TIN TỨC | TIN HOẠT ĐỘNG Bản in
 
Linh thiêng Vương Tộc Việt Nam
Tin đăng ngày: 16/5/2020 - Xem: 966
 

                               LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM

      Sử thi nghệ thuật    

(Hình thức chương trình là 1 Ca khúc có múa hát, phụ họa, dẫn chuyện và hình tượng nhân vất)

     -------------------------------

Nhân vật:            -     Thủ lĩnh Vương Qúy Nguyên

                                                     -     Tế xướng Nam

                                                     -     Tế Xướng Nữ

                                                     -     Dàn Tế nam

                                                     -     Dàn Tế nữ

                                                     -     Một só hình tượng nhân vật

 Cảnh trí:

Sân khấu là một tấm phông lớn, nền trống đồng, ở giữa là một gốc cây cổ thụ, giữa  gốc cây là một bài vị lớn, trong bài vị một chữ Vương (Chứ Hán) to màu vàng, trên các nét chữ Vương được xếp 65 bài vị nhỏ của 65 Chi tộc. Phía trên là tán lá xum xuê tỏa xuống. Phía trước là bục tam cấp, cao 0,90m, mặt tam cấp rộng 1,20 m

                                                Ca khúc

                            VƯƠNG TỘC CA VIỆT NAM

                 LINH THIÊNG HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

  Lời 1.           -   Cùng dòng máu đỏ thắm Rồng Tiên

                           Dòng máu hùng thiêng anh linh Lạc Hồng

 Linh thiêng ngàn năm họ Vương Việt Nam

 Dòng máu Rồng Tiên toả sáng hào hùng

 “ Thủy Tổ - Tiên Linh bậc hào danh

 Tài danh - Đức sáng sự nghiệp thành

 Văn giỏi yên dân – dân vạn phúc

 Võ tài giữ nước – nước phồn vinh ”

 Đây gấm vóc giang sơn, đất Việt hùng anh

 Đây họ Vương Việt Nam, con cháu ngàn năm

 Dòng máu thắm hùng anh, tô thắm thêm sử vàng

 Họ Vương, ôi ! họ Vương Việt Nam

 Linh thiêng ngàn năm.....họVương .... Việt Nam .

Lời 2.            -   Thuở dựng nước tỏa sáng Hùng Vương

                           Dựng nước, khai thiên giang sơn, cội nguồn

                           Tiên Tổ, Tiên Linh họ Vương Việt Nam

 Dòng máu Rồng Tiên toả sáng hào hùng

                           Mở thạch, khai sơn dựng Tổ Tông

                           Nghĩa trung, khí tiết, chi Lạc Hồng

                           Khoa Bảng lưu danh, nhân nghĩa sáng

                            Sỹ, Hiền, Đạo, Chí, Quan Trường danh     

  Đây giang sơn gấm vóc, đất Việt hùng thiêng

  Đây họ Vương Việt Nam, con cháu ngàn năm

  Dòng máu thắm hùng anh, tô thắm trang sử vàng

  Họ Vương, ôi ! họ Vương Việt Nam

  Linh thiêng ngàn năm.....họVương .... Việt Nam ./

 

Mở màn

 

Một hồi ba tiếng trống vang vọng

Đền sân khấu bật sáng, tập trung vào phông chính, nổi bật hình trống đồng, gốc cây cổ thụ và chữ Vương cùng 65 Bài vị.

 Âm nhạc và ca khúc Linh thiêng họ Vương Việt Nam nổi lên linh thiêng, hào hùng. Dàn Tế nam, nữ chạy cờ hội trong đọan ca khúc

Từ câu:             Cùng dòng máu đỏ thắm Rồng Tiên

 Dòng máu hùng thiêng anh linh Lạc Hồng

 Linh thiêng ngàn năm họ Vương Việt Nam

 Dòng máu Rồng Tiên toả sáng hào hùng

 “ Thủy Tổ - Tiên Linh bậc tài danh

 Tài nhân - Đức sáng sự nghiệp thành

 Văn giỏi yên dân – dân vạn phúc

 Võ tài giữ nước – nước phồn vinh ”

Ca khúc nhỏ dần làm nền cho Tế Xướng.

Dàn Tế nam, nữ chạy cờ hội hết đoạn ca khúc xếp đội hình phía dưới hướng lên chữ Vương phông chính                                           

Tế Xương Nam

Ngồi thiền chính giữa bục tam cấp, ngững mặt lên chữ Vương, tay nâng cuốn Văn Xướng, vái ba vái. Đọc Văn Xướng rành mạch, vang vọng, linh thiêng, từng chữ, trên nền ca khúc Linh thiêng họ Vương Việt Nam

Đọc Văn Xướng:    Nhân sinh do tổ - Vật bản hồ thiên

                                 Chim có tổ - Ngừơi có Tông (Ba tiếng trống)

Dàn tế Nam Nữ

 

(Đọc hào hùng) Linh thiêng Vương Tộc Việt Nam        (Ba tiếng trống)

Tế Xướng

Nữ

       Mộc xuất thiên chi do hữu bản

       Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên   (Ba tiếng trống)

Tế xướng Nam Nữ

                        Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh

Phúc ấm nhi tôn bách thế gia  (Ba tiếng trống)

Dàn tế Nam Nữ

 

(Đọc hào hùng) Linh thiêng Vương Tộc Việt Nam        (Ba tiếng trống)

Tế Xướng

Nam

       Con người trăm họ đều có tổ tông

       Giọt nước kia triệu khối có ngọn, dòng     

       Muôn lá cành đều sinh ra từ gốc, rễ

       Nghìn sưối, trăm sông cũng khởi tại... sơn ....khê (Ba tiếng trống)

Tế Xướng nam chuyển vị trí về bên phải bục tam cấp, phía bên trái Tế Xướng Nữ xuất hiện trên bục tam cấp

Chính giữa sân khấu, dưới chữ Vương, Thủy Tổ Vương Qúy Nguyên xuất hiện trong áo mão, cân đai của Thủ Lĩnh, tất cả Dàn Tế nam và nữ chuyển vòng tròn xung quang Thủy Tổ Vương Qúy Nguyên

Tế Xướng Nữ

Ôi, Linh thiêng họ Vương Việt Nam

Linh thiêng Thủ lĩnh khởi Nghĩa, năm 803 Vương Qúy Nguyên

Linh thiêng Đức Tiên Linh Thủy Tổ Vương Tộc Việt Nam

Anh hùng dân tộc, rạng ngời muôn thuở    

63 Chi tộc trường tồn cùng Quốc Tổ Hùng Vương

Tế Xướng Nam

“ Thủy Tổ - Tiên Linh bậc tài danh

Tài nhân - Đức sáng sự nghiệp thành

Văn giỏi yên dân – dân vạn phúc

Võ tài giữ nước – nước phồn vinh ”

Tế Xướng Nam Nữ

“ Tổ Tiên dựng nghiệp ngời danh vọng

   Tử Tôn nối dõi rạng sử xanh ”                     (Ba tiếng trống)

Âm nhạc ca khúc Linh thiêng họ Vương Việt Nam tiếp nổi lên

Từ Câu :            Đây gấm vóc, giang sơn, đất Việt hùng anh

 Đây họ Vương Việt Nam, con cháu ngàn năm

 Dòng máu thắm hùng anh, tô thắm thêm sử vàng

 Họ Vương, ôi ! họ Vương Việt Nam

 Linh thiêng ngàn năm.....họVương .... Việt Nam ,

Trong tiếng hát chèn cùng tiếng trống dồn dập. Trên bục tam cấp Thủ lĩnh Vương Qúy Nguyên tay cầm gươm chĩa thẳng về phía trước, dàn tế xướng nam nữ cờ, giáo, mác, khiên, thương, chùy, trượng thành binh lính xung trận, trong tiếng reo hò vang dậy

Tế Xướng Nam

Đọc Văn Xướng trong sân khấu chồng lên âm nhạc, đội hình Dàn tế nam, nữ xung trận   

Đất Đại Việt hùng thiêng vạn thuở, trời An Nam, chiếu tỏ vừng dương

Chốn Hoan Châu linh tú Việt Thường

Cõi Chu Diên, Lâm Ấp điạ trường huyết chiến

Tế Xướng Nữ

Ngàn Hồng Lĩnh, chín chín ngọn cao vời linh hiển

Dòng Lam Giang sóng quyện mây trời

Ngàn hai trăm năm lẻ, nước Việt muôn đời ghi tạc

Đấng anh hùng dân tộc lừng danh

Thủ Lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên liệt oanh, khí tiết

Tế Xướng Nam

Thủ lĩnh người Việt năm tám trăm linh ba, can trường, trung liệt

Ghi dấu ấn tên mình thời chiến quốc Bắc thuộc Tùy – Đường

Âm nhạc và cảnh xung trận ngừng, tạo thành hình tượng, trên bục Thủ lĩnh khởi nghĩa Vương Qúy Nguyên tạo hình tượng, tay cầm kiếm giơ cao lên trời, phía dưới tất cả tạo đội hình hướng lên Thủ Lĩnh

Tế Xướng Nam Nữ

Thật xúng Đấng Anh hùng dân tộc

Thủ lĩnh khởi nghĩa của dân tộc lừng danh

Vương Qúy Nguyên Thủy Tổ - Tiên Linh Vương Tộc Việt Nam

Đời... đời... linh... hiển ...

Âm nhạc ca khúc Linh thiêng họ Vương Việt Nam tiếp nổi lên. Dàn tế xướng nam, nữ tạo động tác múa Lạc Hồng

Từ câu :            Thuở dựng nước tỏa sáng Hùng Vương

                          Dựng nước, khai thiên giang sơn, cội nguồn

                          Tiên Tổ, Tiên Linh họ Vương Việt Nam

Dòng máu Rồng Tiên toả sáng hào hùng

                          Mở thạch, khai sơn dựng Tổ Tông

                          Nghĩa trung, khí tiết, chi Lạc Hồng

                          Khoa Bảng lưu danh, nhân nghĩa sáng

                          Sỹ, Hiền, Đạo, Chí, Quan Trường danh       

 Dàn tế xướng nam, nữ tạo động tác múa Lạc Hồng hết đoạn múa hát tất cả rút vào trong sân khấu, hai Tế Xướng nam, nữ xuất hiện hai bên trái, phải bục tam cấp trong Âm nhạc ca khúc Linh thiêng họ Vương Việt Nam

Từ Câu:            Đây gấm vóc, giang sơn, đất Việt hùng thiêng

Đây họ Vương Việt Nam, con cháu ngàn năm

Dòng máu thắm hùng anh, tô thắm trang sử vàng

Họ Vương, ôi ! họ Vương Việt Nam

Linh thiêng ngàn năm.....họVương .... Việt Nam ,

Trong lời hát Dàn Tế Xướng nam nữ trang phục Lạc Hồng, chuyển động tác lao động sản xuất, dựng làng nước, bản xứ quê hương 

Tế Xướng Nam

Ra bên phải tam cấp

      Chốn Hoan Châu linh tú Việt Thường

      Cõi Chu Diên, Lâm Ấp địạ trường huyết chiến

      Thủy Tổ Vương Qúy Nguyên, phát tích đất Tổ họ Vương

      Một ngàn hai trăm năm, linh thiêng chiếu tỏ

Tế Xướng Nữ

Ra bên trái tam cấp     Tiền nhân là Đấng cao minh
                                  Cháu con hưng phát, lòng thành ghi ơn

                                      Tổ Tiên là núi Thái Sơn
                                  Để cây con cháu cao vươn giữa trời

Tế Xướng Nam Nũ

Đức ân mãi mãi xanh tươi
Trường tồn vạn đại, ngời ngời danh thơm

Tế Xướng Nam

        Cây Vương Tổ tươi cành, xanh lá

        Ngàn năm vươn bóng tỏa muôn quê (5 bảng biên tên họ xuất hiện)

Tế Xướng Nữ

 Đại Vương Mộc gốc bền cội rễ

 Thành sáu mươi lăm Đại Mộc Chi Vương thổ di tôn

Tế Xướng Nam

Đại Vương Mộc, thành Đại Mộc Chi Vương thổ

Đại Mộc Chi Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang

Đại Mộc Chi Yên Dũng, Thuận Thành, Bắc Giang, Bắc Ninh

Đại Mộc Chi Thủy Nguyên, Hải Phòng, Vụ Bản Nam Định, Quỳnh Phụ,  Thái Bình (Ba tiếng trống)

Tế Xướng Nữ

Đại Mộc Chi Bát Tràng, Thạch Thất, Quốc Oai, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Đông Anh, Thanh Trì, Từ Liêm, Phú Xuyên,  Hà Nội

(Ba tiếng trống)

Tế Xướng Nam

Đại Mộc Chi Tân Hưng, Tân Trường, Hải Dương,

Đại Mộc Chi Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên, Gia Viễn, Ninh Bình,

Đại Mộc Chi Hoàng Hóa, Triệu Sơn, Hà Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa 

(Ba tiếng trống) 

Tế Xướng Nữ

Đại Mộc Chi đất Nghệ An bóng tỏa

Đất Nhân kiệt gốc cả, cành xanh

Nghi Lộc, Đô Lương, Thanh Chương, Yên Thành, Tân Kỳ, Anh Sơn

Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Vương Mộc cành xanh

(Ba tiếng trống)

Tế Xướng Nam

Đại Mộc Chi từ thuở Đà Bến, Bàn Thạch, phủ Hà Thanh

Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh

Chốn Địa linh, Đại Mộc Chi đất lành Hà Tĩnh           (Ba tiếng trống)

Tế Xướng Nữ

Đại Mộc Chi Phú Vang, Thừa Thiên Huế bừng sinh

Tỏa Hội An, Bình Triều, Quảng Nam, Hàm Liêm, Bình Thuận, Sài Gòn Gia Định.......tươi xanh    

(Ba tiếng trống)

Hết đoạn đọc Văn Tế Xướng, âm nhạc ca khúc Linh thiêng họ Vương Việt Nam tiếp nổi lên

 Từ câu :           Cùng dòng máu đỏ thắm Rồng Tiên

 Dòng máu hùng thiêng anh linh Lạc Hồng

 Linh thiêng ngàn năm họ Vương Việt Nam

 Dòng máu Rồng Tiên toả sáng hào hùng

 “ Thủy Tổ - Tiên Linh bậc tài danh

 Tài nhân - Đức sáng sự nghiệp thành

 Văn giỏi yên dân – dân vạn phúc

 Võ tài giữ nước – nước phồn vinh ”

Trong âm nhạc, tạo hình tượng các nhân vật : Thủy Tổ, Thần Tổ, Quan Văn, Quan Võ, Danh Y, Linh Mục, Thượng Tọa, Đạo sỹ, Trí Thức, Tướng lĩnh,Doanh nhân....(có thể rút gọn 5 hình tượng nhân vật)

Tất cả xuất hiện từ trong sân khấu ra và đứng vào các vị trí từ cao xuống thấp, theo thứ tự trên nền ca khúc Linh thiêng họ Vương Việt Nam

Tế Xướng Nam

Bên phải trên bục tam cấp, đọc chồng trên nền âm nhạc

   Ôi, Linh thiêng Vương tộc Việt Nam

“ Thủy Tổ - Tiên Linh bậc tài danh

   Tài nhân - Đức sáng sự nghiệp thành

   Văn giỏi yên dân – dân vạn phúc

   Võ tài giữ nước – nước phồn vinh ”

Tế Xướng Nữ

Bên trái trên bục tam cấp, đọc chồng trên nền âm nhạc

“ Tổ Tiên dựng nghiệp ngời danh vọng

   Tử Tôn nối dõi rạng sử xanh ”    

Tế Xướng Nam

Ôi linh thiêng 649 Nhân Thế Phả - Vương tộc Việt Nam

Mãi mải lưu truyền, tỏa danh. linh ứng    (5 bảng biển xuất hiện)

Bảng biển 80 và 68  bằng cuốn thư 1 người cầm xuất hiện

80 Vị Thủy Tổ - Thần Tổ sáng ngời Tước Hiệu

68 Vị Khoa Bảng Đức rộng, Tài cao

Tế Xướng Nữ

Bảng biển 33 và 33 bằng cuốn thư 1 người cầm xuất hiện

33Vị Giáo sư – Tiến sỹ anh hào

33 Vị Linh Mục, Thượng Tọa, Đạo Sỹ Đức cao

Tế Xướng Nam

Bảng biển 44 và 36 bằng cuốn thư 1 người cầm xuất hiện

44 Văn, Chí, Sỹ tự hào Đức nghiệp

36 Vị Tướng Lĩnh can trường khí tiết

Tế Xướng Nữ

Bảng biển 78  và 82  bằng cuốn thư 1 người cầm xuất hiện

78 Quan chức sự nghiệp thành danh

82 Doanh nhân – Doanh nghiệp công thành, danh rạng

Tế Xướng Nam

Bảng biển 195  bằng cuốn thư 1 người cầm xuất hiện

195Anh hùng, Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, sử vàng ghi tạc, lưu danh

Đọc Văn Tế Xướng xong cùng lúc tất cả các nhân vật đứng yên vị trí. Âm nhạc ca khúc Linh thiêng họ Vương Việt Nam tiếp đến hết

     Lời 1.       -   Cùng dòng máu đỏ thắm Rồng Tiên

 Dòng máu hùng thiêng anh linh Lạc Hồng

 Linh thiêng ngàn năm họ Vương Việt Nam

 Dòng máu Rồng Tiên toả sáng hào hùng

 “ Thủy Tổ - Tiên Linh bậc hào danh

 Tài danh - Đức sáng sự nghiệp thành

 Văn giỏi yên dân – dân vạn phúc

 Võ tài giữ nước – nước phồn vinh ”

 Đây gấm vóc, giang sơn, đất Việt hùng thiêng

 Đây họ Vương Việt Nam, con cháu ngàn năm

 Dòng máu thắm hùng anh, tô thắm trang sử vàng

 Họ Vương, ôi ! họ Vương Việt Nam

 Linh thiêng ngàn năm.....họVương .... Việt Nam ,

     Lời 2.        -   Thuở dựng nước tỏa sáng Hùng Vương

                           Dựng nước, khai thiên giang sơn, cội nguồn

                           Tiên Tổ, Tiên Linh họ Vương Việt Nam

  Dòng máu Rồng Tiên toả sáng hào hùng

                           Mở thạch, khai sơn dựng Tổ Tông

                           Nghĩa trung, khí tiết, chi Lạc Hồng

                           Khoa Bảng lưu danh, nhân nghĩa sáng

                           Sỹ, Hiền, Đạo, Chí, Quan Trường danh      

 Đây gấm vóc, giang sơn, đất Việt hùng thiêng

 Đây họ Vương Việt Nam, con cháu ngàn năm

 Dòng máu thắm hùng anh, tô thắm trang sử vàng

 Họ Vương, ôi ! họ Vương Việt Nam

 Linh thiêng ngàn năm.....họVương .... Việt Nam ,

Tất cả Dàn Tế nam, nữ cờ hội, múa Lạc Hồng cho đến kết thúc  

Tế Xướng Nam

    Ôi, Linh thiêng Vương tộc Việt Nam

“  Thủy Tổ - Tiên Linh bậc tài danh

   Tài cao - Đức sáng sự nghiệp thành

   Văn giỏi yên dân – dân vạn phúc

   Võ tài giữ nước – nước phồn vinh ”

Tế Xướng Nữ

“ Tổ Tiên dựng nghiệp ngời danh vọng

   Tử Tôn nối dõi rạng sử xanh ”           

Tế Xướng Nam

“ Tiền nhân là đấng cao minh
   Cháu con hưng phát, lòng thành ghi ơn ”

Tế Xướng Nữ

“ Tổ Tiên là núi Thái Sơn
   Để cây con cháu cao vươn giữa trời ”

Tế Xướng Nam, Nữ

“  Đức ân mãi mãi xanh tươi
   Trường tồn vạn đại, ngời ngời danh thơm ”

   Ôi, Linh thiêng ...Vương tộc... Việt Nam....

   Ôi, Linh thiêng ...Vương tộc... Việt Nam.../.

(Hát múa kết thúc, tất cả xếp thành hình tượng trung tâm sân khấu, Trên cao Thủy tổ Tiên Linh Vương Qúy Nguyên rạng ngời linh hiển

Ở dưới tất cả con cháu cúi đầu tưởng niệm, tri ân)

                                        Hết                          2018 - 2019

                                                                 Nghệ Nhân – Nghệ Sỹ

                                                        Vương Ngọc Vinh – Hoàng Vinh

 

 

 

 
Tin tức khác:
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM" (16/8/2022)
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh (28/7/2022)
Văn tế thượng cờ Vương Tộc Việt Nam (23/7/2022)
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Vương Việt Nam 2020-2025 (21/4/2022)
Báo cáo Kết quả hoạt động Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (21/4/2022)
Vương tộc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng chống đại dịch COVID-19 (12/8/2021)
Cung chúc Tân Xuân 2021 (31/12/2020)
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam (14/11/2020)
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt (14/11/2020)
Lời kêu gọi Quyên góp ủng hộ các dòng họ Vương thiệt hại do lũ lụt tại Miền Trung (22/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 1) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 2) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 3) (13/10/2020)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020 (13/10/2020)
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018 (13/10/2020)
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 22 | Tất cả: 90.162

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com