TƯ LIỆU | TƯ LIỆU VĂN BẢN Bản in
 
Văn tế tổ, lễ tế tổ vương tộc Việt Nam
Tin đăng ngày: 19/5/2020 - Xem: 5755
 

 

                              VĂN TẾ TỔ

                             LỄ TẾ TỔ VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

                   VƯƠNG QUÝ NGUYÊN ANH HÙNG DÂN TỘC

                            THỦ LĨNH KHỞI NGHĨA NĂM 803

 DUY: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Việt Nam quốc, Nghệ An tỉnh, Đô Lương huyện, Thuận Sơn xã

Đền thờ các Danh nhân

Thất thập tứ tuế - Kỷ Hợi niên – Sơ Nhị nguyệt, Thập bát nhật

CÁO TỰ VIẾT:

Tự Huyền tôn, Chủ tịch Hội đồng Vương tộc Việt Nam, Đại tá, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, hiệp dự đồng tộc đẳng, các Thành viên lâm thời Hội đồng Vương tộc Việt Nam. Các vị Tộc Trưởng, Thủ chỉ, Hội đồng Gia tộc, Hậu duệ con trai, con gái, dâu rể, cháu chắt nội ngoại, đồng tộc và thân hữu gần xa của các dòng tộc họ Vương cả nước.

Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Hợi, cát nhật quang thiên dụ hậu, ngày húy kỵ đức anh linh Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên, Thủy tổ Vương tộc Việt Nam.

Cập liệt vị Tiên linh.

Xin kính cẩn tiến lễ, hương đèn, phù lưu, thanh tước, trà rượu, kim ngân minh y, hoa quả bánh kẹo, mâm cỗ đẳng vật chi nghi, cẩn chiêu cáo vu

Cung thỉnh: Đức Tiên linh Thủy tổ Vương tộc, Vương đế Thành Hoàng, Phủ Quân chi linh, vị tiền

Cập Đức Vương đế Thành Hoàng Phu Nhân, chính thất húy Nhụ nhân chi linh

Cung thỉnh Thủy tổ, Thần tổ liệt vị Tiên linh dòng tộc

Phục vọng

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Yên Lư - Yên Dũng - Bắc Giang

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương  Á Lữ - Thuận Thành - Bắc Ninh

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Hoà Bình  - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương  Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Mạch Lũng - Đại Mạch - Đông Anh -  Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Đại Đồng - Đại Mạch  -  Đông Anh -  Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Mai Châu – Đại Mạch  -  Đông Anh -  Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Vương Đắc - Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Vương Sỹ  - Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Vương Trí - Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Trang Sơn Lộ - Quốc Oai - Vương Xuân  - Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Hương Ngãi - Thạch Thất - Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Cộng Hoà – Quốc Oai – Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Đông Lư - Đông Quang -  Quốc Oai - Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Đông Đoài - Phú Xuyên - Hà Nội

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Khuê Liễu - Tân Hưng - Hải Đương

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Nhuế Dương - Khoái Châu - Hưng Yên

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương An Vĩ - Khoái Châu - Hưng Yên

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Quỳnh Nguyên - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Đại Thắng - Vụ Bản - Nam Định

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Gia Lạc - Gia Viễn - Nịnh Bình

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Cự Lại – Hoa Lư – Ninh Bình

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Thanh Tuyền – Nga Sơn – Hà Trung – Thanh Hóa

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Hoằng Sơn - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Tân Ninh -  Triệu Sơn - Thanh Hoá

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương  Quảng Văn - Quảng Xương - Thanh Hoá

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Quỳnh Thạch - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Diễn Cát 1- Diễn Châu - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Diễn Cát 2 - Diễn Châu - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Diễn Xuân -  Diễn Châu, Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Hồng Thành, Yẻn Thành - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Đại Thành - Yên Thành - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Vĩnh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Thanh Giang - Thanh Chương - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Thanh Hà - Thanh Chương - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Nghi Thái - Nghi Lộc - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương  Hưng Hoà - Hưng Nguyên - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Hoàng Trù - Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Khánh Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Xóm Hanh -  Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Vượng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Đức Ninh - Đức Thọ -  Hà Tĩnh

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Kỳ Thịnh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Đức Thái – Phú Vang – Thừa Thiên Huế

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Cẩm Kim - Hội An - Quảng Nam

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Bình Triều - Thăng Bình - Quảng Nam

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Hàm Liêm - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận       

Đức Tiên Linh Thủy tổ họ Vương Thành phố HCM 

Đồng cung thỉnh các Liệt vị Tiên linh vô thờ tự, cập Tảo sinh, Tảo lạc, các thế đại viễn cận đẳng hồn, cung thỉnh Tổ Bá, Tổ Thúc, Tổ Cô, cùng chư vị Tiên Linh đồng lai hâm hưởng

Kính lạy Đức Thủy tổ Vương đế Thành Hoàng, Kính lạy Đức Tiên Linh Vương Qúy Nguyên Thủy tổ Vương tộc Việt Nam, cùng các chư vị Tiên linh Thần tổ, Liệt vị Tiên linh

Xin Kính cáo:

Nhân sinh do Tổ - Vật bản hồ thiên

Mộc xuất thiên chi do hữu bản

Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên

Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh

Phúc ấm nhi tôn bách thế gia

Con người ta trăm họ đều có tổ tông

Giọt nước kia trăm khối có ngọn dòng

Muôn lá cành đều sinh ra từ gốc rễ

Nghìn suối trăm sông khởi tại sơn khê

Nhờ Đức ân Tiên tổVương tộc Việt Nam, anh linh trường tồn vĩnh hằng

Lưu danh tỏa rạng, đức lưu quang chiếu rọi muôn đời

Toàn thể già trẻ, gái trai, con chúa dòng tộc họ Vương trên mọi miền đất nước

Với tấm lòng tri ân các bậc Tiên linh

Được làm hậu duệ Đại tôn Vương tộc Việt Nam

Được mang dòng máu Liệt vị Tướng quân Anh hùng dân tộc

Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên

Cùng các Liệt vị Tiên linh Vương tộc Đại tôn anh linh soi tỏ

Cung thỉnh Đức Tiên linh Thủy tổ

Đất Đại Việt hùng thiêng vạn thuở, trời An Nam chiếu tỏ vừng dương

Chốn Hoan Châu linh tú Việt Thường, cõi Chu Diên, Lâm Ấp địa trường huyết chiến

Ngàn Hồng Lĩnh chín chín ngọn cao vời linh hiển

Dòng Lam Giang sóng quyện mây trời

Ngàn hai trăm năm lẻ, nươc Việt muôn đời ghi tạc

Đấng Anh hùng dân tộc lừng danh

Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên liệt oanh khí tiết

Thủ lĩnh người Việt năm tám trăm linh ba can trường trung liệt

Ghi dấu ấn tên mình thời chiến quốc Bắc thuộc Tùy - Đường

Sẵn có tinh thần dân tộc tự chủ, tự cường

Không thể để cho bọn bọn thống trị xây tường, xây thành đàn áp dân thường khổ ải

Thủ lĩnh Vương Qúy Nguyên đã cùng các Hào trưởng, Bộ tộc trong châu  

Lãnh đạo nhân dân Châu Hoan, Châu Ái,

Nổi dậy đánh đuổi quân Độ hộ Bùi Thái tàn lui

Công Thủ lĩnh Sử ký toàn thư viết:

“Qúy Mùi Đường Trinh Nguyên 19

Đô đôc Bùi Thái sai lấp những hào rãnh trong thành

Tướng trong Châu Vương Qúy Nguyên nổi chí bất bình

Đuổi Bùi Thái bỏ thành tháo thân chạy trốn”

Sách Tự Trị Thông Giám, Trinh Nguyên 19, tháng 2, Đinh Hợi chép rằng:

“ An Nam Nha trưởng Vương Qúy Nguyên Quan sát sử Bùi Thái

Thái bỏ chạy tới Chu Diên, rồi tháo thân về nước”

Thật xứng đấng Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa của dân tộc lừng danh

Vương Qúy Nguyên Thủy tổ, Tiên Linh Vương tộc Việt Nạm muôn đời linh hiển

     Lòng dân Việt, con cháu nối đời Vương tộc

    Tự hào thay Thủ lĩnh người Việt yêu nước Vương Quý Nguyên

    Khí tiết oai hùng, đứng lên đánh đưổi ách thống trị nhà Đường

    Cuộc khởi nghĩa đã thành công, viên quan Đô hộ nhà Đường Bùi Thái

    Phải bỏ chạy, tàn lui tìm phương, tháo thân về nước.

    Vương Quý Nguyên vị anh hùng khởi nghĩa

    Một vị tướng tài ba, một thủ lĩnh táo bạo, ngoan cường

    Đã thiết lập một chính quyền của người Việt trên đất nước ta thuở bấy giờ

    Tuy ông không xưng Đế, xưng Vương 

    Nhưng chính quyền của ông là chủ thể của người Việt

    Mang ý chí tự lực, tự cường và lòng tự tôn dân tộc

    Cuộc khởi nghĩa của Thủ lĩnh Vương Quý Nguyên

    Đã đưa ông lên hàng các vị tướng tài ba đất nước

    Tuy ông không xưng Đế, xưng Vương

    Nhưng Vương Quý Nguyên là một thủ lĩnh khởi nghĩa

    Là danh nhân, anh hùng dân tộc, để lại dấu ấn vẻ vang

    Cho lịch sử đất nước Việt Nam ta.

    Ông đã cùng dân Việt Nam ta, viết nên trang sử nuôn đời chói lọi

    Tỏa chí khí hào hùng hàng trăm năm đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam ta.

    Ôi, Vinh quang thay, tự hào thay Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa

    Muôn đời các dòng tộc Vương tộc Việt Nam tôn xưng Thủy tổ,

    Tiên Linh Vương Tộc Việt Nam, Vương Qúy Nguyên Tiên Linh Thủy Tổ

    Noi gương oai hùng của các Tướng lĩnh Vương tộc Việt Nam ta và các Tiên linh dòng tộc, các thế hệ hậu duệ con cháu tiếp theo cùng trên dưới thuận hòa, kỹ cương giữ vũng, người người, nhà nhà giữ nếp gia phong, tri ân Tiên tổ. Đồng tâm kết nối, mở mang quy mô dòng họ Vương tộc Việt Nam. Các thế hệ tiếp theo đã lấy điều: “ Nhân nghĩa làm gốc” thương yên đùm bộc lẫn nhau từ một gốc, đã nãy nhiều cành xanh lá. Bởi Liệt vị Tiên linh Vương tộc Việt Nam ta bao đời sẵn lòng ân quốc, nghĩa dân, trung liệt, chí khí hùng oanh, lấy sự học mở mang học vấn làm đầu, quyết chí tu thân, tích đức, làm thầy dạy chữ, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, chú tâm phụng thờ Phật đạo, lấy điều thiện răn mình dự pháp, cứu mình giúp người, nghề Đông y truyền nối nhiều đời,. Việc âm dương y lưu phong thủy luôn chú trọng tâm thành. Tề gia trị quốc, giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều người làm chức cao, việc lớn, danh sáng bảng vàng, chữ Hiếu, chữ Trung, việc trong họ tộc, công giữa cộng đồng trước sau giữ trọn.

Từ thuở Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên

Đánh đuổi giặc phương Bắc Tùy - Đường

Lịch sử đã ngót ngàn hai trăm năm lẻ

Nay toàn tộc Vương tộc Việt Nam, xin phụng thỉnh tri ân

Nhất dạ tôn xưng Tiên linh Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên

Là Thủy tổ Vương tộc Việt Nam

Nhờ đại công, đại đức ngài Thủy tổ Vương Qúy Nguyên

Và các Liệt vị Tiên Linh Vương tộc Việt Nam phát triển thịnh vượng, an khang

Con cháu đời đời sinh sôi nảy nở

Thiết niệm:   Vừng nhật nguyệt mười phương chiếu tỏ

                      Đức Tiên linh muôn thưở sáng ngời

                      Ngửa trông phúc ấm nối đời

                      Tế Thần, Thần tại về nơi từ đường

                      Để con cháu khói hương phụng sự

                      Muôn đời sau xuân tự, thu thường

                      Ơn trời đất cao dày che chở

                      Ơn Tổ Tiên phù hộ độ trì

                      Cây vững cội thắm cành xanh lá

                     Nước tự nguồn thành bể cả sông sâu

                     Chữ Trung, chữ Hiếu làm đầu

                     Ngừời người tâm niệm vì đâu có mình

Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ

Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

Trẻ già trai gái yên lành

Họ hàng thịnh vượng gia đình yên vui

Hôm nay đây vận nước trải qua bao thăng trầm lịch sử, lòng người đã quy về một mối. Trên ngời ơn Đảng, Bác Hồ, dương cao ngọn cờ cách mạng. Trong họ nhờ hồng phúc Tổ Tiên truyền lại ý chí kiên cường giành độc lập do, ấm no hạnh phúc. Nay chúng con đồng tộc đẳng, ghi tâm, khắc cốt công ơn, khấu đầu kính lạy tạ ơn Đức Thủy tổ thành Hoàng, tạ ơn Liệt vị Tiên linh, tạ ơn Liệt vị Tổ Bá, Tổ Thúc, Tổ Cô, cập chư vị Tảo sinh, Tảo lạc, viễn cận đẳng hồn. Cúi xin chư vị đa thiểu thuận tình chấp nhận mọi lễ vật cúng tiến. Cầu xin chư vị Tiên linh lưu ân, lưu phúc, phù hộ cho toàn Vương tộc Việt Nam ta định cư nơi quê hương bản quán, hoặc sinh cơ lập nghiệp, học hành, công tác ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định. Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh....Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Năng, Bình Thuận...hay đang sinh sống làm ăn, học tập ở nước ngoài Hoa kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.. và các quốc gia lãnh thổ trên toàn thế giới, mọi người già trẻ gái trai, thịnh vượng an khang, đồng tâm nhất trí, đoàn kết một lòng, giữ vững kỷ cương, kính trọng thương yêu nhau , trên dưới thuận hòa. Cầu xin Liệt vị Tiên linh phù hộ cho nội tộc, các thế hện hậu duệ con cháu, người người ai nấy đều được hưởng Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh, Ngũ phúc du đồng, phúc lộc thọ trường, trường tồn Miêu duệ

                                                         Cẩn cẩn cẩn cáo – Thượng thượng hưởng

    

 

 

 

 
Tư liệu khác:
Họ tộc Vương Duy xã Hương Ngãi Thạch Thất - Hà Nội (22/6/2020)
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam (15/6/2020)
Tổng hợp các danh mục nhân thế phả các dòng họ (5/6/2020)
Văn tế tổ, lễ tế tổ vương tộc Việt Nam (19/5/2020)
Tổng hợp tôn đồ Vương tộc Đại tôn (19/5/2020)
Họ tộc Vương Duy xã Hương Ngải Thạch Thất - Hà Nội (16/5/2020)
Giới thiệu về Họ Vương và anh hùng dân tộc Vương Qúy Nguyên (16/5/2020)
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam (23/4/2012)
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 31 | Tất cả: 90.171

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com