TIN TỨC | TIN HOẠT ĐỘNG Bản in
 
Thông báo kết quả đại hội đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2000 - 2005
Tin đăng ngày: 20/6/2020 - Xem: 677
 

 

HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VIỆT NAM                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:    27 / TB - VTVN                             --------------- ------------------------ 

                                                                       Nghệ An, ngày 10  tháng 6 năm 2020

 

                                           THÔNG BÁO KẾT QUẢ

             ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

                            LẦN THỨ NHẤT – NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

 Kính gửi:    - Tộc trưởng - Hội đồng Gia tộc

                     - Các thế hệ con cháu các dòng họ Vương toàn quốc

Sau 2 năm chuẩn bị, với sự quyết tâm cao của Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam, cùng với sự đồng hành nhiệt tình của 61 dòng họ Vương trên cả nước.Ngày 06 và ngày 07/6/2020 Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025 được diễn ra trọng thể tại Khu du lịch biển, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu mốc son lịch sử của hàng ngàn năm qua với sự mong ước và kỳ vọng của đông đảo con cháu dòng tộc họ Vương toàn quốc. Đại hội thành công tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng là động lực quý giá, là sức mạnh đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng của tất cả 61 dòng tộc họ Vương cả nước quyết tâm xây dựng Vương tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn, phát triển.

Đại hội có mặt gần 400 Đại biểu là Tộc trưởng, Hội đồng Gia tộc, các thế hệ con cháu của 40 dòng tộc họ Vương toàn quốc vể dự, Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, Báo cáo hoạt động năm 2018 -2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025, sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chế hoạt động, đặc biệt 5 tham luận sâu sắc, ý nghĩa về các vấn đề quan trọng phát triển dòng tộc, Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao Nghị Quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025. Bầu cử Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025, gồm 40 vị Ủy viên thường trực, 389 Ủy viên, 9 Ban, 3 Câu lạc bộ và 429 Thành viên. Đại tá, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Vương Khả Cúc được Đại hội tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.

Với lòng hảo tâm ủng hộ Đại hội cũng như các hoạt động của dòng tộc, Đại hội đã đón nhận trên 400 triệu đồng, 15 lẵng hoa chúc mừng của các dòng họ cũng như các thế hệ con cháu, tiêu biểu là Vương Huy Đào thuộc dòng họ Vương Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa đã hảo tâm ủng hộ Đại hội 200 triệu đồng và mỗi năm 100 triệu đồng trong vòng 5 năm tới (2020 -2025)  

Đại hội thể hiện trí tuệ, quyết tâm, tâm nguyện, ý chí thống nhất của tất cả các dòng tộc, các thế hệ con cháu toàn tâm, toàn ý đoàn kết xây dựng Vương tộc Việt Nam ngày càng thịnh vượng, phát triển bền vững

Trân trọng kính gửi đến Tộc trưởng, Hội đồng Gia tộc, thế hệ con cháu các dòng họ Vương trên toàn quốc lời cảm ơn chân thành nhất, đã đóng góp nhiều tâm sức tạo nên sự thành công của Đại hội, đảm bảo an toàn, trọng thể, tiết kiệm và có ý nghĩa sâu sắc.

Để thực hiện tốt Nghị quyết và nhiệm vụ của Đại hội đề ra, trong thời gian tới kính mong sự quan tâm, đồng hành của toàn thể các thế hệ con cháu trong dòng tộc, giữ vững niềm tin của Đại hội .“ VƯƠNG TỘC VIỆT NAM - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN ”             

  1. HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

                                                                               CHỦ TỊCH

 

                                                           Đại tá – Giáo sư – Tiến sỹ khoa học

                                                                   VƯƠNG KHẢ CÚC

                                                             

 

                                            VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

                                                         ----------------

 

                                            DANH SÁCH GHI NHẬN

CÔNG ĐỨC - HẢO TÂM ỦNG HỘ ĐẠI HỘI HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

                             LẦN THỨ NHẤT – NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

                                       --------------------------------------------- 

TT

HỌ TÊN

SỐ TIỀN

CHI HỌ

LẴNG HOA

I

Họp trù bị lần 1

     ngày 13/10/2018

 

Tại Khách sạn Vương Hoàn

 

1

Vương Ngọc Bích

 1.000.000

Nghi Xuân, Nghi Lộc,  NA

 

2

Vương Đình Kỳ

 1.000.000

Trung Sơn, Đô Lương , NA

 

3

Vương Đình Vinh

 5.000.000

Trung Sơn, Đô Lương , NA                   

 

4

Vương Khả Cúc

 2.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà, HT

 

5

Vương Hoàn

 5.000.000

Thành phố Vinh, NA

 

6

Vương Đình Trung

 5.000.000

Nghi Thái, Nghi Lộc, NA

 

7

Vương Đình Tình

 3.000.000

Nghi Thái, Nghi Lộc, NA                      

 

8

Vương Khánh

 1.000.000

Hồng Thành, Yên Thành,  NA

 

9

Dương Phúc Hiệu

 5.000.000

Thuận Sơn, Đô Lương, NA

 

10

Vương Cường

 1.000.000

Nghí Thái,  Nghi Lộc, NA

 

11

Vuương Khả Tuấn

 2.000.000

Khánh Lộc, Can Lộc,  HT

 

12

Vương Đình Chữ

 1.000.000

Thành phố HCM

 

13

Vương Khả Vinh

 1.000.000

Khánh Lộc, Can Lộc, HT

 

14

Vương Đình Long

 1.000.000

Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An

 

 

                            Cộng

34.000.000

 

 

 

II

  Hội nghị toàn quốc ngày 18 tháng 11 năm 2028

 

 

Khách sạn Giao tế - Nghệ An

 

1

Các dòng họ và con cháu dự hội nghị

 77.000.000

Công đức, ủng hộ Hội Nghị

 

2

Vương Hoàn

 

Hỗ trợ tiền ngủ các dòng họ

 

3

Vương Đình Vinh

                   Cộng         

   2.100.000

 79.100.000

Hỗ trợ tiền ăn sáng đón đoàn Hải Dương

 

III

Họp trù bị lần 2, ngày   

        17/8/2019

 

Tại Ban thi đua khen thưởng Nghệ An

 

1

Vương Huy Đào

200.000.000

Quảng Văn, Quảng Xương, TH

1 lẵng

2

Vương Đình Vinh

  20.000.000

Trung Sơn, Đô Lương, NA

1 lẵng

3

Vương Kiếm Cường

  20.000.000

  Hội trường

Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Ủng hộ toàn bộ hội trường ĐH

1 lẵng

4

Vương Khả Cúc 

    5.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

5

Vương Tiến Hoà 

    5.000.000

Cổ Định, Triệu Sơn, Thanh Hoá

 

6

Dương Phúc Hiệu 

    5.000.000

Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An

 

7

Vương Đại Đồng 

    1.000.000

Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

 

8

Vương Khánh

    2.100.000

Hồng Thành, Yên Thành, NA

Hội trường

 

                         Cộng

258.100.000

 

 

 

 

IV

 

 

    Họp trù bị lần 3

   Ngày 09/02/2020

 

 

 

Tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

 

1

Vương Đức Quang

 20.000.000

Ủng hộ Đại hội

 

2

Vương Đình Long

 10.000.000

Ủng hộ Khuyến học

 

3

Dương Phúc Hiêu

 10.000.000

Ủng hộ Bản tin Điện Tử

 

4

Vương Hoàn

 10.000.000

Ủng hộ Bản tin Điện Tử

 

5

Vương Đức Sáng

 20.000.000

Ủng hộ Đại hội

 

 

                         Cộng

 70.000.000

 

 

V

Đại hội toàn quốc ngày  06 - 07/6/2020      

 

   Trung tâm Hội nghị Vương Cường 62 - T. xã Cửa Lò - NA

 

1

Họ Tiên Du – Bắc Ninh

  5.000.000

Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh

 

2

Vương Trọng Kha

  1.000.000

Kim Liên, Nam Đàn, NA

 

3

Vương Thị Hải (Tiến)

  5.000.000

Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An

1 lẵng

4

HọVân Diên,Nam Đàn

10.000.000

Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An

 

5

Vương Cường (Gạo)

  1.000.000

Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An

1 lẵng

6

Vương Hồng Lĩnh

10.000.000

Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

 

7

Họ Thái Hòa – NA

  5.000.000

Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

 

8

Vương Khả Sáng

  1.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

9

Vương Thị Châu

  2.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

10

Vương Khả Thuộc

  2.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

11

Vương Khả Hồng

  2.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

12

Vương Khả Hệ

  2.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

13

Vương Đào

  1.000.000

Hưng Hòa, Hưng Nguyên, NA

 

14

Vương Khả Quận

  2.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

15

Vương Khả Kim

  2.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà Hà Tĩnh

 

16

Họ Thạch Liên

  5.200.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

17

Họ Lại Đà – Hà Nội

  5.000.000

Lại Đà, Đông Anh, Hà Nội

1 lẵng

18

Vương Thị Xuân

10.000.000

Vân Diên, Nam Đàn , Nghệ An

 

19

Họ Vương Hưng

  5.000.000

 Phú Vang,  ThừaThiên Huế

 

20

Họ Xóm Hanh 2

  3.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

21

Họ Sóc Sơn – Hà Nội

  2.000.000

Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội

1 lẵng

22

Họ Bình Triều

10.000.000

Bình Triều, Thăng Bình,Q.Nam

1 lẵng

23

GĐ Vương Sỹ Đình

  5.000.000

Hồng Thành, Yên Thành, NA

 

24

Vương Đình Long

  1.000.000

Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An

 

25

Họ Á Lữ - Thuận Thành

10.000.000

Thuân Thành, B.Ninh (3 chi họ )

 

26

Họ Diễn Cát

  3.000.000

Diễn Cát, Diễn Châu,  Nghệ An

 

27

Đại biểu Hương Ngãi

14.000.000

Hương Ngãi, Thạch Thất,  HN

 

28

Họ Hương Ngãi

  2.000.000

Hương Ngãi, Thạch Thất, HN

1 lẵng

29

Họ Vân Diên

  1.000.000

Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An

 

30

Vương Thừa Thạch

  1.000.000

Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

 

31

Vương Thừa Tuấn

     500.000

Kim Liên, Nam Đàn,  Nghệ An

 

32

Vương Khả Thạch

     500.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

33

Họ Thủy Nguyên

  1.000.000

Hòa Bình, Thủy Nguyên – HP

 

34

Họ Thanh Đức

  2.500.000

Thanh Đức, Thanh Chương, NA

 

35

Vương Đình Nhuận

20.000.000

Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An

 

36

Vương Đình Ngũ

  3.000.000

Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An

 

 

 

37

 

 

Vương Khả Tuấn

 

 

   1.000.000

 

 

Khánh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

 

38

Họ Hoàng Trù

   3.000.000

Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

 

39

Họ Trung Sơn

   3.000.000

Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An

 

40

Vương K. Nhâm, Ninh

   2.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

41

Họ Diễn Xuân

   1.000.000

Diễn Xuân, Diễn Châu, N.An

 

42

Họ Thanh Lâm

   1.000.000

Thanh Lâm, Tân Kỳ, Nghệ An

 

43

Họ Hồng Thành

   5.000.000

Hồng Thành, Yên Thành, NA

 

44

Vương Viết Đức

      500.000

Diễn Xuân, Diễn Châu, NA

 

45

Nhà thơ Vương Trọng

      500.000

Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An

 

46

Vương Khả Giáo

   2.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

47

Vương Huy Hòa

   5.000.000

Thành phố Vinh, Ngệ An

 

48

Họ Thanh Tiên

      500.000

Thanh Tiên, Thanh Chương, NA

 

49

Họ Hải Dương

 10.000.000

Khuê Liễu, Tân Hưng, H Dương

1 lẵng

50

Họ Đại Thành,Y.Thành

   2.000.000

Đại Thành,Yên Thành, Nghệ An

 

51

Vương K. Hạnh, Nam

   3.000.000

Khánh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

 

52

Họ Khánh Lộc

   2.000.000

Khánh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

 

53

Họ Xóm Hanh 1

   3.000.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

 

54

Họ Vượng Lộc

   2.500.000

Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

 

55

Vương Khả Cúc

   1.700.000

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Sách

56

Kh. Sạn Vương Hoàn

 

Thành phố Vinh, Nghệ An

1 lẵng

57

Họ Tân Trường

 

Tân Trường,Cẩm Giàng, H.D

1 lẵng

 

                           Cộng

203.900.000

 

 

 

                  Tổng cộng    

645.100.000

 

 

VI

       Năm năm tới

        (2020 - 2025)

 

     Mỗi năm 100 triệu / 5 năm

 

1

Vương Huy Đào

500.000.000

Quảng Văn, Quảng Xương, TH

5 năm tới

 

                   Tổng cộng

1.145.100.000

Một tỷ một trăm bốn lăm triệu một trăm ngàn chẵn

 

 

                                                                           Ngày 10  tháng 6 năm 2020

 

  1. HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

                                                                                   CHỦ TỊCH                           

 

 

                                                                 Đại tá – Giáo sư – Tiến sỹ khoa học

                                                                              VƯƠNG KHẢ CÚC

 
Tin tức khác:
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM" (16/8/2022)
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh (28/7/2022)
Văn tế thượng cờ Vương Tộc Việt Nam (23/7/2022)
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Vương Việt Nam 2020-2025 (21/4/2022)
Báo cáo Kết quả hoạt động Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (21/4/2022)
Vương tộc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng chống đại dịch COVID-19 (12/8/2021)
Cung chúc Tân Xuân 2021 (31/12/2020)
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam (14/11/2020)
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt (14/11/2020)
Lời kêu gọi Quyên góp ủng hộ các dòng họ Vương thiệt hại do lũ lụt tại Miền Trung (22/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 1) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 2) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 3) (13/10/2020)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020 (13/10/2020)
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018 (13/10/2020)
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 110 | Tất cả: 67,702

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: vuongtocvietnam@gmail.com
Website: http://vuongtocvietnam.com