Hải

Xin kính mời quý vị khách quý và Đại hội đứng lên, chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ

Nghiêm, chào cờ.....

Thôi, xin cảm ơn quý vị khách quý, cảm ơn Đại hội

----------------------------------------------------------------------------------------------------

XV.TIỆC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI

Ông Vương Ngọc Vinh.

Để chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xin trân trọng kính mời Qúy vị khách quý, quý Đại biểu và toàn thể Đại hội dự tiệc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, xin trân trọng kính mời  ./.

                                            Kết thúc Đại hội chính thức

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều:    Ngày 07 tháng 6 năm 2020

    Từ 14 giờ đến 16 giờ 00.

Họp phiên thứ nhất Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025

 • Thời gian: Từ 14 giờ đến 16 giờ 00.
 • Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị Vương Cường 62, thị xã Cửa Lò, Nghệ An
 • Thành phần: 40 vị Thường trực Hội đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025

  -     Nội dung:

 1. Ý kiến đánh giá, nhận xét Đại hội của Chủ tịch Hội đồng
 2. Thống nhất phân công nhiệm vụ, triền khai hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội và phương hướng nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam
 3. Ý kiến của Thường trực Hội đồng
 4. Giải quyết toàn bộ công tác tổ chức Đại hội

        -  Tổng hợp kinh phí công đức, đóng góp của Đại hội

        -  Công khai, thanh quyết toán toàn bộ kinh phí Đại hội

Nội dung chương trình chi tiết

      - 14 giờ 00.

 Ông Vương Ngọc Vinh – PCT TT HĐ

 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, chương trình họp

Kính thưa các vị Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 – 2025 hôm nay đã thành công tốt đẹp, thành công về thời gian, địa điểm, nội dung chương trình, kinh phí cũng như toàn bộ công tác tổ chức và đặc biệt là sự tham dự đông đủ, tâm thành Đại biểu của tất cả các dòng họ Vương cả nước, thành công Đại hội khẳng định Họ Vương Việt Nam nhất định sẽ trường tồn và phát triển bền vững.

Để tăng cường công tác điều hành tổ chức thực hiện Nghi quyết của Đại, đồng thời xác định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các vị Thường trực Hội đồng trong nhiệm kỳ. Chiều hôm nay Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, tổ chức phiên họp thứ nhất Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Xin trân trọng giới thiệu thành phần dự họp hôm nay

- Giáo sư - Tiến sỹ khoa học - Chủ tịch HĐ Vương tộc Việt Nam Vương Khả Cúc

- Cùng toàn thể 40 vị Thường trực Hội đồng tham dự phiên họ

Xin nhiệt liệt cảm ơn và chức mùng các vị Thường trực Hội đồng có mặt hôm nay

Kính thưa các vị Thường trực Hội đồng

Phiên họp của chúng ta hôm nay sẽ tiến hành các nội dung chính sau đây.

 1. Ý kiến đánh giá, nhận xét Đại hội của Chủ tịch Hội đồng
 2. Thống nhất phân công nhiệm vụ, triền khai hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội và phương hướng nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam. Thống nhất thành lập và phân công các Ban đại diện Hội đồng các vùng miền trên cả nước
 3. Ý kiến của Thường trực Hội đồng
 4. Giải quyết toàn bộ công tác tổ chức Đại hội

        -  Tổng hợp công khai kinh phí công đức, đóng góp của Đại hội

        -  Công khai, thanh quyết toán toàn bộ kinh phí Đại hội

Tiếp theo chương trình xin kính mời Giáo sư – Tiến sỹ khoa học - Chủ tịch Hội đồng Vương tộc Việt Nam Vương Khả Cúc, đánh giá, nhận xét kết quả Đại hội, xin kính mời.

 1. Ý kiến đánh giá, nhận xét Đại hội của Chủ tịch Hội đồng

Giáo sư – Tiến sỹ khoa học - Chủ tịch Hội đồng Vương tộc Việt Nam Vương Khả Cúc

Kính thưa các vị Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau một thời gian khá dài nổ lực chuẩn bị của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam, với sự đồng tâm, đồng lòng cao của 60/63 dòng họ Vương cả nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Tôi đề nghị tất cả chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.

Kính thưa các vị

Sau đây thay mặt Hội đồng Vương tộc Việt Nam, tôi xin nhận xét, đánh giá kết quả thành công và một số hạn chế của Đại hội như sau:

 1. Những kết quả thành công Đại hội đạt được

Thứ nhất: Đại hội chúng ta thành công trước hết là thời gian tổ chức Đại hội. Sau khi Hội nghị trù bị quyết định tổ chức Đại hội vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2019, Hội đồng lâm thời đã kịp thời căn cứ thời gian Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 trùng vào thời gian Đại hội họ Vương Việt Nam. Đồng thời căn cứ nhiều ý kiến của Đại biểu các dòng họ đề nghị, Vì vậy Hội đồng lâm thời đã quyết định hoãn thời gian và địa điểm Đại hội, chuyển sang tháng 6 năm 2020, như thời gian Đại hội đã tiến hành.

Thứ hai: Đại hội chúng ta thành công nhờ có sự đồng tâm, đồng lòng hưởng ứng của 58 dòng họ Vương cả nước. Sự tham dự Đại hội với số lương trên 3 trăm Đại biểu, đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ mạnh mẽ, về tinh thần và vật chất to lớn của Đại biểu cũng như các dòng họ, đây là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội

Thứ ba:  Đại hội chúng ta thành công ghi nhận sự tâm đức, tâm huyết, tự nguyện, tinh thần trách nhiệm cao của Hội đồng lâm thời về việc chuẩn bị toàn bộ văn kiện, chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm, kế hoạch, kinh phí, các hoạt động cũng như toàn bộ công tác tổ chức Đại hội hết sức đầy đủ và hoàn chỉnh

Thứ tư: Đại hội chúng ta thành công đã bầu ra được Hội đồng Vương tộc Việt Nam với số lượng 429 Uỷ Viên và 41 vị Chánh, Phó chủ tịch và Uỷ viên Thường trực Hội đồng đầy tâm huyết, tâm nguyện và trách nhiệm cao với dòng tộc. Đại hội cũng đã thành lập 9 Ban chuyên môn và 3 Câu lạc bộ của Hội đồng để tổ chức hoạt động

Thứ năm: Đại hội chúng ta thành công, tất cả các dự thảo, phương hướng nhiệm vụ, các văn kiện, nghị quyết, các chương trình kế hoạch hoạt động đã được Đại hội biểu quyết thông qua với sự tán thành 100%.

Thứ sáu: Đại hội chúng ta thành công có sự đóng góp to lớn, thiết thực về tâm sức, tinh thần, tâm nguyện và vật chất, kinh phí, thời gian, địa điểm cũng như các điều kiện cơ sở vất chất cho Đại hội của nhiều vị Uỷ viên và Thường trực Hội đồng của các chi họ Vương tại Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đặc biệt là Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 Thị xã Của Lò đã nhiệt thành quan tâm hết sức đầy đủ, chu đáo tất cả công tác tổ chức, ăn ở, tham quan, nghĩ dưỡng cho Đại biểu và Đại hội

 1. Một số hạn chế của Đại hội

Thứ nhất: Do diều kiện kết nối thông tin với các dòng họ chưa đồng bộ, đầy đủ và

thông suốt, công tác thông tin, thông báo mục đích, yêu cầu nội dung, chương trình cũng những quy định của Đại hội tới các dòng họ và Đại biểu dự Đại hội chua đầy đủ, kịp thời nên đã tạo sự hạn chế về số lượng Đại biểu tham dự của một số dòng họ

vắng mặt tại Đại hội

Thứ hai: Sự đều tay trong công tác tổ chức, chuẩn bị, biên soạn, soạn thảo nội dung, văn kiện, chương trình, thời gian, địa điểm, kinh phí, các hoạt động cũng như toàn diện công tác tổ chức Đại hội của các Uỷ viên Thường trục Hội đồng chưa đồng bộ và đều tay, hạn chế rất lớn đến kết quả và quá trình tổ chức Đại hội.

Thứ ba: Do điều kiện Họ Vương Việt Nam mới thành lập, nhiều Uỷ viên thường trực Hội đồng chưa phát huy hết khả năng, tâm sức để cùng đồng tâm, đồng thuận xây dựng họ Vương Việt Nam ngày càng trường tổn và phát triển.

Thứ tư: Một hạn chế không nhỏ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động và hiệu quả hoạt động của Đại hội cũng như của họ Vương Việt Nam là chưa có nguồn kinh phí ổn định, chưa có một khỏan quỹ nào để tổ chức hoạt đông. Vì vậy hạn chế rất lớn đến sự phát triển bền vững của họ Vương Việt Nam chúng ta.

Kính thưa các vị Thường trực Hội đồng

Trên đây là một số nhận xét đánh giá tóm lược những kết quả đạt được và một số hạn chế của Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kính mong các vị Thường trực Hội đồng đóng góp ý kiến bổ sung,

Xin trân trọng cảm ơn.

 1. Thông qua và phân công Chức năng, nhiệm vụ Ban Thường trực Hội đồng

Ông Vương Ngọc Vinh PCT TTHĐ

Kính thưa các vị Thường trực hội đồng

Thay mặt Hội đồng, tôi xin công bố chức năng, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm của các Ủy viên Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều 6. Ban Thường trực HĐVT:

Ban Thường trực Hội đồng Vương tộc gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng, giải quyết công việc cụ thể của HĐVT định ra trong thời gian giữa hai kỳ họp của HĐVT. Thường trực HĐVT họp thường kỳ 6 tháng một lần, toàn thể HĐVT họp mỗi năm 1 lần.

           Nhiệm vụ của Ban Thường trực HĐVT:

-  Ban Thường trực HĐVT thay mặt HĐVT tham gia ý kiến và phối hợp với các Ban chuyên trách để giải quyết toàn bộ những vấn đề trong quá trình thực hiện Nghị quyết của HĐVT

      -  Tổ chức và chuẩn bị nội dung các cuộc, phiên họp HĐVT thường kỳ hoặc bất thường.

      -  Tiếp thu và tổng hợp ý kiến của con cháu trong dòng tộc để báo cáo lên HĐVT nghiên cứu .

       -   Thường trực HĐVT phối hợp với các Ban chuyên trách thực hiện các việc:

+ Lập mối quan hệ tốt với địa phương và các dòng tộc khác

+ Tham gia tang lễ (nhập án, phát tang) trong các gia đình dòng tộc nếu đươc yêu cầu, hoặc có điều kiện.

+ Phúng điếu, thăm viếng, giúp đỡ con cháu trong dòng tộc qua đời, ốm đau hoạn nạn.

+ Phối hợp với Ban Tổ chức – Hành chính – Lễ nghi để tổ chức thực hiện việc tế lễ tại  các Từ đường các dòng họ trong dòng tộc.

      Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Thường trực HĐVT:

      -    Chủ tịch HĐVT: 

  Phụ trách chung, có trách nhiệm cùng với các thành viên của Ban Thường trực của Hội đồng, bảo đảm sự hoạt động của Hội đồng theo đúng Quy chế này, tuân thủ Pháp luật hiện hành.

– Đối với ngoài dòng tộc, Chủ tịch HĐVT là người trực tiếp quan hệ công tác về việc dòng tộc với các cơ quan cấp trên, với các dòng tộc trong và ngoài địa phương.

– Là chủ tài khoản của HĐVT.

   -   Các Phó Chủ tịch HĐVT: 

    Thay mặt và có trách nhiệm giúp Chủ tịch điều hành các hoạt động của Hội đồng theo quy chế và đột xuất theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch chủ động trong công việc được giao, thường xuyên báo cáo về tình hình và kết quả công việc cho Chủ tịch.

      +   Phối hợp với Ban Tổ chức – Hành chính – Lễ nghi, Ban Thư ký dự thảo kế hoạch công tác của Hội đồng trong từng giai đoạn nhất định. Phối hợp với các Ban chuyên trách để tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Hội đồng thông qua.

      +   Thực hiện những nhiệm vụ của chức danh được ghi trong Điều 06 của Quy chế này; đồng thời thực hiện những công việc cụ thể trong từng thời gian nhất định do Chủ tịch Hội đồng giao, sau khi đã bàn bạc thống nhất với từng vị.

       Phân công phụ trách các Uỷ viên Thường trực Hội đồng

Điều 4. Hội đồng Vương tộc được hình thành như sau:

 1. Ông Vương Đình Huệ - UVBCT - PTTCP- CT danh dự Hội đồng Vương tộc.
 2. Ông Vương Khả Cúc – GS- TSKH - Chủ tịch HĐVT- Phụ trách chung, Ban thư ký và Ban biên tập Bản tin Điện tử, Tập san nội tộc
 3. Ông Vương Ngọc Vinh – Nghệ nhân – Nghệ sỹ - PCTTT – TTK, Ông Vương Kim Hải PCT, Ông Vương Đình Nhuận PCT -  HĐVT. Phụ trách Ban Tổ chức – Hành chính – Lễ nghi
 4. Ông Vương Hữu Tấn PCT, Ông Vương Quang Minh PCP, Ông Vương Quốc Oai PCT Phụ trách Ban Tư liệu - Gia phả
 5. Ông Vương Văn Thử PCT, Ông Vương Tiến Hòa PCT, Ông Vương Trọng Kha PCT, Ông Vương Văn Thành PCT Phụ trách Ban Đối ngoại – Kết nối dòng họ
 6. Ông Vương Trọng PCT, Ông Vương Hữu Khôi PCT, Ông Vương Minh Tuấn PCT, Ông Vương Duy Trung PCT Phụ trách Ban Văn hoá – Xã hội
 7. Ông Vương Khả Kim PCT , Ông Vương Huy Đào, Ông Vương Đình Vinh PCT, Vương Đình Tình PCT, Ông Vương Hồng Lĩnh PCT Phụ trách Ban Kinh tế - Tài Chính
 8. Ông Vương Hoàn PCT , Ông Vương Khả Thông PCT , Ông Vương Đình Quyên PCT Phụ trách Ban Khuyến học – Khuyến tài
 9. Ông Vương Đình Vinh – PCT Phụ trách các Câu lạc bộ
 10. Ông Vương Khánh PCT, Ông Vương Hoàn PCT, Bà Vương Mai Loan  PCT,  Ông Vương Đại Đồng  PCT Phụ trách Bản tin Điện tử, Tập san nội tộc
 11. Ông Vương Đình Long PCT, Ông Vương Kim Chi PCT, Ông Vương Quốc Oai PCT  Phụ trách Ban Thư ký

Kính thưa các vị

Trên đây là Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công phụ trách của Ban thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025, kính mong các vị nghiên cứu và quan tâm.quán triệt thực hiện với hiệu quả cao nhất

Sau đây tôi xin công bố Thành lập và phân công phụ trách các Ban đại diện của Hội đồng Vương tộc Việt Nam tại các vùng miền trên cả nước.

 1. Công bố Thành lập và phân công phụ trách các Ban đại diện của Hội đồng Vương tộc Việt Nam tại các vùng miền trên cả nước.

Hội đồng Vương tộc Việt Nam, thành lập các Ban đại diện họ Vương Việt Nam tại các khu vực, vùng miền trên cả nước, gồm các Ban và Thành viên như sau:

( Màn hình chiếu văn bản Thành lập các Ban đại diện họ Vương Việt Nam tại

               các khu vực, vùng miền trên cả nước, gồm các Ban và Thành viên) 

 1. Khu vực Hà Nội
 2. Vương Tiến Hoà - Hà Nội                -  Trưởng ban     - ĐT: 0913 307 778
 3. Vương Trọng Kha - Hà Nội                 -  Phó ban          -  ĐT: 0912 022 298
 4. Vương Công Sự - Thanh Trì - Hà Nội - Thành Viên   - ĐT: 0904 291 221
 5. Vương Quốc Tuấn - Bát Tràng - Hà Nội  - Thành Viên  - ĐT: 0912 267 929       
 6. Vương Quốc Oai - Quốc Oai - Hà Nội - Thành Viên   - ĐT: 0986 897 972 
 7. Vương Duy Liêm - Thạch Thất - Hà Nội - Thành viên - ĐT: 0915 838 791
 8. Vương Đắc Thành - Quốc Oai - Hà Nội - Thành iên     -  ĐT: 0978 979 188

         Gồm các Chi họ:      15 Chi họ

 1. Hương Ngãi - Thạch Thất - Hà Nội - Vương Duy Liêm - ĐT: 0915 838 791
 2. Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội - Vương Công Sự - ĐT: 0904 291 221
 3. Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Vương Công Văn - ĐT: 0985 991 707
 4. Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội - Vương Quốc Tuấn - ĐT: 0912 267 929
 5. Minh Lũng - Đại Mạch - Đông Anh - H.Nội - Vương Xuân Hải ĐT: 0373 76354
 6. Đại Đồng - Đại Mạch - Đông Anh - Hà Nội -Vương Chiến Hạm - ĐT: 0396 9654
 7. Mai Châu - Đại Mạch- Đông Anh - H Nội - Vương Xuân Cối -ĐT: 0394 707 809
 8. Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội - Vương Văn Dật - ĐT: 0984 061 247
 9. Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Vương Đắc - Vương Quốc Oai - ĐT:0986 897 972
 10. Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Vương Sỹ - Vương Sỹ Sơn - ĐT: 0978 222 876
 11. Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Vương Trí – Vương Trí Quý - ĐT: 0983 945 499
 12. Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Vương Xuân - Vương X. Hiền - ĐT: 0978 080 226
 13. Cộng Hoà - Quốc Oai - Hà Nội - Vương Đắc Thành - ĐT: 0978 979 188
 14. Đông Lư - Quốc Oai - Hà Nội -Vương Duy Trung - ĐT: 0989 984 698
 15. Đông Đoài - Phú Xuyên - Hà Nội - Vương Trọng Nghĩa - ĐT: 9813 040 015
 16. Khu vực Bắc Giang - Bắc Ninh - Hải Phòng - 4 Chi họ
 17. Vương Hữu Khôi - Tiên Du - Bắc Ninh -     Trưởng ban  - ĐT: 0912 326 787
 18. Vương Hữu Truyền - Thuận Thành - Bắc Ninh - Phó ban - ĐT: 0913 260 015
 19. Vương Đình Quý - Yên Dũng - Bắc Giang - Thành Viên - ĐT: 0354 181 277 
 20. Vương Văn Năm - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng - Thành Viên - ĐT: 0914463 507

    Gồm các Chi họ:

 1. Yên Lư - Yên Dũng - Bắc Giang - Vương Đình Quý - ĐT: 0354 181 277
 2. Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh - Vương Hữu Khôi - ĐT: 0912 326 787
 3. Á Lữ - Thuận Thành - Bắc Ninh - Vương Hữu Truyền - ĐT: 0913 260 015
 4. Hoà Bình - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng - Vương Văn Năm - ĐT: 0914463 507

      III. Khu vực Hải Dương - Hưng Yên - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình

                                                         5 Chi họ

 1. Vương Minh Tuấn - Khuê Liễu -Hải Dương -  Trưởng ban - ĐT: 0163 968 7372
 2. Vương Văn Đại - Gia Lạc - Ninh Bình - Phó ban          - ĐT: 0335 021 318
 3. Vương Quốc Bồi - Đại Thắng -Nam Định   - Thành Viên  - ĐT: 0912 971 259
 4. Vương Đức Sáng - Tân Trường -Hải Dương  - Thành Viên   - ĐT: 0913 255 213
 5. Vương Phú Mỹ - Quỳnh Nguyên -Thái Bình - Thành Viên   - ĐT: 0366 393 149
 6. Vương Gia Thành Đạt - Lê Lợi - Hưng Yên - Thành viên      - ĐT: 0915 522 899

        Gồm các Chi họ

 1. Khuê Liễu - Tân Hưng - Hải Đương - Vương Minh Tuấn - ĐT: 0163 968 7372
 2. Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương - Vương Đức Sáng - ĐT: 0913 255 213
 3. Quỳnh Nguyên - Quỳnh Phụ - Thái Bình - Vương Phú Mỹ - ĐT: 0366 393 149
 4. Đại Thắng - Vụ Bản - Nam Định - Vương Quốc Bồi - ĐT: 0912 971 259
 5. Gia Lạc - Gia Viễn - Nam Định - Vương Văn Đại - ĐT: 0335 021 318
 6. Nhuế Dương - Khoái Châu - Hưng Yên -Vương Gia Thành Đạt - ĐT: 0915 522 899
 7. An Vĩ - Khoái Châu - Hưng Yên – Vương Quốc Thuận –ĐT: 0356 242 476
 8. Khu vực Thanh Hoá – 3 Chi họ
 9. Vương Đình Quyên - Hoằng Sơn - Thanh Hoá     - ĐT: 0974 171 232
 10. Vương Huy Dưỡng - Quảng Văn - Thanh Hoá - ĐT: 0962 936 388
 11. Vương Tiến Thắng - Tân Ninh - Thanh Hoá - ĐT: 0934 414 951

   Gồm các Chi họ

 1. Hoằng Sơn - Hoằng Hoá - Thanh Hoá - Vương Đình Quyên - ĐT: 0974 171 232
 2. Tân Ninh - Triệu Sơn - Thanh Hoá -Vương Tiến Thắng        - ĐT: 0934 414 951
 3. Quảng Văn - Quảng Xương – T. Hoá - Vương Huy Dưỡng - ĐT: 0962 936 388
 4. Khu vực Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Yên Thành - Nghệ An – 5 Chi họ
 5. Vương Quang Minh - Minh Thành - Nghệ An - Trưởng ban - ĐT: 0985 634 333
 6. Vương Xuân Hóa - Hồng Thành - Nghệ An -  Phó ban    -  ĐT: 01677 830 979
 7. Vương Đình Cừ - Diễn Cát - Nghệ An - Thành Viên        - ĐT: 0824 115 898
 8. Vương Đình Sửu - Quỳnh Thạch - Nghệ An - Thành Viên - ĐT: 0192 479 545
 9. Vương Viết Hân - Diễn Xuân - Nghệ An - Thành Viên  -ĐT: 0169 8214809

     Gồm các Chi họ

 1. Quỳnh Thạch - Quỳnh Lưu - Nghệ An - Vương Đình Sửu - ĐT: 0192 479 545
 2. Diễn Cát 1- Diễn Châu - Nghệ An - Vương Đình Cừ - ĐT: 0824 115 898
 3. Diễn Cát 2 - Diễn Châu - Nghệ An – Vương Đình Hào - ĐT: 0913 355 616
 4. Diễn Xuân - Diễn Châu, Nghệ An - Vương Viết Hân -ĐT: 0169 8214809
 5. Hồng Thành, Yẻn Thành - Nghệ An - Vương Công Diện - ĐT: 01677 830 979
 6. Đại Thành - Yên Thành - Nghệ An - Vương Quang Minh - ĐT: 0985 634 333
 7. Khu vực Đô Lương - Anh Sơn - Thanh Chương - Nghệ An – 4 Chi họ

1.Vương Đình Long    -  Trung Sơn - Nghệ An   -  Trưởng ban - ĐT: 0948 360 898

 1. Vương Đình Cường - Thanh Hà - Nghệ An -  Phó ban - ĐT: 0165 825 4882
 2. Vương Đình Ngọc - Vĩnh Sơn - Nghệ An  - Thành Viên - ĐT: 0378 544 428

      Gồm các Chi họ

 1. Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An -Vương Đình Long - ĐT: 0948 360 898     
 2. Vĩnh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An - Vương Đình Ngọc - ĐT: 0378 544 428
 3. Thanh Giang - Thanh Chương - Nghệ An - Vương Hồng - ĐT: 0982 900 822
 4. Thanh Hà - Thanh Chương – N. An - Vương Đình Cường - ĐT: 0165 825 4882
 5. Thanh Đức Thanh Chương – N. An - Vương Viết Sơn - ĐT: 0979 336 278

 

         VII. Khu vực Hưng Nguyên - Nghi Lộc – 3 Chi họ

 1. Vương Đình Tình - Nghi Thái - Nghệ An - Trưởng ban    - ĐT: 0913 028 595
 2. Vương Đình Vinh - Hưng Hoà - Nghệ An - Thành viên - ĐT: 0981 888 808
 3. Vương Văn Thư - Nghi Hưng - Nghệ An - Thành viên - ĐT: 0943 034 737

      Gồm các Chi họ

 1. Nghi Thái - Nghi Lộc - Nghệ An - Vương Đình Tình - ĐT: 0913 028 595
 2. Hưng Hoà - Hưng Nguyên - Nghệ An - Vương Đình Vinh - ĐT: 0981 888 808
 3. Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An - Vương Văn Thư - ĐT: 0943 034 737

         VIII. Khu vực Nam Đàn - Thành phố Vinh - Nghệ An – 4 Chi họ

 1. Vương Kiếm Cường - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An - Trưởng ban- ĐT:0973 072 666
 2. Vương Đình Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An  -  Phó ban- ĐT: 0918 651 968
 3. Vương Đình Ân - Vân Diên - Nghệ An - Thành Viên - ĐT: 0987 415 989
 4. Vương Đại Đồng - Kim Liên - Nghệ An - Thành viện - ĐT: 0916 546 207

      Gồm các Chi họ

 1. Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An - Vương Đình Ân - ĐT: 0987 415 989
 2. Hoàng Trù - Kim Liên - Nam Đàn - N An - Vương Đại Đồng - ĐT: 0916 546 207
 3. Thành phố Vinh - Nghệ An - Vương Đình Vinh - ĐT: 0918 651 968
 4. Thị xã Cửa Lò - Nghệ An - Vương Kiếm Cường - ĐT:0973 072 666
 5. Khu vực Thạch Hà - Can Lộc - Cẩm Xuyên - Kỳ Anh - Đức Thọ - HT

                                                 6 Chi họ

 1. Vương Khả Thông - Thạch Liên - Hà Tĩnh -  Trưởng ban - ĐT: 0963 819 289
 2. Vương Khả Tuấn - Cẩm Quan - Hà Tĩnh    -  Phó ban      - ĐT: 0976 985 324    
 3. Vương Đình Vệ - Kỳ Thịnh - Hà Tĩnh - Thành Viên - ĐT: - ĐT: 0363 378 900
 4. Vương Khả Viện - Khánh Lộc - Hà Tĩnh - Thành Viên  - ĐT: 0773 222 695

5.Vương Khả Đức -  Vượng Lộc -  Hà Tĩnh -Thành viên          - ĐT: 01663 142 397

 1. Vương Khả Dần - Thạch Liên - Hà Tĩnh     - Thành Viên     - ĐT: 0984 073 943

      Gồm các Chi họ

 1. Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh - Vương Khả Thông - ĐT: 0963 819 289
 2. Khánh Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh - Vương Khả Viện - ĐT: 0773 222 695
 3. Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh - Vương Khả Tuấn - ĐT: 0976 986 324
 4. Vượng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh – Vương Khả Đức - ĐT: 01663 142 397
 5. Xóm Hanh 1+2 - Thạch Hà - Hà Tĩnh -Vương Khả Dần - ĐT: 0984 073 943
 6. Đức Ninh - Đức Thọ - Hà Tĩnh – Vương Đình Biên - ĐT: 0169 833 2836
 7. Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Vương Đình Vệ - ĐT: 0363 378 900
 8. Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Nam - Bình Thuận – 5 Chi họ
 9. Vương Hữu Hương - Bình Triều - Quảng Nam - Trưởng ban -ĐT: 0902 478 638
 10. Vương Đình Căn - Hàm Tân - Bình Thuận -  Phó ban - ĐT: 0918 017  952
 11. Vương Ngọc Hùng - Hàm Liêm - Bình Thuận - Thành Viên - ĐT: 02523838 626
 12. Vương Hưng Nửa - Phú Vang - TT Huế          - Thành Viên - ĐT: 0373 670 522
 13. Vương Hữu Hùng - Hội An - Quảng Nam        - Thành Viên - ĐT: 0589 115 563

       Gồm các Chi họ

 1. Đức Thái - Phú Vang - Thừa Thiên Huế - Vương Hưng Nửa - ĐT: 0373 670 522
 2. Cẩm Kim - Hội An - Quảng Nam - Vương Hữu Hùng - ĐT: 0589 115 563
 3. Bình Triều - Thăng Bình - Quảng Nam - Vương Hữu Hương - ĐT: 0902 478 638
 4. Hàm Liêm - Hàm T. Bắc – B.Thuận - Vương Ngọc Hùng - ĐT: 02523838 626
 5. Khu vực Lâm Đồng - Đà Lạt - Đắc Lắc – 3 Chi họ
 6. Vương Khả Kim - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng  -  Trưởng ban - ĐT: 0918 266 383
 7. Vương Đình Chu - TP. Đà Lạt - Lâm Đồng -  Phó ban       - ĐT: 0984 512 963
 8. Vương Khả Giáo - Thị trấn EaKa - Đắc Lắc - Thành Viên - ĐT: 0947 029 979

   Gồm các Chi họ

 1. Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng - Vương Khả Kim - ĐT: 0918 266 383
 2. Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng - Vương Đình Chu - ĐT: 0984 512 963
 3. Huyện Ea Ka - Đắc Lắc - Vương Khả Giáo - ĐT: 0947 029 979

        XII. Khu vực Sài Gòn - Đồng Nai - Bình Phước – An Giang – 5 Chi họ

 1. Vương Huy Đào - Tp. Biên Hoà - Đồng Nai - Trưởng ban - ĐT: 0913 560 858                        
 2. Vương Mai Loan - Quận 1 - Tp. HCN                  - Phó ban - ĐT: 0984 113 275
 3. Vương Khả Nam - Đồng Xoài - Bình Phước - Thành Viên - ĐT: 0983 136 480

     Gồm các Chi họ

 1. An Hoà - Biên Hoà - Đồng Nai - Vương Huy Đào - ĐT: 0913 560 858
 2. Quận 1 - Thành phố HCM - Vương Mai Loan - ĐT: 0984 113 275      
 3. Đồng Xoài - Bình Phước - Vương Khả Nam - ĐT: 0983 136 480
 4. Thoại Sơn - An Giang – Vương Bình Thạnh - ĐT: 0963 854 164

   Các Ban và thành viên các Ban có trách nhiệm thông tin, liên lạc, tổng hợp các tư liệu, tài liệu, tôn đồ, gia phả, văn tế, văn cúng, văn thơ, tranh ảnh, truyền thống dòng họ, kết nối tất cả các dòng họ Vương trong khu vực, vùng miền phụ trách, thông báo đầy đủ, chính xác và đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, các hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam tới tất cả các chi họ Vương và các thế hệ con cháu trong khu vực được thành lập.

  Thường xuyên liên lạc và báo cáo đầy đủ các thông tin, các số liệu các nội dung liên quan của các dòng họ trong khu vực cho Hội đồng Vương tộc Việt Nam kịp thời.

Kính thưa các vị Thường trực Hội đồng

Trên đây là công bố thành lập và phân công các Ban đại diện Vương tộc Việt Nam tại các vùng miền trên cả nước, kính mong tất cả các vị quan tâm, nghiên cứu thực hiện với hiệu quả cao nhất, xin trân trọng cảm ơn.

Sau đây xin kính mời cá vị Uỷ viên Thường trực Hội đông phát biểu ý kiến, tập trung các vấn đề, nội dung đã thông qua.

 1. Phát biểu ý kiến của Uỷ viên Thường trực Hội đồng

Ông Vương Ngọc Vinh – PCT TT HHĐ

Kính thưa các vị Thường trực Hội đồng

Trên đây các vị đã nghe các nội dung quan trọng đã được thông qua, để thêm nhiều ý kiến đóng góp, góp ý, điều chỉnh, bổ sung sủa đổi để hoàn chỉnh và ban hành thực hiện. Kính mong các vị quan tâm phát biểu ý kiến.

Trước hết kính mời:    (Mỗi ý kiến 5 phút)

 • Ông
 • Ông:
 • Xin trân trọng câm ơn tất cả những ý kiến phát biểu đống góp, góp ý, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi của các vị Thường trực Hội đồng về các văn kiện, văn bản, phương hứớng nhiệm vụ, nghị quyết, chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tất cả những ý kiến trên của các Ủy viên Thường trực Hội đồng, Hội đồng Vương tộc Việt Nam sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh để thông báo tới tất cả các dòng họ Vương cả nước thực hiện.

 1. Tổng hợp toàn bộ kinh phí đại hội

-  Tổng kinh phí hảo tâm đóng góp của Đại biểu và các dòng họ: 

    Thu công đức, ủng hộ

       +  Hội nghị trù bị lần 2+3:                                               301.000.000đ

       +  Các dòng họ tại Đại hội:                                                    triệu đồng

    Trong đó:

  -    Các dòng họ đóng quỹ theo Quy chế                                     triệu đông

  -    Các dòng họ và con cháu hảo tâm ủng hộ                              triệu đồng

      Chi:

       +  Ăn tổng thể Đại hội:                                                       180.000.000d     

      +   Ngủ tổng thể Đại hội :                                                      24.000.000đ

      +   Dâng hương, Tham quan du lịch                                        2.000.000đ 

      +   Văn bản hồ sơ, đánh máy, in ấn, photo tổng 2 năm         48.500.000đ                                 

      +   Điện thoại, xăng xe                                                           10.000.000đ

      +   Tem thư – phong bì – mua sắm                                          2.000.000đ

      +   Trang trí, phù hiêu, băng rôn, biển tên                                4.750.000đ       

      +   Biểu diễn Sử thi nghệ thuật                                               60.000.000đ          

      +   Thực hiện trang mạng Điện tử                                           10.000.000đ                   

      +   Quay phim, chụp ảnh                                                         10.000.000đ

      +   Sơ lai máy chiếu                                                                   5.000.000đ

      +   Trách nhiệm                                                                        20.000.000đ

                                                                  Tổng cộng: 376.250.000đ               

                      Còn:                          

                     Nhập vào quỹ Vương tộc Việt Nam

 1. Kết thúc – Kết luận phiên họp

Giáo sư -Tiến sỹ khoa học - CTHĐ Vương tộc Việt Nam Vương Khả Cúc

Kính thưa tất cả các vị Uỷ viên Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam

Trong một thời gian ngắn với nhiều nội dung quan trọng của phiên họp thứ nhất Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, phiên họp đã thông qua và thảo luân các nội dung văn kiên, văn bản, thông qua chức năng, nhiệm vụ, các chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

 Các ý kiến phát biểu đã làm rõ thêm các nôi dung, các quy định, các kế hoạch hoạt động của Hội đồng, các vị Thường trực đã nhất trí cao về đánh giá thành công và hạn chế của Đại hội, thống nhất chức năng nhiệm vụ, thành lập và phân công các Ban đại diện Hội đồng tại các vùng miền trên cả nước. Đồng thời thông qua nhận xết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội, thông qua các nguồn kinh phí công khai của Đại hội hết sức cụ thể chi tiết và đầy đủ

Thay mặt Hội đồng Vương tộc Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn các vị Thường trực đã quan tâm dự phiên họp với tâm đức, tâm nguyện tất cả vì dòng tộc, vì sự phát triển họ Vương Việt Nam ngày càng bền vững và thịnh vượng

Xin kết thức phiên họp, xin trân trọng cảm ơn ./.

      Từ 16 giờ 00 -  Kết thúc phiên họp

                                                                         BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 

 

1.      HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

2.                 VIỆT NAM

3.           Số:   03 / GM - HĐVT

4.      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

5.                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

6.                          --------------------------------

                                                                             Ngày       tháng 5 năm 2020

GIẤY MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

 HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

LẦN THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt nam tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất ngày 18 tháng 11 năm 2018, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

                                    TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Ông, Bà:…………………………………………………………..…………

                        ……………………………………………………………………….

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG LÂM THỜI VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

                               VÀ QUÝ ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

                        HỌ VƯƠNG VIỆT NAM - LẦN THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2020 - 2025              

          -  Thời gian: 02 ngày, từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 6 năm 2020 

                                ( Tức ngày 15 và 16 tháng 4 Nhuận năm Canh Tý )

          -  Địa điểm:            Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62

                 Khối 10 - Bờ biển đảo Lan Châu - Thị xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An

                         Trân trọng kính mời các thành viên HĐVT Việt Nam

                      và quý Đại biểu, thu xếp công việc, thời gian về dự Đại hội.

  - Giấy mời gửi qua địa chỉ Gmail cho các Thành viên HĐVT và Quý Đại biểu là giấy mời chính thức mời dự Đại hội của HĐVT Việt Nam.

 -  Trường hợp Đại biểu chính thức không dự Đại hội, mời cử thành phần thay thế.

 -  Đón tiếp các thành viên HĐVT và Đại biểu ở xa từ 7 giờ 30, ngày 06 tháng 6 năm 2020

Tại:                      Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 - Khối 10

                     Bờ biển đảo Lan Châu - Thị xã Cửa Lò -  tỉnh Nghệ An

-  Các thành viên HĐVT và Đại biểu các dòng tộc họ Vương về dự Đại hội cần mang theo các tư liệu, tài liệu, gia phả, tôn đồvề dòng tộc mình để HĐVT kết nối, tổng hợp theo công văn đã gửi.                          

                 Trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp ./.

 

 1. HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

                                     CHỦ TỊCH

                                               

 

                                       Đại tá - Giáo Sư - Tiến Sỹ Khoa học

                                                                        VƯƠNG KHẢ CÚC

 

                                        

                                             CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

                       ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

                                LẦN THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thị xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An, ngày  06 - 07 tháng 6 năm 2020

`

 NGÀY - GIỜ

      NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

    THỰC HIỆN

Ngày 06 /6 /2020

Buổi sáng

  7 g30 - 8g30

 

Đón tiếp các đoàn Đại Biểu dự Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

 

Ban tổ chức Đại hội

  8g30 -11g00

Dâng hương tưởng niệm Thủy tổ Vương Qúy Nguyên, thăm làng Sen quê Bác, thăm biển Cửa Lò (Nếu Đoàn nào không có điều kiện dâng hương và thăm quê Bác thì có mặt 13 giờ 30 ngày 6 tháng 6 năm 2020) 

Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu Đại hội

   Buổi chiều

 14g00 - 16g30

             PHIÊN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

     Toàn thể Đại biểu tại hội trường

 Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu                  

      16g30

       Kết thúc phiên trù bị Đại hội

   Toàn thể Đại hội

 16g30 -18g30

Du lịch tham quan thăm đảo Lan Châu, dạo biển, tắm biển Cửa Lò

Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu                  

     Buổi tối

 18g30 - 21g30

 

 

 

Giao lưu, kết nối, mời cơm, chương trình văn nghệ “ hát cùng dòng họ “ tất cả Đại biểu các Đoàn, tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

 

Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu dự Đại hội    

 

   21 giờ 30 .......

Mời tất cả Đại biểu dự Đại hội ngủ tối tại các Khách sạn thuộc Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh N.A

Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu dự Đại hội                               

 Ngày 07/6 /2020

    Buổi sáng

  8g00 - 11g30

 

           ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

     Toàn thể Đại biểu tại hội trường                      

Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu dự Đại hội                 

      11g30

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

   Toàn thể Đại hội

  11g30 -12g30

Tiệc mừng Đại hội thành công toàn thể Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

ĐẠI HỘI BẾ MẠC

Ban tổ chức Đại hội và các Đoàn Đại biểu dự Đại hội                 

Buổi chiều

14g00 - 16g00

HỌP PHIÊN THỨ NHẤT

 40 vị Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nạm nhiệm kỳ 2020 -2025 tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, NA

40 vị Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nạm nhiệm kỳ 2020 -2025

16g00 -........

KẾT THÚC PHIÊN HỌP

Hội đồng Vương tộc Việt Nạm

 

                                                                        BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI   

 

                   

                                            CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

                            CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

 HỌ VƯƠNG VIỆT NAM - LẦN THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

   ---------------------------------------

 1. NGÀY 06 THÁNG  6  NĂM 2020      

Buổi sáng:

 Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30.

   -    Đón tiếp Đại biểu và các thành viên Hội đồng Gia tộc các dòng họ

   Tại: Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 - Khối 10 – Bờ biển đảo Lan Châu - Thị xã Cửa Lò -  tỉnh Nghệ An

Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00.   

 • Dâng hương Thuỷ Tổ Vương Quý Nguyên, tại Đền thờ các Danh nhân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
 • Thăm quê Bác Hoàng Trù, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

( Nếu Đoàn nào không có điều kiện dâng hương và thăm quê Bác thì có mặt lúc 13 giờ 30 ngày 6 tháng 6 năm 2020)

 Buổi chiều:

    Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.  

   Phiên trù bị Đại hội – Toàn thể Đại biểu Đại hội tại Hội trường      

+ Điểm danh các đoàn Đại biểu;

+ Kiểm tra tư cách Đại biểu, Thông qua Nội quy, Quy chế Đại hội;

+ Thông qua chương trình, nội dung Đại hội;

+ Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội;

    Từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30

          + Tham quan du lịch đảo Lan Châu, tắm biển, dạo biển, du lịch biển Cửa Lò

 Buổi tối:

   Từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 30

 • Giao lưu, kết nối, mời cơm, chương trình văn nghệ “ hát cùng dòng họ “

tất cả Đại biểu các Đoàn, tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

       Từ 21 giờ 30 ........

 • Mời tất cả Đại biểu dự Đại hội ngủ tối tại các Khách sạn thuộc Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62, Khối 10, Bờ biển đảo Lan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
 1. NGÀY 07  THÁNG  6  NĂM 2020          

 Buổi sáng:

     Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

                      Đại hội chính thức toàn thể Đại biểu Đại hội tại hội trường

 • Văn nghệ chào mừng: Sử thi nghệ thuật “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam”
 • Chào cờ (Hát quốc ca, Tộc ca), Mặc niệm (Nhạc chiêu hồn Tử sỹ);
 • Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội lên điều hành Đại hội;
 • Diễn văn Khai mạc Đại hội.
 • Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam từ năm 2018 - 2019. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 • Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Thông qua dự thảo Thành lập các Ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 • Tham luận của các Đại biểu tại Đại hội;
 • Ý kiến phát biểu Đại biểu
 • Ý kiến Đáp từ tiếp thu ý kiến phát biểu
 • Đoàn chủ tịch tổng hợp và giải quyết các ý kiến tham luận của Đại biểu;
 • Bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Ban của Hội đồng
 • Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận nhiệm vụ
 • Thông qua Nghị quyết Đại hội;
 • Bế mạc Đại hội;
 • Chào cờ

            Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30

 • Tiệc mừng thành công Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường

    62 - Khối 10 - Bờ biển đảo Lan Châu - Thị xã Cửa Lò -  tỉnh Nghệ An

    Buổi chiều:

           Từ 14 giờ đến 16 giờ 00

  + Họp phiên thứ nhất 40 vị Uỷ viên Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  +  Thống nhất phân công nhiệm vụ các Uỷ viên Thường trực Hội đồng, công bố và giao nhiệm vụ các Ban đại diện Hội đồng Vương tộc Việt Nam tại các vùng miền, chỉ đạo thực hiện các hoạt động Nghị quyết Đại hội

  +  Giải quyết tất cả công tác tổ chức Đại hội

  +  Công khai, thanh quyết toán toàn bộ kinh phí Đại hội

          Từ 16 giờ 00…..

   +  Kết thúc phiên họp

                                                                      BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 KICH BẢN CHI TIẾT

                ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

 LẦN THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

          NGÀY 06  THÁNG  6  NĂM 2020

Buổi sáng:

-    Từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30

    + Đón tiếp các Đoàn Đại biểu các dòng họ tại Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 - Khối 10 - Bờ biển đảo Lan Châu - thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

- Từ 8 giờ 30 – 11giờ 00

    +  Dâng hương Thủy tổ Vương Qúy Nguyên tại Đền thờ các Danh nhân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thăm biển Cửa Lò. ( Nếu Đoàn nào không có điều kiện dâng hương và thăm quê Bác thì có mặt lúc 13 giờ 30 ngày 6 tháng 6 năm 2020)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều: Từ 14 giờ - 16 giờ 30

 

                                         PHIÊN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI  

 1. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC (Điểm danh các Đoàn Đại biểu Đại hội )

Ông: Vương Ngọc Vinh.

Xin trân trọng kính mời quý vị khách quý, quý vị Đại biểu Đại hội ồn định tổ chức, chuẩn bị khai mạc Phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Sau khi ổn định tổ chức

    Kính thưa quý vị Đại biểu,

    Kính thưa quý vị khách quý

Để ghi nhận và vui mừng đón tiếp các đoàn Đại biểu của 60 dòng họ Vương cả nước về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hôm nay, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tôi xin phép điểm danh và trân trọng giới thiệu các đoàn Đại biểu các dòng họ về dự Đại hội, trong khi điểm danh kính mời Đoàn Đại biểu các dòng họ đứng lên chào Đại hội và nhận tài liệu của Đại hội.

        ( Bộ phận phát tài liệu chuyển tận tay các Đoàn Đại biểu)

                      (Màn hình chiếu Danh sách các dòng họ)

Xin trân trọng giới thiệu Đoàn Đại biểu họ Vương Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

Đoàn Đại biểu họ Vương Yên Lư - Yên Dũng - Bắc Giang

Đoàn Đại biểu họ Vương Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh

Đoàn Đại biểu họ Vương Á Lữ - Thuận Thành - Bắc Ninh

Đoàn Đại biểu họ Vương Đông Du – Đào Viên – Quễ Võ - Bắc Ninh

Đoàn Đại biểu họ Vương Hoà Bình  - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Đoàn Đại biểu họ Vương Hương Ngãi - Thạch Thất - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương  Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Minh Lũng - Đại Mạch  -  Đông Anh -  Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Đại Đồng - Đại Mạch  -  Đông Anh -  Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Mai Châu – Đại Mạch  -  Đông Anh -  Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Vương Đắc - Trang Sơn Lộ - Quốc Oai -  Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Vương Sỹ - Trang Sơn Lộ - Quốc Oai -  Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Vương Trí - Trang Sơn Lộ - Quốc Oai -  Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Vương Xuân  -Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Cộng Hoà - Quốc Oai – Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Đông Lư - Đông Quang -  Quốc Oai - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Đông Đoài - Phú Xuyên - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương  Tân Hưng - Sóc Sơn - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Đông Hội – Đông Anh - Hà Nội

Đoàn Đại biểu họ Vương Khuê Liễu - Tân Hưng - Hải Đương

Đoàn Đại biểu họ Vương Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương

Đoàn Đại biểu họ Vương Quỳnh Nguyên - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Đoàn Đại biểu họ Vương Đại Thắng - Vụ Bản - Nam Định

Đoàn Đại biểu họ Vương Gia Lạc - Gia Viễn - Ninh Bịnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Nhuế Dương - Khoái Châu - Hưng Yên

Đoàn Đại biểu họ Vương An Vĩ - Khoái Châu - Hưng Yên

Đoàn Đại biểu họ Vương Hoằng Sơn - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

Đoàn Đại biểu họ Vương Tân Ninh -  Triệu Sơn - Thanh Hoá

Đoàn Đại biểu họ Vương Quảng Văn - Quảng Xương - Thanh Hoá

Đoàn Đại biểu họ Vương Quỳnh Thạch - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Diễn Cát 1- Diễn Châu - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Diễn Cát 2 - Diễn Châu - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Diễn Xuân -  Diễn Châu, Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Hồng Thành - Yẻn Thành - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Đại Thành - Yên Thành - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Vĩnh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Thanh Giang - Thanh Chương - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Nghi Thái - Nghi Lộc - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Hưng Hoà - Hưng Nguyên - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Hoàng Trù - Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An

Đoàn Đại biểu họ Vương Thành phố Vinh - Nghệ An    

Đoàn Đại biểu họ Vương Thị xã Cửa Lò - Nghệ An         

Đoàn Đại biểu họ Vương Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Khánh Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Vượng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Xóm Hanh 1 -  Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Đức Ninh - Đức Thọ -  Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Xóm Hanh 2 -  Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Đoàn Đại biểu họ Vương Đức Thái - Phú Vang - Thừa Thiên Huế

Đoàn Đại biểu họ Vương Cẩm Kim - Hội An - Quảng Nam

Đoàn Đại biểu họ Vương Bình Triều - Thăng Bình - Quảng Nam

Đoàn Đại biểu họ Vương Hàm Liêm - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận       

Đoàn Đại biểu họ Vương Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng    

Đoàn Đại biểu họ Vương Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng     

Đoàn Đại biểu họ Vương Thị Trấn - Ea Ka - Đắc Lắc                         

Đoàn Đại biểu họ Vương An Hoà, Biên Hoà - Đồng Nai              

Đoàn Đại biểu họ Vương Quận 1 - Thành phố HCM          

Đoàn Đại biểu họ Vương Bình Thạnh - TP. HCM

Đoàn Đại biểu họ Vương Đồng Xoài - Bình Phước

Đoàn Đại biểu họ Vương Thoại Sơn - An Giang

Kính thưa Đại hội

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 hôm nay rất vui mừng và hân hạnh được đón tiếp       Đoàn Đại biểu của 60/63 dòng họ Vương cả nước về dự Đại hội, xin nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng cảm ơn.

Tiếp theo chương trình tôi xin tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thông qua chương trình phiên trù bị Đại hội. .…………………………………….............................................................................

 1. TUYÊN BỐ LÝ DO - GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

     Ông Vương Ngọc Vinh

 Kính thưa các vị Đại biểu khách quý

 Thưa toàn thể Đại hội

     Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt nam tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất ngày 18 tháng 11 năm 2018, Hội nghị trù bị Đại hội lần thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2019, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Hội nghị trù bị Đại hội lần thứ ba ngày 09 tháng 02 năm 2020 tai thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Được sự đồng tâm, nhất trí, hưởng ứng của 60 dòng họ Vương cả nước, Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chính thức long trọng khai mạc vào ngày mai. Hôm nay Ban tổ chức Đại hội tổ chức phiên trù bị Đại hội, để thực hiện một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội chính thức khai mạc.

Về dự phiên trù bị của Đại hội chúng ta hôm nay, Đại hội xin nhiệt liệt đón mừng và trân trọng giới thiệu………………………………………………………………….

 

Xin trân trọng giới thiệu……………………………………………………………..

 

Xin trân trọng giới thiệu……………………………………………………………..

 

Xin trân trọng giới thiệu……………………………………………………………..

 

Đặc biệt xin trân trọng giới thiệu các vị Tộc Trưởng, Hội đồng Gia tộc, Ban Lễ nghi và Đại biểu con cháu Đại biểu thuộc 60/63 dòng họ Vương cả nước về dự Đại hội, xin nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng cảm ơn..

Một lần nữa đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng quý vị khách quý, quý vị Đại biểu. các vị Tộc Trưởng, Hội đồng Gia tộc, Ban Lễ nghi và Đại biểu con cháu của 60/63 dòng họ Vương cả nước về dự Đại hội hôm nay.

 Kính thưa Đại hội

Thưa quý vị Đại biểu, quý vị khách quý

Chương trình phiên trù bị của Đại hội hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện những nội dung công việc cụ thể sau:

 1. Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội;
 2. Bầu Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu Đại hội
 3. Thông qua Nội quy, Quy chế Đại hội;
 4. Thông qua chương trình nội dung Đại hội;

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Thượng toạ Thích Thanh Vân - Phó chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam điều hành chương trình bầu Đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội. Xin trân trọng kính mời

……………………………………………………….............................................

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH - THƯ KÝ ĐẠI HỘI

      Thượng Tọa Thích Thanh Vân

 Kính thưa quý vị Đại biểu khách quý, thưa toàn thể Đại hội.

Thay mặt Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam, tôi xin  phép điều hành chương trình bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội..

 Trước hết tôi xin thông qua các nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có nhiệm vụ điều khiển Đại hội đúng theo chương trình đã được Đại hội quyết định, thông qua
 2. Quyết định lưu hành các tài liệu và chính thức kết luận các vấn đề của Đại hội.
 3. Lãnh đạo việc bầu cử của Đại hội, quyết định cho rút tên hay không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử.
 4. Có quyền chỉ định các đại biểu phát biểu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.

Căn Cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương Tộc Việt Nam Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội có từ 05 đến 09 vị. Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng Đoàn Chủ tịch là 09 vị, xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí với số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội là 09 vị, xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

+ Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác . Không.

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với số lượng Đoàn Chủ tịch là 09 vị, xin cảm ơn Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội dự kiến các vị có tên sau đây tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

 1. Đại tá - Giáo sư – Tiến sỹ khoa học Vương Khả Cúc – Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 2. Nghệ Nhân – Nghệ sỹ Vương Ngọc Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực – Tổng thư ký - Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 3. Đại tá - Nhà thơ Vương Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 4. Giáo sư – Tiến sỹ - Nhà Giáo Ưu tú Vương Tiến Hoà – Uỷ viên Thường trực Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 5. Thượng tọạ Vương Văn Thử - Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 6. Doanh nhân Vương Huy Đào - Ủy viên Thường trực Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 7. Giáo sư – Tiến sỹ Vương Hữu Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 8. Doanh nhân Vương Kiếm Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam
 9. Nhà Giáo Ưu tú Vương Đình Long - Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí 09 vị có tên trên tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

+ Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác . Không

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với 09 vị có tên trên tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội, xin cảm ơn Đại hội.

* Tiếp theo chương trình, Xin mời đại hội Bầu Đoàn Thư ký Đại hội:

Đoàn Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Làm việc dưới sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch

- Ghi biên bản Đại hội, tổng hợp các ý kiến phát biểu và biểu quyết của Đại hội

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội

- Tiếp nhận thư, điện chúc mừng của Đại hội (nếu có)

- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội dự kiến số lượng Đoàn Thư ký là 03 vị, xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí số lượng Đoàn Thư ký Đại hội là 03 vị, xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

+ Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác . Không

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với số lượng đoàn thư ký là 03 vị. Xin cảm ơn Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội dự kiến các vị có tên sau tham gia Đoàn Thư ký:

 1. Ông Vương Văn Khánh– dòng họ Vương Hồng Thành – Yên Thành – Nghệ An - Trưởng ban
 2. Ông Vương Thịnh - dòng họ Vương Vượng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh – Phó ban
 3. Bà Vương Mỹ Hòa – dòng họ Vương Trung Sơn = Đô Lương – Nghệ An – Uỷ viên

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí 03 vị có tên trên tham gia Đoàn Thư ký xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

+ Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác . Không

Như vậy Đại hội đã nhất trí 03 vị có tên trên tham gia Đoàn Thư ký Đại hội, xin cảm ơn Đại hội.

* Sau đây xin mời Đại hội Bầu ban Thẩm tra tư cách Đại biểu của Đại hội.

Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu có nhiệm vụ sau:

- Xem xét tư cách và tiêu chuẩn của Đại biểu dự Đại hội.

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo về tư cách Đại biểu

- Trong quá trình tổ chức Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm theo dõi hoạt động của Đại biểu, nếu có Đại biểu vi phạm Nội quy, Quy chế làm ảnh hưởng đến Đại hội thì có thể nhắc nhở, phê bình hoặc đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội xem xét tư cách Đại biểu.

- Tổng hợp danh sách Đại biểu dự Đại hội, chuẩn bị các nội dung số liệu hoàn chỉnh báo cáo trước Đại hội. Ban tổ chức Đại hội dự kiến số lượng Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu là 07 vị, xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí số lượng Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu là 07 vị, xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

+ Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác . Không

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với số lượng Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu là 07 vị. Ban tổ chức Đại hội dự kiến các vị có tên sau đây tham gia Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu:

 1. Ông : Vương Hồng Thái  – Nam Đàn – Nghệ An                    -  Trưởng Ban
 2. Ông : Vương Đại Đồng - Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An            -  Thư ký
 3. Ômg : Vương Đình Huyên  - Vân Diên  - Nam Đàn – Nghệ An       - Ủy viên
 4. Ông : Vương Văn Năm – Hòa Bình - Thủy Nguyên – Hải Phòng - Ủy viên
 5. Ông : Vương Hữu Tám – Đại Đồng Thành - Thuận Thành – Bắc Ninh - Ủy viên
 6. Bà : Vương Thị Nga -   Thạch Liên – Thạch Hà – Hà Tĩnh     - Uỷ Viên
 7. Ông : Vương Huy Nhật - Quảng Văn – Quảng Xương – Thanh Hóa – Uỷ viên

+ Đại biểu nào nhất trí 07 vị có tên trên tham gia Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

+ Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác . Không

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% với 07 vị có tên trên tham gia Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Xin cảm ơn Đại hội.

Tiếp theo chương trình kính mời  ông Vương Hồng Thái Trưởng ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội công bố Biên bản thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội, xin kính mời

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. CÔNG BỐ BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

      Ông Vương Hồng Thái

Kính thưa Đại hội

Được Đại hội biểu quyết nhất trí, thay mặt Ban ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội, tôi xin công bố Biên bản thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

                          

7.      HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

8.                     VIỆT NAM

9.              Số : 07 / BC - VTVN

10.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

11.              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

12.                    ------------------------------

 

BÁO CÁO

THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

LẦN THỨ NHẤT - NHIỆM KỲ 2020 -2025

.........................................

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt nam tại Hội nghị toàn

quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất ngày 18 tháng 11 năm 2018, tại Thành phố

Vinh, tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

 

Căn cứ danh sách báo cáo thành phần Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của các dòng họ.

Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. gồm 07 người.

 1. Ông : Vương Hồng Thái  – Nam Đàn – Nghệ An            -  Trưởng Ban
 2. Ông : Vương Đại Đồng -  Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An    -  Thư ký
 3. Ômg : Vương Đình Huyên  - Vân Diên  - Nam Đàn – Nghệ An     - Ủy viên
 4. Ông : Vương Văn Năm – Hòa Bình - Thủy Nguyên – Hải Phòng - Ủy viên
 5. Ông : Vương Hữu Tám – Đại Đồng Thành - Thuận Thành – Bắc Ninh - Ủy viên
 6. Bà : Vương Thị Nga -   Thạch Liên – Thạch Hà – Hà Tĩnh     - Uỷ Viên
 7. Ông : Vương Huy Nhật - Quảng Văn – Quảng Xương – Thanh Hóa – Uỷ viên

Đã tiến hành làm việc và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội cụ thể như sau:

Tổng số đại biểu triệu tập :   473     đại biểu

Số đại biểu có mặt : 300 đại biểu

Số đại biểu vắng mặt :  150 đại biểu ( có lý do )

 1. Thành phần đại biểu:

Tổng số đại biểu chính thức : 300 đại biểu

Tổng số đại biểu con cháu mời tham dự Đại 50 Đại biểu

 1. Phân tích chất lượng đại biểu :

* Trong số Đại biểu có mặt bao gồm:'

+ Đại biểu là Tộc trưởng chiếm  25 %

+ Đại biểu là Thủ chỉ chiếm 25 %

+ Đại biểu là Hội đồng Gia tộc chiếm 35.%

+ Đại biểu con cháu mời tham dự chiếm 25 .%

* Về gới tính:

+ Đại biểu là nữ  chiếm 2 %

+ Đại biểu là nam chiếm 98 %

Đến thời điểm này 100% đại biểu chính thức dự  Đại hội Đại biểu toàn quốc họ

VươngViệt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025, đều đủ tư cách dự Đại hội.

Nếu còn vấn đề gì phát sinh về tư cách Đại biểu của Đại hội chúng tôi xin tiếp tục báo cáo trước Đại hội.

                                                     T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

                                                                                    TRƯỞNG BAN

                                                                           Vương Hồng Thái   

                                                                                                  

Tiếp theo chương tình, tôi xin trân trọng kính mời  Nhà Giáo Ưu tú Vương Đình Long – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam thông qua Nội quy, Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. THÔNG QUA NỘI QUY- QUY CHẾ - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

     Ông Vương Đình Long

Kính thưa Đại hội

Thưa quý vị Đại biểu, khách quý

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025, tôi xin thông qua Nội quy, Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.

 

13.  HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

14.                 VIỆT NAM

15.          Số : 06 / NQ - VTVN

16.  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

17.              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

18.                    ------------------------------

 

                                                     NỘI QUY ĐẠI HỘI

                         ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

                                LẦN THỨ NHẤT – NHIỆM KỲ 2020 - 2025

----------------------

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt nam tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất ngày 18 tháng 11 năm 2018, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam quyết định tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025

Căn cứ Kế hoạch số 03/VTVN ngày 25 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025

Để đảm bảo thực hiện đúng chương trình, nội dung của Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lân thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025, Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam thống nhất Nội quy, Quy chế Đại hội bao gồm: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Đại biểu tham dự Đại hội như sau:

 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Đoàn Chủ tịch Đại hội có nhiệm vụ:

Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua; phân công thành viên điều hành các nội dung của Đại hội; chuẩn bị nội dung để đại hội thảo luận, biểu quyết; lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Đại hội. Điều hành việc bầu cử; hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn HĐVT, số lượng, cơ cấu Uỷ viên. Giới thiệu thành phần HĐVT và các Uỷ viên, lấy biểu quyết của Đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử; giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết, chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội; giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

 1. Đoàn Thư ký (Thư ký) Đại hội có nhiệm vụ:

Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đại hội. Quản lý và phát hành tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến HĐVT khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm

 1. Đại biểu dự Đại hội phải mang trang phục nghiêm túc, đúng quy định: Nam mặc comple hoặc áo trắng, thắt cavat; nữ mặc áo dài truyền thống; được gắn Tộc huy, phù hiệu của VTVN
 2. Đại biểu Đại hội cần phát huy dân chủ, trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, phát biểu, đóng góp những ý kiến thiết thực, trọng tâm, góp phần tích cực cho Đại hội thành công. Khi cần phát biểu hoặc tranh luận trong Đại hội, Đại biểu giơ tay, được Đoàn Chủ tịch đồng ý mới phát biểu. Phát biểu ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, mang tính xây dựng, không chỉ trích.
 3. Không mang chất nổ, chất gây cháy, rượu, bia vào hội trường Đại hội. Không hút thuốc lá, không làm việc riêng, không nói chuyện riêng trong Đại hội. Điện thoại di động phải để chế độ rung hoặc tắt chuông; khi thật cần thiết mới sử dụng, không được làm ảnh hưởng đến Đại hội và những người xung quanh.
 4. Thực hiện nghiêm túc thời gian quy định của Đại hội. Nghỉ giải lao tại hành lang hội trường, không đi xa,

                                                                        BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Chương trình Đại hội

 Kính thưa Đại hội !

Sau đây tôi xin thông qua chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025

1.Văn nghệ chào mừng: Sử thi nghệ thuật “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam”

2.Chào cờ (Hát quốc ca, Tộc ca), Mặc niệm (Nhạc chiêu hồn Tử sỹ);

3.Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội lên làm việc và điều hành Đại hội;

4.Diễn văn khai mạc Đại hội

5.Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam từ 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.

6.Thông qua sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

 1. Thông qua dự thảo Thành lập các ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.
 2. Tham luận của các Đại biểu tại Đại hội;
 3. Ý kiến phát biểu Đại biểu
 4. Ý kiến đáp từ tiếp thu ý kiến phát biểu Đại biểu
 5. Đoàn chủ tịch tổng hợp và giải quyết các ý kiến tham luận của Đại biểu;
 6. Bầu cử Hội đồng và các Ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025
 7. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
 8. Bế mạc Đại hội;
 9. Chào cờ
 10. Liên hoan mừng thành công Đại hội.

Kính thưa Đại hội

Vừa rồi, Đại hội đã nghe Nội quy, Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội, sau đây xin mời các Đại biểu cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì, xin mời Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội quy, Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết bằng giơ tay? 

- Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác ?     Không

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Nội quy, Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội, xin cảm ơn Đại hội

……………………………………………………………………………………….

 1. KẾT THÚC PHIÊN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI

         Ông Vương Ngọc Vinh

Kính thưa Đại hội

Phiên trù bị Đại hội hôm nay đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung quan trọng để chuẩn bị khai mạc Đại hội chính thức vào sáng mai, quý vị Đại biểu đã đóng góp ý kiến và nhất trí cao các nội dung phiên trù bị. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khách quý, quý vị Đại biểu Đại hội đã tham dự và thực hiện tốt chương trình phiên trù bị Đại hội. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tôi xin tuyên bố kết thúc phiên trù bị Đại hội hôm nay, xin trân trọng cảm ơn ./.

                                           Kết thúc phiên trù bị Đại hội

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NGÀY  07  THÁNG  6 NĂM  2020

Buổi sáng: Từ 8 giờ - 11 giờ 30

ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

Tất cả Đại biểu Đại hội tại hội trường

---------------------------------------------

 1. VĂN NGHỆ TẾ TỔ

Sử thi nghệ thuật

Linh Thiêng Vương tộc Việt Nam

 -  Ông  Vương Ngọc Vinh

                 Kính thưa quý vị

                        Nhân sinh do tổ - Vật bản hồ thiên

                        Chim có tổ - Người có Tông

                        Mộc xuất thiên chi do hữu bản

Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên

Con người trăm họ đều có tổ tông

Giọt nước kia triệu khối có ngọn, dòng

Muôn lá cành đều sinh ra từ gốc rễ

Nghìn suối, trăm sông cũng khởi tại sơn khê

Mở đầu chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hôm nay, xin trân trọng kính mời quý vị khách quý, quý Đại biểu Đại hội theo dõi Sử thi nghệ thuật “ Linh thiêng Vương tộc Việt Nam”

Kịch bản : Nghệ nhân - Nghệ Sỹ - PCT TT - TTK - HĐVTVN  Vương Ngọc Vinh

Biểu diễn: Đoàn NT Đại thi hào Nguyễn Du, xin trân trọng kính mời.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Biểu diễn xong

Ông Vương Ngọc Vinh.

- Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo đoàn và toàn thể nghệ sỹ, diễn viên Đoàn nghệ thuật Đại thi hào Nguyễn Du đã biểu diễn Sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam tại Đại hội hết sức trang nghiêm, hoành tráng, hấp dẫn và xuất sắc. Thay mặt Đại hội, xin chân thành cảm ơn và kính chúc toàn Đoàn sức khoẻ, thành công, xin trân trọng cảm ơn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. CHÀO CỜ (Hát Quốc ca - Tộc ca)

Đại tá : Vương Kim Hải

Xin trân trọng kính mời quý vị đứng dậy, chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Nghiêm, chào cờ....

           (Hát Quốc ca - Tộc ca bằng đĩa CD)

Hát Quốc ca, Tộc ca xong

Đại tá : Vương Kim Hải

Để tưởng nhớ và tri ân công đức trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sỹ, các bậc Tiên Linh Thủy Tổ, các thế hệ con cháu họ Vương Việt Nam, đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và dòng tộc. Phút tưởng niệm tri ân bắt đầu       (Nhạc Chiêu hồn tử sỹ)

Tưởng niệm xong

Đại tá : Vương Kim Hải

    - Thôi, xin trân trọng cảm ơn quý vị.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠỊ HỘI

Ông Vương Ngọc Vinh

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời Giáo sư – Tiến sỹ Vương Hữu Tấn – Phó chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam thông qua chương trình Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xin kính mời.

Ông Vương Hữu Tấn

Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý vị Đại biểu

Thưa Đại hội

Thay mặt BTC Đại hội, tôi xin thông qua chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất - nhiệm kỳ 2020 - 2025

1.Văn nghệ chào mừng: Sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam

2.Chào cờ (Hát quốc ca, Tộc ca), Mặc niệm (Nhạc chiêu hồn Tử sỹ);

3.Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội lên làm việc và điều hành Đại hội;

 1. Diễn văn khai mạc Đại hội

5.Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam từ năm 2018 - 2019. Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.

6.Thông qua sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.

 1. Thông qua dự thảo Thành lập các Ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.
 2. Tham luận của các Đại biểu tại Đại hội;
 3. Ý kiến phát biểu Đại biểu
 4. Ý kiến đáp từ tiếp thu ý kiến phát biểu Đại biểu
 5. Đoàn chủ tịch tổng hợp và giải quyết các ý kiến tham luận của Đại biểu;
 6. Bầu cử Hội đồng và các Ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025
 7. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
 8. Bế mạc Đại hội;

15.. Chào cờ

 1. Liên hoan mừng thành công Đại hội.

Xin ý kiến của Đại hội biểu quyết giơ tay về chương trình Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết? 

- Đại biểu nào không nhất trí, hoặc có ý kiến khác ?     Không

Vâng, xin cảm ơn Đại hội đã nhất trí Chương trình Đại hội.

Sau đây xin trân trọng kính mời ông Vương Ngọc Vinh Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký- Hội đồng Vương tộc lâm thời, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Đại hội, xin kính mời

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ( Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Đại hội)

      Ông Vương Ngọc Vinh

Kính thưa quý vị khách quý, thưa Đại hội

Thay mặt Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam, tôi xin trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất - Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

19.  HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

20.             VIỆT NAM

21.         Số: 03 / DV - HĐVT

22.  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

23.                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

24.                      --------------------------------

                                              DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

LẦN THỨ NHẤT – NHIỆM KỲ 2020 -2025

                                           -----------------------------------------

Kính thưa các vị Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam

Kính thưa quý vị Đại biểu Đại hội

Kính thưa quý vị khách quý,

                        Nhân sinh do tổ - Vật bàn hồ thiên

                        Chim có tổ - Người có Tông

                        Mộc xuất thiên chi do hữu bản

Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên

Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh

Phúc ấm nhi tôn bách thế gia

Con người trăm họ đều có tổ, tông

Giọt nước kia triệu khối có ngọn, dòng

Muôn lá cành đều sinh ra từ gốc rễ

Nghìn sưối, trăm sông cũng khởi tại sơn khê

Kính thưa quý vị Đại biểu Đại hội

Kính thưa quý vị khách quý,

      Sau hơn hai năm kết nối và tìm về cội nguồn, ngày 18 tháng 2 năm Mậu Tuất 2018, tại Đền thờ các Danh nhân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, với sự có mặt và đồng thuận cao của 20 dòng họ Vương cả nước, đã biểu quyết thành lập Hội đồng Vương tộc lâm thời và thành lập họ Vương Việt Nam. Qua thời gian trên, Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả kết nối các dòng họ, tăng cường mở rộng giao lưu, gặp gỡ, tạo sự đoàn kết nhất trí cao giữa các dòng họ Vương tại các vùng miền trong cả nước.

  Tinh thần kết nối, đoàn kết cùng hướng về dòng tộc và Đức Tiên Tổ ngày càng được nâng cao, tạo không khí tưởng niệm, hướng về dòng tộc ngày càng thiêng liêng và mang ý nghĩa sâu sắc. Sau khi thành lập Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam, qua sự kết nối và tán thành các nội dung tổ chức hoạt động, nhiều dòng họ Vương ở các vùng miền Bắc,Trung, Nam, thực sự hưởng ứng và quan tâm hướng về Đại Tộc Vương Tộc Việt Nam.

Kính thưa quý vị.

  Chúng ta khẳng định: Thành lập họ Vương Việt Nam và thành lập Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời là một quy luật tất yếu, phù hợp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tất cả các dòng họ Vương trên cả nước, tất cả đều nhất tâm đoàn kết, đồng lòng hướng về Tổ Tiên, xây dựng và phát triển truyền thống họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn và phát triển.

Kính thưa quý vị

    Đồng hành với những kết quả đáng khích lệ ban đầu của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời trong thời gian qua. Đặc biệt sự đồng tâm, nhất trí cao của 51 dòng họ Vương tại hội nghị Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam ngày 18 thánh 11 năm 2018 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

   Hôm nay tại thành phố biển, trung tâm du lịch biển thơ mộng của Thị xã Của Lò, tỉnh Nghệ An, với đảo Lan Châu xinh đẹp, với đảo Mắt, đảo Ngư đón gió biển khơi, Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là Đại hội vô cùng quan trọng, mang tính lịch sử hàng ngàn năm phát tích dòng tộc họ Vương chúng ta. Đề nghị tất cả quý vị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.

  Kính thưa quý vị:

  Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 hôm nay, được tiến hành với nhiều nội dung quan trọng và cần thiết đó là :

- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam năm 2018 -2019, Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025

- Quyết định thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam

-  Bầu cử Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam nhiệm kỳ 2020– 2025

- Quyết định thông qua một số nội dung, chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển họ Vương Việt Nam.

   Kính thưa quý vị .

  Về dự Đại  hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 hôm nay, thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và vui mừng được đón tiếp

-   Xin trân trọng giới thiệu:  (Nếu có)

-   Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự HĐVT họ Vương Việt Nam về dự

-   Xin trân trọng giới thiệu :  Nhà sử học Dương Phúc Hiệu – ủy ban UNESCO dòng họ, Đại diện họ Dương Việt Nam

-.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

-   Xin trân trọng giới thiệu :  Đại tá - Giáo sư – Tiến sỹ khoa học – Chủ Tịch HĐVT họ Vương Việt Nam lâm thời Vương Khả Cúc,

-   Xin trân trọng giới thiệu :  15 vị Ban thường trực HĐVT và các vị PCT - HĐVT họ Vương Việt Nam lâm thời về dự

-   Và đặc biệt xin được giới thiêu các vị Giáo sư, Tiến sỹ, Thấy thuốc ưu túi, Nhà giáo ưu tú, Văn nghệ sỹ, Tướng lĩnh Quân đội, Quan chức lãnh đạo, Doang nghiệp, Doanh nhân, nguyên khí của dòng tộc về dự Đại hội

 Xin liệt chào mừng 429  Đại biểu của 60 dòng họ Vương toàn quốc về dự Đại hội. Đoàn Đại biểu của dòng họ Vương

-   Sà Phìn – Đồng Văn – Hà Giang

-   Vương  Hữu Bắc Giang

-   Việt Đoàn -Tiên Du – Bắc Ninh

-    Đại Đồng Thành – Thuận Thành – Băc Ninh

-    Đông Du – Đào Viên – Quế Võ – Băc Ninh

:-   Khuê Liễu – Tân Hưng – Hải Dương

-   Tân Trường- Cẩm Giàng – Hải Dương

-   An Vĩ - Khoái  Châu – Hưng Yên

-    Lê Lợi - Nhuế Dương – Hưng Yên  

-   Quỳnh Phụ - Thái Bình

-   Gia Lộc- Gia Viễn- Ninh Bình

-   Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

-   Bát tràng – Hà Nội

-   Thanh Trì – Hà Nội

-   Thạch Thất – Hà Nội

-   Phú Xuyên – Hà Nội

-   Bắc Từ Liêm – Hà Nội

-    Chi 1-2- 3 - Đại Mạch – Đông Anh – Hà Nộị

-    Nguyệt Mại  -  Chương Mỹ - Hà Nội

-    Trang Sơn Lộ - Quốc Oai – Hà Nội

-    Vương Sỹ Trang Sơn Lộ - Quốc Oai – Hà Nội

-   Vương Trí Trang Sơn Lộ - Quốc Oai – Hà Nội

-   Vương Xuân Trang Sơn Lộ - Quốc Oai – Hà Nội

-    Đông Quang – Quốc Oai – Hà Nội

-    Tân Hưng - Sóc Sơn – Hà Nội

-    Đông Hội – Đông Anh – Hà Nội

-   Vụ Bản – Nam Định

-    Hòa Bình -Thủy Nguyên – Hải Phòng

-    Cổ Định -Triệu Sơn – Thanh Hóa

-    Hoằng Sơn – Hoằng Hóa – Thanh Hóa

-   Quảng Văn – Quàng Xương – Thanh Hóa

-   Diễn Xuân – Diễn Châu – Nghệ An

-   Hồng Thành – Yên Thành – Nghệ An

-   Vân Diên- Nam Đàn – Nghệ An

-   Diễn Cát – Diễn Châu – Nghệ An

-   Nghi Thái – Nghi Lộc – Nghệ An

-   Trung Sơn – Đô Lương – Nghệ An

-    Thanh Hà – Thanh Chương – Nghệ An

-    Thanh Đức – Thanh Chương – Nghệ An

-    Thanh Đức – Thanh Chương – Nghệ An

-    Quỳnh Thạch – Quỳnh Lưu – Nghệ An

-    Hưng Hòa – Hưng Nguyên – Nghệ An

-    Nghi Xuân – Nghi Lộc – Nghệ An

-    Thái Hòa – Nghệ An

-    Thanh Giang – Thanh Chương – Nghệ An

-    Thanh Đức – Thanh Chương – Nghẹ An

-    Diễn Cát – Diễn Châu – Nghệ An ( Vương Văn)

-    Đại Thành – Yên Thành – Nghệ An

-    Hoàng Trù – Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An

-    Vĩnh Sơn – Anh Sơn – Nghệ An

-    Nghi Hưng – Nghi Lộc – Nghệ An

-    Thanh Nam – Đại Thành – Yên Thành – Nghệ An

-    Thạch Liên - Thạch Hà – Hà Tĩnh

-    Khánh Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh

-    Vương Lộc- Can Lộc- Hà Tinh

-    Xóm Hanh 1 – Thạch Liên - Hà Tinh

-    Cẩm Quan – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

-     Đức Ninh – Đức Thọ  - Hà Tĩnh

-    Thành phố Hà Tĩnh – Hà Tĩnh

-    Kỳ Thịnh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh

-    Xóm Hanh 2 – Thạch Liên - Hà Tinh

-    Phú Vang – Thừa Thiên Huế

-    Thăng Bình – Bình Triều - Quảng Nam

-    Cẩm Kim – Hội An – Quảng Nam

-    Hàm Liêm – Binh Thuận

-    Thành phố Hổ Chí Minh

    Một lần nữa thay mặt Đại hội, trân trọng cảm ơn sụ hiện diện của (Uỷ viên Bộ Chính trị - PTTCP Vương Đình Huệ), các vị Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời, cảm ơn các vị thành viên Hội đồng Vương tộc và các vị Đại biểu đã quan tâm về dự Đại hội hôm nay.

           Kính chúc tất cả quý vị sức khoẻ và thành công trong cuộc sồng, cùng đồng tâm hướng về Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam chúng ta.

  Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

                     Xin trân trọng cảm ơn ./.     

Tiếp theo chương trình Đại hội, tôi xin trân trọng kính mời Đại tá - Giáo sư - Tiến sỹ khoa học Vương Khả Cúc - Chủ tịch Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam, trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động hai năm 2018 - 2019 của Hội đồng Vương tộc lâm thời, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin trân trọng kính mời

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HAI NĂM 2018 – 2019 – PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020 -2025

     Ông Vương Khả Cúc

Kính thưa quý vị khách quý, thưa Đại hội

Thay mặt Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam, tôi xin trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động hai năm 2018 - 2019 của Hội đông Vương tộc lâm thời, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025         

25.  HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

26.                  VIỆT NAM

27.         Số: 03 / BC - HĐVT

28.  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

29.                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

30.                      --------------------------------

                                                                                 Ngày 07 tháng 6 năm 2020

 

                                             HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

 

               BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

             HỘI ĐỒNG LÂM THỜI VƯƠNG TỘCVIỆT NAM NĂM 2018 - 2019

                       PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

                 --------------------------------------

     Kính thưa các vị Hội đồng Vương tộc Vương Việt Nam

     Kính thưa quý vị Đại biểu

     Kính thưa quý vị khách quý,

      Kể từ ngày 18 tháng 2 năm Mậu Tuất, tại Đền thờ các Danh nhân Dương Thanh xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, với sự có mặt và đồng thuận cao của 20 dòng họ Vương cả nước, đã biểu quyết thành lập Hội đồng Vương tộc lâm thời và thành lập họ Vương Việt Nam. Qua thời gian trên, Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả kết nối các dòng họ, tăng cường mở rộng giao lưu, gặp gỡ, tạo sự đoàn kết nhất trí cao giữa các dòng họ Vương tại các vùng miền trong cả nước.

  Tinh thần kết nối, đoàn kết cùng hướng về dòng tộc và Đức Tiên Tổ Vương tộc Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo không khí tưởng niệm, hướng về dòng tộc ngày càng thiêng liêng và mang ý nghĩa sâu sắc. Sau khi thành lập Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời, qua sự kết nối và tán thành các nội dung tổ chức hoạt động, nhiều dòng họ Vương ở các vùng miền Bắc,Trung, Nam, thực sự hưởng ứng và quan tâm hướng về Đại Tộc Vương Tộc Việt Nam.

      Kính thưa quý vị.

  Sau một thời gian ngắn thành lập, Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời và thành lập họ Vương Việt Nam, chúng ta khẳng định rằng: Việc thành lập Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời và thành lập họ Vương Việt Nam là quy luật tất yếu, phù hợp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tất cả các dòng họ Vương trên cả nước, tất cả đều nhất tâm đoàn kết, đồng tâm hướng về Tổ Tiên, xây dựng và phát triển truyền thống họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn và phát triển.

     Kính thưa quý vị

 Kể từ ngày thành lập đến nay Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời và họ Vương Việt Nam ra đời đến nay vừa tròn 2 năm 2 tháng, trong 2 năm 2 tháng khởi sự ban đầu với bao nhiêu khó khăn, trở ngại về nội dung công việc cần phải kết nối và đồng hành thực hiện, đòi hỏi các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời phải dành nhiều thời gian, tâm đức, công sức để cùng các dòng họ Vương trên mọi miền đất nước thực hiện các nội dung đã được thống nhất tại lễ thành lập Hội đồng Vương  tộc họ Vương Việt Nam lâm thời.

  Sau đây thay mặt Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam năm 2018 – 2019, Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam.

 1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM

  Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời được thành lập trong điều kiện xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng của tất cả các dòng tộc họ Vương trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Xuất phát từ ý tưởng của Nghệ nhân - Nghệ sỹ Vương Ngọc Vinh cùng các vị Tộc trưởng, Trưởng ban lễ nghi và các thế hệ hậu duệ của dòng họ Vương Khả Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh, tại Lễ giỗ Trụ quốc Thương Liên, Thái Y viện Vương Khả Độ, ngày 24 tháng 2 năm Bính Thân 2016. Đặc biệt nhờ tinh thần tâm nguyện và kết nối của Nhà Sử học Dương Phúc Hiệu và tâm thành của các vị có công khởi xướng thành lập. Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời được thành lập và ra đời, là sự kiện truyền thống họ tộc thiêng liêng, phù hợp rất chính đáng với tâm nguyện của tất cả các dòng tộc họ Vương trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đồng tâm, nhất trí hướng về Tổ Tiên dòng tộc, phấn khởi tự hào, chăm lo kết nối các dòng tộc thành một ĐẠI ĐẠI TỘC Vương tộc Việt Nam chúng ta.

 1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 2. Tiến trình thành lập họ Vương Việt Nam

   Xuất phát từ ý tưởng của Nghệ nhân – Nghệ sỹ Vương Ngọc Vinh cùng các vị Tộc trưởng, Trưởng ban lễ nghi và các thế hệ hậu duệ của dòng họ Vương Khả Đại tôn Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh, tại Lễ giỗ Trụ quốc Thương Liên, Thái Y viện Vương Khả Độ, ngày 24 tháng 2 năm Bính Thân 2016. Đặc biệt nhờ tinh thần tâm nguyện và kết nối của Nhà Sử học Dương Phúc Hiệu, Phó Ban quản lý Đền thờ các Danh nhân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tại buổi đề xướng thành lập họ Vương Việt Nam đã thành lập Ban Liên lạc lâm thời, soạn thảo các văn bản, tổng hợp thông tin và kết nối các dòng họ Vương tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương và Bắc Ninh  

   Với sự nổ lực tâm huyết của Ban Liên lạc lâm thời kết nối thành lập. Ngày 18 tháng 2 năm Mậu Tuất 2018, nhân lễ giỗ 1215 năm Anh hùng dân tộc, Thủ Lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên năm 803. Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời được thành lập và ra đời, là sự kiện truyền thống họ tộc thiêng liêng, phù hợp rất chính đáng với tâm nguyện của tất cả các dòng tộc họ Vương trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đồng tâm, nhất trí hướng về Tổ Tiên dòng tộc, phấn khởi tự hào, chăm lo kết nối các dòng tộc thành một ĐẠI ĐẠI TỘC Vương tộc Việt Nam.

     Sau những ngày đầu thành lập, đến nay chúng ta đã kết nối được 60/63 dòng tộc họ Vương trên cả nước. Nhiều dòng tộc họ Vương ở Miền Bắc như Bát Tràng, Thạch Thất, Từ Liêm, Thanh Trì, Sơn Tây Hà nội, Các Chi Phái họVương ở Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, nhiều vị Tộc Trưởng, Trưởng ban Lễ nghi, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc, đã dành nhiều thời gian trao đổi, kết nối những nội dung, chương trình, kế hoạch để xây dựng và phát triển dòng tộc họ Vương Việt Nam trường tồn và phát triển như dòng họ Vương ở Hải Dương, dòng họ Vương ở Bắc Ninh, dòng họ Vương ở Bát Tràng, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì Hà Nội, đã thường xuyên kết nối với Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời để trao đổi, bàn bạc, thống nhất nhiều nội dung quan trọng của dòng tộc như Gia phả, nhà thờ, truyền thống, nguồn gốc dòng tộc, các thế hệ Tiên Hiền đỗ đạt, đất đai, lai thổ của dòng tộc, chia sẽ nhiều ý tưởng phát triển dòng tộc đầy tâm huyết và ý nghĩa sâu sắc như dòng họ Vương ở Thôn Khuê Liễu, thành phố Hải Duơng, Thuận Thành Bắc Ninh, Bát Tràng Hà Nội…

    Các dòng họ Vương ở khu vực Bắc miền trung như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh là khu vực có nhiều hoạt động kết nối, thực hiện các nội dung được đề ra tại lễ thành lập Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời có hiệu quả và thiết thực. Đó là các Thành Viên của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời ở dòng tộc Vương Đình xã Nghi Thái, Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Các dòng họ Vương ở Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Yên Thành, Diễn Chấu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, luôn có những chương trình, kế hoạch đồng thuận và thực hiện những nội dung của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời có hiệu quả và thiết thực.

    Bên canh đó các dòng tộc Vương Khả Đại Tôn ở Thạch Liên, Thạch Hà, Vương tộc Ất môn Giáp chi Khánh Lộc, Can Lộc, các Chi Phái ở Xóm Hanh, ở Vượng Lộc, ở Cẩm Xuyên, ở Đức Ninh, Đức thọ, Kỳ Anh, các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời ở đây cùng các vị Trưởng ban lễ nghi và các vị Tộc Trưởng các Chi tộc cùng đồng tâm kết nối, thống nhất cao những nội dung, chương trình, kế hoạch của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời đề ra.

   Là các Chi, Phái dòng tộc họ Vương ở các tỉnh Nam Trung bộ Đà Nẵng, Tây Nguyên và Thành phố Hố Chí Minh, hầu hết là những Chi tộc kết nối theo từng nhóm dòng tộc, hoặc nhóm gia đình trong dòng tộc, trong quá trình di cư làm ăn và định cư, nhưng tinh thần họ tộc vẫn luôn được quan tâm và kết nối, tạo sự đoàn kết, đùm bọc, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng dòng tộc trường tồn, phát triển. Đó là các thành viên dòng tộc họ Vương Đình Đức Ninh, Đức Thọ ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều Linh Mục, Chức Sắc con cháu làm ăn, định cư ở nước ngoài, đã tâm nguyện đồng hành với trách nhiệm cao để xây dựng dòng tộc phát triển.

   Ở Khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đà Lạt, Đắc Lắc, Bình Thuận, nhiều con cháu họ Vương Khả ở đây đã đoàn kết làm việc, sinh sống làm ăn, phát triển kinh tế giàu mạnh, xây dựng và phát triển dòng họ ngày càng thịnh vượng và luôn hướng về dòng tộc với tâm nguyện sâu sắc.

 1. Lễ kỷ niệm 1215 năm Anh hùng dân tộc, Thủ Lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên năm 803.

  Lễ kỷ niệm 1215 năm Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên năm 803 tại Đền thờ các Danh nhân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cũng chính là ngày thành lập họ Vương Việt Nam, và chính thức ra mắt Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam. Với tấm lòng tri ân Tiên Tổ, đồng tâm hướng về dòng tộc, trên hai mươi dòng họ Vương cả nước từ Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam đã hành hương về cội nguồn, đã tâm thành, ý nguyện dâng nén tâm hương tri ân Đức Tiên Linh Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên, đã làm rạng danh dòng họ Vương Việt Nam lưu danh, trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, tất cả các thế hệ con cháu của các dòng tộc họ Vương được thấu hiểu thân thế sự nghiệp Đức Tiên Linh Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên trong cuộc chiến tranh Bắc thuộc Tùy, Đưởng lần thứ 3 của đất nước, đã làm rạng danh vị Thủy Tổ Vương tộc Việt Nam anh hùng, chí khí quật cường, đánh đưổi quan đô hộ Bùi Thái về nước, dành lại độc lập tự cho đất nước thời bấy giờ.

 1. Hội nghị Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

   Sau hơn một năm nổ lực, tâm huyết chuẩn bị của Hội đông lâm thời Vương tộc họ Vương Việt Nam, cùng với sự dày công chuẩn bị chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm, kinh phí cho Hội nghị Hội đồng Vương tộc Việt Nam lần thứ nhất. Đồng thời được sự quan tâm, tâm thành ý nguyện của tất cả các dòng họ Vương cả nước. Ngày 18 tháng 11 năm 2018, Hội nghị Hội đồng Vương Tộc họ Vương Việt Nam được chính thức khai mạc tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hội nghị được đón tiếp trên 250 đại biểu của các thế hệ hậu duệ con cháu của 54 dòng họ Vương từ Bắc, Trung, Nam về dự. Trong đó có nhiều vị Tộc trưởng tuổi cập kề bách tuế như Tộc Trưởng Vương Khả Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh Vương Khả Hán 93 tuổi, Tộc Trưởng họ Vương Đình Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An Vương Đình Cừ 92 tuổi, cũng như các vị Thủ Chỉ từ 70 đến trên 80 không quản tuổi cao, sức yếu về dự hội nghị với ý nguyện thành tâm cao cả. Hội nghị cũng đã có mặt rất nhiều các thế hệ con cháu thành danh, đảm trách các chức vụ cao của Đảng và Nhà nước, các Giáo sư, Tiến sỹ, Tướng lĩnh quân đội các Văn nghệ sỹ, Bác sỹ, Doanh nghiệp, Doanh nhân, chánh phóTổng Giám đốc, Giám đốc Công ty, Doanh nghiệp trong và ngoài nước về dự

   Hội nghị là dịp hành hương về cội nguồn để giao lưu kết nối, tìm hiểu cội nguồn, tăng cường tình đoàn kết anh em một nhà giữa các dòng họ với nhau, không phân biệt anh trước, em sau, tất cả đều là anh, là em, ai thấy mặt trời trước là anh, ai thấy mặt trời sau là em, tất cả đều cùng một dòng huyết thống họ Vương Việt Nam.

 Hội nghị đã thống nhất cao Báo cáo hoạt động của Hội đồng lâm thời, thống nhất và biểu quyết các nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt hội nghị đã nhất tâm suy tôn Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên là Thủy Tổ của họ Vương Việt Nam. Tại Hội nghị nhiều đại biểu các dòng họ đã tham luận, góp ý bổ sung và thống nhất biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Vương tộc, biểu quyết phác thảo Tộc huy, Tộc kỳ, Tộc ca, Tộc phục của dòng tộc, thông qua bổ sung các Phó chủ tịch Hội đồng, các thành Viên cũng như Thành lập các Ban của Hội đồng. Đặc biệt tại hội nghị tất cả các dòng họ đã biểu quyết nhất trí tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Hội nghị kết thúc với sự đông tâm, đồng lòng xây dựng và phát triển họ Vương Việt  Nam ngày càng trường tồn và phát triển.

 1. Lễ tế, Tế Tổ Vương Qúy Nguyên – Anh hùng dân tộc – Thủ lĩnh khởi Nghĩa – Thủy Tổ Vương tộc Việt Nam

 Sau Hội nghị Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam thành công tốt đẹp, các dòng họ càng tự tâm hướng về cội nguồn của dòng tộc, càng đồng tâm, nhất trí cao với sự phát triển dòng họ Vương ngày càng trường tồn và phát triển, là quy luật tất yếu phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của tất cả các dòng họ Vương cả nước.

Xuất phát từ tâm nguyện đó, ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Hợi 2019, tại Đền thờ các Danh nhân xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nơi Bài vị Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên, Thủy Tổ Vương tộc Việt Nam đang được thờ tự. Hội đồng lâm thời Vương Tộc họ Vương Việt Nam tổ chức Lế tế Tổ lần đầu tiên, có trên mười dòng họ và trên 300 con cháu cả nước về dự. Nghi thức, nghi lế được tiến hành hết sức trang nghiêm, linh thiêng và bài bản theo trình thức, nghi thức, nghi lễ cổ truyền tế tự truyền thống Việt Nam. Năm vị Chánh phó Chủ Tịch Hội đồng Chủ tế Lễ Tế, Văn tế tổ được phụng soạn đầy đủ, linh thiêng và tuyên đọc, đã truyền tải thông điệp vô cùng quý giá về thân thế sự nghiệp Đức Tiên Linh của Anh hùng dân tộc, thủ Lĩnh Khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên, và cũng là lời tri ân, là tâm nguyện kế nghiệp, noi theo của các thế hệ hậu duệ, để xây dựng và phát triền dòng tộc họ Vương Viêt Nam ngày càng thịnh vượng

 1. Xây dựng văn bản, thu thập thông tin, kết nối dòng tộc

   Kể từ ngày khởi xướng và thành lập, ban liên lạc lâm thời để kết nối thành lập họ Vương Việt Nam đến nay, Hội đồng Vương tộc lâm thời đã biên soạn hàng chục văn bản với hàng trăm trang vi tính về thông tin, tổng hợp tư liệu, tài liệu, thông báo, các Báo cáo, Quy chế, quy định, các danh sách, hồ sơ các dòng họ, kỷ yếu Hội nghị, lý lịch các dòng họ, trích lục thân thế sự nghiệp các thế hệ dòng tộc, lập các văn bản thông báo, các hoạt động, các công tác kết nối, số điện thoại, địa chỉ của hầu hết các Thành viên Hội đồng Vương tộc, Tộc Trưởng cũng như các thế hế con cháu các dòng họ cả nước để kết nối thông tịn và thông báo. Đặc biệt là Hồ sơ kỷ yếu Hội nghi Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất là tập tài liệu tổng hợp đầy đủ về dòng tộc họ Vương Việt Nam, là cuốn cẩm nang vô cùng quý giá để các dòng tộc kết nối, bảo lưu và tìm hiểu truyền thống của dòng tộc họ Vương Việt Nam của chúng ra.

Từ công tác soạn thảo đầy đủ các văn bản và chuyển tải tới các dòng họ Vương cả nước, hiện nay Hội đồng Vương tộc đã kết nối được 60/63 dòng họ Vương cả nước, với khá đầy đủ thông tin quan trọng về dòng tộc, nhiều dòng họ từ đây đã kết nối với nhau để tìm lại cội nguồn nơi xuất xứ của dòng tộc mình, tăng thêm sự đoàn kết cội nguồn sâu sắc.

  Công tác soạn thảo các văn bản để kết nối và phát triển dòng tộc có gía trị vô cùng quan trọng, quyết định sự phát triển bền vũng và ý nghĩa sâu sắc trong quá trình phát triền dòng tộc của chúng ta.

 1. Biên tập, biên soạn, sách, tài liệu bảo tồn, lưu giữ truyền thống dòng tộc

 Để làm tôt công tác lưu giữ, bảo tồn, vinh danh công đức to lớn của tất cả các thế hệ từ Đức Tiên Linh Thủy Tổ đến các thế hệ hậu duệ thành danh của các dòng tộc là việc làm mang ý nghĩa đặc biệt về tâm linh, tâm đức, đòi hỏi phải có công tác thu thập thông tin đa chiều, toàn diện, cụ thể, tỷ mỹ, chính xác, với sự cộng tác, cung cấp của tất cả các dòng họ, trong đó các thế hệ con cháu là vô cùng quan trọng, quyết định sự thành công của công tác biên soạn, biên tập sách tài liệu về dòng tộc để lưu giữ và bảo tồn.

  Đến nay Ban biên tập, biên soan sách ‘ Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” đã gửi đi hàng chục thông tin, văn bản tổng hợp, và đã nhận hàng trăm bản tổng hợp chưa đầy đủ của các dòng họ cũng như của con cháu gửi về bao gồm: 

Phần 1.   80 vị  Thuỷ Tổ - Thần Tổ ( Có Sắc phong các Triều đại ban tặng)

Phần 2 .  68 vị Khoa Bảng  - Trạng nguyên – Bảng nhãn –Thám hoa – Hoàng giáp –

                  Tiến sỹ, ( của 845 năm từ 1075 - 1919 )

Phần 3.  33 vị   Linh Mục – Thượng Tọa - Đạo Sỹ  (Các thời kỳ)

Phần 4.  33 vị  Giáo sư – Tiến sỹ (Học vị – Học hàm)

Phần 5.  44  Văn – Chí – Sỹ   (Văn nghệ sỹ, Nghệ danh, danh hiệu Văn thơ nhạc 

                  hoạ, nghệ thuật, Y tế, Giáo dục, nghề truyền thống…)

Phần 6.  36 vị   Tướng lĩnh Quân đội ( Trung tá trở lên có chức vụ)

Phần 7.  78 vị    Quan chức - Lãnh đạo ( Từ huyện trở lên)

Phần 8.  82 vị    Doanh nghiệp – Doanh nhân (Chánh, phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Doanh nghiệp, Công ty)

Phần 9.  195 vị   Anh hùng, Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng (Các thời kỳ)

Tổng số danh vị đã cập nhật đưa vào nội dung sách là 649 vị của 63 chi họ  ?

     Cùng với công tác thu nhận thông tin, tổng hợp tư liệu để in sách “Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam đã biên tập thông tin đầy đủ đến 90% Lịch sử của 63 dòng họ Vương cả nước, về Thủy Tổ, xuất xứ dòng họ, Tộc Trưởng, Trưởng ban lễ nghi, có bao nhiêu hộ gia đình, bao nhiêu đinh, bao nhiêu đời, thời gian định cư, cũng như hệ thống Gia phả, Phả Ký, Tôn đồ, Văn tế, Nhà thờ, Sắc phong. Và đặc biệt đã lập được danh sách, chức vụ nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, Gmail, của 429 thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam toàn quốc,

Song song với công tác Biên tập, biên soạn sách tài liệu về dòng tộc, Hội đồng Vương Tộc đã sơ duyệt bản thảo lần thứ nhất Bản tin Điện tử Vương tộc Việt Nam Bản tin Điện tử là cuốn tư liệu vô cùng quan trọng và cần thiết của dòng tộc, là kênh thông tin đa chiều, tổng hợp quan trọng của nội tộc cũng như kết nối với các dòng tộc khác, để tuyên truyền giới thiệu, quảng bá, tìm hiểu, kết nối về truyền thống dòng tộc họ Vương Việt Nam cũng như của các dòng họ Vương cả nước.

Đặc biệt với năng lực, trình độ nghề nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn sâu sắc của Nghệ Nhân – Nghệ sỹ - Tác giả Đạo diễn Sân khấu Vương Ngọc Vinh đã dày công nghiên cứu, sưu tầm, biên tập và soạn thảo Sử thi nghệ thuật “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam” thành một bộ lịch sử bằng nghệ thuật hết sức Linh thiêng về cội nguồn truyền thống hào hùng của họ Vương Việt qua các thời đại, thời kỳ. Đồng thời Tộc ca Linh thiêng họ Vương Việt Nam được Nghệ Nhân – Nghệ sỹ - Tác giả Đạo diễn Sân khấu Vương Ngọc Vinh sáng tác, dàn dựng và biểu diễn hết sức linh thiêng, phù hợp thể hiện được truyền thống hào khí linh thiêng của họ Vương Việt Nam, Tộc ca được nhiều Uỷ viên Thường trực Hội đồng và các thế hệ con cháu cá dòng họ tán thành và tự hào đồng tâm, đồng thuận.

 1. Hướng về cội nguồn tri ân Tiên Tổ

  Hướng về cội nguồn tri ân Tiên Tổ là đạo lý vĩnh hằng của tất cả các dòng tộc, con cháu các thế hệ họ Vương Việt Nam, đây là hoạt động thường trực, thường xuyên, ăn sâu, thấm đậm trong tâm đức của muôn đời con cháu, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân Tiên Tổ. Từ khi thành lập họ Vương Việt Nam đến nay, tất cả các dòng tộc họ Vương cả nước đều đồng tâm, nhất dạ hướng về cội nguồn, hướng về Đại tộc Vương tộc Việt Nam, tăng cường giao lưu, tìm hiểu, tạo mọi điều kiện để trao đổi, suy ngẫm về công lao to lớn của Đức Tiên Tổ, để nguyện noi theo, kế nghiệp phát triển dòng tộc họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn và thịnh vượng, đó là:

-  Biên soạn kịch bản Sử thi nghệ thuật “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam” Sáng tác Nhạc và lời, tổ chức phối khí và thể hiện Tộc ca họ Vương Việt Nam

- Xấy dựng nội dunh, hình thức quy cách Bản tin Điện tử họ Vương Việt Nam

- Chỉ đạo và tham dự lễ giỗ, lễ tế, lễ kỷ niệm, thượng cờ Vương tộc Việt Nam và cáo tự Văn tế thượng cờ cho các dòng họ Vương Thạch Liên, Thạch Hà, Vượng Lộc Can lộc, Hà Tĩnh,  Kim Liên, Nam Đàn, Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An...

   Kính thưa quý vị

Có được những kết quả đạt được như trên, một trong những nội dung cần đánh giá đó là sự đồng thuận kết nối cao của toàn Đại tộc họ Vương cả nước, cùng đồng tâm kết nối thành một Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam, mãi mãi trường tồn phát triển. Trong đó vai trò, trách nhiêm, tâm đức của tất cả các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời là vô cùng quan trọng, quyết định những kết quả đạt được. Đã phát huy tinh thần tự nguyện, tự tâm, tự tài, một lòng, một dạ hướng về Tổ Tiên dòng tộc, tất cả vì sự trường tồn và phát triển của dòng tộc. Nhiều thành viên Ban thường trực Hội đồng Vương tộc đã chủ động, đầy trách nhiệm kết nối với nhiều dòng tộc, chia sẽ, trao đổi, gặp gỡ, tham dự các kỳ tế lễ các dòng tộc như dòng tộc họ Vương Bát Tràng Hà Nội, dòng tộc họ Vương Đình, Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An, Đại Tôn Vương Khả Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh, dòng tộc họ Vương Quảng Văn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Thanh Hóa, Á Lứ, Đại Đồng Thành, Bắc Ninh, Khuê Liếu, Hải Dương, Làng So, Quốc Oai, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, Bình Triều, Quảng Nam, Đại Mạch, Hà Nội.....

    Kính thưa quý vị

     Có thể nói rằng, có được kết quả này, trước hết thuộc về toàn tộc Vương tộc Đại Đại tôn chúng ta, thuộc về tất các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời chúng ta. Chúng ta hy vọng những kết quả này sẽ được phát huy nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong quá trình phát triển dòng tộc họ Vương Việt Nam chúng ta trong nhiều năm tới.

   III. MỘT SỐ HẠN CHẾ, TỒN TẠI

Cùng với những kết quả đạt được, không thể không có những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoat động của Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam năm 2018 -  2019

-  Hạn chế, tồn tại  thứ nhất: Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời mới thành lập, các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời chưa có thời gian trực tiếp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và nắm bắt các điều kiện, yếu tố dòng họ với nhau, nên hiệu quả thực hiện các nội dung của dòng tộc chuyển biến chậm.

-   Hạn chế, tồn tại thứ hai : Do địa lý, vùng miền cả nước, thông tin liên lạc chưa đồng bộ, nên tạo khoảng cách kết nối, trao đổi gặp gỡ khó khăn, cách trở.

-   Hạn chế, tồn tại thứ ba : Nhiều thành Viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời còn thiếu các phương tiện kết nối thông tin như trang mạng Intenet, nên hạn chế, ảnh hưởng rất lớn công tác triển khai thực hiện các công việc của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời chưa kịp thời.

-  Hạn chế, tồn tại thứ tư :  Do Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời mới thành lập, ban đầu chưa có nguồn kinh phí hoạt động nên các chương trình kết nối, trao đổi, các văn bản, hồ sơ các tài liệu chưa được triển khai đồng bộ, kịp thời.

-  Hạn chế, tồn tại thứ năm :  Do Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời mới thành lập nhiều thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời chưa có kinh nghiệm tổ chức, các thành viên ở các vùng miền cách trở, càng ảnh hưởng đến công tác kết nối chưa đạt hiệu quả cao nhất.

    Kính thưa quý vị.

   Trên đây là những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoat động của Hội đồng lâm thời Vương tộc họ Vương Việt Nam năm 2018 - 2019, đã ảnh hưởng không nhỏ, làm hạn chế kết quả đạt được trong thời gian qua của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời chúng ta.

 1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời trong thời gian qua, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy tinh thần tự tâm, tự lực, tự tài, tự nguyên, đồng tâm nhất trí, chung sức xây dựng phát triển dòng tộc họ Vương Việt Nam ngày càng thịnh vượng, quyết tâm thực hiên thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025,

 1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm và tâm sức của các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam, trên cơ sở tự tâm, tự nguyện, tự lực, tự tài, tâm huyết, năng động, sáng tạo, kết nối, giao lưu, trao đổi, chia sẽ để phát triển dòng tộc
 2. Thực hiện tốt các chương trình, nội dung, kế hoạch của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trong đó:

+  Biểu quyết, hoàn thành và ban hành quyết định thực hiện các chương trình, kế hoạch, Quy chế tổ chức hoạt động của Hộị đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam, Quyết định ban hành thực hiện Tộc huy, Tộc ấn, Tộc kỳ, Tộc phục, Tộc Ca, ban hành quyết định thành lập các Ban của Hội đồng, các Câu lạc bộ, các tổ chức của Hội đồng

+  Hoàn tất các văn bản, hồ sơ, tư liệu, kết nối gia phả, tôn đồ, văn bia, sắc phong, các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể…của các dòng họ Vương cả nước.

+  Hoàn thành tổng thể các dữ liệu thông tin, kết nối các dòng họ, Ban hành quyết định thực hiện, giới thiêu, quảng bá Tộc huy, Tộc ấn,Tộc kỳ, Tộc ca, Tộc phục. Xây dựng bộ Hồ sơ tổng thể họ Vương Việt Nam

 1. Thành lập hệ thống tổ chức của Hội đông Vương tộc Việt Nam ở các cấp, cơ sơ, huyện, tỉnh, trung ương
 2. In kỷ yếu Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời. Kỷ yếu Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Biên tập sách giới thiệu các dòng họ Vương cả nước. Xuất bản sách “ Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” phát hành tới các dòng tộc họ Vương cả nước.
 3. Ban hành quyết định thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
 4. Thống nhất phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, các Ban của Hội đồng, thống nhất và lập nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện.
 5. Triển khai chương trình, nội dung tổ chức hoạt động, gặp mặt, ra mắt các ban, các câu lạc bộ của Hội đồng.

8, Tổ chức tốt các kỳ Tế lễ Thủy Tổ, các hội nghị, giao lưu, gặp mặt, tăng cường công tác kết nối, xây dựng dòng tộc đồng bộ, bền vững. Phát động xây dựng các nguồn kinh phí, lòng hảo tâm đóng góp của các dòng họ và con cháu cho các hoạt động của dòng tộc.

 1. Thông qua chủ trương của Hội đồng Vương tộc và toàn thể các dòng họ về lập kế hoạch, vị trí, địa điểm, khu vực, thiết kế, kinh phí và các điều kiện để xây dựng Nhà thờ Tổ họ Vương Việt Nam
 2. Ngày Tế Tổ Vương tộc Việt Nam Vương Quý Nguyên, Thuỷ Tổ Vương tộc Việt là ngày 18 tháng 2 âm lịch hàng năm.
 3. Lập Bản tin điện tử họ Vương Việt Nam và hệ thống phần mềm quản lý Phả đồ họ Vương Việt Nam và Tập san nội tộc họ Vương Việt Nam

Kính thưa quý vị

     Nhìn lại trong một thời gian chưa dài, kể từ ngày thành lập đến nay, Hội đồng Vương  tộc họ Vương Việt Nam lâm thời chúng ta đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, thể hiện sự kết nối, thành lập họ Vương Việt Nam là phù hợp với quy luật tất yếu, từ tâm nguyện cao cả của tất cả các dòng họ Vương trên cả nước.

Chúng ta hết sức phấn khởi và tự hào là con cháu của dòng tộc Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam, nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, tài năng, tự tâm, tự nguyện, một lòng vì dòng tộc, vì họ Vương Việt Nam ngày càng thịnh vượng, trường tồn và phát triển.

   Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời năm 2018 -2019, những hạn chế tồn tại và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025 của Hội đồng lâm thời Vương tộc họ Vương Việt Nam. Kính mong các thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam và Đại biểu các dòng họ chúng ta quan tâm đóng góp ý kiến để hoạt động của Hội đồng Vương  tộc họ Vương Việt Nam ngày càng đạt hiệu quả cao nhất.

       Thay mặt Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời xin trân trọng cảm ơn quý vị khách quý, cảm ơn Nhà Sử học Dương Phúc Hiệu, Cảm ơn các vị thành viên Thường trực Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời, cảm ơn tất cả Đại biểu các dòng tộc họ Vương trên mọi miền đất nước đã tâm thành về dự Đại hội họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đặc biệt cảm ơn Doanh nhân Vương Cường Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 - Khối 10 - Bờ biển đảo Lan Châu - Thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An đã hết lòng quan tâm hỗ trợ to lớn mọi mặt cho Đại hội thành công, Cảm ơn các vị thành viên Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời của dòng tộc Vương Đình ở Nghi Thái, Nghi Lộc, Thành phố Vinh, Yên Thành, Nam Đàn, Kim Liên tỉnh Nghệ An, Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Đại hội chân thành cảm ơn tâm phúc, tâm đức, lòng hảo tâm của các thế hệ con cháu các dòng họ Vương cả nước đã ủng hộ tinh thần, vật chất vô cùng quý giá cho Đại hội thành công..

     Xin thành tâm ghi nhận, và trân trọng cảm ơn.

     Xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, thành công trong cưộc sống

     Chúc cho Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam chúng ta mãi mãi trường tồn và phát triển

                                    Xin trân trọng cảm ơn Đại hội ./.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. THÔNG QUA SỦA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2020 -2025

 Ông Vương Ngọc Vinh

Kính thưa Đại hội

Xin trân trọng cảm ơn Đại tá – Giáo sư – Tiến sỹ khoa học Vương Khả Cúc – Chủ tịch lâm thời Vương tộc Việt Nam đã trình bày Báo cáo quan trọng của Đại hội.

Tiếp theo chương trình xin kính mời Nhà Giáo Ưu tú Vương Đình Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025, xin kính mời.

     Ông Vương Đình Long

Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

Tại Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 2018 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, toàn thể Hội nghị đã góp ý, bổ sung, sửa đổi và nhất trí thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương Tộc Việt Nam.

Sau đây thay mặt Hội đồng tôi xin trình bày bổ sung, sửa đổi một số nội dung theo ý kiến của các dòng họ tại hội nghị

                         TỔNG HỢP Ý KIẾN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI

           QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

Kính thưa quý vị Đại biểu, thưa Đại hội

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc họ Vương Việt nam và các ý kiến phát biểu bổ sung, góp ý sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của các dòng họ tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất ngày 18 tháng 11 năm 2018, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến phát biểu bổ sung, góp ý, sủa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam

Sau đây thay mặt Hội đồng Vương tộc Việt Nam, tôi xin tổng hợp ý kiến phát biểu, bổ sung, sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam

   (Màn hình chiếu văn bản bổ sung sửa đổi và hình ảnh Tộc kỳ, Tộc huy, Tộc ấn, Tộc phục, Tộc Ca)

 1. TỘC HUY  -  BIỂU TƯỢNG   

-  Tộc huy họ Vương Việt Nam cũng là Biểu tượng của họ Vương Việt Nam, là hình ảnh biểu thị tính đặc trưng riêng biệt của họ Vương Việt Nam, có sự cách điệu nghệ thuật truyền thống.

-  Là hình tròn, nền màu đỏ, viền khung hình chữ S màu vàng ở giữa nền màu đỏ, giữa chữ Vương (Chữ Hán) màu vàng.

 1. TỘC KỲ

-  Là cờ Thần ngũ sắc gồm: màu đỏ, vàng, tím, trắng xanh, seo cờ hình ngọn lửa màu đỏ, giữa nền đỏ, chữ Vương bằng chữ Hán màu vàng nổi lên

-  Kích thước               -    Cờ Đại  2m x 3m

                          -    Cờ Trung  1m x 1,5m

 1. TỘC PHỤC

 Tộc phục là áo dài truyền thống theo kiểu áo the, khắn xếp, màu vàng Hoàng bào

        -   Tộc phục nam :   Theo mẫu áo the, khăn xép

        -   Tộc phục nữ :     Theo mẫu lễ phục Cung đình Huế

 1.   TỘC ẤN

Là con dấu, hình vuông, xung quanh dòng chữ HỌ VƯƠNG VIỆT NAM, ở giữa dòng chữ HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC  

 1.   TỘC CA

Là ca khúc, thể hiện truyền thống, hào khí họ Vương, dễ hát, hát tập thể, linh thiêng, hào hùng, sâu lắng   

 1. TƯ LIỆU, TÀI LIỆU, BẢN TIN ĐIỆN TỬ VÀ TẬP SAN NỘI TỘC

     Là cơ quan ngôn luận, thông tin, quảng bá, giới thiệu các hoạt động và các tư liệu, tài liệu của dòng tộc. Là kênh thông tin tổng hợp đa chiều quan trọng và cần thiết về dòng tộc, cẩn phải được tổ chức thực hiện.     (Màn hình chiếu)

     -   Thành lập Ban biên tập (Có danh sách kèm theo)

     -   Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động  (Có Quy chế kèm theo) 

     -   Kế hoạch in ấn, xuất bản, phát hành (Có Kế hoạch kèm theo)                

 1. NGHĨA VỤ VÀ QUỸ TẤM LÒNG VÀNG

Thực hiện quy định nghĩa vụ đóng góp bằng tiền hàng năm theo Quy chế.  

    - Các thành viên HĐVT là 1.000.000đ / người / năm (Không tính lòng hảo tâm tại các Đại hội, hội nghị hay các hoạt động của dòng tộc )   

        - Các dòng họ là 3.000.000đ / họ / năm   (Không tính lòng hảo tâm tại các Đại 

    hội, hội nghị hay các hoạt động của dòng tộc  )                        

 1. BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Ban hành Quyết định, Quy chế tổ chức hoạt động và tổ chức thực hiện các tổ chức của Hội đồng Vương tộc về:

 • Ban Thường trực
 • Ban Tổ chức Hành chính
 • Ban Đối ngoại, kết nối dòng họ
 • Ban tư liệu Gia phả
 • Ban văn hóa, xã hội
 • Ban kinh tế tài chính
 • Ban Khuyến học – Khuyến tài
 • Ban Thư ký
 • Ban biên tập Bản tin điện tử và tập san nội tộc
 • Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân
 • Câu lạc bộ Văn Hóa, Văn Nghệ
 • Câu lạc bộ Khuyến học – Khuyến tài

Ngoài ra một số nội dung, chi tiết cần bổ sung, sửa đổi đã được điều chỉnh tại Quy chế tại hồ sơ Kỷ yếu của Đại hội.

     Say đây xin ý kiến biểu quyết của Đại hội: 

 • Đại biểu nào không đồng ý về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động ?
 • Đại biểu nào có ý kiến khác ? Không.

Như vậy Đại hội đã biểu quyết 100% các nội dung bổ sung, sủa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam, Ban hành Quyết định, Quy chế tổ chức hoạt động và tổ chức thực hiện các tổ chức của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025: 

   Căn cứ biểu quyết của Đại hội hôm nay, Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ Ban hành Quyết định thực hiện ./.

            Xin cảm ơn Đại hội.

                                                                BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI                                                                   

Tiếp theo chương trình Đại hội, xin kính mời Giáo sư - Tiến sỹ - Nhà Giáo Ưu tú Vương Tiến Hoà - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam thông qua dự thảo Thành lập các Ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025, xin kính mời

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO THÀNH LẬP CÁC BAN HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2020 - 2025

     Ông Vương Tiến Hoà

Kính thưa Đại hội

Tại phiên họp trù bị Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2018 và Hội nghị trù bị Đại hội ngày 17 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã thống nhất dự thảo Thành lập các Ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.     

     Gồm 430 vị, trong đó Chủ tịch danh dự  01 vị, 40 vị Phó chủ tịch Thường trực và  389 vị Ủy viên, 9 Ban và 3 Câu lạc bộ

Sau đây kính mời toàn thể Đại hội theo dõi Danh sách Gồm 430 vị, trong đó Chủ tịch danh dự 01 vị, 40 vị Phó chủ tịch Thường trực và 389 vị Ủy viên, 9 Ban và 3 Câu lạc bộ qua màn hình máy chiếu

                          (Màn hình chiếu Danh sách Hội đồng và các Ban)

  Chiếu xong Danh sách

Ông Vương Tiến Hoà

Kính thưa Đại hội

Đại hội đã theo dõi toàn bộ Danh sách Gồm 430 vị, trong đó Chủ tịch danh dự 01 vị, 40 vị Phó chủ tịch Thường trực và 389 vị Ủy viên,9 Ban và 3 Câu lạc bộ

 Đây là Danh sách dự thảo và giới thiệu của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam, thông qua Đại hội trước khi bầu cử chính thức, kính đề nghị Đại biểu nghiên cứu trước khi bầu cử.

Xin trân trọng cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------- ----------------------

VIII. THAM LUẬN ĐẠI HỘI

 1. Ông Vương Ngọc Vinh – Giới thiệu chung và từng tham luận

Kính thưa quý vị khách quý, thưa Đại hội

“ Thủy Tổ - Tiên Linh Vương tộc Việt Nam ta nhiều bậc tài danh

  Thông tuệ - Anh linh - Đức sáng sự nghiệp thành

   Nhiều Văn giỏi yên dân - dân vạn phúc

   Lắm Võ tài giữ nước - nước phồn vinh ”

Để làm rạng danh thêm truyền thống Vương tộc Việt Nam trong suốt ngàn hai trăm năm lẻ trường tồn và phát triển, xin trân trọng giới thiệu các ý kiến tham luận tại Đại hội hôm nay, đầu tiên xin kính mời tham luận của Thượng tọa Thích Thanh Vân, UVTW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dòng họ Vương Tân Hưng, Hải Dương

 

                                  KẾT NỐI DÒNG HỌ LÀ MỤC TIÊU

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

 

Tham luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------------

 

Thượng tọa Thích Thanh Vân

Ủy viên HĐTS TWGHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương.

Trụ trì chùa Đống Cao, xã Tân Hưng, Tp Hải Dương.

 

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!

Kính thưa quý vị Đại biểu khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho Đoàn đại biểu họ Vương tỉnh Hải Dương xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị đại biểu khách quý, các thành viên trong dòng tộc có mặt tại Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025 hôm nay lời cầu chúc an lành, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Kính thưa toàn thể quý vị!

Đất nước Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc anh em, trải dài từ Bắc vào Nam. Tuy không cùng dân tộc, dòng họ nhưng tất cả chúng ta đều cùng chung sống hòa bình, tự do, tất cả chúng ta đều tự hào mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, cùng mang quốc tịch Việt Nam. Đất nước ta có 54 dân tộc, Vương tộc Việt Nam chúng ta lại có 61 Chi tộc, toạ lạc trên 61 vùng miền địa linh, nhân kiệt của đất nước Việt Nam

Điều đặc biệt quan trọng hơn là chúng ta đều sinh ra trong một dòng họ Vương, tất cả đều tâm đức phụng thờ tổ họ, cùng chung một dòng huyết thống của Tổ tiên. Chúng ta đều có vai trò, trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày một ổn định và phát triển bền vững. Đồng thời cùng đồng tâm, đông lòng hướng về Tổ Tiên, xây dựng Vương tộc Việt Nam chúng ta trường tồn, thịnh vượng và phát triển.

Kính thưa Đại hội

Thưa toàn thể quý vị\

Vinh dự bản thân là một Thượng Toạ, Ủy viên HĐTS TWGHPGVN,

Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương. Trụ trì chùa Đông Cao, xã Tân Hưng, Thành phố Hải Dương, là hậu duệ đời thứ …….. của dòng họ Vương  Tân Hưng, Thành phố Hải Dương, được vinh dự về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Được Đại hội cho phép tôi xin trình bày tham luận về “Kết nối dòng họ là mục tiêu phát triển bền vững họ Vương Việt Nam”

 

Kính thưa Đại hội

 Trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Họ Vương ta cũng là một trong những dòng họ có công lao to lớn đóng góp chung vào sự nghiệp bảo vệ, dựng xây nước nhà qua các thời kỳ. Đứng đầu là thủ lĩnh Vương Quý Nguyên – Anh hùng dân tộc đã đứng lên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa năm 803 chống giặc phương Bắc do nhà Đường đô hộ, xâm lược, Thái y viện Vương Nhất Lang, Thái y viện Vương Qúy Công hiệu Phúc Chính, Thái y viện Vương Khả Độ, Lễ bộ Thượng thư Đô ngự sử Vương Tảo (Đỗ khoa Canh Tuất -1490), Tả thị lang hiệu Thuận Thừa chính sứ Vương Bạt Tụy (đỗ khoa Nhâm Tuất-1562) Cử Nhân Vương Thúc Quý con trai của Tú Tài Vương Thúc Mậu người dạy chữ cho Bác Hồ, và rất nhiều các vị Tiên Hiền “ Văn giỏi yên dân dân vạn phúc, Võ tài giữ nước, nước phồn vinh’ của các dòng họ Vương chúng ta. Đã cùng với những anh hùng hào kiệt làm nên trang sử vẻ vang cho dân tộc, góp phần  gây dựng cơ đồ để con cháu hậu thế có một cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc.Vậy nên con cháu họ Vương chúng ta ngày nay luôn tự hào bởi Tổ tiên ta đã làm nên sự nghiệp to lớn, bởi tinh thần yêu nước nồng nàn, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cùng hun đúc, hoà nhập trong tâm khảm, ký ức thiêng liêng với Tổ tiên, dòng tộc của các thế hệ con,cháu Vương tộc Việt Nam chúng ta.

Kính thưa quý vị

Cổ nhân xưa có câu rằng:

“Cây có gốc mới nở cành, xanh ngọn

Nước có nguồn mới biển cả, sông sâu

Chữ Trung, chữ Hiếu làm đầu

Ai không tâm niệm vì đâu có mình?”

Đối với người Việt Nam chúng ta, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần hiếu hạnh luôn được đề cao. Tinh thần ấy cứ thấm đậm mãi trong nếp sống của từng gia đình, từng dòng họ từ đời này qua đời khác. Muốn cho dòng họ được vẻ vang, phát triển, con cháu được thịnh vượng thì tự thân mỗi thành viên trong dòng tộc chúng ta phải hướng về cội nguồn, huyết thống tâm linh mà tổ tiên ta đã làm rạng rỡ cho non sông đất Việt. Vì vậy việc kết nối tất cả 59 dòng họ Vương Việt Nam cùng đồng tâm hướng về Đại tộc Vương Tộc Việt Nam là mực tiêu, là tâm nguyện thiêng liêng, cao cả của tất cả các dòng họ Vương cả nước chúng ta, để xây dựng và phát triền họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn thịnh vượng. Từ đó các thế hệ hậu duệ phải biết kế thừa, thông qua việc học tập, tu dưỡng đạo đức… Từ đó nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp tâm lực, trí tuệ để phụng sự Tổ Tiên, dòng tộc.

Trước tiên, để có được sự đoàn kết, mỗi thành viên trong dòng tộc phải biết được mối quan hệ mật thiết hữu cơ gắn bó giữa các thành viên trong gia đình. Ông bà, cha mẹ luôn là tấm gương cho con cháu noi theo. Không chỉ dạy con cháu trong gia đình, mà mỗi chúng ta cũng nên có sự ứng xử phù hợp với bà con làng xóm, nhất là trong họ tộc với nhau. Không nên để sự tranh cãi, bất hòa lây lan rộng trong cộng đồng, bởi chính sự bất hòa ấy sẽ gây ra sự mất đoàn kết trong dòng tộc, gia đình, làng xóm, để lại những ấn tượng xấu cho thế hệ mai sau.

Trong thời đại ngày nay, xu thế Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đã dần ăn sâu vào từng ngõ ngách cuộc sống, con người dần bị mối lo kinh tế chi phối, nên dễ có thể lơ là việc dạy bảo con cái, chăm lo cho gia đình chưa đến nơi đến chốn. Chúng ta ít có thời gian ngồi lại với nhau để hỏi thăm, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sống, những buồn vui, suy nghĩ của từng thành viên trong gia đình. Đối với cuộc sống ngày nay, do quá bận rộn trong công việc nên mỗi bữa cơm trong gia đình cũng ít khi được đông đủ, khi ngồi vào mâm cơm, ai nấy đều giữ một chiếc điện thoại, Ipad để lướt Web, tra cứu thông tin, chẳng ai nói với ai nên sự gắn bó trong gia đình dần dà cũng sẽ bị phai nhạt. Chính vì những lý do ấy mà khiến con người chúng ta dần trở nên lãnh cảm, thậm chí không còn tự chủ được suy nghĩ, thụ động trong những tình huống xảy ra trong gia đình, trong dòng tộc. Nếu mỗi gia đình chúng ta đều như vậy thì xã hội này sẽ trở nên như thế nào? Đó là vấn đề mà rất được nhiều người quan tâm.

Kính thưa Đại hội!

Như người xưa thường nói: “ Sống để tiếp nối quá khứ, xây dựng hiện tại và dự hướng tương lai”. Để mỗi gia đình, dòng họ Vương trong phạm vi cả nước ngày càng được đoàn kết, phát triển thì chúng ta phải có những biện pháp cụ thể để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên. Từ đó góp phần dựng xây gia đình hạnh phúc, rạng danh dòng tộc, xã hội được tiến bộ, an bình. Sau đây là một số ý kiến mà tôi xin tham góp đến toàn thể Đại hội:

Thứ nhất, chúng ta phải giáo dục ý thức cho con cháu ngay từ lúc còn nhỏ, phải sống có trách nhiệm với Tổ Tiên, dòng tộc, với bản thân, gia đình và xã hội; tuân thủ pháp luật nhà nước, học hành chăm chỉ, tiến bộ; ở trường học thì nghe lời thầy cô, về nhà lễ phép với ông bà cha mẹ, đối xử với anh em, bạn bè một cách đoàn kết, yêu thương. Từ đó hình thành một nhân cách sống cho mỗi người từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành đối với Đức Tiên Tổ, cha ông, dòng họ.

Thứ hai, trong dòng họ thường xuyên phải có những buổi gặp mặt, giao lưu từng thành viên trong họ tộc với nhau. Cùng nhau chia sẻ những vấn đề liên quan đến gia đình, dòng họ, tham gia phát biểu ý kiến xây dựng để đưa ra phương hướng giải quyết cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn. Kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong học tập, lao động; nhắc nhở những trường hợp gây mất đoàn kết trong dòng họ, can ngăn, hòa giải những bất hòa trong gia đình; không nên có sự phân biệt, so sánh giữa các chi, ngành, những thành viên xuất gia tu hành, lương hay giáo trên tinh thần hòa hợp, phát triển.

 Thứ ba, có sự quan tâm, giúp đỡ các thành viên trong dòng họ, làng xóm khi có các công việc hiếu hỷ...thăm hỏi, động viên chân thành, không vì mục đích cá nhân. Quan tâm đến các thành viên trong dòng họ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các trường hợp như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình chính sách, thương bệnh binh bằng các nghĩa cử cao đẹp bằng việc làm và hành động cụ thể, phù hợp. Ví dụ xây dựng quỹ tình nghĩa dòng họ để hỏi thăm khi ốm đau, quỹ khuyến học - khuyến tài để khen thưởng, giúp đỡ các cháu học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, xây nhà tình nghĩa giúp đỡ hoàn cảnh neo đơn, không có người chăm sóc…

Thứ tư, tổ chức Lễ giỗ Tổ quy mô lớn vào các năm chẵn, khách mời không phân biệt trai, gái, dâu, rể để cho mọi thành viên trong dòng họ có cơ hội gặp mặt, tìm hiểu truyền thống tốt đẹp, hoài niệm về Tiên tổ họ Vương, từ đó giáo dục ý thức cho con cháu hiểu được sự gắn kết mật thiết giữa quá khứ - hiện tại - tương lai thông qua tâm linh, huyết thống của các thành viên dòng tộc, phát huy được vai trò và trách nhiệm của con cháu với gia đình và dòng tộc.

Thứ năm, thành lập ban liên lạc, các tiểu ban chuyên trách trong dòng họ. Không chỉ hoạt động trong phạm vi xã, huyện, mà còn phát triển rộng khắp trong phạm vi khu vực và cả nước. Kết nối các thành viên, phân công công việc cụ thể để từng thành viên hoàn thành tốt các công việc được dòng họ giao phó.

Thứ sáu, Kết nối dòng họ là kết nối truyền thống, kết nối tinh thần thiêng liêng tri ân Đức Tiên Tổ, kết nối dòng dõi, tôn đồ, gia phả, phả hệ, phả ký của các dòng họ Vương cả nước, để tạo thành một khối đoàn kết, tâm đức của dòng tộc Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam ngày càng phát triển bền vững. là mực tiêu, nhiệm vụ, tâm đức, tâm nguyện của tất cả các dòng tộc và các thế hệ con, cháu 59 dòng tộc họ Vương Việt Nam chúng ta.

Kính thưa Đại hội

Trên đây là ý kiến tham luận của cá nhân xin được gửi đến Đại hội, nếu có phần nào thiếu sót mong Đại hội và quý Đại biểu nhiệt tình góp ý kiến để góp phần hoàn thiện tham luận “Kết nối dòng họ là mục tiêu phát triển bền vững họ Vương Việt Nam”, từ đó thúc đẩy sự phát triển dòng họ Vương chúng ta ngày một lớn mạnh. Trước khi dừng tham luận, tôi xin kết thúc bằng một bài thơ của chủ đề tham luận.

 “Kết nối dòng họ là mục tiêu phát triển bền vững họ Vương Việt Nam

Kết nghĩa tình sâu, gốc mặn nồng

Nối vòng hòa thuận, việc hanh thông

Dòng sông trăm nhánh xuôi về biển

Họ lớn bởi chưng gốc vốn đồng.

trẻ hay già vốn họ ta

Mục (mắt) quan tứ hướng khắp gần xa

Tiêu danh chí cả nêu gương sáng

Họ gốc trâm anh đức tổ ta.

Phát tích quan văn, võ tướng tài

Triển khai kết quả hướng tương lai

Bền lòng kết nối vòng tay lớn

Vững bước đồng hành đích chẳng sai.

Họ tộc rạng danh trổ sắc hoa

Vương công lệnh tộc vốn Đại khoa

Nam thiên Đại hội hồn kim cổ

Việt địa Vương danh tiếng nức xa.

Cuối cùng, kính chúc quý vị Đại biểu, khách quý về dự Đại hội lời kính chúc sức khỏe! chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

                                                                       Thượng tọa Thích Thanh Vân

2.Hết tham luận Thương Tọa Thích Thanh Vân

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Thương Tọa Thích

Thanh Vân, tiếp theo xin kính mời tham luận của Giáo sư - Tiến sỹ - Nhà giáo Ưu Tú Vương Tiến Hòa, dòng họ Vương Cổ Định -Triệu Sơn - Thanh Hóa, xin trân trọng kính mời.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG  DÒNG TỘC HỌ VƯƠNG

TRƯỜNG TỒN, VỮNG MẠNH, PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG

 ĐÓNG GÓP NHIỀU HƠN CHO XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC

 

Tham luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------------

Giáo sư - Tiến sỹ - Nhà giáo Ưư Tú Vương Tiến Hòa

Dòng họ Vương Cổ Định -Triệu Sơn - Thanh Hóa

 

Kính thưa quý Đại biểu

Thưa toàn thể Đại hội

Dòng họ là nguồn mạch truyền thống

Ở Việt Nam, dòng họ bền vững trong nếp sống cộng đồng. Lịch sử của một làng có khi từ một gia đình sinh cơ lập nghiệp. gia đình lớn dần thành chi, thành phái. Tổ họ đồng thời là Thành hoàng, thành tổ nghề và họ truyền cho con cháu hậu duệ giữ lấy nghiệp lấy nghề, giữ lấy truyền thống làng xã, tổ phụ.

Họ Vương là một họ lớn ở Việt Nam, theo thu thập ban đầu, cho đến nay, họ Vương Việt Nam đã có tới 58/61 dòng khác nhau sinh sống hầu hết trên mọi miền của đất nước. Mặc dù là họ lớn và đông như vậy nhưng chúng ta vẫn chưa biết gốc tích cội nguồn và sự hình thành của dòng họ như thế nào. Trong sự hội nhập chung của thời đại mới, dù ở bất cứ nơi nào trong hay ngoài nước thì những người mang trong mình dòng máu họ Vương, kể cả những người vì lí do nào đó mà phải đổi sang họ khác hoặc những người họ khác gia nhập vào họ Vương đều hướng về nguồn cội, đoàn kết, cùng nhau xây xựng truyền thống để họ ta đời đời bền vững và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và dựng xây Tổ quốc

Dựa vào những công bố của cộng đồng, lịch sử, tư liệu từ các Gia phả các dòng họ nguyên bản Hán Nôm hoặc đã được dịch, các Sắc phong qua các thời đại, gặp gỡ trao đổi cũng như tiếp thu chắt lọc một cách chọn lọc và khoa học có phân tích, chúng tôi có những kết quả ban đầu về dòng họ Vương Việt Nam để từ đó.  Phát huy truyền thống dòng tộc họ Vương trường tồn, phát triển vững mạnh không ngừng, đóng góp nhiều hơn cho xã hội và đất nước sẽ được trình bày dưới đây

 1. Sự xuất hiện dòng họ Vương Tại Việt Nam

Trước hết phải khẳng định rằng họ Vương là sự giao thoa giữa các dòng họ ở các địa phương của cả nước. Vì là dòng họ lớn, rộng khắp đất nước, vì vậy rất khó để xác định cụ thể nguồn gốc của họ ta, tuy nhiên dựa trên những cơ sở khoa học của lịch sử đồng thời những phân tích một cách khoa học khách quan không hề thiên vị chúng ta cũng biết được quá trình hình thành đại tộc và sự phát triển của dòng họ ta từ thời hai nghìn năm trước ?. Không thể khẳng định một cách chính xác, nhưng theo dòng lịch sử, chúng ta có thể tóm tắt lược sử sự xuất hiện và phát triển các nhánh dòng họ Vương theo thời gian xuất hiện các tư liệu như sau

1.1 Khởi thủy họ Vương là ở Ninh Bình

- Vương Khôi – (Giáp ranh giữa TCN và SCN). Quê quán ở Thôn Cự Lai, thuộc động Hoa Lư, phủ Trường Yên, Ninh Bình. Ông là thân phụ bà Vương Thị Tiên

-  Vương Thị Tiên : năm 30 – 40 SCN bà Vương Thị Tiên, ở làng Sầy xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc và gieo mình tuẫn tiết tại xã Hữu Bị, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường, Nam Định được phong là Ngọc Quang Công Chúa. Đời vua Lý Thái Tông có năm hạn hán lớn, nhà vua lập đàn cầu mưa, bà còn hiển linh giúp dân chống hạn. Nhà vua giáng chỉ cho dân địa phương thờ phụng theo nghi lễ đầy đủ hơn và tặng thêm hai chữ trong duệ hiệu, thành: Ngọc Quang Thiên Lương Công Chúa có miếu thờ ở làng Sầy nhưng hiện nay không còn có thể là đền nhỏ, khi xây dựng chùa Bái Đính đã bị phá hủy nên không còn dấu tích.

1.2.  Nghệ An – Hà Tĩnh 

VƯƠNG QUÝ NGUYÊN - Sinh khoảng năm 768 – 770  sinh nơi nào, quê quán,  nguồn gốc từ đâu cho đến nay không rõ. Vương Quý Nguyên (803) một Thủ lĩnh người Việt yêu nước đứng lên đánh đuổi ách thống trị nhà Đường (618 – 907). Ngày 18 tháng 2 hàng năm là ngày giỗ của ông. Hiện bài vị của Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Quý Nguyên, đang được thờ tự tại Đền thờ các Danh Nhân tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

1.3  Từ Thanh Hóa : Một nguồn có thể tin cậy là Gia phả dòng họ Vương tại làng Cố Bản, xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết: từ ông tổ của dòng họ cho đến năm 2013 cũng chỉ mới hơn 400 năm.

- Gia phả dòng họ Vương Đình tại Nghệ An (Tin đăng ngày:11/4/2013) ghi lại rằng: Theo truyền thuyết vua Trần Duệ Tôn sinh vua Trần Dực Tông (1337-1377) không có sữa. Vua đưa bà Phan Vị Ngọc Châu về làm vợ thứ nuôi Trần Dực Tông. Đời sau bà không có con, xin về quê sinh sống.

Di cư theo dòng chúa Nguyễn Hoàng từ Gia Miêu vào miền trong

- Từ Trung Quốc (1407- 1414) chống quân Nguyên

- Từ ngoài  bắc vào Bắc Ninh – Hải Dương Dòng họ Vương Khả có nguồn gốc tổ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di cư đến vùng Kinh Bắc, Bắc Ninh, Việt Nam thời kỳ nào không rõ, chỉ biết rằng trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược đã có nhiều người mang dòng họ Vương Khả tham gia đánh giặc dưới ngọn cờ Bình Định Vương Lê Lợi.

- Từ ngoài biển vào

Tổ của dòng họ Vương Khả Đại tôn (689 năm) xứ Bàn Thạch, tổng Đông, phủ Thạch Hà, xứ Nghệ, nay là thôn Nguyên, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có liên kết với Thuỷ Tổ khảo người họ Vương húy Minh Châu, Tự Ứng Chấn từ thời Nhà Minh (1407), người ở Đạo Phúc Kiến, phủ Trung Châu, huyện Hải Đăng, Trung Quốc, trụ bát đô hạng khẩn xã là con trai thứ 2 của Tiên Tổ Phúc Khê Trung Quốc. Đến năm Minh Sùng Trinh đại loạn, hai ông chỉnh thuyền sang Việt Nam tới Nghệ An chấn (Sau đổi thành tỉnh Nghệ An) Đức Quang phủ không?  Đây là sự kiện và vấn đề cần nghiên cứu để tìm ra sự kết nối giữa các dòng tộc với nhau.

1.4  Hải Dương  - Hưng Yên

 VƯƠNG TĨNH thân phụ 5 đại Vương đền Cao

 Vương Tĩnh sinh khoảng năm ( 925 – 931 –Trước thời nhà Đinh 968) Quê Trang Thanh Tuyền, huyện Nga Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Là thân phụ sinh hạ năm anh em họ Vương tại Đền Cao huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Vương Tĩnh sinh khoảng năm 925 - 931, đến vua Lê Hoàn 981 là 50 năm

Khi 5 chị em được vua Lê Hoàn tuyển mộ là khoảng 25 tuổi - sinh khoảng năm 950 – 960.

 Vương Tĩnh sinh hạ 5 anh em khoảng từ 25 – 30 tuổi- Từ năm 950 – 960.

 Không hợp lý : 5 anh chị em giúp (981), Lê Hoàn năm 981 mà Vương Tĩnh sinh 830 lúc đó là 151 tuổi vậy 5 đại vương bao nhiêu tuổi.

Vậy rất có thể họ Vương từ Gia Viễn Ninh Bình di dân vào Hà Trung theo sông Lèn rồi theo dòng sông nào đó phiêu dạt ra đến Chí Linh, Hải Dương cũng là miền sông nước rồi sinh ra 5 vị đại vương anh hùng.

Bổ sung từ Trung quốc sang Hà Nội, Bắc Ninh lên quan các chiến tranh hoặc Bắc thuộc ?                                  

1.5 Thanh Hóa

Họ Vương Thanh hóa: Bà Vương Thị Tiên ở Gia Viễn Ninh Bình là nơi giáp ranh giới với Thanh Hóa thì việc di dời đi làm ăn hoặc lấy chồng ở Thanh Hóa, có thể có nhánh tiếp tục di chuyển vào mà lập nghiệp ở chân núi Nưa

Gia phả họ Lê tại làng Cổ Định nay là xã tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì vợ Tiến sĩ Lê Duy Đàn (khoảng năm 1200) là bà Vương Thị Ấm có nghĩa là họ Vương ta tồn tại rất lâu đời tại đất Cổ Na ? Vương đã có ngay từ khi có đất Cổ Định. Bà Vương Thị Ấm vợ TS Lê Duy Đàn (năm 1200) vì giặc Minh tàn sát 3000 dân Cổ Định Vào Cổ Định chân núi Nưa Cố đo Triệu Quận của Bà Triệu Thị Trinh là điều rất có thể, cũng phù hợp với 10 dòng họ lớn và đầu tiên ở Kẻ Na. Như vậy dòng họ

+ Phát triển vào Hoàng Hóa + Quảng  Xương di dời vào Nghệ An?

Một nguồn có thể tin cậy là Gia phả dòng họ Vương tại làng Cố Bản, xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: từ ông tổ của dòng họ cho đến năm 2013 cũng chỉ mới hơn 400 năm. Nguồn gốc họ Vương Hoàng hóa rất có thể từ Ninh Bình vào nghĩa là từ Bà Vương Thị Tiên

Họ Vương Huy ở Quảng Văn, Quảng Xương từ Hải Dương vào

1.6 Hà Nội – Hà Tây – Hà Đông – Bắc Ninh - Bắc Giang

Chi ở Hà Nội: xã Phù Đổng huyện Đông Anh, Thanh Trì  có ông Vương Duy Trinh đỗ cử nhân làm Tổng Đốc Thanh Hóa ?

1.7 Phía Bắc: Vương Đức Chính Vua Mèo

Trước Cách Mạng tháng 8, Vương Chính Đức (1865 - 1947) là vua H'Mông (hay còn gọi là Vua Mèo) với vương quốc của ông ở huyện Đồng Văn. Vương triều có sức mạnh, thao túng toàn bộ khu vực cực Bắc cũng như toàn bộ vùng Đông và Tây Bắc, lúc đó có 7 vạn dân, dân số đa phần trồng cây anh túc. Vương Chí Sình (1886 - 1962) con trai thứ hai của Vương Chính Đức, là người được coi là kế nghiệp vua H'Mông. Qua các tình Tây Bắc giáp Lào

1.8 Miền Trung đến Bình Định

- Từ Thanh Hóa Gia Miêu Hoằng Hóa, Thanh Hóa theo chúa Nguyễn Hoàng

-  Trung Quốc Giao thương. Thuyền Nhân Tránh nhà Minh, Nhà Thanh

Ông Vương Hữu Long – Vương Công Long, sinh sống tại thôn An Lương - Xã Duy Hải- Duy Xuyên - Quảng Nam - Mộ táng tại An Lương cải táng tại Bình Giang - Thăng Bình – Quảng Nam

Dòng Tộc Vương Hữu  Bình Triều - Thăng Bình - Quảng Nam.xuất phát từ Ông Thuỷ Tổ: Vương Hữu Long ( Vương Công Long). Ông sinh ra vào giữa thế kỷ XVIII .

1.9. Tây Nguyên: Từ Miền Trung lên

 1. 10. Chi ở Miền Nam:

- Vương Hữu Quang ở Sa Đéc, 1825 (Minh Mạng) Quan Đại Thần Triều Nguyễn đỗ Cử Nhân, người Phúc Kiến Trung Quốc sang Sa Đéc đến ông là đời thứ 5.

-  Vương Hồng Sển 1902 – 1996) gốc Sóc Trăng pha ba dòng máu Việt – Hoa – Campuchia

- Hà Tiên: Mạc Cửu tránh nhà Thanh

- Miền Trung vào

- Thanh Hóa : Đồng Nai  có Vương Huy từ Quảng Văn Thanh Hóa

- An Giang

1.11  Chi Hải Phòng: Hải Dương Hà Nội

......................?.

 1. Tại sao Họ Vương phân tán và nhiều mà không được thống nhất

- Một số giả thiết cho rằng, ngoài dòng họ Vương chính thống thì một số người thấy họ Vương là chữ Vua vì vậy đã đổi họ cầu cho được may mắn vinh hiển, hoặc có những người vì lý do chính trị đe dọa đến sự tồn vong nên đổi ra họ vương, ví dụ như Trung tướng Vương Thừa Vũ tên thật là Nguyễn Văn Đồi…..người ở Thanh trì Hà Nội hay Tiến Sĩ Lê Văn Vệ Hoàng Hóa Thanh Hóa đổi thành Lê Vương Văn Vệ

- Phiêu dạt nhiều nơi và hiện nay lại càng phát tán đi mọi miền tổ quốc và thế giới nhưng chưa được nói đến nhiều trừ dòng họ Vương Đình ở Nghệ An do có gia phả ghi lại dầy đủ, mặt khác có ông Vương Đình Hoàn là doanh nhân tài trợ và ông Vương Đình Huệ là Giáo sư Bộ trưởng Bộ Tài Chính bây giờ là Phó thủ tướng phụ trách kinh tế.?

- Trong Đại Nam Quôc ? tự hơn 1000 dòng họ thì họ Vương đứng thứ 1009 (?) 

Miền Nam và Nam Trung bộ: do người Trung Quốc đặc biệt là Quảng Đông, Phúc Kiến, Trung Quốc do lánh nạn thời Minh Thanh xin cư trú như Mạc Cửu ở Hà Tiên

          3.Ý nghĩa của chữ Vương:

Trong chữ Hán, chữ Vương(王) nghĩa là Vua thường kèm hình ảnh chữ Điền(田) là sự kết hợp của hai chữ Vương. Tục truyền rằng vào thời vua Trần Thánh Tông sứ nhà Nguyên đưa sang ta một quốc thư có một câu đố và thách nhân tài nước Nam giải:

“ Lưỡng nhật bình đầu nhật 

Tứ sơn điên đảo sơn 

Lưỡng vương tranh nhất quốc 

Tứ khẩu tung hoành giang” 

Cả Triều đình không ai giải nổi, phải nhờ đến Trạng Hiền để giải (Lưỡng Vương tức là hai chữ Vương ghép lại với nhau).?

 1. Sự nghiệp dòng họ
  • Chống ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc

- Vương Thị Tiên: năm 30 – 40 SCN bà Vương Thị Tiên, ở làng Sầy xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc và gieo mình tự vẫn tuẫn tiết tại xã Hữu Bị, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường, Nam Định được phong là Ngọc Quang Công Chúa.

- Vương Quý Nguyên (803) một Thủ lĩnh người Việt yêu nước đứng lên đánh đưổi ách thống trị nhà Đường (618 – 907). Nguồn gốc từ đâu? Ngày 18 tháng 2 hàng năm là ngày giỗ của ông. Hiện bài vị của Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Quý Nguyên, đang được thờ tự tại Đền thờ các Danh Nhân tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cuộc khởi nghĩa của Vương Quý Nguyên đã đưa ông lên hàng các vị tướng tài ba của đất nước (Nguyễn Khắc Thuần) tuy ông không xưng Đế, xưng Vương, nhưng Vương Quý Nguyên là một thủ lĩnh khởi nghĩa, là danh nhân anh hùng dân tộc, để lại dấu ấn vẻ vang của lịch sử đất nước

   - Vương Tĩnh thân phụ năm chị em họ Vương Đền Cao

  Trang Thanh Tuyền, huyện Nga Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

                                          Sinh khoảng năm (- 925 -931)

Là thân phụ sinh hạ năm anh em họ Vương tại Đền Cao, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Năm 981 quân Tống xâm lấn bờ cõi nước ta. Nhà vua truyền hịch đi khắp nơi tìm người hiền tài ra phò vua giúp nước. Lúc này năm người con họ Vương đang có tang cha mẹ nên không dám về triều ứng thí. Năm anh em:  Con trai cả có tên là Minh, thứ hai là Xuân, thứ ba là Hồng. Hai con gái có tên là Đào và Liễu

  - Chống Pháp, chống Mỹ 

- Sĩ quan Quân đội cao cấp 36 đại tá, 1 Trung tuóng

- 195  Anh hùng lực lượng vũ trang , Mẹ Việt Nam anh hùng, Liệt sĩ

-  Cụ Vương Thúc Quý là một trong những người Việt Nam tham gia hồng quân Xô Viết chống phát xít Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Xây dựng đất nuóc
quan chức lãnh đạo nhà kinh tế

4.2. Xây dựng đất nước các lãnh đạo có 78 quan chức từ cấp huyện trở lên trong đó qua các triều đại như Vương Hữu Quang thời nhà Nguyễn, hiện nay có ông Vương Đình Huệ Phó thủ tướng chinh Nguyễn Đình Nghệ An có nguồn gốc từ Hoằng Hóa, Thanh Hóa ?

4.3, Doanh nhân doanh nghiệp – kinh tế: 82 doanh nhân, doanh nghiệp khắp cả nước mỗi năm ngoài nộp thuế để xây dựng đất nước còn góp phần tạo công việc cho hàng nghin công ăn việc làm và nhiều doanh nhân doanh nghiệp đáng phát triển và sẽ phát triển. Chúng ta mong muốn và hi vọng sẽ có thêm nhiều hơn nữa những doanh nhân, doanh nghiệp để ngoài đóng góp cho xã hội nói chung kêu gọi sẽ có những đóng góp xứng đáng để tạo điều kiện cho sự phát triển của dòng họ Vương

 1. 4.Văn hóa giáo dục - NGND - NGUT - TTND - TTUT

Có 68 các nhà Khoa Bảng qua các triều đại các khoa thi cử bao gồm Trạng nguyên, Tiến sĩ, Thám hoa, Bảng nhãn,  Khoa bảng, Hương Cống, Cử nhân, Tú tài ở các triều đại

Trong nền giáo dục của thời đại mới, họ ta có  Có 33  Giáo sư, Phó Giáo sư và Tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực đã đóng góp cho sự phát triển khoa học của đất nước. có 44 người làm công tác văn hóa nghệ thuật từ cao là thứ trưởng Bộ Văn hóa cho đến những nhà thơ nhà văn nghệ sĩ, biên tập biên soạn và sáng tác đã đem kinh nghiệm khả năng góp phần xây dựng mảng văn học nghệ thuật cho dòng họ ta

4.5. Công tác Tôn giáo; cho tới nay họ ta có 33  người Thương Tọa, Linh Mục, Đạo Sỹ, Tư Sỹ làm trong lĩnh vực Tôn giáo bao gồm Phật giáo, ? Gia tô giáo đảm nhiệm nhiều trọng trách giữ vai trò thiết yêu trong Giáo hội góp phận lãnh đạo nhân dân đoàn kết xây dựng đất nước đẹp đời, trọn đạo

 1. Kết luận:

1.Dù 60/63 chi, nhánh dòng họ Vương họp mặt nhưng chưa đủ, cần củng cố,  thêm tư liệu để bổ sung cho việc xác định lịch sử xuất hiện các chi nhánh của dòng tộc. Chúng ta chưa luận cứ để khẳng định ngày Giỗ tổ, ngày truyền thống của dòng họ, cần nhiều tư liệu, luận cứ thuyết phục để có ý nghĩa và mọi người trong họ thấy hợp lý và tự hào khuyến khích về cội nguồn

2..Tổ chức những chuyên đề, thu thập tư liệu, viết những sách chuyên đề :

 • Chống ngoại xâm bảo vệ Tổ Quốc
 • Các quan chức quản lý và xây dựng đất nước
 • Các doanh nghiệp xây dựng kinh tế
 • Đóng góp cho khoa học – giáo dục
 • Các nhà đóng góp cho văn hóa – nghệ thuật
 • Tôn giáo họ Vương góp phần hòa hợp hòa gải dân tộc đoàn kết xây dựng đất nước trọn đạo, đẹp đời.
 1. Đoàn kết - Tôn trọng - Hợp tác - Chân tình về một họ Vương trường tồn, vững mạnh, không ngừng phát triển

  Kính chúc quý đại biểu sức khỏe an khang, thịnh vượng, đổng tâm, đồng lòng phát huy truyền thống dòng tộc họ Vương trường tồn, phát triển vững mạnh không ngừng, đóng góp nhiều hơn cho xã hội và đất nước

Chúc Đại hội họ Vương Việt Nam lần thứ nhát, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn ./.

                                                        GS – TS – NGUT Vương Tiến Hòa

3.Hết tham luận Giáo sư – Tiến sỹ - Nhà Giáo Ưu tú Vương Tiến Hòa

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Giáo sư – Tiến sỹ -Nhà Giáo Ưu tú Vương Tiến Hòa, tiếp theo xin kính mời tham luận của Tiến sỹ Vương Trọng Kha dòng họ Vương Hoàng Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, xin trân trọng

kính mời.

 

       

         PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC - KHOA CỬ DÒNG TỘC

Tham luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------------

 Tiến sỹ  Vương Trọng Kha

Dòng họ Vương Hoàng Trù - Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An

 

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội!

Được BTC Đại hội giao nhiệm vụ, tôi xin được trình bày một vài ý kiến tham luận về “Phát huy truyền thống hiếu học, khoa cử dòng tộc” trước Đại hội. Trước hết, tôi xin kính chúc sức khỏe các vị khách quý và các vị đại biểu về dự Đại hội hôm nay. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Kính thưa Đại hội,

Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn của dân tộc ta. Từ xa xưa, ông cha ta đã có những ca dao, tục ngữ "Không thầy, đố mày làm nên"; "Một kho vàng không bằng một nang chữ" hay "Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy...", “ Sáng khoai, trưa khoai, khoai một rổ, Anh đỗ, em đỗ, đỗ cả nhà”, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ là nhờ thầy, nửa chữ cũng là nhờ thầy); “muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”… Hơn 200 năm trước đây, Lê Quí Đôn đã tổng kết vế phát triển kinh tế - xã hội: "Phi trí bất hưng, phi công bất phú, phi nông bất ổn, phi thương bất hoạt", “ Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng. Không bằng kính sử một vài pho”.  Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã nhấn mạnh: "Nên thợ nên thầy nhờ có học, no ăn no mặc bởi hay làm" và Chu Văn An đã từng khuyến cáo: "Ta chưa thấy nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được". Với quan niệm “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, nhà nước phong kiến Việt Nam thường lệ cứ vài năm lại tổ chức các kỳ thi để chọn ra những người tài. Người tài được chọn phải là nam giới, bất kể là già hay trẻ, xuất thân từ tầng lớp giàu sang hay tầng lớp nghèo hèn. Hầu hết quan chức trong bộ máy nhà nước đều là người có học, trong số đó nhiều người còn rất trẻ. Những người đỗ đạt cao được ghi vào bia đá để làm gương cho muôn đời, được triều đình ban thưởng, khi vinh quy bái tổ được đón rước trọng thể…

Hơn 700 năm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tồn tại song hành, gắn bó chặt chẽ với nhau, là đỉnh cao và trở thành biểu tượng của nền giáo dục khoa cử Việt Nam. Nơi đây đã chứng kiến và lưu dấu chặng đường phát triển của giáo dục Đại Việt, từ giai đoạn đỉnh cao khi Nho học ở thời kỳ phát triển rực rỡ cho đến những ngày tường in dấu rêu phong, sân thưa bóng người trong thời suy vi của chế độ quân chủ; từ khi là Văn Miếu, Quốc Tử Giám của chốn kinh đô - trung tâm chính trị, văn hóa giáo dục của Nhà nước đến khi chỉ là Văn Miếu Bắc thành, trường học của phủ Hoài Đức. Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là khu di tích lịch sử văn hóa, nơi quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế và là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu nghĩa của cha ông ta. Cho dù trải qua những thăng trầm của lịch sử, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn luôn lưu giữ trong mình tinh thần nhân văn, tinh thần học thuật, truyền thống hiếu học và niềm tự hào về một biểu tượng văn hiến và trí tuệ Việt Nam.

Lịch sử dân tộc đã từng biết đến rất nhiều tấm gương hiếu học của các bậc hiền tài, đức cao đạo trọng như: Lý Công Uẩn, Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi, Lương Thế Vinh, Lê Thánh Tông, Phùng Khắc Khoan, Lê Quý Đôn, Hồ Chí Minh,… cùng không ít dòng họ hiếu học trên khắp mọi miền đất nước…

    Dòng tộc họ Vương chúng ta có thầy Cử nhân Vương Thúc Quý sinh năm Nhâm Tuất (1862) là con trai của Tú tài Vương Thúc Mậu - lãnh tụ Chung nghĩa binh chống Pháp tại Kim Liên (đã hy sinh anh dũng vào năm 1896). Ông Vương Thúc Quý đậu cử nhân ở Trường Nghệ Khoa Tân Mão (1891), là một trong “Tứ hổ Nam Đàn”. Ông là người tài hoa,  thông minh, mẫn tiệp, giàu lòng yêu nước và đầy nghĩa khí. Ông đã lập ra ngôi nhà để thờ cha mình là Lãnh tụ Chung nghĩa binh Vương Thúc Mậu, ngoài ra còn làm nơi diễn ra nhiều cuộc mật đàm quan trọng của các chí sỹ yêu nước nổi tiếng đương thời như Phan Bội Châu, Đặng Thái Thân, Nguyễn Sinh Sắc...Nơi đây cũng là lớp học để ông dạy chữ cho con em trong vùng. Đặc biệt vào năm 1901, Nguyễn Sinh Cung (tên của Chủ Tịch Hồ Chí Minh thời niên thiếu) cùng anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm được phó bảng Nguyễn Sinh Sắc gửi tới đây để học chữ thánh hiền. Vốn là người thông minh, ham học, ham hiểu biết và có chí tiến thủ nên sau nhiều lần thử tài, thầy cử nhân Vương Thúc Quý đã phát hiện ra năng lực, ý chí hơn người ở học trò Nguyễn Sinh Cung. Bởi vậy đã được thầy hết sức tin yêu, dành sự quan tâm đặc biệt và gửi gắm nhiều kỳ vọng lớn lao vào trò. Ngôi nhà - học đường này, cùng người thầy đáng kính Vương Thúc Quý là môi trường tư tưởng, văn hoá tốt đẹp góp phần ươm trồng tài năng, nghị lực của Nguyễn Sinh Cung. Trong hai lần về thăm quê Chủ tịch Hồ Chí Minh đều hỏi thăm gia đình cử nhân Vương Thúc Quý. Người nói: “Thầy cử Vương là thầy học của Bác thời niên thiếu”.

Có thể nói, truyền thống hiếu học đã là một nhân tố quan trọng tạo nên trí tuệ Việt Nam, đạo đức Việt Nam, nền văn hoá Việt Nam, góp phần không nhỏ vào sự trường tồn và hiển hách của dân tộc Việt Nam ta. Phát huy, phát triển truyền thống đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh và đặt nền móng cho nền giáo dục Việt Nam mới.

Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy giáo dục có vai trò và sức mạnh cực kỳ to lớn. Người rất quan tâm đến vấn đề giáo dục, đến việc học của đồng bào cả nước, Người khẳng định: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Những năm 1930, dân số nước ta có tới hơn 95% mù chữ, Hồ Chí Minh đã tố cáo đanh thép chế độ thực dân Pháp đã dùng chính sách "ngu dân" để trị, gieo rắc một nền giáo dục đồi bại, xảo trá và nguy hiểm hơn cả sự dốt nát. Người chủ trương và kêu gọi huỷ bỏ nền giáo dục nô lệ, xây dựng nền giáo dục quốc dân. Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị mở chiến dịch “Chống nạn mù chữ” và ngày 8 tháng 9 năm 1945, Người đã ký ngay sắc lệnh thành lập “Nhà Bình dân học vụ” để phụ trách việc chống mù chữ trong cả nước. Bình dân học vụ là phong trào xóa nạn mù chữ trong toàn dân được phát động ngay khi Nhà nước Việt Nam mới được thành lập. Dốt cũng được coi như giặc (giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm).

Nhờ tính hiếu học được khơi dậy qua phong trào Bình dân học vụ nên năm 1958 miền Bắc cơ bản đã xoá xong nạn mù chữ. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2000, Việt Nam đã thực hiện xong việc xoá nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước theo chuẩn quốc gia. Chứng kiến cảnh học tập trong những ngày khói lửa chiến tranh chống ngoại xâm cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, nhiều người nước ngoài nhận xét rằng, nhân dân Việt Nam hiếu học hơn bất cứ một dân tộc nào trên trái đất.

Trong điều kiện còn nghèo khó nhưng phần lớn gia đình người Việt Nam sinh sống làm ăn trên khắp thế giới, bên cạnh những lo toan của cuộc sống hàng ngày luôn tạo điều kiện cho con em mình học tập và đã đạt được những kết quả cao qua các kỳ thi ở các cấp học. Mức chi tiêu cho giáo dục của các gia đình chiếm tỷ trọng lớn. Nhiều gia đình thậm chí dành toàn bộ tài sản có giá trị để cho con đi học. Việt Nam có số lượng lớn du học sinh ở nước ngoài. Tuy có mức thu nhập còn thấp nhưng Việt Nam lại có chỉ số phát triển giáo dục mức độ cao.

Kính thưa Đại hội

Hiếu học – Khoa cử là một truyền thống cực kỳ quý báu của đất nước nói chung và dòng tộc họ Vương Việt Nam nói riêng.  Truyền thống hiếu học và khoa cử là một trong những cơ sở (nói cách khác là nền tảng) quan trọng hình thành, bồi dưỡng và phát triển nhân tài. Truyền thống hiếu học, khoa cử mỗi dòng tộc phát triển làm rạng danh gia đình dòng họ, rạng đức lưu quang dòng tộc và hưng thịnh đất nước. Đây là Đạo lý linh thiêng mà các bậc Tiên Tổ, Tiên linh Vương tộc Việt Nam ta hiến dâng tâm đức, tài năng, trí tuệ để làm rạng danh truyền thống dòng tộc với cả tu thân tích đức, nấu sử xôi kinh, luyện tâm, luyện tài, đức cao, chí sáng, tâm bền, noi gương, kế nghiệp cha ông. Với lược sử gần 700 vị Nhân Thế Phả Vương tộc Việt Nam trong hơn một ngàn hai trăm năm dựng tộc, là một pho bảng vàng ghi danh bảng hổ, trí tuệ, tâm sức, tài năng, chí sáng, anh linh của các bậc Tiên Tổ, Tiên Linh của Vương tộc chúng ta. 

Chúng ta không thể không tự hào, ngưỡng vọng và trí ân 80 bậc Tiên Linh dòng tộc là Thủy Tổ, Thần Tổ linh thiêng của 63 dòng tộc họ Vương đang tọa lạc trường tồn và phát triển trên mọi miền đất Việt, từ họ Vương Chính, Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang, đến các họ Vương vùng Châu thổ Sông Hồng, Xứ Thanh, Xứ Nghệ - Tĩnh, Xứ Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Cao Nguyên, Sài Gòn và các tỉnh Đông, Tây Nam bộ. Nhiều vị Thủy Tổ - Thần Tổ - Tiên Linh có chức tước phẩm hàm, Sắc Phong ban tặng. Sáng ngời truyền lưu Đức anh linh – Anh hùng dân tộc – Thủ lĩnh khởi nghĩa năm 803, Vương Qúy Nguyên, Thủy tổ Vương tộc Việt Nam. Chúng ta càng ngưỡng vọng dòng họ chúng ta là một dòng họ Khoa Bảng, hiếu học, khoa cử đỗ đạt thành danh, khi bảng vàng Khoa Bảng ghi danh 68 vị Đại khoa - Trạng nguyên – Bảng nhãn –Thám hoa – Hoàng giáp – Tiến sỹ. Trong 845 năm từ năm 1075 đến năm 1919, nổi danh nhiều vị Tiên Linh đỗ đầu thi Hội, thi Đình, ba cha con, anh em ruột đỗ Hương Cống trong một năm. Đặc biệt dòng họ Vương chúng ta có những Chi họ Khoa Bảng, gia đình Khoa Bảng, chi họ, gia điình là Linh Mục, Đạo sỹ là một dòng họ đắc Đạo, khi có 33 vị Linh Mục, Thượng Tọa, Đạo Sỹ, Tu Sỹ đã, đang trụ trì tại các Trung tâm Giáo Hội Phật Giáo, các Tổ đình. Chùa, các Giáo xứ lớn trên cả nước. Nổi danh là Linh Mục Vương Đình Ái, là Đại biểu Quốc Hội, Chánh xứ Yên Đại, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam

Cùng kế nghiệp các Tiên Linh Khoa Bảng dòng tộc, các thế hệ học hàm, học vị tiếp theo đã được vinh danh, chúng ta có 33 Giáo sư – Phó Giáo sư - Tiến sỹ trên mọi lĩnh vực khoa học và xã hội, có tài năng, trí tuệ uyên bác mang tầm thời đại đang nắm giữ các vị trí quan trọng tại các cơ quan nghiên cứu khoa học trong nước cũng như quốc tế. Chúng ta có 44 Văn Chí Sỹ là Nhà văn hóa, Nhà văn, Nhà thơ, Nhà giáo,Văn nghệ sỹ, Bác sỹ...được tôn vinh nghệ danh, vinh danh danh hiệu cao quý nổi danh quốc tế và cả nước; 36 sỹ quan tướng lĩnh quân đội là Trung tướng, Đại tá, Trung, Thượng tá có chức vụ đang trực tiếp chỉ huy các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam.

Trên lĩnh vực quan chức lãnh đạo các cơ quan Đảng và Nhà nước từ cấp huyện trở lên chúng ta có 78 vị từ Ủy Viên bộ chính trị - Phó Thủ Tướng Chính Phủ đến Chánh, Phó bí thư, Chánh phó Chủ Tịch tỉnh, huyện, Chánh phó Giám đốc các Cơ quan, Công ty, Xí nghiệp cả nước. Đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế các doanh nghiệp, doanh nhân họ Vương chúng ta có 82 doanh nhân đang thành danh, đang nắm giữ Chánh, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp, các đơn vị kinh tế lớn trên cả nước, 82 Doanh nhân thành đạt đang hết sức tâm đức, tâm thành hướng về họ Vương Việt Nam và xây dựng dòng tộc ngày càng trường tồn và phát triển bền vững. Và chúng ta đang có hàng ngàn kỹ sư, thạc sỹ, nhà giáo, sỹ quan quân đội, cán bộ công chức, công nhân viên nhà nước... từ trung ương đến tận xã phường, thôn xóm, chi tộc, chi họ cả nước.

Nhân Thế Phả Vương Tộc Việt Nam – Đạo hiếu học, khoa cử của các gia đình, của các dòng tộc là Nguyên khí của dòng họ, là Nguyên khí của quốc gia. Tất cả các vị Giáo sư – Tiến sỹ của Vương tộc Việt Nam chúng ta đã, đang và sẽ đem hết tâm đức, trí tuệ, tài năng của mình xây dựng và phát huy Đạo hiếu học, khoa cử của dòng tộc chúng ta ngày càng lưu danh tỏa sáng, cho Vương Tộc Việt Nam đời đời trường lưu, linh thiêng rạng rỡ.

Kính thưa Đại hội.

Khi nói đến các yếu tố tạo nên các thiên tài, các nhân tài, người ta thường nói tới yếu tố thiên phú. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng yếu tố thiên phú ấy chỉ trở thành hiện thực khi con người được sự quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội và bản thân người đó có sự nỗ lực, sự phấn đấu cao trong tu dưỡng, trong học hành...

Một số ý kiến đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy truyền thống hiếu học, khoa cử của Vương tộc Việt Nam:

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu về truyền thống nho học, khoa bảng của dòng họ Vương Việt Nam. Hoạt động này nhằm tôn vinh các danh nhân khoa bảng dòng họ Vương nói chung, danh nhân khoa bảng được ghi danh tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám nói riêng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước. Đồng thời cung cấp thêm thông tin sử liệu về thân thế, sự nghiệp các danh nhân khoa bảng được ghi dấu trên những tấm bia tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài. Cổ vũ mọi người trong dòng họ phát huy truyền thống "hiếu học", "tôn sư trọng đạo" của dân tộc, thực hiện xây dựng một xã hội học tập từ cơ sở đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ học tập suốt đời, tích cực làm khuyến học, khuyến tài góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. 

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động các chi dòng họ chăm lo xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Công tác khuyến học, khuyến tài phải hướng đến mục đích làm cho mỗi người dân thấy được tầm quan trọng của việc học hành, gắn học tập với chủ trương vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triền ngành nghề, đẩy mạnh sản xuất, góp phần vào sự hưng thịnh và phát triển bền vững của quê hương, đất nước, dòng tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Định kỳ hằng năm tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng kịp thời học sinh đạt giải cao qua các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó…

- Tiếp tục xây dựng quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức, tổ chức nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú để vận động các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng quỹ khuyến học, của chi dòng họ nói riêng và của Vương tộc Việt Nam nói chung…

Từ Đại hội này chúng ta hy vọng Hội đồng Vương tộc Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; tổ chức có hiệu quả câu lạc bộ khuyến học, khuyến tài; tăng cường hoạt động của Ban khuyến học, khuyến tài, Ban văn hóa xã hội của Hội đồng để làm tiền đề, cơ sở phát triển Đạo hiếu học – Khoa cử Vương tộc Việt Nam phát triển mạnh mẽ thiết thực. Huy động các nguồn vật chất cần có, nguồn quỹ cho khuyến học, khuyến tài trao thưởng cho con cháu đỗ đạt, thành danh về hiếu học, khoa cử. Lấy gương Khoa Bảng Đạo học – Khoa cử tiêu biểu của dòng tộc làm tên giải thưởng, vinh danh…

Trước khi dừng lời phát biểu này, tôi xin kính chúc quý vị Đại biểu khách quý, quý Đại biểu các dòng họ Vương và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng, chúc Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 thành công tốt đẹp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi và lắng nghe của các quí vị!

   Xin trân trọng cảm ơn ./.

                                                                    Tiến sỹ Vương Trọng Kha

           4.Hết tham luận Tiến sỹ  Vương Trọng Kha

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Tiến sỹ Vương Trọng Kha, tiếp theo xin kính mời tham luận của Nhà thơ Vương Trọng dòng họ Vương Đình Đông Bích, Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An, xin trân trọng  kính mời.

 

                              KỲ VỌNG MỘT KHU THỜ THỦY TỔ HỌ VƯƠNG

                                                        VÀ BÀI CA CỦA HỌ

 

      Hiện nay chúng ta đã xác định được khoảng 59 chi họ Vương trong cả nước và đã thiết lập được mối liên hệ các chi họ này với Ban liên lạc lâm thời họ Vương toàn quốc. Trong 61 chi họ Vương đó, có một số chi họ đã tìm được mối liên hệ huyết thông với nhau, do sự tìm hiểu về kết nối các bản phả hệ. Tuy nhiên nhiều chi họ Vương vẫn chưa xác định được mối liên hệ như thế.

   Mỗi chi họ Vương đều do một ông tổ chi gây dựng nên, và các thế hệ về sau đều là hậu duệ của tổ chi đó. Mỗi chi họ Vương đều có nhà thờ, không chỉ nhà thờ ông tổ chi, mà còn các nhà thờ của những người thuộc thế hệ về sau.

   Tuy nhiên, nhà thờ ngài Thủy tổ họ Vương thì chỉ mới nằm trong ước vọng của chúng ta.

     Trước hết ta bàn về ngài thủy tổ họ Vương.

     Hiện nay chúng ta thừa nhận cụ Vương Duy Nguyên, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa chống lại quân nhà Đường năm 803 làm thủy tổ họ Vương của Việt Nam. Nguyên nhân sự lựa chọn này là trong lịch sử, chưa từng tìm ra một người họ Vương nào ở Việt Nam xuất hiện sớm như thế. Một thực tế là chúng ta khó có thể xác định được một người họ Vương trên đất nước ta, mà từ người đó sinh ra tất cả các chi trên đất nước này, hay nói một cách khác là tất cả những người mang họ Vương trên đất nước ta là hậu duệ của người đó. Do thực tế của lịch sử, nhiều dòng họ di cư từ phương Bắc xuống nước ta, mà họ Vương không là ngoại lệ, bởi vậy cho nên thủy tổ đúng nghĩa của họ Vương chưa chắc đã nằm trên nước ta, vì vậy chúng ta không đặt vấn đề xác định người đó, mà ta cố xác định một người xuất hiện sớm nhất trên đất nước ta làm thủy tổ mà thôi. Và khi đã xác định được thủy tổ rồi, ta “coi như” tất cả các chi họ Vương xuất phát từ đó.

  Có người nhận định rằng, chỉ cần nhìn nhà thờ của một dòng họ, người ta có thể biết được rất nhiều điều về dòng họ đó, như sự thịnh vượng, phát đạt, học vấn và văn hóa. .. Nhiều chi họ Vương của chúng ta đã thể hiện điều đó, nhiều chi họ Vương là họ lớn, uy tín về nhiều mặt của các địa phương, được người các dòng họ khác nể phục. Và nhà thờ bề thế, cúng tế bài bản, là một nét văn hóa dân tộc đặc sắc được nhiều người ghi nhận. Trong khi đó chúng ta chưa có nhà thờ thủy tổ họ Vương, và điều đó nằm trong kỳ vọng của bà con họ Vương toàn quốc.  Mấy thập kỷ nay nhiều dòng ho đã hoạt động trên cả nước, và nhiều họ đã xây được khu thờ thủy tổ, là nơi thờ cúng, hội họp, giao lưu…của người trong họ.

   Tôi không muốn gọi đó là Nhà thờ, muốn gọi là Khu thờ thủy tổ họ Vương, gồm các hạng mục sau đây:

 • Nhà thờ thủy tổ họ vương.
 • Khu nhà trưng bày bằng hiện vật, phù điêu hoặc hình ảnh…thể hiện các hình tượng điển hình của 59 nhà thờ của tất cả các chi, đồng thời trưng bày các thành tựu nổi bật về mọi lĩnh vực của các chi.
 • Khu hội trường hội họp, giao lưu.
 • Khu vườn trồng các loại cây do các chi họ tiến cử.

    Như vậy cần một diện tích khá rộng, cụ thể rộng như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện như địa điểm được chọn lựa và khả năng kinh tế của chúng ta. Tôi nghĩ rằng, chúng ta không nên xây dựng khu này ở trung tâm thành phố lớn, mà nên lùi ra ngoại ô, thậm chí có thể xây dựng ở vùng đồi núi, nông thôn thì đất đai đỡ đắt đỏ, còn với phương tiện giao thông hiện nay và tương lai, sự đi lại không thành vấn đề phải lo nghĩ.

  Vẫn biết đây là vấn đề rất lớn, chi phí lớn, chúng ta không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn, nhưng trước hết, để mọi người thấy cần thì coi nó là cái đich hướng tới.

   Điều thứ hai rất cấp thiết với họ Vương ta là tổ chức sáng tác “Vương tộc ca”, tức là Bài ca họ Vương.  Để có một ca khúc đúng chủ đề thì không khó, nhưng là một ca khúc để mọi người họ Vương phấn chấn tự hào, người họ khác nghe cũng nể phục thì chẳng dễ chút nào. Họ ta nhiều người hoạt động văn học nghệ thuật, nhưng ít người nổi danh trong lĩnh vực âm nhạc. Bởi vậy, chúng ta phải vận động nhiều người trong họ viết ca từ, sau đó lựa chọn ca từ hay nhất rồi nhờ (thuê) nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc. Trong thực tế, có nhạc sĩ rất nổi tiếng nhưng khi viết theo đơn đặt hàng thì tác phẩm chất lượng lại không cao, gây khó xử cho người đặt hàng.  Bởi vậy, ngay việc nhờ nhạc sĩ phổ nhạc ta cũng thực thi nhiều phương án để có thể chọn được ca khúc chất lượng cao.

  Nói về xây dựng văn hóa của họ Vương, chắc còn nhiều vấn đề, nhưng tôi nghĩ rằng hai việc vừa nêu cần được lưu tâm sớm.

                                                    Xuân2020

                                                VƯƠNG TRỌNG

5.Hết tham luận Nhà thơ Vương Trọng

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Nhà thơ Vương Trọng, tiếp theo xin kính mời tham luận của Đại tá – Chính Uỷ Vương Kim Hải dòng họ Vương Đại Thành, Yên Thành, Nghệ An, xin trân trọng  kính mời.

 

                                                  GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY

                                          ĐẠO LÀM QUAN CẢ HỌ ĐƯỢC NHỜ

Tham luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------------

                                             Đại tá – Chính ủy Vương Kim Hải

Dòng họ Vương Đại Thành – Yên Thành – Nghệ An

Kính thưa quý vị Đại biểu khách quý

Kính thưa quý Đại biểu các dòng họ dự Đại hội

Hòa vào niểm vui và tự hào hướng về Đại hội Đại biểu toản quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 hôm nay, tôi rất vinh dự là Đại biểu của dòng họ Vương Đại Thành, Yên Thành, Nghệ An vể dự Đại hội. Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm họ Vương Việt Nam ra đởi hôm nay mới có một Đại hội lịch sử, mang tẩm nhân loại, mang ý nghĩa sâu sắc về dòng tộc mà 59 dòng họ Vương cả nước chứng ta đang đoàn kết xây dựng và phát triển. Lời đầu tiên cho tôi được trân trọng kính cảm ơn những người tâm đức, minh tâm khởi xướng và thành lập họ Vương Việt Nam, một dòng họ Đức lưu quang muôn thuở, để hôm nay 59 dòng họ cả nước tự hào mình là con cháu của một dòng họ anh linh, trường lưu tỏa sáng. Kính chúc sức khỏe quý đại biểu các dòng tộc, các vị Trưởng tộc, Hội đồng gia tộc, các thế hệ con cháu họ Vương Việt Nam lời chúc sức khỏe an khang, thịnh vương, tâm phúc, tâm đức đoàn kết xây dựng họ Vương Việt Nam mãi mãi trường tồn phát triển, chúc Đại hội lịch sử của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị, thưa Đại hội

“ Một người làm quan cả họ được nhờ’ một nội dung hết sức có ý nghĩa của Đạo lý nhân sinh của con người Việt Nam ta qua bao nhiêu đời truyền lưu và phát triển trong huyết  thống trong sáng, linh thiêng của mọi thế hệ con cháu dòng tộc chúng ta. Một người làm quan cả họ được nhờ, qua bao thăng trầm của lịch sữ đã để lại bao nhiêu giá trị nhân văn sâu sắc, cao cả của những người Đạo làm Quan trong các dòng tộc chúng ta, nhưng cũng không ít hậu họa xẩy ra từ nhận thức sai trái và lợi dụng Đạo lý Đạo làm Quan đó để làm cho ý nghĩa, mục địch, nội dung thiêng liêng, cao cả của Đạo làm quan để cả họ được nhờ biến thành những nội dung xấu, những việc làm tổn hại đến Đạo lý đó.

Hôm nay, tai Đại hội tôi xin phát biểu nội dung

                  “ Giữ vững và phát huy Đạo làm quan cả họ được nhờ”

Kính thưa Đại hội

“ Giữ vững và phát huy Đạo làm quan cả họ được nhờ” Là một nội dung vô cùng quan trọng, cần thiết, trực tiếp trong các dòng họ chúng ta hiện nay, cần phải được nhận thức đúng, đầy đủ, chính xác ý nghĩa mục đích của Đạo lý linh ứng, linh thiêng này.

Thưa quý vị

Câu nói “Một người làm quan, cả họ được nhờ” ngày nay thường bị lý giải theo nghĩa xấu, liên quan đến nạn chạy chức chạy quyền, “con ông cháu cha”. Tuy nhiên, trong văn hoá truyền thống chân chính, “Một người làm quan, cả họ được nhờ” có hàm nghĩa hoàn toàn khác. Chữ “Quan” trong văn hoá truyền thống, đặc biệt trong văn hóa dòng họ, Theo chữ viết tượng hình Trung Quốc truyền thống phản ánh quan niệm của người xưa về con người và vạn vật rất đúng. Chữ “quan” trong tiếng Hán có hai phần: Phía trên là bộ miên như mái nhà, mái che, phía dưới là hai chữ khẩu, tượng trưng cho nhiều miệng ăn, chỉ nhiều người. Hàm ý chính là: Quan là người che chở, chăm lo cuộc sống cho dân chúng.

Bởi vậy, người làm quan được ví “ Quan chi phụ mẫu” Quan như “phụ mẫu” Quan như cha mẹ của dân, của dòng tộc, có vai trò trách nhiệm nặng nề đối với dòng tộc, “ dân chi phụ mẫu.” Dân chi sở hiếu, hiếu chi ; dân chi sở ố, ố chi ; thử chi vị dân chi phụ mẫu.  Kinh Thi chỉ rằng : “Làm cha mẹ dân (thì) người quân tử được vui”. Cái nào dân ưa thì ưa, cái nào dân ghét thì ghét, được như thế mới gọi là cha mẹ của dân

Vua Lê Thánh Tông nói: “Trăm quan là nguồn gốc của trị, loạn. Người có đức, có tài nhậm chức thì nước trị, dân yên. Người vô đức bất tài giữ chức thì nước loạn, dân khổ”.

Để xây dựng nền trị vì quang minh, Lê Thánh Tông trọng dụng hiền tài vào đội ngũ quan lại, đồng thời cũng đặt yêu cầu, tiêu chuẩn rất cao đối với quan lại. Trong bài “Thần tiết” Tiết của người bề tôi, Lê Thánh Tông viết: “Đan trung cảnh cảnh nhật tinh lâm,Trí chủ an dân, nghĩa khái thâm. Nội minh ngoại phủ hồi thiên lực Hậu lạc tiên ưu Lê thế tâm”

Tạm dịch:

“Lòng son quang minh, nhật tinh soi xét tới

Có nghĩa khí sâu sắc để trung với vua và an dân

Sức chuyển dời trong nước bình trị, ngoài nước mến yêu

Lòng giúp đời vui sau thiên hạ, lo trước thiên hạ”.

Làm quan là cơ hội hành Thiện đối với dòng tộc họ hàng

Xin được viện dẫn chuyện: Viên Liễu Phàm thời nhà Minh được cao nhân bày cho cách hành Thiện tích đức cải tạo vận mệnh. Khi phát nguyện cầu đỗ Tiến sỹ, ông đồng thời hứa làm mười ngàn điều thiện cho muôn dân. Quả nhiên, năm Bính Tuất ông trúng cử và được bổ làm tri huyện huyện Bảo Đề.

Viên Liễu Phàm có một cuốn sổ nhỏ ghi lại việc thiện, việc ác trong ngày để tu tâm sửa tính thực hiện. Vợ ông lo lắng khi thấy số việc thiện làm được còn quá ít ỏi, không biết bao giờ mới viên mãn hoàn thành một vạn điều ấy.

Một đêm, Viên Liễu Phàm nằm mộng thấy một vị Thần nhân hiện về, khai thị nói rằng: Quan chỉ cần làm một việc là : Giảm tiền thuế cho muôn dân là vạn sự sẽ hoàn thành đầy đủ. Trong lúc đó Viên Liễu Phàm hoang mang nghi hoặc, bèn thỉnh giáo thiền sư Thích Huyền Dư từ Ngũ Đài Sơn tới. Thiền sư bảo: Làm việc thiện mà tâm khẩn thiết chí thành thì một điều ấy có thể sánh bằng vạn điều khác, huống hồ lại giảm tô cho cả một huyện, toàn dân đều được hưởng ân huệ thì một điều đó cũng đáng bằng mười ngàn điều vậy.

Thưa quý vị

Kinh Dịch viết: “Tích thiện chi gia, Tất hữu dư khánh” (Nhà tích thiện ắt có nhiều niềm vui). “Tổ tiên tích đức, con cháu hưởng phúc”, “Tài nhân khả tác quốc gia sự - Tử hiếu năng an phụ mẫu tâm”, “ Tổ công, tông đức thiên niên thịnh – Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh”  Trong một dòng họ, nếu có người làm quan thanh liêm, lo trước cái lo của dòng họ, của dân, chí tâm công đức vật chất, tinh thần, cúng tiến cho dòng hộ, chăm lo mọi vui buồn của dòng tộc, chia sẽ cưu mang, giúp đỡ tạo công ăn việc làm chính đáng cho các thế hệ con cháu dòng tộc, vui sau cái vui của dòng họ, người trong dòng họ ấy nhất định được hưởng phúc báo đáp, ân sâu của Tiên tổ Tiên linh dòng tộc. Ngược lại, nếu một người làm quan trong họ tham ô, hại dân hại nước, thoái hóa, biến chất, tự chuyển hóa, tự diễn biến, xuống cấp về đạo đức lối sống, người ấy có thể lảm quan của dòng tộc, nhưng chắc chắn ông quan ấy có thể “nâng đỡ” cơ hội cho một vài người trong họ tham quyền cố vị, lập bề, kéo cánh, chiếm giữ quan này, chứ nọ, chaỵ chức, chạy quyền, tham ô lợi dụng, biến thủ tiển của nhà nước và nhân dân, hoặc tích cóp tiền của bất lương cho con cháu làm ăn phi pháp, bất minh, bất chấp cả Luật pháp Nhà nước, đạo lý nhân sinh, gia phong dòng tộc để thu vén quyền lợi mờ ám, bất minh. Nhưng chút lợi ích ấy, những ông quan của dòng tộc ấy sẽ không và không bao giờ dòng tộc, họ hàng được nhờ mà lại ngược lại rước tai họa khôn lường cho dòng tộc, làm hại cả họ chứ họ không được nhờ.

Thưa quý vị

Câu nói “một người làm quan, cả họ được nhờ” sẽ vô cùng đúng đắn và có ý nghĩa Đạo làm quan linh ứng, linh thiêng và cao cả khi người làm quan trong dòng tộc luôn tâm đức tôn thờ Tổ Tiên, kế nghiệp Tổ Tiên, chăm sóc, yêu thương các thế hệ con cháu, chăm lo tốt tất cả các đạo lý nhân sinh trong dòng tộc. Tất cả vì sự phát triển Đức lưu quang tỏa sáng của dòng họ, giúp đỡ, khuyến đức, khuyến tâm, khuyến học, khuyến tài, trau đồi đường học hành, khoa cử, tu thân tích đức, uống nước nhớ nguồn, tri ân báo đáp, trì niệm, tâm linh, phụng cầu Tiên Tổ. Vì vậy Đạo làm quan của dòng họ là chí tâm lảm việc hành Thiện, tích đức từ Tổ Tiên anh linh, ân nhờ phúc báo của dòng tộc chính là sự “được nhờ” chân chính của dòng tộc đối với Đạo làm quan trong sáng.

Kính thưa Đại hội, thưa toàn thêt Đại biểu các dòng họ

Trong giờ phút trọng đại và lịch sử của Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm  kỳ 2020 -2025 hôm nay, tôi và tất cả Qúy Đại biểu các dòng họ, cùng các Đạo làm quan trong các dòng tộc, chúng ta đã, đang và tiếp tục phát tâm, phát đức, dành tất cả sự tri ân, trì niệm ân phúc, cúng tiến vật chất, tinh thần, trí tuệ tài năng cho dòng tộc, mãi mãi khắc cốt, ghi tâm phù hộ độ trì của Đức Tiên tổ, để chúng ta thật sự là Đạo làm quan trong sáng, cao cả, limh ứng, vinh quang, tỏa sáng để dòng tộc của chúng ta được nhờ, để Đạo lý linh thiêng, trong sáng “Một người làm Quan cả họ được nhờ” của chúng ta mãi mãi đúng như tâm niệm muôn đời các thế hệ họ Vương Việt Nam.Kính chúc Vương tộc Việt Nam đời đời trường tồn phát triển

Chúc quý vị khách quý, quý Đại biểu các dòng tộc an lành, thành công trong cuộc sống

Kính chức các vị Đạo làm quan cao cả để cả họ được nhờ, để phát triển bền vững đi lên

Chức Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng kính cảm ơn ./.

                                                                                  Đại tá – Chính Uỷ

                                                                                   Vương Kim Hải

6.Hết tham luận Đại tá – Chính Uỷ Vương Kim Hải

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Đại tá – Chính Uỷ Vương Kim Hải, tiếp theo xin kính mời tham luận của Giáo su – Tiến sỹ Vương Hữu Tấn dòng họ Vương Á Lữ, Đại đổng Thành, Thuận Thành, Bắc Ninh, xin trân trọng  kính mời.

 

                                KẾT NỐI GIA PHẢ - KẾT NỐI DÒNG TỘC

                GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

     Tham luận của họ Vương Trang Phúc Khang - họ Vương gốc làng Á Lữ

 xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Giáo sư - Tiến sỹ Vương Hữu Tấn

Chủ tịch Hội Năng lượng Nguyên tử Việt Nam – Họ Vương gốc làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

          Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội

Kính thưa các vị Đại biểu đại diện các chi họ

Kính thưa các vị khách quý

Dòng họ là một hiện tượng lịch sử – văn hóa mang tính phổ quát, xuất hiện từ lâu trong lịch sử nhân loại và tồn tại ở mọi nền văn hóa. Theo định nghĩa “ Dòng họ là tập hợp toàn thể con cháu bên nội gắn bó với nhau bởi quan hệ huyết thống do cùng một ông tổ sinh ra”. Từ lâu người Việt Nam đã hình thành và bảo lưu một niềm tin thiêng liêng vào sức mạnh siêu nhiên của thủy tổ dòng họ.  Vì giữ nguyên niềm tin tín ngưỡng đó nên đến tận hôm nay, người Việt Nam vẫn lý giải sự thành bại, hưng suy của cháu con dòng tộc đều do thủy tổ dòng họ phù trì hay trừng phạt. Vì vậy, một trong những giá trị văn hóa tinh thần tiêu biểu hàng đầu của dòng họ người Việt Nam là ý thức tìm về cội nguồn, tổ quán để biết Thủy Tổ của dòng tộc và quê hương bản quán. Dù ở đâu và bất cứ khi nào thì ý thức về tổ tiên trước hết là tổ tiên dòng tộc vẫn là một trong những ý thức sâu sắc nhất, ăn vào tâm trí, ngấm trong máu thịt mỗi người dân Việt Nam. Hiện nay, ý thức tầm nguyên thủy tổ có xu hướng trỗi dậy. Nhiều dòng tộc trên khắp mọi miền tổ quốc đang ra sức hợp nhất chi phái, ghép nối phả hệ, truy nguyên thủy tổ. Vì vậy, hầu như tất cả các dòng họ của người Việt Nam đều có nguyện vọng chung là đi tìm nguồn gốc thủy tổ của mình cũng như bà con cùng dòng tộc vì lý do này hay lý do kia đã bị thất lạc cho đến nay. Việc làm này có 2 ý nghĩa, thứ nhất là tìm được Thủy Tổ của mình để biết và phụng thờ cho tròn đạo nghĩa để được Thủy Tổ phù trì cho dòng họ phát triển; và thứ 2 là tìm anh em dòng tộc  cùng huyết thống bị thất lạc với quan niệm “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Chính vì vậy, việc kết nối Gia phả, kết nối dòng tộc là tâm thức, ý nguyện, là nhiệm vụ thiêng liêng của 55 dòng tộc họ Vương cả nước trong Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam chúng ta. Làm tốt việc này chúng ta sẽ góp phần làm cho Họ Vương Việt Nam phát triển bền vững và trường tồn cùng với dân tộc.

Thưa Đại hội

Để thực hiện được nguyện vọng cao cả này, các dòng họ ở Việt Nam đều đã hình thành Ban liên lạc dòng họ và Hội đồng Gia tộc dòng họ để giúp cho các chi họ trong cùng dòng họ có điều kiện để kết nối gia phả và kết nối dòng tộc. Trong bối cảnh như vậy, chi họ Vương Trang Phúc Khang chúng tôi đánh giá cao chủ trương và các hoạt động cụ thể mà Hội đồng Vương tộc lâm thời họ Vương Việt Nam đã làm được trong thời gian qua để tạo điều kiện kết nối các chi họ trong đại gia đình Họ Vương Việt Nam. Vấn đề cốt lõi để có thể kết nối gia phả và kết nối dòng tộc là ở chỗ các chi họ phải còn lưu giữ được gia phả gốc của chi họ. Nếu không còn lưu giữ được gia phả gốc hay không có gia phả thì cũng phải có các thông tin mách bảo được truyền khẩu từ các bậc tiền nhân của chi họ để có cơ sở nhận quê hương bản quán và anh em cùng huyết thống.  Trong thời đại 4.0 hiện nay, nhiều chi họ Vương trong nước đã xây dựng được các trang thông tin điện tử như một kênh quan trọng để giúp kết nối gia phả và kết nối dòng tộc.

Kính thưa Đại hội

Việc kết nối gia phả và kết nối dòng họ không phải bây giờ trong thời đại 4.0 chúng ta mới làm, mà cách đây hàng trăm năm các dòng họ cũng đã làm. Từ thực tiễn kết nối gia phả và kết nối dòng tộc, họ Vương Trang Phúc Khang - họ Vương gốc làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, xin được chia sẻ kết quả thành công việc kết nối gia phả và kết nối dòng tộc của chúng tôi bị thất lạc cách đây 300 năm.

Lần kết nối thứ nhất đã được họ Vương Trang Phúc Khang thực hiện vào những năm 1930 của thế kỷ trước với chi họ Vương Đình Bắc Giang. Cơ sở để kết nối dòng tộc là Gia phả lưu truyền và các thông tin truyền miệng từ Tiên Tổ của dòng họ. Ngoài ra, còn có các thông tin  về Thần phả của Đình làng Á Lữ, nơi thờ Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương. Các thông tin đã được hai chi của họ Vương Trang Phúc Khang thống nhất để khớp nối gia phả và nhận anh em cùng huyết thống.

Lần kết nối thứ hai đã được họ Vương Trang Phúc Khang thực hiện vào năm 2018. Trên cơ sở Gia phả được lưu truyền, chúng tôi đã biết cụ Tú thuộc đời thứ 3 của dòng họ năm 1729 đã phải chạy lọan khỏi quê do họa “Tru Di Tam Tộc” của Chúa Trịnh và định cư ở làng Cổ Điển, trấn Sơn Tây. Tuy nhiên, trước đây họ Vương Trang Phúc Khang không có điều kiện để tìm kiếm vì biết đâu mà tìm được làng Cổ Điển ở trấn Sơn Tây rộng lớn như vậy. Trong những năm gần đây công nghệ thông tin đã phát triển rất mạnh và công cụ tìm kiếm trên mạng cũng là một phương tiện hỗ trợ rất tốt. Chúng tôi đã tìm thông tin về làng Cổ Điển thuộc trấn Sơn Tây trước đây và Hà Nội ngày nay. Việc tìm kiếm đã cho ra 2 làng có tên là Cổ Điển, một ở Đông Anh (thuộc Trấn Sơn Tây) và một ở Thanh trì, Hà Nội (không thuộc trấn Sơn Tây). Cả hai làng này đều không có họ Vương sinh sống tại đây. Như vậy, việc tìm kiếm theo địa danh làng Cổ Điển đi vào ngõ cụt. Chúng tôi phải chuyển ra tra cứu trang thông tin điện tử của các chi họ Vương thuộc trấn Sơn Tây. Trong trấn Sơn Tây cũng có rất nhiều huyện có chi họ Vương, nhưng rất may chúng tôi tiếp cận được trang thông tin của chi họ “Vương Đắc Đại Tộc” có thông tin mách bảo quan trọng. Theo đó, chi họ Vương Đắc Sơn Tây này là do một nhóm người đến sinh cơ lập nghiệp tại Trang Sơn Lộ từ vùng Kinh Bắc vào giữa thời Trung Hưng và cụ Tổ được thờ tại nhà thờ của chi họ này là thuộc đời thứ 5 của dòng họ. Hai thông tin trên là cơ sở để chúng tôi tìm về làng So hy vọng sẽ tìm được hậu duệ của cụ Tú đời thứ 3 của dòng họ. Tuy nhiên, khi làm việc trực tiếp với cụ quản lý nhà thờ họ Vương Đắc Sơn Tây thì các thông tin hy vọng nêu trên lại hoàn toàn bị phá sản. Rất may, trong quá trình trao đổi thì chính ông quản lý nhà thờ chi họ Vương Đắc Sơn Tây lại cho chúng tôi biết làng So chính là địa danh của làng Cổ Điền xưa và trong họ Vương Đắc Sơn Tây có một cụ do bị Nhà nước truy sát đã chạy về đây được các cụ trong họ Vương Đắc gả vợ cho và cho phép con cháu mang tên họ Vương Đắc. Sau đó chúng tôi đã gặp gỡ hậu duệ của Cụ, đối chiếu gia phả, văn cúng giỗ tổ cùng với các cảm nhận về tâm linh, hình thể nữa để đi đến thống nhất nhận anh em cùng huyết thống. Nhân ngày giỗ Thủy Tổ Tỷ của họ Vương Trang Phúc Khang (ngày 6 tháng 6 năm Mậu Tuất 2018), cả ba chi họ trong đại gia đình họ Vương Trang Phúc Khang đã chính thức ký kết Bản Minh Đinh nhận anh em cùng huyết thống và xác định thứ bậc trong dòng họ.

Việc kết nối thành công hai chi họ Vương Đình Bắc Giang và Vương Đắc Sơn Tây (họ Vương Trang Sơn Lộ) là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với họ Vương Trang Phúc Khang. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn chưa tìm được hậu duệ của một cụ Tú nữa và cũng chưa biết gốc tích Thủy Tổ sâu xa của họ Vương Trang Phúc Khang là từ đâu tới vùng đất Kinh Bắc sinh cơ lập nghiệp. Do đó, việc kết nối gia phả và kết nối dòng tộc vẫn tiếp tục là nhiệm vụ mà các thế hệ tiếp theo của họ Vương Trang Phúc Khang phải thực hiện.

Kính thưa Đại hội

Để giúp cho chi họ Vương Trang Phúc Khang nói riêng và các chi họ khác trong đại gia đình họ Vương Việt nam thực hiện được việc truy tìm Thủy Tổ và kết  gia phả, kết nối dòng tộc, chúng tôi xin có một số kiến nghị sau đây:

 1. Các chi họ trong đại gia đình họ Vương Việt Nam cần xây dựng trang thông tin riêng của chi họ, trong đó cập nhật thông tin đầy đủ, kể cả thông tin truyền khẩu từ các bậc tiền nhân để tạo điều kiện cho các chi họ khác nghiên cứu và tìm kiếm theo mục đích kết nối gia phả và kết nối dòng tộc.
 2. Cần xây dựng một Trang thông tin chung của Họ Vương Việt Nam, trong đó cập nhật đầy đủ thông tin của các chi họ Vương cả nước để thuận tiện trong tìm kiếm thông tin không phải tra cứu ở nhiều trang thông tin của từng chi họ. Việc làm này cũng khẳng định vai trò của Ban liên lạc và Hội đồng Vương tộc Họ Vương Việt Nam trong kết nối gia phả và kết nối dòng tộc, đồng thời minh chứng về sự cần thiết của việc tập hợp tất cả các chi họ trong đại gia đình Họ Vương Việt Nam.
 3. Hiện vẫn còn nhiều chi họ Vương ở các vùng miền chưa biết về hoạt động của Hội đồng Vương tộc lâm thời Họ Vương Việt Nam để thực hiện kết nối gia phả và kết nối dòng tộc. Do đó, cần thành lập các Ban liên lạc họ Vương theo địa danh tỉnh, huyện, hoặc vùng miền để tập hợp đầy đủ tất cả các chi họ Vương ở các vùng miền trong cả nước. Chỉ có làm được như vậy thì mục tiêu kết nối gia phả và kết nối dòng tộc mới có thể được thực hiện tốt nhất.
 4. Để có điều kiện tập hợp, đoàn kết tất cả bà con anh em trong đại gia đình họ Vương Việt Nam, Hội đồng Vương tộc Họ Vương Việt Nam nên suy nghĩ về một nơi thờ tự chung của các chi họ Vương Việt Nam, đó là Nhà thờ tổ họ Vương Việt Nam. Việc làm này rất cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên Hội đồng Vương tộc cần phải nghiên cứu cẩn thận, đầy đủ, thống nhất với tất cả các chi họ Vương trong cả nước về chủ trương, kế hoạch, vị trí, địa điểm, thiết kế, ngân sách… trước khi đưa ra quyết định và kêu gọi sự đầu tư của các nhà hảo tâm là con em của họ Vương trong cả nước.
 5. Ngoài kết nối gia phả và kết nối dòng tộc, thì việc hình thành cộng đồng Họ Vương Việt Nam cũng phải có ý nghĩa đối với việc hỗ trợ tinh thần, vật chất cũng như các điều kiện phù hợp cho sự phát triển bền vững của các chi họ Vương trong cả nước. Vì vậy, Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam cũng cần suy nghĩ về một số hoạt động khác cần thiết và khả thi phục vụ cho mục đích này.

Kính thưa Đại hội

Trên đây là một số ý kiến tham luận về kết nối gia phả, kết nối dòng tộc góp phần phát triển bền vững họ Vương Việt Nam của chi họ Vương Trang Phúc Khang, họ Vương gốc làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Băc Ninh, mong muốn được đóng góp cho hoạt động chung của Họ Vương Việt Nam.

Kính chúc tất cả các chi họ trong đại gia đình Họ Vương Việt Nam luôn trường tồn và phát triển bền vững cùng dân tộc, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của quê hương nơi các chi họ sinh sống nói riêng và cho Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta nói chung. Rất mong các vị đại diện cho các chi họ trong đại gia đình Họ Vương Việt Nam có mặt hôm nay quan tâm thúc đẩy công tác kết nối gia phả và kết nối dòng tộc nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó của cộng đồng Họ Vương Việt Nam hiện nay cũng như mãi mãi về sau. Kính chúc toàn thể Đại biểu Đại hội, quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội đồng Vương tộc Họ Vương Việt Nam thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

                                                                Giáo sư – Tiến sỹ  Vương Hữu Tấn

7.Hết tham luận GS -TS Vương Hữu Tấn

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Giáo su – Tiến sỹ Vương Hữu Tấn, tiếp theo xin kính mời tham luận của Doanh nhân Vương Đình Vinh dòng họ Vương Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An, xin trân trọng  kính mời.

 

                  TỰ HÀO LƯỢC SỬ NHÂN THẾ PHẢ - VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

Tham luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------------

 Doanh nhân Vương Đình Vinh

Dòng họ Vương Trung Sơn – Đô Lương – Nghệ An

Kính thưa quý vị khách quý

Kính thưa toàn thể Đại biểu Đại hội toàn quốc họ Vương Việt Nam

                          Mộc xuất thiên chi do hữu bản

                          Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên

                          Nhân sinh do Tổ - Thuỷ hữu ngư yên

                          Chim có Tổ, người có Tông – Như cây có cội như sông có nguồn

   Họ Vương là một họ có tên gọi đầy đủ, có nguồn gốc là người Á Đông. Họ Vương có mặt hàng nghìn năm tại các nước Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippin, Xingapo, Lào, Mông Cổ, Inđonesia, Mỹ… Và đặc biệt là ở Việt Nam. Trong sách Bách gia tính của Trung quốc ghi: họ Vương đứng thứ 1, về mức độ phổ biến đứng thứ năm.. Ở phương Đông họ Vương đứng thứ 8.

 Kính thưa quý vị

Vương có nghĩa là vua, do đó qua nhiều đời, nhiều Hoàng Tộc trong lịch sử sau khi mất ngôi đã đổi tên họ của mình sang họ Vương

Theo truyền thuyết vào đời Thương Trụ Vương, hậu duệ đổi lấy họ Vương làm họ. Theo Thông chí thiên Thị tộc lược, họ Vương là chi nhánh của dòng tộc Chu Văn Vương, Chu Linh Vương thế kỷ 6 trước Công Nguyên

Họ Vương có 14 họ kép được rút gọn thành họ Vương là: Vương Chu, Vương Nhân, Vương Phụ, Vương Quan, Vương Sử, Vương Thúc, Vương Tôn, Vương Tử, Ngũ Vương, Nhạc Vương, Tây Vương,Thành Vương, Tiểu Vương, Uy Vương v.v.

Còn ở Việt Nam họ Vương chúng ta trải dài trên ba miền đất nước Bắc Trung Nam, chúng ta có họ Vương Qúy, Vương Khả, Vương Đình, Vương Quốc, Vương Thừa, Vương Văn, Vương Công, Vương Huy, Vương Chính, Vương Thức, Vương Hữu, Vương Viết, Vương Hoàng, Vương Kim, Vương Quốc, Vương Trí, Vương Xuân, Vương Sỹ v v…

Theo thống kê chưa đầy đủ Việt Nam chúng ta có khoảng trên dưới 180 dòng họ, trong đó họ Vương chúng ta có 61 dòng đang tọạ lạc tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và nước ngoài, mỗi dòng họ có lịch sử phát triển hàng năm, sáu trăm năm, nhiều đời kế tiếp phát triển, nhiều phẩm hàm, quan chế phong tặng, nhiều tiền nhân đỗ đạt khoa bảng, chức sắc, có công lớn đối với dân tộc, đất nước và quê hương.

 Dòng họ là một hiện tượng Lịch sử xã hội, có tính phổ quát toàn nhân loại và liên thời đại, theo nhóm huyết thống là một trong ba hình thức tập hợp sớm nhất trong lịch sử loài người.

Thưa quý vị. Hiện nay cả nước ta nhiều dòng họ đã thành lập toàn quốc như họ Võ, họ Lê, họ Phan, họ Bùi, họ Dương, họ Nguyễn, họ Trần, Họ Hồ v.v. Nhiều họ tổ chức nhiều hoạt động kết nối tâm đức theo hướng uống nước nhớ nguồn, nhân sinh do tổ, vinh danh hiền tài, đắc tâm cầu phụng …mang ý nghĩa đạo lý, nhân sinh, có tầm nhân loại

   Chính vì những lẽ như trên, việc kết nối thành lập các dòng họ Vương cả nước chúng ta thành một Đại Đại Vương Tộc toàn quốc là một quy luật tất yếu và sự cần thiết khách quan, vô cùng quan trọng và thiết yếu.

     Thành lập họ Vương Việt Nam là thiết lập sự kết nối tâm đức, tình cảm dòng tộc, mang tính cộng đồng huyết thống giữa các dòng họ Vương trên cả nước thành một Đại Đại tộc họ Vương với nhau. Các dòng họ Vương Khả, Vương Đình, Vương Quốc, Vương Thừa, Vương Văn, Vương Công, Vương Huy, Vương Chính, Vương Thức, Vương Hữu,Vương Viết, Vương Hoàng, Vương Kim, Vương Quốc, Vương Trí, Vương Xuân, Vương Sỹ v v .. tất cả đều chung một Đại tộc họ Vương, tất cả đều là anh, là em một nhà, một dòng tộc, một Tổ Tiên, cũng cố, giáo dục, xây đắp và phát huy niềm tự hào truyền thống dòng tộc, xây dựng, bối đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn, thượng tôn Tiên Tổ là mục tiêu cao cả của họ Vương Việt Nam. Và hơn thế nữa chúng càng ta tự hào, ngưỡng mộ, tri ân các bậc Nhân Thế Phả Vương Tộc Việt Nam chúng ta.

Chúng ta tự hào:

                           Thủy Tổ - Tiên Linh bậc tài danh

 Tài nhân - Đức sáng sự nghiệp thành

 Văn giỏi yên dân – dân vạn phúc

 Võ tài giữ nước – nước phồn vinh ”

                           Mở thạch, khai sơn dựng Tổ Tông

                           Nghĩa trung, khí tiết, chi Lạc Hồng

                           Khoa Bảng lưu danh, nhân nghĩa sáng

                            Sỹ, Hiền, Đạo, Chí, Quan Trường danh     

   Tổ Tiên dựng nghiệp ngời danh vọng

   Tử Tôn nối dõi rạng sử xanh      

   Tiền nhân là đấng cao minh
   Cháu con hưng phát, lòng thành ghi ơn

   Tổ Tiên là núi Thái Sơn
   Để cây con cháu cao vươn giữa trời

   Đức ân mãi mãi xanh tươi
   Trường tồn vạn đại, ngời ngời danh thơm

Kính thưa Đại hội

Hơn một ngàn hai trăm năm lẻ dòng tộc họ Vương, qua các thế thời, các bậc Tiên Linh Tiên Tổ đã hiến dâng tâm đức, tài năng, trí tuệ làm rạng danh lược sử 591 Nhân Thế Phả Vương tộc Việt Nam, sánh hàng với các dòng họ lớn trên cả nước.

Chúng ta không thể không tự hào, không thể không ngưỡng vọng và trí ân 84 bậc Tiên Linh dòng tộc là Thủy Tổ, Thần Tổ linh thiêng của 59 dòng tộc họ Vương cả nước đang tọa lạc trường tồn và phát triển trên mọi miền đất Việt của chúng ta, từ họ Vương Chính Sà Phìn, Đồng Văn Hà Giang, đến các họ Vương vùng Châu thổ Sông Hồng, đến Xứ Thanh, Xứ Nghệ - Tĩnh, Xứ Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Cao Nguyên, Sài Gòn và các tỉnh Đông, Tây Nam bộ. Nhiều vị Thủy Tổ - Thần Tổ - Tiên Linh có chức tước phẩm hàm, Sắc Phong ban tặng. Sáng ngời truyền lưu Đức anh linh – Anh hùng dâm tộc – Thủ lĩnh khởi nghĩa năm 803, Vương Qúy Nguyên, Thủy tổ Vương tộc Việt Nam. Chúng ta càng ngưỡng vọng dòng họ chúng ta là một dòng họ hiếu học, khoa cử đỗ đạt thành danh, khi bảng vàng Khoa Bảng ghi danh 65 vị Đại khoa - Trạng nguyên – Bảng nhãn –Thám hoa – Hoàng giáp – Tiến sỹ. trong 845 năm từ năm 1075 đến năm 1919, nổi danh nhiều vị Tiên Linh đỗ đầu thi Hội, thi Đình, ba cha con, anh em ruột đỗ Hương Cống trong một năm. Đặc biệt dòng họ Vương chúng ta là một dòng họ đắc Đạo, khi có 31 vị Linh Mục, Thượng Tọa, Đạo Sỹ, Tu Sỹ đã, đang trụ trì tại các Trung tâm Giáo Hội Phật Giáo, các Tổ đình. Chùa, các Giáo xứ lớn trên cả nước. Nổi danh là Linh Mục Vương Đình Aí, là Đại biểu Quốc Hội, Chánh xứ Yên Đại, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam

Cùng kế nghiệp các Tiên Linh Khoa Bảng dòng tộc, các thế hệ Học Hàm, Học Vị tiếp theo đã được vinh danh, chúng ta 31 Giáo sư – Phó Giáo sư - Tiến sỹ trên mọi lĩnh vực khoa học và xã hội, nhiều Giáo sư – Tiến sỹ có tẩm tài năng, trí tuệ uyên bác ngang tầm thế giới như Tiến sỹ khoa hộc, Tiến sỹ Y học ...nắm giữ các cơ quan nghiên cứu khoa học trên thế  giới cũng như của đất nước. Chúng ta có 31 Văn Chí Sỹ là Nhà Văn hóa, Nhà Văn, Nhà Thơ, Nhà Giáo,Văn nghệ sỹ, Bác sỹ...được tôn vinh Nghệ danh, vinh danh danh hiệu cao quý nổi danh quốc tế và cả nước, 30 Tướng lĩnh quân đội là Đại tá, Trung, Thượng Tá có chức vụ đang trực tiếp chỉ huy các đợn vị quân đội nhân dân Việt Nam.

Trên lĩnh vực quan chức lãnh đạo các cơ quan Đảng và Nhà nước từ cấp huyện trở lên chúng ta có 71 vị từ Ủy Viên bộ chính trị - Phó Thủ Tướng Chính Phủ đến Phó bí thư, Chánh phó Chủ Tịch tỉnh, huyện, Chánh phó Giám đốc các Cơ quan, Công ty, Xí nghiệp cả nước.

Kính thưa quý vị, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế các doanh nghiệp, doanh nhân họ Vương chúng ta có 73 doanh nhân đang thành danh, đang nắm giữ Chánh, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp, các đơn vị kinh tế lớn trên cả nước, 73 Doanh nhân thành đật đang hết sức tâm đức, tâm thành hướng về họ Vương Việt Nam và xây dựng dòng tộc ngày càng trường tồn và phát triển.. 

Cùng đồng thời là những hậu duệ linh thiêng của dòng tộc họ Vương Việt Nam đã hy sinh cả tuổi xuân trên các chiến trường cho độc lập tụ do của đất nước và hạnh phúc của dòng tộc, chúng ta cùng tri ân, ngưỡng vọng 172 anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng của 61 dỏng tộc họ Vương cả nước.

Kính thưa quý vị

Chúng ta vô cùng tự hào và ngưỡng vọng tri ân về lược sử 596 Nhân Thế Phả Vương Tộc Việt Nam, tất cả 61 dòng họ chúng ta càng bền tâm gắn kết, tâm phúc, tâm đức, đoàn kết, kế nghiệp, noi theo, nguyện đông tâm xây dựng và phát triển họ Vương Việt Nam chúng ngày càng trường tồn phát triễn bền vững mãi mãi.

Kính mong Đại hội chúng ta Bái niệm Tiên Linh Vương tộc Việt Nam, bái niệm lược sủ Nhân Thế Phả Vương Tộc Việt Nam, mãi mãi anh linh, lưu truyền vạn đại                          

                           Tiên Tổ, Tiên Linh họ Vương Việt Nam

 Dòng máu Rồng Tiên toả sáng hào hùng

                           Mở thạch, khai sơn dựng Tổ Tông

                           Nghĩa trung, khí tiết, chi Lạc Hồng

                           Khoa Bảng lưu danh, nhân nghĩa sáng

                            Sỹ, Hiền, Đạo, Chí, Quan Trường danh     

  Đây gấm vóc, giang sơn, đất Việt hùng thiêng

  Đây họ Vương Việt Nam, con cháu ngàn năm

  Dòng máu thắm hùng anh, tô thắm trang sử vàng

  Họ Vương, ôi ! họ Vương Việt Nam

  Linh thiêng ngàn năm.....họVương .... Việt Nam

  Linh thiêng Nhân Thế Phả - Vương Tộc Việt Nam

     Kính chúc Vương tộc Việt Nam đời đời trường tồn phát triển

     Chức Đại hội thành công tốt đẹp

     Xin trân trọng kính cảm ơn ./.

                                              

                                               Doanh nhân Vương Đình Vinh  

8.Hết tham luận Doanh nhân Vương Đình Vinh

Ông Vương Ngọc Vinh: Trân trọng cảm ơn tham luận của Doanh nhân Vương Đình Vinh, tiếp theo xin kính mời tham luận của Doanh nhân Vương Huy Đào dòng họ Vương Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa, xin trân trọng  kính mời.

 

PHÁT HUY NGUỒN LỰC VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN

SAN SẺ YÊU THƯƠNG XÂY DỰNG DÒNG TỘC VỮNG MẠNH

 

                                                                 Tham luận

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025

----------------

 

 Doanh nhân Vương Huy Đào

Dòng họ Vương Quảng Văn – Quảng Xương – Thanh Hóa

 

Kính thưa quý vị Đại biểu khách quý

Kính thưa toàn thể Đại biểu Đại hội họ Vương Việt Nam

Vô cùng vinh dự và tụ hòa là hậu duệ của dòng tộc họ Vương Huy Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa, về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nạm, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lời đầu tiên xin kính chúc toàn thể quý Đại biểu khách quý, các vị đại biểu các dòng tộc về dự đại bieur an lành, sức khỏe, đoán kết, tâm phúc, tâm đức xyaa dựng họ Vương Việt Nam đời đời trường tồn và phát triển bễn vững, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.  

Kính thưa Đại hội

Tại Đại hội hôm nay tôi xin phát biểu ý kiến về “Phát huy nguồn lực vật chất và tinh thần san sẻ yêu thương xây dựng dòng tộc vững mạnh”

Thưa Đại hội

Cuộc sống của mỗi chúng ta đều tồn tại nhờ vào sự kết hợp của hai giá trị vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, có một khuynh hướng sai lầm rất phổ biến là không thấy được sự gắn bó và tương quan giữa hai giá trị này. Chính vì thế, đôi khi chúng ta quá xem trọng yếu tố vật chất, lại có đôi khi quá đặt nặng về mặt tinh thần. Nhưng sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố này lại chính là nền tảng thiết yếu nhất để có được một cuộc sống an vui, hạnh phúc.

Kính thưa Đại hội

Sự thật là những giá trị vật chất và tinh thần vốn dĩ không bao giờ có thể tách rời nhau như hai phạm trù riêng biệt. Vật chất có được giá trị của nó phụ thuộc vào tinh thần, và các giá trị tinh thần bao giờ cũng chỉ tồn tại trên cơ sở những biểu hiện vật chất nhất định. Những niềm vui, nỗi buồn, sự thương yêu hay oán ghét, kính trọng hay khinh miệt... nảy sinh trong lòng ta là do nơi phản ứng của ta trước những biểu hiện vật chất mà ta tiếp xúc. Ngay cả tâm trạng của ta trong một lúc nào đó cũng luôn có sự phụ thuộc nhất định vào các yếu tố vật chất của môi trường bao quanh. Ngược lại, khi lòng ta đang tràn ngập một cảm xúc mạnh mẽ nào đó thì toàn bộ thế giới vật chất chung quanh đều sẽ thay đổi trong nhận thức của ta, như thi hào Nguyễn Du đã từng viết: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Vì thế, việc tách rời hoặc đối lập các giá trị vật chất và tinh thần là một nhận thức sai lầm, không đúng thật. Và vì đó là một nhận thức sai lầm nên chúng ta chẳng bao giờ có thể dựa vào đó để có được một thái độ sống đúng đắn dẫn đến niềm vui và hạnh phúc.

Kính thưa quý vị

Vật chất và tình thần luôn luôn đi cùng nhau, không tách rồi nhau và phát triển nhờ nhau trong cuộc sống, đặc biệt trong dòng tộc, nhiều thế hệ con cháu rất thành công trên lĩnh vực kinh tế, vật chất, công sức, trí tuệ bổ ra để có khối tài sản đồ sộ, to lớn, để có Công ty, Xí nghiệp, Doanh nghiệp hay cả một Tập đoàn to lớn. Có lễ theo tôi nghĩ, không thể sai đó là không thể không nhờ ân đức Tiên Tổ, Tiên Linh, ông bà cha mệu phù hộ độ trì, ban phúc, ban đức để gặp thời, gặp vận, may mắn, thuận lợi để ăn nên làm ra, có người có hành chục, hàng trăm tỷ đồng và cả một cơ ngơi đồ sộ to lớn. Theo tôi thấy tất cả dù làm ông to bà lớn, giàu có, hưng thịnh, phú quý đến đâu thì chúng ta cũng không thể không phải là con cháu sinh ra từ dòng tộc chúng ta, là hậu duệ của dòng tộc chúng ta, Rất nhiều hậu duệ đó vửa có vật chất nhiều lại vừa có tinh thần lớn, họ cúng tiến tiền của hết sức tâm đức, tự tâm, tự nguyện, không hề so bì tính toán, không cầu mong nổi tiếng, nổi danh giàu có để tâm đức xây dựng nhà thờ họ để cung phụng, xây đắp Từ đường, ủng hộ các gia đình nghèo trong họ, góp công, góp của để tổ chức các hoạt động vimh danh, tri ân các bậc thủ chỉ lên lão, các cháu học hành đỗ đạt, khuyến học, khuyến tài, mua sắm các đổ tế khí nhà thờ, cho đến các trang phục tế lễ, Săn phong câu đối, lậpGia phong, Gia phả, Tôn đồ...biết bao các doanh nhân thành danh của các dòng họ đã tâm sức, tâm huyết làm trọn tâm mình cho dòng tộc cả tinh thần và vật chất thật linh thiêng và ý nghĩa, làm rạng danh thêm dòng họ, làm mạnh thêm cho dòng họ trong phát triển kinh tế, xây dựng truyền thống dòng họ phát triển, san sẽ yêu thương tình máu mũ, họ hàng chia sẽ động viên, hỗ trợ, thậm chí cưu mang nhiều gia đình trong dòng tộc khi hoạn nạn, ốm đau bệnh tật.

Nhiều Doanh nghiệp Doanh nhhaan hậu duệ các dòng tộc đã huy động nhiều thế hệ con cháu dòng tộc vào cc doanh nghieepk tập đoàn, công ty xí nghiệp của mình, huy động nhiều nhân lực lao động nhần rỗi con em dòng tộc lao động các mùa vu các công trình , vừa có nghệ nghiệp làm ăn, vừa có thu nhập kính tế hàng chục triệu đồng một tháng để bảo đảm cho cuộc sống gia đình, đây cũng chính là sự gắn kết làm tốt giữa vất chất và tinh thần, san sẽ yêu thương trong dòng tộc. Nhiều thế hệ Doanh nhân cũng như các quan chức lãnh đạo thành danh các dòng tộc san sẻ yêu thương làm tốt nhu cầu vất chất và tinh thần cho con cháu dòng tộc như lập hồ sơ, cho vay vốn. tổ chức xuất khảu lao đông nước ngoai như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc... lầm ăn, nhiều gia đình từ nghèo khó vươn lên giàu có, nhà cửa, xe pháo trở thành hộ giàu trong dòng tộc.

Thưa toàn thể Đại hội

Trong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều việc mà sự chọn lựa ứng xử của chúng ta luôn phụ thuộc vào khái niệm được hay mất. Khi buông bỏ một giá trị vật chất, chúng ta thường cho là mất, nhưng kỳ thật còn phải cân nhắc mục đích của sự buông bỏ ấy như thế nào mới có thể xác định đó là được hay mất. Khi có thêm một phần giá trị vật chất, chúng ta thường cho là được, nhưng kỳ thật cũng cần xét đến những giá trị tinh thần tương quan mới có thể xác định đó là được hay mất. Và chỉ khi nhận thức đúng về sự được, mất trong cuộc sống thì chúng ta mới có thể có một cuộc sống an vui và thực sự có ý nghĩa..

Với bản năng yêu thương sẵn có, mỗi người chúng ta đều muốn làm những điều tốt đẹp cho người khác, đều muốn giúp đỡ những người khốn khó. Nhưng chính ý tưởng không muốn mất đi các giá trị vật chất nhiều khi đã ngăn cản chúng ta làm những việc tốt đẹp như thế. Nếu thấy được mối tương quan giữa vật chất và tinh thần, chúng ta sẽ thấy rằng việc sử dụng đúng đắn một phần giá trị vật chất nào đó để làm được những điều tốt đẹp phát huy nguồn lực vất chất, tinh thần, san sẻ yêu thương xây dựng dòng tộc phát triển vững mạnh không bao giờ là mất đi, vì nó luôn mang lại cho chúng ta những giá trị tinh thần nhiều lần hơn thế nữa.

Tôi hy vọng Từ Đại hội lịch sử này họ Vương Việt Nam cũng nhứ 59 dòng họ Vương cả nước chúng ta phát huy mạnh mẽ nguồn lục vật chất và tinh thàn cao cả của các thế hệ con cháu thành danh, thành đạt bằng con số tâm đức cụ thể, thiết thục, xây dựng cơ sở vật chất cho dòng tộc, tạo lập các nguồn quỹ thiết thực phục vụ các hoạt động các tế lễ của dòng tộc

Điều này không hề mang tính triết lý suông, mà là một thực tế, nhưng cần đến sự sáng suốt, tinh tế mới có thể nhận ra được. Khi chúng ta có thể làm được những điều tốt đẹp cho dòng tộc, thuận theo bản năng yêu thương của mình, chúng ta sẽ có được nhiều niềm vui và nghị lực trong cuộc sống. Vì thế, điều chắc chắn là chúng ta sẽ có được sự sáng suốt và nguồn cảm hứng tốt hơn trong mọi công việc đối với dòng tộc. Và điều này sẽ mang lại cho chúng ta, cho dòng tộc những kết quả tốt đẹp hơn, những giá trị vật chất và tinh thần lớn lao hơn, và sự phù trì, hộ mệnh, che chở âm đức của Tổ Tiên dòng tộc càng linh ứng, linh thiêng cho chúng ta ngày càng phát triển mạnh về vật chất và ti8nh thần, tâm phúc tâm nguyện với dòng tộc, xây dựng dòng tộc trường tồn, phát triển bền vững .

             Tâm phúc, Tâm chúc Vương tộc Việt Nam đời đời trường tồn phát triển

             Chức Đại hội thành công tốt đẹp

             Xin trân trọng kính cảm ơn ./.

                                                                           Doanh nhân

                                                                         Vương Huy Đào

            

  Hết tham luận

Ông Vương Ngọc Vinh

Xin trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận hết sức quan trọng và cần thiết của các vị đại diện các dòng họ, các ý kiến tham luận đã đặt ra những nhiệm vụ quan trọng của Đại tộc Vương tộc Việt Nam chúng ta, tiếp tục đồng tâm xây dựng họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn, phát triển, thịnh vương, xin trân trọng cảm ơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU ( 03 ý kiến)

  -     UVBCT – Bí thư thành ủy Hà Nội  Vương Đình Huệ (Nếu có)

 • Lãnh đạo tỉnh (Nếu có)
 • Dòng họ Việt Nam (Hoặc đại diện một dòng họ)

Ông Vương Hữu Tấn

Kính mời Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương tộc Việt Nam phát biểu ( Nếu có)

    . Kính thưa quý vị khách quý, thưa Đại hội

Vinh dự cho Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất – Nhiệm kỳ 2020 – 2025, được đón tiếp Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương tộc Việt Nam về dự Đại hội

 Sau đây thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ý kiến phát biểu chào mừng Đại hội của Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương tộc Việt Nam . Xin trân trọng kính mời.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương tộc Việt Nam phát biểu xong.

     Đáp từ của Chủ tịch Hội đồng Vương Khả Cúc

  Kính thưa Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương Tộc Việt Nam, Rất vinh dự và tự hào cho 60/61 dòng tộc họ Vương Việt Nam và đặc biệt Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025, được vinh dự đón tiếp Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội  Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương Tộc Việt Nam về dự và chỉ đạo Đại hội. Thay mặt Đại hội và toàn thể 63 dòng họ Vương cả nước, xin trân trọng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc tất cả những ý kiến vô cùng quý báu, quan trọng và cần thiết của Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương Tộc Việt Nam. Xin trân trọng kính mong tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo của Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Chủ tịch danh dự Hội đồng Vương Tộc Việt Nam đối với sự phát triển trường tồn và bền vững của họ Vương Việt Nam, xin trân trọng kính cảm ơn.

Ông Vương Hữu Tấn

    . Kính thưa quý vị khách quý, thưa Đại hội

Kết nối dòng họ, đoàn kết hướng về Tiên Tổ, xây dựng và phát triển dòng họ là nhiệm vụ rất quan trọng giữa các dòng họ với nhau. Sau đây xin kính mời Nhà sử học Dương Phúc Hiệu, ủy viên ÚNESCO nghiên cứu các dòng họ Việt Nam, Trưởng Ban quản lý Đền thờ các Danh nhân, thay mặt họ Dương tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến, xin kính mời

 Đáp từ của Ông Vương Huy Đào

- Kính thưa Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội xin trân trong cảm ơn ý kiến phát biểu rất tâm huyết của Nhà sử học Dương Phúc Hiệu, ủy viên nghiên cứu các dòng họ Việt Nam, Trưởng Ban quản lý Đền thờ các Danh nhân, thay mặt họ Dương tỉnh Nghệ An tại Đại hội họ Vương Việt Nam hôm nay

  Kính thưa Đại hội

Đại hội chúng ta đã được nghe các ý kiến tham luận của các vị đại diện các dòng họ Vương cả nước, các ý kiến tham luận đã đặt ra nhiều nội dung, vấn đề rất quan trọng và cần thiết đối với việc tiếp tục xây dựng và phát triển họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn và phát triển bền vững. Tuy nhiên các tham luận cũng đặt ra nhiều vấn đề, nội dung cần được tiếp tục bàn luận cũng như các giải pháp thực hiện.

Tiếp theo chương trình kính mời Giáo sư – Tiến sỹ khoa học Vương Khả Cúc – Chủ tịch Hội đồng Vương tộc lâm thời Tổng hợp giải trình các ý kiến tham luận tại Đại hội, xin kính mời.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Ông Vương Khả Cúc

Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

     (Căn cứ từng vấn đề xuất, đề nghị của các ý kiến tham luận của Đại biểu Đại hội để tổng hợp, giải trình và kết luận, hoặc bảo lưu)

Kính thưa Đại hội

Tiếp theo chương trình, xin kính mời Đại hội tiến hành phần Bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2020 -2025
 2. Thông qua quy định thể lệ, số lượng bầu cử

Ông Vương Ngọc Vinh

Kính thưa quý vị khách quý, thưa Đại hội

Sau hơn hai năm tổ chức và hoạt động Hội đồng lâm thời họ Vương Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, với tâm đức tự tâm, tự nguyện, tự tài, đã kết nối đồng tâm 58/61 dòng họ Vương cả nước, đồng lòng xây dựng họ Vương Việt Nam ngày càng phát triển, thịnh vượng.

Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta tiến hành Bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tôi xin công bố Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.

 1. Là thành viên Vương tộc thuộc các dòng tộc họ Vương Việt Nam
 2. Có uy tín, có năng lực, tâm đức, tâm huyết, có trách nhiệm và nhiệt tình
 3. Tự nguyện hoạt động vì sự phát triển của Vương tộc Việt Nam
 4. Có khả năng nghiên cứu tìm hiểu, hiểu biết về dòng họ
 5. Có tinh thần tự tôn, đoàn kết, kết nối dòng họ, xây dựng và phát huy dòng họ ngày càng phát triển

Kính thưa Đại hội, tại phiên họp trù bị Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2018 và Hội nghị trù bị Đại hội ngày 17 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Vinh, tỉnh nghệ An, đã thống nhất đề nghị Đại hội bầu cử bằng hình thức giơ tay theo quy định tại Nghị Định số 45 của Chính phủ

Đề nghị Đại hội cho biểu quyết, Đại biểu nào đồng ý bầu cử theo hình thức giơ tay theo quy định tại Nghị Định số 45 /2010 - NĐCP, ngày 24 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, xin biểu quyết.

 • Đại biểu nào không đồng ý?
 • Đại biểu nào có ý kiến khác ?

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% bầu cử bằng hình thức dơ tay.theo quy định tại Nghị Định số 45 /2010 - NĐCP, ngày 24 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ

Thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

Tại phiên họp trù bị Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2018 và Hội nghị trù bị Đại hội ngày 17 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã thống nhất đề nghị Đại hội bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Gồm 430 vị, trong đó Chủ tịch danh dự 01 vị, 40  vị Chánh, Phó chủ tịch Thường trực và 389 vị Ủy viên, 9 Ban và 3 Câu lạc bộ, với 430 Thành viên

 1. Ban Thường trực Hội đồng:          40 Thành viên;
 2. Ban Tổ chức - Hành chính - Nghi lễ: 28 Thành viên;
 3. Ban Đối ngoại:  26Thành viên;
 4. Ban Tư liệu – Gia phả:    31 Thành viên;
 5. Ban Văn hóa – Xã hội:     24 Thành viên;
 6. Ban Kinh tế - Tài chính: 39 Thành viên;
 7. Ban Khuyến học – Khuyến tài: 30 Thành viên;
 8. Ban Thư ký 17 Thành viên;
 9. Ban Biên tập Bản tin điện tử - Tập san nội tộc: 25 Thành viên;
 10. Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân:       29 Thành viên
 11. Câu lạc bộ Văn hóa – Văn nghệ:  29 Thành viên;
 12. Câu lạc bộ Khuyến học – Khuyến tài:  30 Thành viên;

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội cho biểu quyết về số lương bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        -    Đại biểu nào đồng ý?

 • Đại biểu nào không đồng ý?
 • Đại biểu nào có ý kiến khác

Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Sau đây kính mời Đại hội theo dõi Danh sách nhân sự Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025, gồm 430 vị, trong đó Chủ tịch 01 vị, 40 vị Phó chủ tịch Thường trực và  389  vị Ủy viên, 9 Ban và 3 Câu lạc bộ, với 430 Thành viên

                      ( Màn hình chiếu Danh sách nhân sự Hội đồng)

Thưa Đoàn Chủ tịch, thưa Đại hội

 Tại phiên họp trù bị Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2018 và Hội nghị trù bị Đại hội ngày 17 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An,.đã thống nhất đề nghị các ông, bà sau đây tham gia Ban kiểm phiếu, gồm:

 1. Ông. Vương Hữu Truyền – Họ Vương Hữu - Bắc NInh    - Trưởng ban
 2. Ômg Vương Khả Thạch – Họ Vương Khả - .Hà Tĩnh      - Phó ban
 3. Ông. Vương Hữu Khuông – Họ Vương - Hải Dương              - Ban viên

4, Ông. Vương Hữu Hùng    - Họ Vương Hội An – Quảng Nam   - Ban viên

 1. Ông. Vương Duy Miên - Họ Vương Duy - Hà Nội          - Ban viên

Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Ban kiểm phiếu.

        -     Đại biểu nào đồng ý?

 • Đại biểu nào không đồng ý?
 • Đại biểu nào có ý kiến khác

Như vậy Đại hội đã thống nhất 100% Danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Sau đây xin trân trọng kính mời ông Vương Đình Huy Trưởng ban kiểm phiếu lên điều hành phần biểu quyết bầu cử,

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử

      Ông Vương Hữu Truyền?

Thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử tham gia Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025, và thống nhất bầu cử bằng hình thức giơ tay tyheo quy đinh tại Nghị Định số 45 /2010 - NĐCP, ngày 24 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ

Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100%, bầu Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025, gồm 430 vị trong đó Chủ tịch danh dự 01 vị, Chánh, Phó chủ tịch Thường trực 40 vị, Ủy viên 389 vị, 9 Ban và 3 Câu lạc bộ, với 430 Thành viên

 

Sau đây xin đề nghị Đại hội biểu quyết dơ tay

        -    Đại biểu nào đồng ý?

 • Đại biểu nào không đồng ý? Không
 • Đại biểu nào có ý kiến khác? Không

Thưa Đại hội

Như vây Đại hội đã biểu quyết 100%, bầu Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025, gồm 430 vị trong đó Chủ tịch danh dự 01 vị, Chánh, Phó chủ tịch Thường trực 40 vị, Ủy viên 389 vị, 9 Ban và 3 Câu lạc bộ, với 430 Thành viên

Xin Đại hội nhiệt liệt chúc mừng Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025.              (Vỗ tay)

Sau đây xin trân trọng kính mời Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025 lên ra mắt nhận nhiệm vụ.

 1. Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt

Xin kính mời ông Vương Khả Cúc Chủ tịch Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phát biểu nhận nhiệm vụ, xin kính mời

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Chủ tịch Hội đồng Vương Khả Cúc phát biểu

Ông Vương Khả Cúc

Kính thưa Đại hội, Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm 2020 -2025, đã bầu Hội đồng Vương tộc Việt Nam, với sự đồng tâm, nhất trí và tín nhiệm cao của Đại hội, đây vừa là vinh dự và trách nhiệm thiêng liêng của dòng tộc của Đại hội giao cho. Thay mặt toàn thể Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025, xin hết lòng, hết tâm, hết sức, tự tâm, tự tài, cùng toàn thể Hội đồng và tất cả các dòng họ nhất tâm, đoàn kết, đồng lòng xây dựng và phát triển Vương tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn, phát triển thịnh vượng, xin trân trọng cảm ơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

XII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Vương Ngọc Vinh

Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

Tiếp theo chương trình xin kính mời ông Vương Văn Khánh Trưởng Đoàn thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội, xin kính mời.

Ông Vương Văn Khánh.

 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kính thưa Đại hội

Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, tôi xin thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

VIỆT NAM

--------------

      Số:  01  /  NQ - VTVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       ------------------------- 

               Nghệ An, ngày 07  tháng 6  năm 2020

   

                                                           NGHỊ QUYẾT

                        ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

                                       LẦN THỨ NHẤT – NHIỆM KỲ 2020 - 2025

----------------------

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch

Kính thưa: Các bậc cao niên, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị

                               đại biểu về tham dự Đại hội;

Thay mặt đoàn Thư ký Đại hội, tôi xin thông qua Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính thưa đại hội!

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt nam tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất được thông qua ngày 18/11/2018, Hội nghị trù bị Đại hội ngày 17 thang 8 năm 2019 và Hội nghị trù bị Đại hội lần thứ 3 ngày 09 tháng 02 năm 2020 tai thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Căn cứ Kế hoạch số 03/ KH-HĐVTVN ngày 25/6/2019 của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam được tiến hành tổ chức ngày 06 - 07 tháng 6 năm 2020, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, về tham dự Đại hội có  488  Đại biểu của 58/61 dòng tộc họ Vương trên toàn quốc.

Đại hội đã được nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo trình thông qua đại hội gồm có: Báo cáo hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam từ năm 2018 – 2019; Dự thảo về phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng Vương tộc Việt nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Tại Đại hội chúng ta đã thảo luận sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, và đã biểu quyết những nội dung quan trọng về Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

          Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

QUYẾT NGHỊ:

 1. Đại hội đã nhất trí cao những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình hoạt động và kết quả đạt được của Hội đồng Vương tộc lâm thời Việt Nam từ năm 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025 đã được thông qua tại Đại hội và biểu quyết thống nhất với những nội dung chủ yếu sau đây:
 2. Về đánh giá hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam từ năm 2018 -2019, những kết quả đã đạt được.

          - Thực hiện đảm bảo tiến trình, chuẩn bị các văn kiện quan trọng, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới thành lập họ Vương Việt Nam.

          - Thực hiện nghi lễ kỷ niệm vị Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa “Vương Quý Nguyên” được tổ chức hàng năm và Lễ ra mắt thành lập Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam trên toàn quốc.

          - Hội đồng Vương tộc lâm thời Vương tộc Việt Nam lần thứ nhất, Tổ chức 03 kỳ hội nghị để trù bị các nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

          - Thực hiện nghi lễ tế Tổ Vương Tộc Việt Nam “Thủ lĩnh Vương Qúy Nguyên” diễn ra hàng năm một cách nghiêm túc, trọng thể, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc với sự có mặt tham gia đông đảo của các dòng họ Vương trên toàn quốc.

          - Xây dựng các Văn kiện quan trọng phục vụ cho Đại hội, Đại biểu Họ Vương Việt Nam, tổng hợp tư liệu để in sách, tư liệu của dòng tộc.

          - Kết nối, cập nhật thông tin của các dòng họ và thông tin các nhân vật quan trọng của các dòng tộc họ Vương trên toàn quốc để chuẩn bị cho xuất bản, phát hành cuốn sách “Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” và sách Lịch sử các dòng họ Vương Việt Nam

          - Tổ chức tuyên truyền đến các dòng tộc họ Vương trên toàn quốc “Hướng về cội nguồn, tri ân tiên tổ”.

          -  Biên soạn kịch bản Sử thi nghệ thuật “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam” Sáng tác Nhạc và lời, tổ chức phối khí và thể hiện Tộc ca họ Vương Việt Nam

          - Xấy dựng nội dung, hình thức quy cách Bản tin Điện tử họ Vương Việt Nam

          - Chỉ đạo và tham dự lễ giỗ, lễ tế, lễ kỷ niệm, thượng cờ Vương tộc Việt Nam và cáo tự Văn tế thượng cờ cho các dòng họ Vương Thạch Liên, Kim Liên, Can lộc, Hồng Thành...

 1. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

- Thứ nhất: Hội đồng Vương tộc lâm thời Vương tộc Việt Nam mới được thành lập, các thành viên Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam chưa có thời gian trực tiếp để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và nắm bắt các điều kiện, yếu tố của các dòng họ với nhau, nên hiệu quả thực hiện các nội dung của dòng tộc chuyển biến còn chậm.

- Thứ hai: Do điều kiện khoảng cách về địa lý, sự khác biệt về phong tục, tập quán của từng vùng miền, hệ thống thông tin liên lạc chưa đồng bộ, nên sự kết nối, trao đổi gặp gỡ còn nhiều khó khăn.

- Thứ ba: Nhiều thành Viên Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam còn thiếu các phương tiện kết nối thông tin như: trang mạng Intenet, thông tin cá nhân nên hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai thực hiện các hoạt động của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam.

- Thứ tư: Do Hội đồng lâm thời Vương Việt Nam chưa có nguồn kinh phí hoạt động vì vậy các chương trình kết nối, phát hành các văn bản, hồ sơ, tài liệu, việc trao đổi thông tin đến các dòng họ chưa được triển khai kịp thời.

- Thứ năm: Do Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam mới được thành lập, thời gian hoạt động chưa nhiều, khối lượng công việc quá lớn và thực hiện trong một thời gian ngắn, nhiều thành viên Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm trong công tác tổ chức, vì vậy chất lượng hoạt động đạt hiệu quả chưa cao so với yêu cầu nhiệm vụ .

 1. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.

3.1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm và tâm sức của các thành viên Hội đồng cùng toàn thể con cháu các thế hệ trong dòng tộc họ Vương Việt Nam trên toàn quốc với thông điệp của “22 chử vàng” làm kim chỉ nam cho mọi hành động, đó là:

“Tự tâm - Tự nguyện - Tự lực - Tự tài - Tâm huyết - Năng động - Sáng tạo - Kết nối - Giao lưu - Trao đổi - Chia sẽ”.

 Quyết tâm đồng sức, đồng lòng xây dựng dòng tộc họ Vương Việt Nam luôn trường tồn và phát triển mãi mãi không ngừng.

3.2. Thực hiện tốt các chương trình, nội dung, kế hoạch của Hội đồng Vương tộc Việt Nam đã được Đại hội họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trong đó:

- Biểu quyết, hoàn thành, ban hành, quyết định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng đại của dòng tộc, các Chương trình, Kế hoạch, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương Việt Nam; Quyết định ban hành thực hiện thống nhất ở các dòng họ Vương trên toàn quốc về: Tộc huy, Tộc kỳ, Tộc phục, Tộc Ca; ban hành quyết định thành lập các Ban của Hội đồng, các Câu lạc bộ, các tổ chức của Hội đồng Vương tộc Việt Nam.

- Hoàn thiện các văn bản, hồ sơ, tư liệu, kết nối gia phả, tôn đồ, văn bia, sắc phong, các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể…của các dòng họ Vương trên cả nước.

- Hoàn thành tổng thể các dữ liệu thông tin, kết nối các dòng họ, Ban hành quyết định thực hiện, giới thiệu, quảng bá: Tộc huy, Tộc kỳ, Tộc ca, Tộc phục, xây dựng trang mạng điện tử và tập san nội tộc họ Vương Việt Nam, xây dựng bộ hồ sơ tổng thể họ Vương Việt Nam.

          3.3. In kỷ yếu Hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam và kỷ yếu Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025;  Biên tập cuốn sách giới thiệu các dòng họ Vương trên toàn quốc; Xuất bản cuốn sách “Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” phát hành tới các dòng tộc họ Vương trên toàn quốc.

          3.4. Ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng họ Vương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

          3.5. Thống nhất phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, các Ban của Hội đồng, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

          3.6. Các ban của Hội đồng Vương tộc Việt Nam tiến hành triển khai chương trình, nội dung tổ chức các hoạt động, gặp mặt, ra mắt của các ban, các câu lạc bộ của Hội đồng; xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cho Hội đồng Vương tộc Việt Nam theo các chương trình, nội dung Nghị quyết của Đại hội. Các Ban của Hội đồng là cơ quan tham mưu, là cầu nối giữa Hội đồng với các dòng họ, có trách nhiệm truyền tải Nghị quyết của Hội đồng và các thông tin đến các dòng họ cùng toàn thể con, cháu các thế hệ thuộc dòng tộc họ Vương trên cả nước được biết và thực hiện.

3.7. Tổ chức tốt các kỳ tế lễ Thủy Tổ, các hội nghị, giao lưu, gặp mặt, tăng cường công tác kết nối, xây dựng dòng tộc đồng bộ, bền vững. Phát động xây dựng các nguồn kinh phí, lòng hảo tâm đóng góp của các dòng họ và con cháu trên toàn quốc cho các hoạt động của dòng tộc.

           3.8. Lập Bản tin Điện tử, Tập san nội tộc và hệ thống phần mềm quản lý Phả đồ họ Vương Việt Nam

 1. Đại hội đã bầu Hội đồng Vương Tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 430 Thành viên, trong đó:

- Cơ cấu: 01 Chủ tịch danh dự, 40 Chánh, Phó Chủ tịch, 389 Ủy viên Hội đồng Hội đồng Vương tộc Việt Nam.

-  Đại hội đã bầu ra các Ban của Hội đồng gồm: 9 ban và 3 câu lạc bộ, với 430 Thành viên, cụ thể như sau:

 1. Ban Thường trực Hội đồng: 40 Thành viên;
 2. Ban Tổ chức - Hành chính - Nghi lễ:    28 Thành viên;
 3. Ban Đối ngoại:    26Thành viên;
 4. Ban Tư liệu – Gia phả: 31 Thành viên;
 5. Ban Văn hóa – Xã hội: 24 Thành viên;
 6. Ban Kinh tế - Tài chính:    39 Thành viên;
 7. Ban Khuyến học – Khuyến tài:    30 Thành viên;
 8. Ban Thư ký 17 Thành viên;
 9. Ban Biên tập Bản tin điện tử - Tập san nội tộc: 25 Thành viên;
 10. Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân: 29 Thành viên
 11. Câu lạc bộ Văn hóa – Văn nghệ: 29 Thành viên;
 12. Câu lạc bộ Khuyến học – Khuyến tài: 30 Thành viên;

(Có danh sách kèm theo)

III. Đại hội giao trọng trách cho Chủ tịch, các phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 được cơ cấu vào Hội đồng  Vương tộc Việt Nam thuộc các dòng họ Vương trên toàn quốc có nhiệm vụ tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội và những nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng các chương trình hành động; xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch công tác…. triển khai đến toàn thể anh, em, con, cháu trong dòng tộc họ Vương Việt nam hiểu rõ, theo dõi và cùng đồng tâm, đồng hành với Hội đồng, nhằm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội họ Vương Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 đạt kết quả cao nhất.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nâng cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng tâm, đồng lòng quyết tâm xây dựng họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn và phát triển; phát huy tinh thần tự tâm, tự lực, tự tài của các thành viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam.

Đại hội kêu gọi toàn thể các dòng họ, các thế hệ con cháu dòng tộc họ Vương Việt Nam hãy đoàn kết, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025,  xây dựng dòng tộc Vương tộc Việt Nam ngày càng trường tồn, thịnh vượng và phát triển.

Nghị quyết được thông qua trực tiếp tại Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và được phát hành đến các dòng họ Vương trên toàn quốc đồng tổ chức thực hiện./.

 

 Nơi nhận:                                                              TM. HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

- Tất cả dòng tộc họ Vương trên toàn quốc;                                             CHỦ TỊCH

- Đ/c Vương Đình Huệ, Chủ tịch HĐ danh dự (B/c);

- Các thành viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam;

- Các Ban, câu lạc bộ của Hội đồng Vương tộc VN;

- Lưu VP Hội đồng Vương tộc Việt Nam.                         GS - TSKH: Vương Khả Cúc

Thông qua xong Nghị Quyết

Tiếp theo chương trình xin kính mời Ông Vương Ngọc Vinh  Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, lên điều hành biểu quyết Nghị quyết Đại hội, xin kính mời.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Biểu quyết Nghị quyết Đại hội

      Ông Vương Ngọc Vinh

Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

Đại hội đã nghe toàn văn Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống của các dòng tộc họ Vương trong Đại Vương tộc Việt Nam, xin đề nghị Đại hội cho biểu quyết, bằng hinh thức giơ tay

        -    Đại biểu nào đồng ý?

 • Đại biểu nào không đồng ý? Không
 • Đại biểu nào có ý kiến khác? Không

Như vậy Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Xin trân trọng cảm ơn Đại hội

Sau đây xin trân trọng kính mời Chủ tịch Hội đồng Vương tộc Việt Nam Vương Khả Cúc, phát biểu Bế mạc Đại hội, xin trân trọng kính mời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Vương Khả Cúc

Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin phát biểu bế mạc Đại hội       

                                                       DIỄN VĂN BẾ MẠC

                      ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

                                       LẦN THỨ NHẤT – NHIỆM KỲ 2020 - 2025

----------------------

-    Kính thưa các vị Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam

-   Kính thưa các vị Đại biểu các dòng họ Vương dự Đại hội

-   Kính thưa các vị khách quý,

-   Kính thưa các vị đại biểu, Kính thưa Đại hội,
Sau một thời gian làm việc tâm huyết, sôi nổi, khẩn trương, đầy tinh thần trách nhiệm. Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đã thành công rất tốt đẹp. Thực sự là một Đại hội thực hiện theo tinh thần “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam”. Thành công của Đại hội là công sức đóng góp của toàn thể Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam, của các vị Tộc Trưởng, Hội đồng Gia tộc 60/63 dòng họ Vương cả nước, đã đồng tâm, đồng lòng, phát tâm, đoàn kết, nhất tâm, nhất dạ, tất cả vì sự trường tồn, thịnh vượng và phát triển của Vương tộc Việt Nam. Đại hội phấn khởi và vinh dự được đón tiếp :

+ Đồng chí …………………………

+ Đồngchí, …………………………………………………………

+ Đồng chí ………………………………………………………

.Thay mặt Đại hội tôi xin cám ơn sự quan tâm to lớn của Hội đông Vương tộc họ Vương Việt Nam, Cảm ơn Đại biểu các dòng họ Vương cả nước, các vị Đại biểu, các vị khách quý đã giành cho Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 một tình cảm chân thành, tâm đức sâu sắc vô cùng ý nghĩa và linh thiêng góp phần quan trọng cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội

Trong thời gian Đại hội, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung trong chương trình. Các ý kiến tham luận tập trung vào: đánh giá kết quả họat động của Hội đông Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời năm 2018 -2019, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng Vương tộc Việt Nam, Phần lớn các ý kiến trên đều nhất trí và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Vương tộc họ Vương Việt Nam lâm thời năm 2018 -2019, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó các Đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến trong Đại hội và chuyển lại cho Hội đồng Vương tộc nhiệm: 2020 -2025 hoàn chỉnh Văn kiện để tổ chức thực hiện

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 430 vị để gánh vác trọng trách và nhiệm vụ Đại hội giao phó; đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của tất cả các dòng tộc họ Vương cả nước

.Nghị quyết Đại hội được thực hiện trong tình hình mới, thuận lợi có nhiều, song cũng không ít khó khăn. Tuy vậy thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới cho chúng ta tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đưa Nghị quyết Đại hội sớm vào chương trình hoạt động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng dòng họ Vương Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Đến giờ phút này, Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công Đại hội có sự đóng góp to lớn về tinh thần, vật chất vô cùng quan trọng của toàn thể các thế hệ con cháu của các dòng tộc họ Vương cả nước, sự nổ lực, tự tâm, tự tài, tự lực của Hội đồng Vương tộc Việt Nam quyết định sự thành công tốt đẹp của Đại hội.

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội và Hội đồng Vương tộc Việt Nam tôi xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 Thị Xã Của Lò, tỉnh Nghệ An đã hết lòng quan tâm chia sẻ ủng hộ kinh tế, vật chất to lớn, cũng như các điều kiện quan trọng và thiết thực cho Đại hội thành công. Trân trọng cảm ơn tất cả các vị Tộc Trưởng, Hội đồng Gia tộc, Ban lễ nghi cũng như Đại biểu con cháu của 58/61 dòng họ Vương cả nước tâm nguyện, tâm thành đồng tâm, đồng lòng, hảo tâm công đức, tinh thần, vất chất vô cùng quý giá và tham dự Đại hội với tâm đức, tâm huyết thiêng liêng với Tổ tiên dòng tộc
Với thành công tốt đẹp và niềm tin tưởng của Đại hội, thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, thay măt Đại tộc Vương tộc Việt Nam, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính chức quý vị Đạu biểu Đại hội, các vị khách quý, dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại Đại tộc Vương tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn, phát triển.

   Xin trân trọng cảm ơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIV. CHÀO CỜ (Không hát Quốc ca – Tộc ca).

Đại tá Vương Kim Hải

Xin kính mời quý vị khách quý và Đại hội đứng lên, chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ

Nghiêm, chào cờ.....

Thôi, xin cảm ơn quý vị khách quý, cảm ơn Đại hội

----------------------------------------------------------------------------------------------------

XV.TIỆC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI

Ông Vương Ngọc Vinh.

Để chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xin trân trọng kính mời Qúy vị khách quý, quý Đại biểu và toàn thể Đại hội dự tiệc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, xin trân trọng kính mời  ./.

                                            Kết thúc Đại hội chính thức

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều:    Ngày 07 tháng 6 năm 2020

    Từ 14 giờ đến 16 giờ 00.

Họp phiên thứ nhất Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 -2025

 • Thời gian: Từ 14 giờ đến 16 giờ 00.
 • Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị Vương Cường 62, thị xã Cửa Lò, Nghệ An
 • Thành phần: 40 vị Thường trực Hội đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025

  -     Nội dung:

 1. Ý kiến đánh giá, nhận xét Đại hội của Chủ tịch Hội đồng
 2. Thống nhất phân công nhiệm vụ, triền khai hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội và phương hướng nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam
 3. Ý kiến của Thường trực Hội đồng
 4. Giải quyết toàn bộ công tác tổ chức Đại hội

        -  Tổng hợp kinh phí công đức, đóng góp của Đại hội

        -  Công khai, thanh quyết toán toàn bộ kinh phí Đại hội

Nội dung chương trình chi tiết

      - 14 giờ 00.

 Ông Vương Ngọc Vinh – PCT TT HĐ

 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, chương trình họp

Kính thưa các vị Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 – 2025 hôm nay đã thành công tốt đẹp, thành công về thời gian, địa điểm, nội dung chương trình, kinh phí cũng như toàn bộ công tác tổ chức và đặc biệt là sự tham dự đông đủ, tâm thành Đại biểu của tất cả các dòng họ Vương cả nước, thành công Đại hội khẳng định Họ Vương Việt Nam nhất định sẽ trường tồn và phát triển bền vững.

Để tăng cường công tác điều hành tổ chức thực hiện Nghi quyết của Đại, đồng thời xác định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các vị Thường trực Hội đồng trong nhiệm kỳ. Chiều hôm nay Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, tổ chức phiên họp thứ nhất Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Xin trân trọng giới thiệu thành phần dự họp hôm nay

- Giáo sư - Tiến sỹ khoa học - Chủ tịch HĐ Vương tộc Việt Nam Vương Khả Cúc

- Cùng toàn thể 40 vị Thường trực Hội đồng tham dự phiên họ

Xin nhiệt liệt cảm ơn và chức mùng các vị Thường trực Hội đồng có mặt hôm nay

Kính thưa các vị Thường trực Hội đồng

Phiên họp của chúng ta hôm nay sẽ tiến hành các nội dung chính sau đây.

 1. Ý kiến đánh giá, nhận xét Đại hội của Chủ tịch Hội đồng
 2. Thống nhất phân công nhiệm vụ, triền khai hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội và phương hướng nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam. Thống nhất thành lập và phân công các Ban đại diện Hội đồng các vùng miền trên cả nước
 3. Ý kiến của Thường trực Hội đồng
 4. Giải quyết toàn bộ công tác tổ chức Đại hội

        -  Tổng hợp công khai kinh phí công đức, đóng góp của Đại hội

        -  Công khai, thanh quyết toán toàn bộ kinh phí Đại hội

Tiếp theo chương trình xin kính mời Giáo sư – Tiến sỹ khoa học - Chủ tịch Hội đồng Vương tộc Việt Nam Vương Khả Cúc, đánh giá, nhận xét kết quả Đại hội, xin kính mời.

 1. Ý kiến đánh giá, nhận xét Đại hội của Chủ tịch Hội đồng

Giáo sư – Tiến sỹ khoa học - Chủ tịch Hội đồng Vương tộc Việt Nam Vương Khả Cúc

Kính thưa các vị Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau một thời gian khá dài nổ lực chuẩn bị của Hội đồng lâm thời Vương tộc Việt Nam, với sự đồng tâm, đồng lòng cao của 60/63 dòng họ Vương cả nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Tôi đề nghị tất cả chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.

Kính thưa các vị

Sau đây thay mặt Hội đồng Vương tộc Việt Nam, tôi xin nhận xét, đánh giá kết quả thành công và một số hạn chế của Đại hội như sau:

 1. Những kết quả thành công Đại hội đạt được

Thứ nhất: Đại hội chúng ta thành công trước hết là thời gian tổ chức Đại hội. Sau khi Hội nghị trù bị quyết định tổ chức Đại hội vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2019, Hội đồng lâm thời đã kịp thời căn cứ thời gian Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 trùng vào thời gian Đại hội họ Vương Việt Nam. Đồng thời căn cứ nhiều ý kiến của Đại biểu các dòng họ đề nghị, Vì vậy Hội đồng lâm thời đã quyết định hoãn thời gian và địa điểm Đại hội, chuyển sang tháng 6 năm 2020, như thời gian Đại hội đã tiến hành.

Thứ hai: Đại hội chúng ta thành công nhờ có sự đồng tâm, đồng lòng hưởng ứng của 58 dòng họ Vương cả nước. Sự tham dự Đại hội với số lương trên 3 trăm Đại biểu, đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ mạnh mẽ, về tinh thần và vật chất to lớn của Đại biểu cũng như các dòng họ, đây là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội

Thứ ba:  Đại hội chúng ta thành công ghi nhận sự tâm đức, tâm huyết, tự nguyện, tinh thần trách nhiệm cao của Hội đồng lâm thời về việc chuẩn bị toàn bộ văn kiện, chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm, kế hoạch, kinh phí, các hoạt động cũng như toàn bộ công tác tổ chức Đại hội hết sức đầy đủ và hoàn chỉnh

Thứ tư: Đại hội chúng ta thành công đã bầu ra được Hội đồng Vương tộc Việt Nam với số lượng 429 Uỷ Viên và 41 vị Chánh, Phó chủ tịch và Uỷ viên Thường trực Hội đồng đầy tâm huyết, tâm nguyện và trách nhiệm cao với dòng tộc. Đại hội cũng đã thành lập 9 Ban chuyên môn và 3 Câu lạc bộ của Hội đồng để tổ chức hoạt động

Thứ năm: Đại hội chúng ta thành công, tất cả các dự thảo, phương hướng nhiệm vụ, các văn kiện, nghị quyết, các chương trình kế hoạch hoạt động đã được Đại hội biểu quyết thông qua với sự tán thành 100%.

Thứ sáu: Đại hội chúng ta thành công có sự đóng góp to lớn, thiết thực về tâm sức, tinh thần, tâm nguyện và vật chất, kinh phí, thời gian, địa điểm cũng như các điều kiện cơ sở vất chất cho Đại hội của nhiều vị Uỷ viên và Thường trực Hội đồng của các chi họ Vương tại Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đặc biệt là Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 Thị xã Của Lò đã nhiệt thành quan tâm hết sức đầy đủ, chu đáo tất cả công tác tổ chức, ăn ở, tham quan, nghĩ dưỡng cho Đại biểu và Đại hội

 1. Một số hạn chế của Đại hội

Thứ nhất: Do diều kiện kết nối thông tin với các dòng họ chưa đồng bộ, đầy đủ và

thông suốt, công tác thông tin, thông báo mục đích, yêu cầu nội dung, chương trình cũng những quy định của Đại hội tới các dòng họ và Đại biểu dự Đại hội chua đầy đủ, kịp thời nên đã tạo sự hạn chế về số lượng Đại biểu tham dự của một số dòng họ

vắng mặt tại Đại hội

Thứ hai: Sự đều tay trong công tác tổ chức, chuẩn bị, biên soạn, soạn thảo nội dung, văn kiện, chương trình, thời gian, địa điểm, kinh phí, các hoạt động cũng như toàn diện công tác tổ chức Đại hội của các Uỷ viên Thường trục Hội đồng chưa đồng bộ và đều tay, hạn chế rất lớn đến kết quả và quá trình tổ chức Đại hội.

Thứ ba: Do điều kiện Họ Vương Việt Nam mới thành lập, nhiều Uỷ viên thường trực Hội đồng chưa phát huy hết khả năng, tâm sức để cùng đồng tâm, đồng thuận xây dựng họ Vương Việt Nam ngày càng trường tổn và phát triển.

Thứ tư: Một hạn chế không nhỏ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động và hiệu quả hoạt động của Đại hội cũng như của họ Vương Việt Nam là chưa có nguồn kinh phí ổn định, chưa có một khỏan quỹ nào để tổ chức hoạt đông. Vì vậy hạn chế rất lớn đến sự phát triển bền vững của họ Vương Việt Nam chúng ta.

Kính thưa các vị Thường trực Hội đồng

Trên đây là một số nhận xét đánh giá tóm lược những kết quả đạt được và một số hạn chế của Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kính mong các vị Thường trực Hội đồng đóng góp ý kiến bổ sung,

Xin trân trọng cảm ơn.

 1. Thông qua và phân công Chức năng, nhiệm vụ Ban Thường trực Hội đồng

Ông Vương Ngọc Vinh PCT TTHĐ

Kính thưa các vị Thường trực hội đồng

Thay mặt Hội đồng, tôi xin công bố chức năng, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm của các Ủy viên Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều 6. Ban Thường trực HĐVT:

Ban Thường trực Hội đồng Vương tộc gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng, giải quyết công việc cụ thể của HĐVT định ra trong thời gian giữa hai kỳ họp của HĐVT. Thường trực HĐVT họp thường kỳ 6 tháng một lần, toàn thể HĐVT họp mỗi năm 1 lần.

           Nhiệm vụ của Ban Thường trực HĐVT:

-  Ban Thường trực HĐVT thay mặt HĐVT tham gia ý kiến và phối hợp với các Ban chuyên trách để giải quyết toàn bộ những vấn đề trong quá trình thực hiện Nghị quyết của HĐVT

      -  Tổ chức và chuẩn bị nội dung các cuộc, phiên họp HĐVT thường kỳ hoặc bất thường.

      -  Tiếp thu và tổng hợp ý kiến của con cháu trong dòng tộc để báo cáo lên HĐVT nghiên cứu .

       -   Thường trực HĐVT phối hợp với các Ban chuyên trách thực hiện các việc:

+ Lập mối quan hệ tốt với địa phương và các dòng tộc khác

+ Tham gia tang lễ (nhập án, phát tang) trong các gia đình dòng tộc nếu đươc yêu cầu, hoặc có điều kiện.

+ Phúng điếu, thăm viếng, giúp đỡ con cháu trong dòng tộc qua đời, ốm đau hoạn nạn.

+ Phối hợp với Ban Tổ chức – Hành chính – Lễ nghi để tổ chức thực hiện việc tế lễ tại  các Từ đường các dòng họ trong dòng tộc.

      Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Thường trực HĐVT:

      -    Chủ tịch HĐVT: 

  Phụ trách chung, có trách nhiệm cùng với các thành viên của Ban Thường trực của Hội đồng, bảo đảm sự hoạt động của Hội đồng theo đúng Quy chế này, tuân thủ Pháp luật hiện hành.

– Đối với ngoài dòng tộc, Chủ tịch HĐVT là người trực tiếp quan hệ công tác về việc dòng tộc với các cơ quan cấp trên, với các dòng tộc trong và ngoài địa phương.

– Là chủ tài khoản của HĐVT.

   -   Các Phó Chủ tịch HĐVT: 

    Thay mặt và có trách nhiệm giúp Chủ tịch điều hành các hoạt động của Hội đồng theo quy chế và đột xuất theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch chủ động trong công việc được giao, thường xuyên báo cáo về tình hình và kết quả công việc cho Chủ tịch.

      +   Phối hợp với Ban Tổ chức – Hành chính – Lễ nghi, Ban Thư ký dự thảo kế hoạch công tác của Hội đồng trong từng giai đoạn nhất định. Phối hợp với các Ban chuyên trách để tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Hội đồng thông qua.

      +   Thực hiện những nhiệm vụ của chức danh được ghi trong Điều 06 của Quy chế này; đồng thời thực hiện những công việc cụ thể trong từng thời gian nhất định do Chủ tịch Hội đồng giao, sau khi đã bàn bạc thống nhất với từng vị.

       Phân công phụ trách các Uỷ viên Thường trực Hội đồng

Điều 4. Hội đồng Vương tộc được hình thành như sau:

 1. Ông Vương Đình Huệ - UVBCT - PTTCP- CT danh dự Hội đồng Vương tộc.
 2. Ông Vương Khả Cúc – GS- TSKH - Chủ tịch HĐVT- Phụ trách chung, Ban thư ký và Ban biên tập Bản tin Điện tử, Tập san nội tộc
 3. Ông Vương Ngọc Vinh – Nghệ nhân – Nghệ sỹ - PCTTT – TTK, Ông Vương Kim Hải PCT, Ông Vương Đình Nhuận PCT -  HĐVT. Phụ trách Ban Tổ chức – Hành chính – Lễ nghi
 4. Ông Vương Hữu Tấn PCT, Ông Vương Quang Minh PCP, Ông Vương Quốc Oai PCT Phụ trách Ban Tư liệu - Gia phả
 5. Ông Vương Văn Thử PCT, Ông Vương Tiến Hòa PCT, Ông Vương Trọng Kha PCT, Ông Vương Văn Thành PCT Phụ trách Ban Đối ngoại – Kết nối dòng họ
 6. Ông Vương Trọng PCT, Ông Vương Hữu Khôi PCT, Ông Vương Minh Tuấn PCT, Ông Vương Duy Trung PCT Phụ trách Ban Văn hoá – Xã hội
 7. Ông Vương Khả Kim PCT , Ông Vương Huy Đào, Ông Vương Đình Vinh PCT, Vương Đình Tình PCT, Ông Vương Hồng Lĩnh PCT Phụ trách Ban Kinh tế - Tài Chính
 8. Ông Vương Hoàn PCT , Ông Vương Khả Thông PCT , Ông Vương Đình Quyên PCT Phụ trách Ban Khuyến học – Khuyến tài
 9. Ông Vương Đình Vinh – PCT Phụ trách các Câu lạc bộ
 10. Ông Vương Khánh PCT, Ông Vương Hoàn PCT, Bà Vương Mai Loan  PCT,  Ông Vương Đại Đồng  PCT Phụ trách Bản tin Điện tử, Tập san nội tộc
 11. Ông Vương Đình Long PCT, Ông Vương Kim Chi PCT, Ông Vương Quốc Oai PCT  Phụ trách Ban Thư ký

Kính thưa các vị

Trên đây là Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công phụ trách của Ban thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025, kính mong các vị nghiên cứu và quan tâm.quán triệt thực hiện với hiệu quả cao nhất

Sau đây tôi xin công bố Thành lập và phân công phụ trách các Ban đại diện của Hội đồng Vương tộc Việt Nam tại các vùng miền trên cả nước.

 1. Công bố Thành lập và phân công phụ trách các Ban đại diện của Hội đồng Vương tộc Việt Nam tại các vùng miền trên cả nước.

Hội đồng Vương tộc Việt Nam, thành lập các Ban đại diện họ Vương Việt Nam tại các khu vực, vùng miền trên cả nước, gồm các Ban và Thành viên như sau:

( Màn hình chiếu văn bản Thành lập các Ban đại diện họ Vương Việt Nam tại

               các khu vực, vùng miền trên cả nước, gồm các Ban và Thành viên) 

 1. Khu vực Hà Nội
 2. Vương Tiến Hoà - Hà Nội                -  Trưởng ban     - ĐT: 0913 307 778
 3. Vương Trọng Kha - Hà Nội                 -  Phó ban          -  ĐT: 0912 022 298
 4. Vương Công Sự - Thanh Trì - Hà Nội - Thành Viên   - ĐT: 0904 291 221
 5. Vương Quốc Tuấn - Bát Tràng - Hà Nội  - Thành Viên  - ĐT: 0912 267 929       
 6. Vương Quốc Oai - Quốc Oai - Hà Nội - Thành Viên   - ĐT: 0986 897 972 
 7. Vương Duy Liêm - Thạch Thất - Hà Nội - Thành viên - ĐT: 0915 838 791
 8. Vương Đắc Thành - Quốc Oai - Hà Nội - Thành iên     -  ĐT: 0978 979 188

         Gồm các Chi họ:      15 Chi họ

 1. Hương Ngãi - Thạch Thất - Hà Nội - Vương Duy Liêm - ĐT: 0915 838 791
 2. Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội - Vương Công Sự - ĐT: 0904 291 221
 3. Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Vương Công Văn - ĐT: 0985 991 707
 4. Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội - Vương Quốc Tuấn - ĐT: 0912 267 929
 5. Minh Lũng - Đại Mạch - Đông Anh - H.Nội - Vương Xuân Hải ĐT: 0373 76354
 6. Đại Đồng - Đại Mạch - Đông Anh - Hà Nội -Vương Chiến Hạm - ĐT: 0396 9654
 7. Mai Châu - Đại Mạch- Đông Anh - H Nội - Vương Xuân Cối -ĐT: 0394 707 809
 8. Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội - Vương Văn Dật - ĐT: 0984 061 247
 9. Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Vương Đắc - Vương Quốc Oai - ĐT:0986 897 972
 10. Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Vương Sỹ - Vương Sỹ Sơn - ĐT: 0978 222 876
 11. Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Vương Trí – Vương Trí Quý - ĐT: 0983 945 499
 12. Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Vương Xuân - Vương X. Hiền - ĐT: 0978 080 226
 13. Cộng Hoà - Quốc Oai - Hà Nội - Vương Đắc Thành - ĐT: 0978 979 188
 14. Đông Lư - Quốc Oai - Hà Nội -Vương Duy Trung - ĐT: 0989 984 698
 15. Đông Đoài - Phú Xuyên - Hà Nội - Vương Trọng Nghĩa - ĐT: 9813 040 015
 16. Khu vực Bắc Giang - Bắc Ninh - Hải Phòng - 4 Chi họ
 17. Vương Hữu Khôi - Tiên Du - Bắc Ninh -     Trưởng ban  - ĐT: 0912 326 787
 18. Vương Hữu Truyền - Thuận Thành - Bắc Ninh - Phó ban - ĐT: 0913 260 015
 19. Vương Đình Quý - Yên Dũng - Bắc Giang - Thành Viên - ĐT: 0354 181 277 
 20. Vương Văn Năm - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng - Thành Viên - ĐT: 0914463 507

    Gồm các Chi họ:

 1. Yên Lư - Yên Dũng - Bắc Giang - Vương Đình Quý - ĐT: 0354 181 277
 2. Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh - Vương Hữu Khôi - ĐT: 0912 326 787
 3. Á Lữ - Thuận Thành - Bắc Ninh - Vương Hữu Truyền - ĐT: 0913 260 015
 4. Hoà Bình - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng - Vương Văn Năm - ĐT: 0914463 507

      III. Khu vực Hải Dương - Hưng Yên - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình

                                                         5 Chi họ

 1. Vương Minh Tuấn - Khuê Liễu -Hải Dương -  Trưởng ban - ĐT: 0163 968 7372
 2. Vương Văn Đại - Gia Lạc - Ninh Bình - Phó ban          - ĐT: 0335 021 318
 3. Vương Quốc Bồi - Đại Thắng -Nam Định   - Thành Viên  - ĐT: 0912 971 259
 4. Vương Đức Sáng - Tân Trường -Hải Dương  - Thành Viên   - ĐT: 0913 255 213
 5. Vương Phú Mỹ - Quỳnh Nguyên -Thái Bình - Thành Viên   - ĐT: 0366 393 149
 6. Vương Gia Thành Đạt - Lê Lợi - Hưng Yên - Thành viên      - ĐT: 0915 522 899

        Gồm các Chi họ

 1. Khuê Liễu - Tân Hưng - Hải Đương - Vương Minh Tuấn - ĐT: 0163 968 7372
 2. Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương - Vương Đức Sáng - ĐT: 0913 255 213
 3. Quỳnh Nguyên - Quỳnh Phụ - Thái Bình - Vương Phú Mỹ - ĐT: 0366 393 149
 4. Đại Thắng - Vụ Bản - Nam Định - Vương Quốc Bồi - ĐT: 0912 971 259
 5. Gia Lạc - Gia Viễn - Nam Định - Vương Văn Đại - ĐT: 0335 021 318
 6. Nhuế Dương - Khoái Châu - Hưng Yên -Vương Gia Thành Đạt - ĐT: 0915 522 899
 7. An Vĩ - Khoái Châu - Hưng Yên – Vương Quốc Thuận –ĐT: 0356 242 476
 8. Khu vực Thanh Hoá – 3 Chi họ
 9. Vương Đình Quyên - Hoằng Sơn - Thanh Hoá     - ĐT: 0974 171 232
 10. Vương Huy Dưỡng - Quảng Văn - Thanh Hoá - ĐT: 0962 936 388
 11. Vương Tiến Thắng - Tân Ninh - Thanh Hoá - ĐT: 0934 414 951

   Gồm các Chi họ

 1. Hoằng Sơn - Hoằng Hoá - Thanh Hoá - Vương Đình Quyên - ĐT: 0974 171 232
 2. Tân Ninh - Triệu Sơn - Thanh Hoá -Vương Tiến Thắng        - ĐT: 0934 414 951
 3. Quảng Văn - Quảng Xương – T. Hoá - Vương Huy Dưỡng - ĐT: 0962 936 388
 4. Khu vực Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Yên Thành - Nghệ An – 5 Chi họ
 5. Vương Quang Minh - Minh Thành - Nghệ An - Trưởng ban - ĐT: 0985 634 333
 6. Vương Xuân Hóa - Hồng Thành - Nghệ An -  Phó ban    -  ĐT: 01677 830 979
 7. Vương Đình Cừ - Diễn Cát - Nghệ An - Thành Viên        - ĐT: 0824 115 898
 8. Vương Đình Sửu - Quỳnh Thạch - Nghệ An - Thành Viên - ĐT: 0192 479 545
 9. Vương Viết Hân - Diễn Xuân - Nghệ An - Thành Viên  -ĐT: 0169 8214809

     Gồm các Chi họ

 1. Quỳnh Thạch - Quỳnh Lưu - Nghệ An - Vương Đình Sửu - ĐT: 0192 479 545
 2. Diễn Cát 1- Diễn Châu - Nghệ An - Vương Đình Cừ - ĐT: 0824 115 898
 3. Diễn Cát 2 - Diễn Châu - Nghệ An – Vương Đình Hào - ĐT: 0913 355 616
 4. Diễn Xuân - Diễn Châu, Nghệ An - Vương Viết Hân -ĐT: 0169 8214809
 5. Hồng Thành, Yẻn Thành - Nghệ An - Vương Công Diện - ĐT: 01677 830 979
 6. Đại Thành - Yên Thành - Nghệ An - Vương Quang Minh - ĐT: 0985 634 333
 7. Khu vực Đô Lương - Anh Sơn - Thanh Chương - Nghệ An – 4 Chi họ

1.Vương Đình Long    -  Trung Sơn - Nghệ An   -  Trưởng ban - ĐT: 0948 360 898

 1. Vương Đình Cường - Thanh Hà - Nghệ An -  Phó ban - ĐT: 0165 825 4882
 2. Vương Đình Ngọc - Vĩnh Sơn - Nghệ An  - Thành Viên - ĐT: 0378 544 428

      Gồm các Chi họ

 1. Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An -Vương Đình Long - ĐT: 0948 360 898     
 2. Vĩnh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An - Vương Đình Ngọc - ĐT: 0378 544 428
 3. Thanh Giang - Thanh Chương - Nghệ An - Vương Hồng - ĐT: 0982 900 822
 4. Thanh Hà - Thanh Chương – N. An - Vương Đình Cường - ĐT: 0165 825 4882
 5. Thanh Đức Thanh Chương – N. An - Vương Viết Sơn - ĐT: 0979 336 278

 

         VII. Khu vực Hưng Nguyên - Nghi Lộc – 3 Chi họ

 1. Vương Đình Tình - Nghi Thái - Nghệ An - Trưởng ban    - ĐT: 0913 028 595
 2. Vương Đình Vinh - Hưng Hoà - Nghệ An - Thành viên - ĐT: 0981 888 808
 3. Vương Văn Thư - Nghi Hưng - Nghệ An - Thành viên - ĐT: 0943 034 737

      Gồm các Chi họ

 1. Nghi Thái - Nghi Lộc - Nghệ An - Vương Đình Tình - ĐT: 0913 028 595
 2. Hưng Hoà - Hưng Nguyên - Nghệ An - Vương Đình Vinh - ĐT: 0981 888 808
 3. Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An - Vương Văn Thư - ĐT: 0943 034 737

         VIII. Khu vực Nam Đàn - Thành phố Vinh - Nghệ An – 4 Chi họ

 1. Vương Kiếm Cường - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An - Trưởng ban- ĐT:0973 072 666
 2. Vương Đình Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An  -  Phó ban- ĐT: 0918 651 968
 3. Vương Đình Ân - Vân Diên - Nghệ An - Thành Viên - ĐT: 0987 415 989
 4. Vương Đại Đồng - Kim Liên - Nghệ An - Thành viện - ĐT: 0916 546 207

      Gồm các Chi họ

 1. Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An - Vương Đình Ân - ĐT: 0987 415 989
 2. Hoàng Trù - Kim Liên - Nam Đàn - N An - Vương Đại Đồng - ĐT: 0916 546 207
 3. Thành phố Vinh - Nghệ An - Vương Đình Vinh - ĐT: 0918 651 968
 4. Thị xã Cửa Lò - Nghệ An - Vương Kiếm Cường - ĐT:0973 072 666
 5. Khu vực Thạch Hà - Can Lộc - Cẩm Xuyên - Kỳ Anh - Đức Thọ - HT

                                                 6 Chi họ

 1. Vương Khả Thông - Thạch Liên - Hà Tĩnh -  Trưởng ban - ĐT: 0963 819 289
 2. Vương Khả Tuấn - Cẩm Quan - Hà Tĩnh    -  Phó ban      - ĐT: 0976 985 324    
 3. Vương Đình Vệ - Kỳ Thịnh - Hà Tĩnh - Thành Viên - ĐT: - ĐT: 0363 378 900
 4. Vương Khả Viện - Khánh Lộc - Hà Tĩnh - Thành Viên  - ĐT: 0773 222 695

5.Vương Khả Đức -  Vượng Lộc -  Hà Tĩnh -Thành viên          - ĐT: 01663 142 397

 1. Vương Khả Dần - Thạch Liên - Hà Tĩnh     - Thành Viên     - ĐT: 0984 073 943

      Gồm các Chi họ

 1. Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh - Vương Khả Thông - ĐT: 0963 819 289
 2. Khánh Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh - Vương Khả Viện - ĐT: 0773 222 695
 3. Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh - Vương Khả Tuấn - ĐT: 0976 986 324
 4. Vượng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh – Vương Khả Đức - ĐT: 01663 142 397
 5. Xóm Hanh 1+2 - Thạch Hà - Hà Tĩnh -Vương Khả Dần - ĐT: 0984 073 943
 6. Đức Ninh - Đức Thọ - Hà Tĩnh – Vương Đình Biên - ĐT: 0169 833 2836
 7. Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Vương Đình Vệ - ĐT: 0363 378 900
 8. Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Nam - Bình Thuận – 5 Chi họ
 9. Vương Hữu Hương - Bình Triều - Quảng Nam - Trưởng ban -ĐT: 0902 478 638
 10. Vương Đình Căn - Hàm Tân - Bình Thuận -  Phó ban - ĐT: 0918 017  952
 11. Vương Ngọc Hùng - Hàm Liêm - Bình Thuận - Thành Viên - ĐT: 02523838 626
 12. Vương Hưng Nửa - Phú Vang - TT Huế          - Thành Viên - ĐT: 0373 670 522
 13. Vương Hữu Hùng - Hội An - Quảng Nam        - Thành Viên - ĐT: 0589 115 563

       Gồm các Chi họ

 1. Đức Thái - Phú Vang - Thừa Thiên Huế - Vương Hưng Nửa - ĐT: 0373 670 522
 2. Cẩm Kim - Hội An - Quảng Nam - Vương Hữu Hùng - ĐT: 0589 115 563
 3. Bình Triều - Thăng Bình - Quảng Nam - Vương Hữu Hương - ĐT: 0902 478 638
 4. Hàm Liêm - Hàm T. Bắc – B.Thuận - Vương Ngọc Hùng - ĐT: 02523838 626
 5. Khu vực Lâm Đồng - Đà Lạt - Đắc Lắc – 3 Chi họ
 6. Vương Khả Kim - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng  -  Trưởng ban - ĐT: 0918 266 383
 7. Vương Đình Chu - TP. Đà Lạt - Lâm Đồng -  Phó ban       - ĐT: 0984 512 963
 8. Vương Khả Giáo - Thị trấn EaKa - Đắc Lắc - Thành Viên - ĐT: 0947 029 979

   Gồm các Chi họ

 1. Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng - Vương Khả Kim - ĐT: 0918 266 383
 2. Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng - Vương Đình Chu - ĐT: 0984 512 963
 3. Huyện Ea Ka - Đắc Lắc - Vương Khả Giáo - ĐT: 0947 029 979

        XII. Khu vực Sài Gòn - Đồng Nai - Bình Phước – An Giang – 5 Chi họ

 1. Vương Huy Đào - Tp. Biên Hoà - Đồng Nai - Trưởng ban - ĐT: 0913 560 858                        
 2. Vương Mai Loan - Quận 1 - Tp. HCN                  - Phó ban - ĐT: 0984 113 275
 3. Vương Khả Nam - Đồng Xoài - Bình Phước - Thành Viên - ĐT: 0983 136 480

     Gồm các Chi họ

 1. An Hoà - Biên Hoà - Đồng Nai - Vương Huy Đào - ĐT: 0913 560 858
 2. Quận 1 - Thành phố HCM - Vương Mai Loan - ĐT: 0984 113 275      
 3. Đồng Xoài - Bình Phước - Vương Khả Nam - ĐT: 0983 136 480
 4. Thoại Sơn - An Giang – Vương Bình Thạnh - ĐT: 0963 854 164

   Các Ban và thành viên các Ban có trách nhiệm thông tin, liên lạc, tổng hợp các tư liệu, tài liệu, tôn đồ, gia phả, văn tế, văn cúng, văn thơ, tranh ảnh, truyền thống dòng họ, kết nối tất cả các dòng họ Vương trong khu vực, vùng miền phụ trách, thông báo đầy đủ, chính xác và đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, các hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam tới tất cả các chi họ Vương và các thế hệ con cháu trong khu vực được thành lập.

  Thường xuyên liên lạc và báo cáo đầy đủ các thông tin, các số liệu các nội dung liên quan của các dòng họ trong khu vực cho Hội đồng Vương tộc Việt Nam kịp thời.

Kính thưa các vị Thường trực Hội đồng

Trên đây là công bố thành lập và phân công các Ban đại diện Vương tộc Việt Nam tại các vùng miền trên cả nước, kính mong tất cả các vị quan tâm, nghiên cứu thực hiện với hiệu quả cao nhất, xin trân trọng cảm ơn.

Sau đây xin kính mời cá vị Uỷ viên Thường trực Hội đông phát biểu ý kiến, tập trung các vấn đề, nội dung đã thông qua.

 1. Phát biểu ý kiến của Uỷ viên Thường trực Hội đồng

Ông Vương Ngọc Vinh – PCT TT HHĐ

Kính thưa các vị Thường trực Hội đồng

Trên đây các vị đã nghe các nội dung quan trọng đã được thông qua, để thêm nhiều ý kiến đóng góp, góp ý, điều chỉnh, bổ sung sủa đổi để hoàn chỉnh và ban hành thực hiện. Kính mong các vị quan tâm phát biểu ý kiến.

Trước hết kính mời:    (Mỗi ý kiến 5 phút)

 • Ông
 • Ông:
 • Xin trân trọng câm ơn tất cả những ý kiến phát biểu đống góp, góp ý, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi của các vị Thường trực Hội đồng về các văn kiện, văn bản, phương hứớng nhiệm vụ, nghị quyết, chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tất cả những ý kiến trên của các Ủy viên Thường trực Hội đồng, Hội đồng Vương tộc Việt Nam sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh để thông báo tới tất cả các dòng họ Vương cả nước thực hiện.

 1. Tổng hợp toàn bộ kinh phí đại hội

-  Tổng kinh phí hảo tâm đóng góp của Đại biểu và các dòng họ: 

    Thu công đức, ủng hộ

       +  Hội nghị trù bị lần 2+3:                                               301.000.000đ

       +  Các dòng họ tại Đại hội:                                                    triệu đồng

    Trong đó:

  -    Các dòng họ đóng quỹ theo Quy chế                                     triệu đông

  -    Các dòng họ và con cháu hảo tâm ủng hộ                              triệu đồng

      Chi:

       +  Ăn tổng thể Đại hội:                                                       180.000.000d     

      +   Ngủ tổng thể Đại hội :                                                      24.000.000đ

      +   Dâng hương, Tham quan du lịch                                        2.000.000đ 

      +   Văn bản hồ sơ, đánh máy, in ấn, photo tổng 2 năm         48.500.000đ                                 

      +   Điện thoại, xăng xe                                                           10.000.000đ

      +   Tem thư – phong bì – mua sắm                                          2.000.000đ

      +   Trang trí, phù hiêu, băng rôn, biển tên                                4.750.000đ       

      +   Biểu diễn Sử thi nghệ thuật                                               60.000.000đ          

      +   Thực hiện trang mạng Điện tử                                           10.000.000đ                   

      +   Quay phim, chụp ảnh                                                         10.000.000đ

      +   Sơ lai máy chiếu                                                                   5.000.000đ

      +   Trách nhiệm                                                                        20.000.000đ

                                                                  Tổng cộng: 376.250.000đ               

                      Còn:                          

                     Nhập vào quỹ Vương tộc Việt Nam

 1. Kết thúc – Kết luận phiên họp

Giáo sư -Tiến sỹ khoa học - CTHĐ Vương tộc Việt Nam Vương Khả Cúc

Kính thưa tất cả các vị Uỷ viên Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam

Trong một thời gian ngắn với nhiều nội dung quan trọng của phiên họp thứ nhất Thường trực Hội đồng Vương tộc Việt Nam, phiên họp đã thông qua và thảo luân các nội dung văn kiên, văn bản, thông qua chức năng, nhiệm vụ, các chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

 Các ý kiến phát biểu đã làm rõ thêm các nôi dung, các quy định, các kế hoạch hoạt động của Hội đồng, các vị Thường trực đã nhất trí cao về đánh giá thành công và hạn chế của Đại hội, thống nhất chức năng nhiệm vụ, thành lập và phân công các Ban đại diện Hội đồng tại các vùng miền trên cả nước. Đồng thời thông qua nhận xết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội, thông qua các nguồn kinh phí công khai của Đại hội hết sức cụ thể chi tiết và đầy đủ

Thay mặt Hội đồng Vương tộc Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn các vị Thường trực đã quan tâm dự phiên họp với tâm đức, tâm nguyện tất cả vì dòng tộc, vì sự phát triển họ Vương Việt Nam ngày càng bền vững và thịnh vượng

Xin kết thức phiên họp, xin trân trọng cảm ơn ./.

      Từ 16 giờ 00 -  Kết thúc phiên họp

                                                                         BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 
Tin tức khác:
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM" (16/8/2022)
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh (28/7/2022)
Văn tế thượng cờ Vương Tộc Việt Nam (23/7/2022)
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Vương Việt Nam 2020-2025 (21/4/2022)
Báo cáo Kết quả hoạt động Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (21/4/2022)
Vương tộc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng chống đại dịch COVID-19 (12/8/2021)
Cung chúc Tân Xuân 2021 (31/12/2020)
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam (14/11/2020)
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt (14/11/2020)
Lời kêu gọi Quyên góp ủng hộ các dòng họ Vương thiệt hại do lũ lụt tại Miền Trung (22/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 1) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 2) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 3) (13/10/2020)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020 (13/10/2020)
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018 (13/10/2020)
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 761 | Tất cả: 143.641

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com